Témakiírások

Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni. A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport témakörei a csoport honlapján találhatók.

Az aktív látás neurális mechanizmusainak vizsgálata szemkövetés és agyi képalkotó modalitások fúziójával
Külső konzulens: Dr. Weiss Béla, tudományos munkatárs, TTK Agyi Képalkotó Központ, weiss.bela@ttk.hu
Tanszéki konzulens: Gézsi András
A hallgató feladata a fixációhoz-kötött agyi aktivitások vizsgálatára kifejlesztett, felszíni EEG, MEG és szemkövető adatok szimultán regisztrálásán és együttes feldolgozásán alapuló módszertani eljárások optimalizálása, továbbfejlesztése és tesztelése.
Agyi konnektivitás vizsgálata EEG és MRI adatok felhasználásával
Külső konzulens: Dr. Weiss Béla, tudományos munkatárs, TTK Agyi Képalkotó Központ, weiss.bela@ttk.hu
Tanszéki konzulens: Gézsi András
A hallgató feladata nyugalmi és eseményhez-kötött agyi konnektivitás analízisére alkalmazandó eljárások áttekintése, a kiválasztott módszerek implementálása, továbbfejlesztése és tesztelése.
Agy-gép interfészek fejlesztése szemkövetés és EEG integrálásával
Külső konzulens: Dr. Weiss Béla, tudományos munkatárs, TTK Agyi Képalkotó Központ, weiss.bela@ttk.hu
Tanszéki konzulens: Gézsi András
A hallgató feladata a különböző agy-számítógép paradigmák áttekintése, az egyes eljárások optimalizálása és továbbfejlesztése felszíni EEG jelek és szemkövetés fúziója alapján működő non-invazív agy-gép interfészek megvalósítása érdekében.
Adatbányászati módszerek, gépi tanulás alkalmazása agyi aktivitások klasszifikálására
Külső konzulens: Dr. Weiss Béla, tudományos munkatárs, TTK Agyi Képalkotó Központ, weiss.bela@ttk.hu
Tanszéki konzulens: Gézsi András
A hallgató feladata különböző adatbányászati eljárások, a gépi tanulás módszereinek elsajátítása, bizonyos eljárások továbbfejlesztése és kombinálása. A munka célja kognitív állapotok és patológiás kondíciók klaszterezése és klasszifikálása agyi aktivitások EEG és MRI jellemzőinek kinyerése és szelektálása által.
WLAN/WPAN eszközökkel különböző rádiós alkalmazások megvalósítása
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A WLAN és WPAN alkalmazásokban használt hálózati eszközök fizikai rétegei egy komplett adó és vevő blokkot foglalnak magukban. Az egy chipen (SoC) kialakított TRF6900A IC egy komplett, FSK modulációs rendszer szerint működő adót, egy komplett szuperheterodin vevőt és egy frekvenciaszintetizátort foglal magába. A tesztpanelt vezérlő szoftver LabVIEW vagy MATLAB környezetben implementálható.
Rádiós adatátviteli egység vevőjének automatizált funkcionális minősítése
A feladat célja a TRF6900A FSK adó-vevő egység vevőjének az automatizált funkcionális vizsgálata. Egy olyan rendszer készítése a cél, ami a vevőt minősítő karakterisztikákat, mint pl. az RSSI karakterisztikát, a frekvenciadiszkriminátor karakterisztikát és a szemábrát automatikusan felveszi.
Rádiós adatátviteli egység adójának automatizált funkcionális minősítése
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A feladat célja a TRF6900A FSK rádiós egység adójának, automatizált módon történő funkcionális analízise. A feladat megvalósítása során a rádiós egységet és a különböző méréseket végző műszereket egységes szoftver platform segítségével integrálni kell. A nagyfrekvenciás tartományban előállított jelek mérésére, egy National Instruments által gyártott PXI rendszer áll rendelkezésre.
PXI alapú szoftverrádió alkalmazások
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A PXI platform RF egységei izgalmas, a szoftverrádió alapgondolatát megvalósító jelfeldolgozó eszközként foghatóak fel. Az önálló labor során a komplex burkolókon alapuló alapsávi jelfeldolgozást megvalósító, a beágyazott rendszerek hálózati eszközeihez kapcsolódó, az ISM sávban működő alkalmazások megvalósítása a cél.
PCI/PXI platformon vezérelt DAQ kártyával mérés és jelgenerálás megvalósítása
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
Egy DAQ kártya, amely alkalmas egy véges idejű analóg mintafüggvény digitalizálására, és egy PC segítségével tetszőleges mérőműszerek valósíthatók meg úgy, hogy a mért analóg jelet digitalizálás után számítógéppel feldolgozzuk. A DAQ kártya másik fontos alkalmazása a mérőjelek generálása, ahol a számítógép segítségével állítjuk elő a digitális vagy analóg mérőjeleket.
Komplex burkolóra alapozott információfeldolgozás SDR platformon
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A hallgató feladata, hogy egy SDR vevő egység funkcionális blokkjait megismerje és elsajátítsa az alapsávi ekvivalens előállításához szükséges ismereteket. A SDR vevő egység jellégénél fogva a javasolt jelfeldolgozási feladat egy RF nagyfrekvenciás jel dinamikus feldolgozása, kiértékelése és megjelenítése az alapsávban. A konkrét feladat konzulenssel történő egyeztetést követően hangolható.
IoT eszköz alapú adatgyűjtő rendszer
A feladat során egy/több nodeMCU IoT eszközzel szenzoros méréseken alapuló környezeti adatok begyűjtése történik meg.
Beágyazott rendszerekben végzett automata mérések megvalósítása GPIB műszervezérlésre alapozva
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A beágyazott rendszer definíció szerint olyan autonóm működésű rendszer, mely szoros kapcsolatban áll környezetével. Életünk szinte minden területén megtalálhatóak a beágyazott alkalmazások, az intelligens szenzoroktól kezdve egészen az automata gyártósorokig. Az érzékelés, mérés, jelfeldolgozás, beavatkozás, kommunikáció mind-mind feladata lehet egy beágyazott rendszernek.
Automata mérések buszrendszeren keresztül történő beágyazása a szoftver definiált elektronikai (SDE) megközelítésben
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
Az önálló labor során a feladat olyan mérési eljárások kidolgozása a LabVIEW (vagy más, a műszervezérlést támogató) fejlesztőkörnyezet segítségével, amelyek képesek egy adott buszrendszeren (RS232, GPIB) keresztül programozható műszereket vezérelni, adott méréseket autonóm módon elvégezni és virtuális műszereket megvalósitani egy folyamatirányító PC vezérlése mellett.
Beágyazott rendszer vezérlésének implementálása USB porton IoT eszközre alapozva
A feladat elvégzése során a hallgató képessé válik komunikációs protokoll implementálására, IoT eszköz és fejlesztői környezetének kezelésére, felhasználói grafikus szoftver elkészítésére.
Mobil munkagép szenzor adatainak egyesített feldolgozása (Jetter Automation Hungary Kft.)
Külső konzulens: Baán László
A Jetter Automation Hungary Kft a mobil automatizálás területén különféle munkagépekhez fejleszt és gyárt vezérlő, megjelenítő és adatátviteli egységeket. A feladatban a fokozott pontosságú sebesség és elmozdulás információ előállítása a cél a precíziós terepi munkavégzéshez szükséges korrekciókhoz a Jetter hardverén (algoritmus és SW fejlesztés).
Napelemes rendszerek kutatási és fejlesztési (K+F) feladatai
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Napelemes (fotovoltaikus) rendszerek kutatási és fejlesztési tevékenységében való részvétel.
Napelemes rendszerek tervezése és optimalizációja (külső)
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Ez egy külső téma. Napelemes rendszerek, erőművek helyszíni felmérésével, tervezésével, optimális kialakításával és kivitelezésével foglalkozik valós projektek tükrében. A kiíró cégnél lehetőség van szakmai gyakorlatra jelentkezni és gyakornoki pozíció keretében végezni a témát.
Kapcsolóüzemű tápegység (SMPS) készítése
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Szabályozható tápegység. Saját specifikáció. Nagyobb teljesítmény.
Moduláris energiasziget
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Megújuló energia, napelem. Power bank. Tábor központi energia kiszolgálása. Nomád körülmények. HW&SW tervezés, modularitás.
Napelemes rendszerek hatékonysági elemzése illetve üzemeltetési, karbantartási kérdései (külső)
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Ez egy külsős téma. Röviden összefoglalva napelemes rendszerek monitoring, üzemeltetési és termelés-elemzési kérdéseivel foglalkozik. A kiíró cégnél lehetőség van szakmai gyakorlatra illetve gyakornoki pozíció keretében foglalkozni a témával.
Az EKG-jel karakterisztikus pontjainak kijelölését végző algoritmusok minősítése
Tanszéki konzulens: Nagy Péter
A téma kidolgozása során a feladat az EKG jel karakterisztikus pontjainak (P, Q, R, S, T hullámok kezdő- és végpontjai, illetve csúcsai) automatikus kijelölését végző algoritmusok minősítése annotált adatbázisok, mesterségesen generált jelek és saját rögzítésű felvételek felhasználásával.
Gázmérő szimulátor készítése okosmérőhöz (ITRON)
Külső konzulens: Molnár Zoltán ITRON
A modern, okos gázmérők nagy része a mai napig mechanikus elven működő berendezést használ az átáramlott gáz mennyiségének mérésére. A hallgató feladata egy olyan szimulációs környezet készítése, amely a Silicon Labs EFM32 Giant Gecko fejlesztői paneljén futva képes a hozzá kapcsolt elektronikus mérőegység számára szimulálni egy valós berendezés működését.
Nyomás és hőmérséklet szimulátor ITRON
Külső konzulens: Molnár Zoltán ITRON
A gázszolgáltatók a számlázáshoz nem az elfogyasztott gáz térfogatát veszik alapul, hanem a mért értékből szabványos módon, különféle korrekciókat végrehajtva származtatják a normalizált értéket. Ez a számítás a végponton elhelyezett mérőben történik. A tanuló feladata, hogy átfogó képet kapjon a korrekciós számítások elvéről, majd megtervezze és elkészítse a szoftver implementációját.
Videó átméretező megvalósítása Vivado HLS-ben
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat egy valósidejű feldolgozásra képes, jó minőségű videó átméretező egység fejlesztése Vivado HLS-ben.
Többcsatornás valósidejű audio jelfeldolgozás nagy teljesítményű jelfeldolgozó processzorral (DSP)
Tanszéki konzulens: Orosz György
A hallgató feladata egy nagy teljesítményű jelfeldolgozó processzor (DSP) megismerése, és azon audio jelfeldolgozási algoritmus implementálása.
Arduino programozás MATLAB és Simulink környezetben
Tanszéki konzulens: Kollár Zsolt
Az Arduino fejleszőplatform jól használható egyszerű jelfeldolgozások illetve vezérlések elvégzésére. Ezen platform programozására a MATLAB illetve Simulink környezet is ad lehetőséget. A hallgató feladata, hogy a konvencionális módszereket összevesse a MATLAB illetve Simulink adta lehetőségekkel, illetve megnézze a módszerek előnyeit, hátrányait illetve korlátait.
Xilinx PYNQ rendszer használata
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A Xilinx Zynq eszközökre épülő PYNQ fejlesztői környezet a Python nyelven keresztül teszi elérhetővé a heterogén rendszer egyes elemeit. A felhasználói felületet a Jupiter Notebook biztosítja.
Linux fejlesztése Xilinx CPU,FPGA eszközökön
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A heterogén számítási rendszerek alkalmazása sok esetben magas szintű operációs rendszert kíván a feladatok rugalmas kezelésére.Ehhez a Linux használata a legkedvezőbb.
Korszerű FPGA eszközök technológiája
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A Xilinx legújabb eszközcsaládjának megismerése, AI alkalmazás fejlesztés
EDGE AI alkalmazások
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
Az AI technológia használata nem feltétlenül jelenti a távoli, felhőben elérhető nagyteljesítményű számítástechnikai eszközök használatát. Sok olyan feladat van, amikor a szenzorokról, képérzékelőkről érkező adatokat helyben kell feldogozni és ebben az esetben is haszno lehet az AI/ML technológia használata.
EDGE AI alkalmazások
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
Az AI technológia használata nem feltétlenül jelenti a távoli, felhőben elérhető nagyteljesítményű számítástechnikai eszközök használatát. Sok olyan feladat van, amikor a szenzorokról, képérzékelőkről érkező adatokat helyben kell feldogozni és ebben az esetben is haszno lehet az AI/ML technológia használata.
AI alkalmazások FPGA-n
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
Az FPGA eszközök speciális tulajdonságainak kihasználása az AI alkalmazások megvalósításában
Fogyasztás optimalizálás Zynq UltraScale eszközökben Linux alatt
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A cél egy adatgyűjtő rendszer CPU+FPGA egységeinek vezérlése a miniméális fogyasztás elérése érdekében.
CAN massege filter ARMv7M
Külső konzulens: Rück József (Silex Kft.)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A feladat egy magasan optimalizált, hard real time CAN csomag szűrő programmodul fejlesztése ARMv7M architektúrára. Járműipari protokollok értelmezése, és komplex szűrési feltételek megvalósítása korlátozott erőforrások mellett, valamint a hozzátartozó konfigurációs szoftver tervezése.
FGI upgrade
Külső konzulens: Rück József (Silex Kft)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A feladat egy meglévő (legacy) lightweight SCADA rendszer alapvető funkcionális kiváltása aktualizált felülettel, korszerű technológiák használatával. PC-s kliens oldali alkalmazás és Projekt editor fejlesztés (Qt/C++). Beágyazott rendszerekben kommunikációs protokoll, szerver oldali API fejlesztése
3. Modellalapú, nagymegbízhatóságú szoftver architektúra tervezése UML-ben biztonságkritikus alkalmazásokhoz (közúti és vasúti járművek, vasúti biztosító berendezések)
Külső konzulens: Rück József (Silex Kft.)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A tervezési feladat egy olyan munkában való közreműködés, aminek a végeredménye egy EN 50128 / ISO 26 262 szerint minősíthető nagymegbízhatóságú szoftver keretrendszer.
Jármű grafikus display vezérlőkártya tervezése, SW
Külső konzulens: Rück József (Silex Kft.)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A feladat egy fejlesztőpanelen az Automotive Grade Linux élesztése, és egy grafikus demó alkalmazás fejlesztése. Ennek során megismeri a járműiparban használatos Automotive Grade Linux-ot, adaptálja az adott hardverhez és eljárásokat ír a hardver erőforrások kezelésére.
CAN Data Logger Base-Board
Külső konzulens: Rück József (Silex Kft.)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A feladat egy többcsatornás jármű CAN adatgyűjtő egység tervezése (HW), amely egy járműipari ECU alapját adja egy processzor kártyának. A feladat főbb elemei a tápegység(ek), I/O-k, kommunikációs interfészek tervezése DFM szemléletmód szerint. A konkrét feladatmegfogalmazást a jelentkezővel, vagy jelentkezőkkel történő megbeszélés után közösen véglegesítjük
Rendszermanagement Open BMC alkalmazásával
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
Komplex rendszerek managementjének támogatása, rendszerfunkciók monitorozása, ellenőrzése
Rotorpozíció-szenzor kompenzálása PMS motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
Külső konzulens: Virosztek Tamás (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
Tanszéki konzulens: Renczes Balázs
A forgórész szögpozíciója az elektromos motorok mezőorientált szabályzásának egyik kulcsparamétere. A jelölt feladata a rotorpozíció mérésének nemideális tulajdonságait kompenzálni, ezáltal a szabályzás tulajdonságait javítani.
IoT megoldás a levegő minőségének a vizsgálatára
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Különböző vizsgálatok rámutattak arra, hogy az oktatási intézményekben a levegő minősége jelentősen befolyásolja a diákok tanulási képességét. A tanszéken hallgatói munkák keretében kifejlesztésre került egy levegőminőség megfigyelő rendszer folyamatosan üzemelő prototípusa. A feladat ennek a rendszernek a továbbfejlesztése.
UWB alapú nagypontosságú óraszinkronozáció és lokalizáció
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A tanszéken rendelkezsére álló HW és SW komponenskészlettel nagy pontosságú óraszinkronozációs és lokalizációs alkalmazások fejlesztése a feladat. Lényegében ezzel létrehozva egy beltéri GPS-t, ami napjaink egyik legforróbb kutatási területe és várhatóan egy komoly piaccal is rendelkező jövőbeli alkalmazás.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott rendszerekben (mikrokontrolleren)
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során Linux alatt.
FPGA és GPU alapú AI demó rendszer kialakítása
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy kiválasztott neurális hálózat (pl. objektum detektálás detectNET-tel) megvalósítása Xilinx FPGA és NVIDIA Jetson platformon.
FPGA alapú rendszámfelismerő rendszer készítése CNN segítségével (Gamma Zrt.)
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy neurális hálózaton alapuló rendszámfelismerő rendszer kifejlesztése és implementálása FPGA-n.
Videó enkóder és dekóder tesztrendszer megvalósítása Xilinx FPGA-val
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja a videó enkódert és dekódert tartalmazó Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC képességeinek vizsgálata, az ehhez szükséges HW és SW környezet kialakítása.
Robot játék autó tervezése
A feladat egy 2 önálló motorral és után forduló kerékkel rendelkező autó megtervezése, megvalósítása. Az autót különféle szenzorokkal és rádiós kapcsolattal (WiFi és/vagy Bluetooth) kell felszerelni, hogy az akadályokat akár önállóan ki tudja kerülni ill. PC-s vagy mobiltelefonos kapcsolat megvalósulhasson.
Theremin hangszer digitális változatának megvalósítása
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A theremin olyan hangszer, melyet 2 fémrúdhoz közelített kézzel lehet vezérelni (hang magasság, hangerő). Az eredeti analóg áramkörökkel működik. Szép, különleges hangot állít elő. A feladat a digitális változat megvalósítása, Cypress PSoC-vel. (Analóg perifériákat és programozható logikát is tartalmazó mikrokontroller.)
Ultrahangos lebegtetés és mozgatás
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Megfelelő teljesítménnyel meghajtott ultrahang adók felett kialakuló állóhullám képes pici méretű és súlyú tágyak (apró polisztirol golyó, kis alufólia darab) lebegtetésére. Az UH adók fázisát és teljesítményét változtatva a tárgy mozgatása is lehetséges. A feladat egy ilyen, mikrokontroller vezérlésű készülék megépítése. A feladat szakdolgozatként ill. diplomatervként tovább vihető.
Hallgatói ötleten alapuló mikrokontrolleres feladat
A hallgató hozza a mikrokontrollerhez kapcsolódó feladat ötletet (saját vagy külső cég). Kapcsolódhat Bluetooth-hoz, WiFi-hez, USB-hez stb. Jelentkezés mail-ban, utána személyes megbeszélés.
MIDI-s "HANG" ütőhangszer
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Ennél az elektronikus ütőhangszernél az elektronika egy szenzor segítségével figyeli, hogy a hangszer 8 ütőfelülete közül melyiket ütik meg és milyen erősséggel. Egy további érzékelővel a hangmagasság kissé módosítható (pitch bend controller) Ezeket az információkat MIDI interfészen keresztül elküldik a hangszer hangját generáló egységnek (PC-n futó program)
Vérnyomásmérő okostelefonos/PC-s kapcsolattal
A feladat egy oszcillometriás elven működő vérnyomásmérő tervezése. MSC-s jelentkező esetén kiegészítése optikai pulzusmérővel (mérés pontosítása) és androidos vagy PC-s kapcsolattal. Szakdolgozatként, diplomatervként továbbvihető.
Játék robotkar továbbfejlesztése
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Egy 5 motoros, eredetileg vezérlő és szenzorok nélküli játék robotkarhoz elkészült egy szenzoros kiegészítés és vezérlő (USB PC-s kapcsolattal). Ezt lehet továbbfejleszteni. (További szenzorok beépítése és funkció bővítés.) Egy video az eredeti robotkarról: https://www.youtube.com/watch?v=eyloLJ4fJTk BSC/MSC-s hallgatót várunk mikorontrolleres tapaszatalattal. Szakdoga/diptervként folytatható.
Pulsoximéter okostelefonos/PC-s kapcsolattal
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Egyes szivbetegségeknél fontos a véroxigén szint és a pulzus figyelése. A feladat egy olyan, tervezése, mely optikai elven (max30100 chip segítségével) méri a véroxigén szintet és szívritmust, eltárolja az adatokat, ill. beállítható értékhatárok átlépése esetén figyelmeztető jelzést ad. A készülék androidos és/vagy PC-s kapcsolattal rendelkezik.
Deinterlacing algoritmus megvalósítása CUDA-ban
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy deinterlacing algoritmus kidolgozása és megvalósítása CUDA-ban.
Több csatornás PCIe DMA megvalósítása Kintex-7 FPGA-ban
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy több csatornás, Scatter-Gather képes PCIe DMA egység kifejlesztése.
RISC-V alapú rendszer megvalósítása Logsys Kintex-7 FPGA kártyán
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
RISC-V processzor alapú rendszer implementálása és tesztelése Logsys Kintex-7 FPGA kártyán.
Egyedi hídmérleg ellenőrző kézi műszer fejlesztése (evopro Innovation Kft.)
Külső konzulens: Dr. Szepessy Zsolt
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat a vasúti környezetben használható, víz-, por-, és ütésálló, nyúlásmérő bélyegeken alapuló dinamikus hídmérleg ellenőrzésére alkalmas, kézi mérőműszer megtervezése és megépítése.
Intelligens IoT peremhálózat kiépítése felhő alapokon (evopro Innovation Kft.)
Külső konzulens: Dr. Szepessy Zsolt
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Ma a hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek egyik aktuális fejlesztési iránya az edge computing: egyes számítási feladatok peremhálózatra való áthelyezésével az eszközök kevesebbet kommunikálnak a felhővel így gyorsabban reagálnak a helyi változásokra. A feladatban ilyen prototípus rendszer megvalósítása.
Egyedi IoT szenzor platform fejlesztése (evopro Innovation Kft.)
Külső konzulens: Dr. Szepessy Zsolt
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat egy kültéren is használható, víz-, por-, és ütésálló rádiós szenzor kifejlesztése és megépítése, mely akkumulátoros működés mellett évekig megbízhatóan és karbantartás nélkül működik.
Termelésbecslés javítása szintetikus időjárási állomásokkal
Külső konzulens: Dr. Hartmann Bálint (VET)
Tanszéki konzulens: Renczes Balázs
A megújuló energiaforrások alkalmazása során általánosan jelentkező probléma, hogy a termelés volatilis, vagyis nem jósolható tetszőleges pontossággal. A hallgató feladata megfelelően pontos időjárási adatok generálása meglévő, valós adatok megfelelő felhasználásával.
Modulálatlan vívőfrekvencia mérése alapsávi digitális jelfeldolgozással (Silicon Labs)
Külső konzulens: Katona József
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat egy pontos frekvencimérés létrehozása a Silicon Laboratries EFR32 SoC család által szolgáltatott vevő oldali IQ minták alapján.
IQ fázis és amplitudó hiba mérése alapsávi digitális jelfeldolgozással (Silicon Labs )
Külső konzulens: Katona József
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat egy pontos fázis, illetve amplitudó mérés létrehozása a Silicon Laboratries EFR32 SoC család által szolgáltatott vevőoldali IQ minták között.
Hőmérséklet állítás Peltier-elemmel (Silicon Labs)
Külső konzulens: Katona József
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A Silicon Laboratories termékeinek validálásánal alapvető követelmény a hőmérsékletfüggés feltérképezése. feladat egy alternatív hőmérséklet állító berendezés megalkotása Peltier-elem segítségével, aminek elsődleges előnye gyorsasága lenne.
Elemkímélő rádiós kapcsolat létrehozása „okos” tréningszekvenciával (Silicon Labs)
Külső konzulens: Katona József
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat egy olyan rádiós kapcsolat megalkotása melyben a szinkronizációs minta hátralevő hosszát belekódolják magába a mintába, így a vevő kikapcsolhat a hasznos tartalom érkezéséig, spórolva így az elemben tárolt energián.
RF jelgenerátor mikrovezérlővel, soros porton vezérelve (Silicon Labs)
Külső konzulens: Katona József
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A Silicon Laboratories EFR32 család rádiója jól konfigurálható futásidőben is, ennek segítségével egy igen sokoldalú jelgenerátort lehet készíteni. A feladat egy ilyen jelgenerátor beágyazótt kódjának (firmware) készítése, aminek a vezérlését egy soros porton elérhető parancsértelmező látja el.
OkosOtthon természetes nyelvű interfésszel
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
Intelligens otthoni szolgáltatások megvalósítása mikroszámítógépeken futó, természetes nyelven kommunikálni képes szoftverágensek segítségével.
Légzőfantom eszköz tervezése optikai képfeldolgozó rendszerek számára
Külső konzulens: Álmosdi Péter
Tanszéki konzulens: Jobbágy Ákos
Napjainkban egyre nagyobb teret hódítanak a modern orvosi kezelőrendszereket kiegészítő számítógépes látási rendszerek. Ezek lehetővé teszik a kezelések pontosabb vezérlését, biztonságos végrehajtását, és javítják a páciensek komfortérzetét. A feladat a rendszerek kalibrálását, tesztelését segítő fantom kidolgozása.
Kardiológiai paraméterek számítására alkalmas algoritmusok megvalósítása beágyazott környezetben
Tanszéki konzulens: Nagy Péter
A téma kidolgozás során a feladat a BME MIT Orvostechnika laborjának munkatársai által kifejlesztett intelligens otthoni monitorozó készüléken futó algoritmusok továbbfejlesztése. Az élettani paramétereket számító algoritmusok implementálása az STM32F429ZI mikrokontrollerre történik.
Intelligens otthoni monitorozó készülékhez tartozó desktop alkalmazás fejlesztése Windows környezetben
Tanszéki konzulens: Nagy Péter
A téma kidolgozás során a feladat a BME MIT Orvostechnika laborjának munkatársai által kifejlesztett intelligens otthoni monitorozó készülék PC oldali programjának kifejlesztése, amelyen keresztül a készülék vezérelhető és amellyel a készülék által rögzített jelek a mérés során folyamatosan megjeleníthetők.
Intelligens otthoni monitorozó készülék továbbfejlesztése és alkalmazása
Tanszéki konzulens: Nagy Péter
A téma kidolgozás során a feladat a BME MIT Orvostechnika laborjának munkatársai kifejlesztett intelligens otthoni monitorozó készülék továbbfejlesztése, mind a rendelkezésre álló funkciók bővítése, mind a hardveres elavulás kezelése céljából. A továbbfejlesztett készülékkel az érdeklődő hallgatóknak lehetősége nyílik mérések megtervezésére és végrehajtására is.
Intelligens szoftverek IoT környezetben
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A beágyazott és IoT rendszerek technológiai fejlődésével és elterjedésével felmerül annak a lehetősége, hogy erősítsük az "intelligens" viselkedésüket. A feladat ilyen jellegű kísérleti rendszerek megvalósítását célozza.
Security funkciók autóipari szoftverben
Külső konzulens: Pintér Gergely, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A közeljövőben várható igény lesz a felhasználók részéről, hogy az autóik szoftverének frissítését, szolgáltatások aktiválását az autó autonóm módon, vezeték nélküli hálózaton végezze el. Ez egy nagy, új és intenzíven fejlődő terület az autóiparban, amelynek számos olyan aspektusa van, amelyre érdeklődő hallgatókat tudunk fogadni, a konkrét feladatot személyre szabottan tudjuk megfogalmazni.
Autóipari szoftverek real-time nyomkövetése
Külső konzulens: Pintér Gergely, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata (i) az AUTOSAR kommunikációs stack és XCP megismerése, (ii) PC oldali alkalmazás készítése a kommunikáció megfigyelésére, (iii) XCP protokoll PC oldali megvalósítása belső adatok megfigyelésére, valamint (iv) a kommunikációs és a belső adatok megjelenítése.
Mikrovezérlő clock tree konfiguráció generálása
Külső konzulens: Pintér Gergely, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata egy az autóiparban tipikus mikrovezérlő órajel-generálási sémájának a felderítése és egy annak konfigurálását segítő alkalmazás fejlesztése.
Eszközmeghajtó program fejlesztése autóipari mikrovezérlőhőz
Külső konzulens: Pintér Gergely, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata egy választott AUTOSAR driver megvalósítása egy autóiparban használt mikrokontrollerre. A feladat megoldása során a hallgató betekintést nyer az autóipari szoftvermodulok fejlesztésének és tesztelésének folyamatába, megismeri az általa választott modul alapvető működését és konfigurációs lehetőségeit, illetve elsajátítja a modellfeldolgozás alapjait.
Beágyazott kódgenerátorok tesztelése
Külső konzulens: Pintér Gergely, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata, hogy fejlesszen egy kódgenerátort ellenőrző tesztprojektet az általa választott modulhoz (memóriakezelés, kommunikáció, fedélzeti diagnosztika, stb.).
Autóipari diagnosztika
Külső konzulens: Pintér Gergely, thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Az autóipari diagnosztika egy gazdag, szerteágazó terület, ahol a konkrét feladatot személyre szabottan tudjuk megfogalmazni az érdeklődésednek megfelelően. Ilyen témák pl.: diagnosztikai kommunikációs modulok fejlesztése és tesztelése, diagnosztikai kommunikáció nagy sávszélességű (CAN FD) hálózaton, diagnosztikai funkciók konfigurációja, bootloader fejlesztés, stb.
FPGA alapú ‘Record & Playback’ alkalmazás fejlesztése ADAS rendszerekhez
Külső konzulens: Farkas Máté
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
FPGA alapú ‘Record & Playback’ alkalmazás fejlesztése ADAS rendszerekhez
USB alapú hangkártya tervezése
Tanszéki konzulens: Orosz György
A hallgató feladata céláramkörök segítségével egy USB-n keresztül kezelhető hangkártya készítése. Az eszköz lehetőséget kínál egyéni funkciók megvalósítására, például kalibrált, fix erősítés, egyedi csatlakozás és jelszint kialakítása.
Intelligens otthoni monitorozó készülék
Intelligens otthoni monitorozó készülék összeállítása, amely a vérnyomáson kívül Einthoven I-es elvezetésben EKG-t, a bal ujjbegyen pedig fotopletizmográfiás (PPG) jelet is mér.
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése
Külső konzulens: Sándor J. Benedek (Apparat kft)
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése, amely a részletes leírásban szereplő funkciókat valósítja meg. A feladatra 1 MSC-s hallgatót várunk. Sikeres végrehajtás esetén 450.000 Ft pályadíj.
Hűtés-fűtésvezérlés adott beágyazott GSM+ IO extender kártyával
Külső konzulens: Sándor J. Benedek (Apparat kft)
Tervezzen és valósítson meg hűtés-fűtés rendszer vezérlést komplett, már kifejlesztett beágyazott egyedi I/O kártyával (vezérlővel) a lenti funkciók ellátására, amelyhez a teljes fejlesztési dokumentációt átadjuk. További információk a részletes kiírásban. A feladatra 2 MSC-s hallgatót várunk, tehát párban kérjük a jelentkezést.Sikeres végrehajtás esetén 350.000 Ft pályadíj/fő.
Hűtés-fűtésvezérlés kereskedelmi PLC felhasználásával
Külső konzulens: Sándor J. Benedek (Apparat kft)
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Tervezzen és valósítson meg hűtés-fűtés rendszer vezérlést kereskedelmi forgalomban kapható PLC vezérlővel a részletes kiírásban szereplő kiépítéshez. A feladatra 2 MSC-s hallgatót várunk, tehát párban kérjük a jelentkezést.
Ultrahang alapú kétdimenziós pozíció meghatározás
A cél egy viszonylag közeli tárgy pozíciójának meghatározása. Az ismeretlen pozíciójú tárgy külső trigger hatására ultrahang impulzust sugároz ki. Ennek megérkezési idejét mérjük 2 vagy 3, a tárggyal egy síkba helyezett ismert pozíciójú szenzorral. A triggerhez képest mért idők alapján a tárgy síkbeli koordinátái meghatározhatók. (Mikrokontrollerles hardver tervezés, programozás.)
Kisérletek Cypress PSOC-vel
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A Cypress PSOC-k programozható digitális és analóg egységeket is tartalmazó mikrokontrollerek. A feladat során meg kell ismerkedni a fejlesztési környezettel (PSOC Creator) majd valamely később meghatározandó, a programozható analóg egységeket is felhasználó feladatot megvalósítani vele.
Mellszívó készülék teszter készítése
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A mellszívó készülékkel a felesleges anyatejet szokták lefejni. A készülék tulajdonképpen egy motor hajtással működő szivattyú. Ezen kell különféle méréseket végezni (pl. nyomás-idő függvény stb.) és a mérési eredmények alapján a készüléket minősíteni.
Debug interfész készítése ARM Coresight szabványú mikrovezérlőkhöz
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A feladat célja olyan debug interfész készítése LabVIEW környezetben, amely segítségével a modern 32 bites mikrovezérlők tesztelését el lehet végezni egy integrált tesztkörnyezetben, mint amilyen az NI VeriStand.
ARM magú mikrovezérlőkön futó szoftver real-time nyomonkövetése
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A modern mikrovezérlők lehetővé teszik, hogy a rajtuk futó kód végrehajtását külső hardveres támogatás segítségél megfigyeljük. A feladat egy olyan National Istruments eszközöket használó tool elkészítése, amely képes a Trace adatok mérésére, és azok feldolgozására.
Bluetooth interfész inhalátorhoz (Hunify Kft.)
Külső konzulens: Fazekas Sándor, Hunify Kft.
A Hunify Kft. gyógynövény-párologtató (inhalátor) készülékéhez kell okostelefont vagy tabletet illeszteni Bluetooth vagy WiFi segítségével.
Impedancia mérése mikrokontroller segítségével
Tanszéki konzulens: Renczes Balázs
A legújabb mikrokontrollerek már jelentősen támogatják a digitális jelfeldolgozást. A feladat egy kompleximpedancia-mérő fejlesztése, az ehhez szükséges jelek generálása és feldolgozása.
Digitális szűrők kerekítési hibáinak vizsgálata
Tanszéki konzulens: Renczes Balázs
A témakiírás arra keresi a választ, hogy van-e érdemi különbség különböző módon megvalósított digitális szűrők kerekítési hibái között, ezzel támogatva a nagy sávszélességi igényeket, illetve nagy adathalmazokon végzett műveletek gyorsabb végrehajtását.
Molekulák virtuális szűrésének megvalósítása Xilinx SDAccel használatával
A feladat a molekulák virtuális szűrését gyorsító, FPGA alapú rendszer fejlesztése a Xilinx magas szintű SDAccel fejlesztői környezetének segítségével.
Linux portolása Zynq7000 Soc-re (Gamma Műszaki Zrt.)
Külső konzulens: Horváth Zsolt
A feladat a Zynq7000 System on Chip-re Linux portolása Buildroot segítségével. A feladat része, hogy az eszköz eMMC-ről bootoljon SD kártya használata nélkül, és Etherneten keresztül távolról is konfigurálható legyen. Ennek részeként a Linux alatt webszerver implementálása szükséges.
Hangkártya SW-es integrációja i.MX6 rendszerbe (Gamma Műszaki Zrt.)
Külső konzulens: Horváth Zsolt
Az NXP i.MX6 alkalmazás processzor számos nagysebességű I/O porttal rendelkezik. Ezek közül az I2C és az I2S lehetővé teszik kodek illesztését, és ezzel digitális hang lejátszását/felvételét. A feladat egy beágyazott Linux alá írt hangkártya meghajtó (és a hozzá tartozó device tree) fejlesztése C nyelven i.MX6-os környezetben.
Elektromos kormányszervó akusztikus zajkibocsátásának vizsgálata
Külső konzulens: Aranyi Csaba (thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.)
Tanszéki konzulens: Orosz György
Szervokormányokban használt motorok rezgésének analízise, mérések tervezése, módosítási javaslatok tétele.
Jelfeldolgozó algoritmusok hatékonyságának vizsgálata ARM Cortex processzorokon
A hallgató feladata, hogy a digitális jelfeldolgozásban gyakran használt algoritmusokat minél kisebb futási idő elérésével valósítson meg ARM Cortex M3 és M4 típusú processzorokon.
Jelfeldolgozás pythonban
Tanszéki konzulens: Orosz György
A hallgató feladata a python programozási nyelv jelfeldolgozási lehetőségeinek vizsgálata. Mivel a python egy ingyenesen használható magasszintű script nyelv, így alkalmas jelfelolgozó algoritmusok gyors fejlesztésére, tesztelésére. A feladat során különböző beépített jelfeldolgozási funkciók felderítése és tesztelése a cél, kiemelten koncentrálva valós idejű alkalmazásokra.
Impedanciamérés hálózatanalizátor segítségével
Tanszéki konzulens: Orosz György
A hallgató feladata egy E5061B típusú hálózatanalizátor segítségével kialakítható impedanciamérésre alkalmas elrendezések vizsgálata.
Általános szenzorinterface készítése hangkártyához
Tanszéki konzulens: Orosz György
Hangkártyához analóg szenzorinterfész tervezése
Valósidejű pályatervezés kollaboratív ipari robotok számára
Külső konzulens: Kovács András, MTA SZTAKI
Az kollaboratív robotok terjedése és a szenzortechnológia fejlődése nyomán egyre gyakoribb igény, hogy a robotok pályatervét dinamikusan tudjuk tervezni a környezet modelljének és a szenzorok jeleinek felhasználásával. A feladat így olyan pályatervező algoritmusok kifejlesztése és implementációja, amelyek képesek kvázi valós időben megoldani a robotok pályatervezési feladatait.
Természetes nyelvű felület Androidon
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege egy olyan Androidos alkalmazás készítése, amely valamilyen alkalmazási területen természetes nyelvű (akár hangalapú) kommunikációt valósít meg.
Nyomatékingadozás kompenzációja BLDC motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
Külső konzulens: Virosztek Tamás, Robert Bosch Automotive Steering GmbH
Tanszéki konzulens: Pálfi Vilmos
A nyomatékingadozás minimalizálása alapvető fontosságú az elektromos motorok szabályzásában. A jelölt feladata egy olyan hatékony eljárás fejlesztése, amely a lehető legkevesebb mérés segítségével megtalálja az optimális kompenzáló paramétereket.
Stressz állapot jellemzése oszcillometriás vérnyomásmérés alatt
Tanszéki konzulens: Jobbágy Ákos
Az egymást követő szívciklus hosszak változása alapján lehetőség van az aktuális stressz állapot becslésére vérnyomásmérés alatt is.
Mikrokontroller modul továbbfejlesztése egyedi teszt eszközhöz (TESRA)
Külső konzulens: Czigány Dániel
Tanszéki konzulens: Naszály Gábor
A TESRA egy teszteszköz család, ami elektronikus fékvezérlés tesztelésére szolgál. Minden teszteszközt egy mikrokontroller modul vezérel, amire jelenleg egy Cortex-M4 mikrokontrollerrel felszerelt modult használunk. A feladat célja ennek a modulnak a továbbfejlesztése, ami minimum az ARM Cortex-M7-as alapú mikrokontroller családot jelenti.
Autóipari prototípus platform fejlesztése
Külső konzulens: Faragó Dániel, IP Camp Budapest
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A vezérlőegységek magas szintű funkcióit megvalósító AUTOSAR szoftverkomponensek valódi hardveren történő teszteléséhez elengedhetetlen egy AUTOSAR kompatibilis beágyazott platform megléte. Az előfejlesztési fázisban nem kifizetődő egy teljes AUTOSAR kompatibilis platform alkalmazása. A feladat egy leegyszerűsített beágyazott szoftverplatform kiválasztott funkcionális blokkjának implementálása.
Modellalapú szoftverkomponens-tesztkörnyezet fejlesztése
Külső konzulens: Faragó Dániel, IP Camp, Budapest
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A vezérlőegységek magas szintű funkcióit megvalósító AUTOSAR szoftverkomponensek a fizikai szolgáltatásokat a futtató környezeten keresztül érik el, megvalósításuk hardverfüggetlen, így a modultesztek megvalósítása lehetségessé válik szimulációval PC-n is. A feladat egy olyan modulteszt környezet megvalósítása, mely teljes egészében generálható a komponensek AUTOSAR modellje alapján.
Általános méréstechnikai vagy jelfeldolgozási feladat megoldása mikrokontroller segítségével
Tanszéki konzulens: Pálfi Vilmos
A feladatban egy tetszőleges, de a képzési szintnek megfelelő bonyolultságú feladat megoldása a cél. A feladat során lehetőség van a mikrokontrollerre történő fejlesztés megismerésére, perifériák illesztésére, az elkészült rendszer tesztelésére. A megoldandó feladat bonyolultsága függ a képzés szintjétől (BSc/MSc).
Valós idejű járműkommunikációs (V2X) rendszer késleltetésének vizsgálata és mérése (Commsignia Kft.)
Külső konzulens: Váradi András
A hallgatók feladata a Commsignia Kft által fejlesztette valós idejű járműkommunikációs rendszerek késleltetésének és más biztonságkritikus tulajdonságának a mérése. A hallgatók lehetőséget kapnak valós idejű kommunikációs szoftverek mérőrendszereinek megismerésére.
Valós idejű járműkommunikációs (V2X) rendszerek: szenzorinformáció kooperatív disztribúciója (Commsignia Kft.)
Külső konzulens: Váradi András
A hallgató feladata napjaink vezetéstámogató rendszerei számára rendelkezésére álló információ források (szenzorok) vizsgálata és ezen adatok kooperatív megosztásának koncepcionális vizsgálata.
Nagypontoságú óraszinkronizáció vezeték nélküli szenzorhálózatokban
Külső konzulens: Kovács Krisztián, Silicon Labs
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A vezeték-nélküli szenzorhálózatokban sok alkalmazásban szükséges a nagy pontosságú óraszinkronizáció, biztosítva például az egyidejű mintavétel és beavatkozást egy elosztott rendszerben. óA Silicon Laboratories mikrovezérlőivel és rádiós megoldásaival egy ilyen szoftver komponens kifejlesztése és ahhoz teszt alkalmazás elkészítése a feladat.
Vezeték nélküli találatjelző rendszer fejlesztése
Külső konzulens: Gémesi Bence
Tanszéki konzulens: Erdős Csanád
Magyarország a 2016. évi nyári olimpiai játékokon vívásban az éremtáblázaton a második helyet szerezte meg. A sportág találatjelző rendszereinek fejlesztése mind a versenysport, mind a szabadidősport szempontjából fontos. A kutatási projekt célja egy olyan eljárás megvalósíthatóságának feltérképezése, amely új működési megoldást ad a vívás sportág találatjelző rendszereihez.
Jelanalízis mikrokontroller segítségével
Tanszéki konzulens: Pálfi Vilmos
A feladat ebben a témában egyszerű jelalakok mérése és megjelenítése mikrokontroller segítségével.
Periodikus jelek mérése mikrokontrollerrel
A feladat periodikus jelek mérése, valamint jellemzőinek kijelzése mikrokontroller segítségével.
Krónikus stressz vizsgálata kvantitatív módszerekkel (több hallgató számára is, több félévre is)
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
A hallgató feladata krónikus stressz detektálása és mérése egy fiziológiai paraméter (galvanikus bőrreflex, GSR) segítségével. A feladat része a mérés koncepciójának kidolgozása, az áramkör megtervezése, egy mikrokontroller felprogramozása illetve a mérési eredmények kiértékelése.
Újraélesztés alatt mért EKG jelek helyreállítása
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
A hallgató feladata újraélesztés közben rögzített zajos és zavarokkal terhelt EKG jel visszaállítása jelfeldolgozási eljárások segítségével. A visszaállított jel alapján optimalizálható a defibrilláló impulzus időzítése. A cél, hogy a jelfeldolgozás valós idejű legyen (a QRS hullám valós idejű detektálása kulcsfontosságú a beteg életének megmentése szempontjából).
Újraélesztés alatt mért EKG jelek helyreállítása
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
A hallgató feladata szív-tüdő újraélesztés (CPR) közben rögzített zajos és periodikus zavarokkal terhelt EKG jel visszaállítása jelfeldolgozási eljárások segítségével. A hallgató feladata elsősorban offline, jó előrehaladás esetén online jelfeldolgozási eljárások megtervezése és implementálása.
Optimalizáció autóipari rendszerekben
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata, hogy megismerje egy tetszőlegesen választott szoftvermodul statikus és konfigurációs kódját, elemezze a felhasználási körülményeket és ennek ismeretében optimalizálja a modul tárigényét és futási idejét. A feladat megoldásához az alapképzés során elsajátított alapvető C programozási alapismeret szükséges, amelyeket a hallgató a munka során tovább mélyíthet.
Kódgenerálás és szoftverfejlesztés beágyazott eszközökre
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Ha ezt a témát választod, az lesz a feladatod, hogy válassz egy téged érdeklő kódgenerálási problémát (pl. komponensek kommunikációja, állapottérkép, akár saját szöveges formátum, stb.), egy beágyazott célplatformot (pl. mbed, Arduino, Raspberry Pi, stb.) és fejlessz egy ilyen kódgenerátort. A munka előkészítése során közösen megbeszéljük, hogy mi a konkrét feladat és az elérendő célok.
DSL vezérelt kommunikációs mátrix és E2E konfigurálás
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata egy olyan szöveges doménspecifkus nyelv (DSL) kidolgozása, melyben könnyen és intuitíven lehet a járműkommunikációt leírni (beleértve az E2E védelmet), továbbá egy olyan Java nyelvű program fejlesztése, amely képes feldolgozni az ilyen nyelven írott szöveges modellt és az abban szereplőek szerint konfigurálni a modellt.
Autóipari E2E réteg modell alapú tesztelése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata egy olyan Java nyelvű program fejlesztése, amely a bemeneti kommunikációs mátrix és E2E konfiguráció alapján a magas szintű E2E védelmet megvalósító komponensekhez generál tesztbemenetet.
Automatikus kódgenerálás autóipari modellek alapján
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat kódgenerátor fejlesztése egy választott modulhoz. A munka keretében a hallgató megismeri a tesztelt modul specifikációját és konfigurációjának leírásmódját; feltérképezi a megvalósítás vagy teszt által használt C-nyelvű konfigurációs adatszerkezetet; valamint egy Eclipse-alapú autóipari modellező eszköz szolgáltatásaira építve megvalósítja a kódgenerátort Java nyelven.
Felhasználói felület autóipari vezérlőegységek teszteléséhez
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat egy a Java API alacsony szintű szolgáltatásaira épülő felhasználói felület létrehozása Eclipse technológiákra építve (Standard Widget Toolkit, JFace). A feladat megoldása során a hallgató először megismeri a szükséges technológiákat, elsajátítja az Eclipse Modeling Frameworkben történő modellezés alapjait, megtervezi a megoldást, majd megvalósítja Java nyelven.
FlexRay kommunikáció automatikus konfigurálása
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat megoldása során a hallgató először megismeri a szükséges technológiákat, elsajátítja az AUTOSAR-ban történő modellezés alapjait, megtervezi a megoldást, majd megvalósítja Java nyelven.
Autóipari kommunikációs szoftver konfigurációja és integrációs tesztelése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat a jelenleg rendelkezésre álló kommunikációs teszt keretrendszerre építkezve (i) a stack konfigurációja, (ii) a keretrendszer kiegészítése néhány magas szintű funkcióval, (iii) az említett szabvány által specifikált teszt esetek implementálása, azok futtatása CAN, illetve FlexRay kommunikáció esetén, valamint (iv) a SUT működésének verifikációja és erőforrás-felhasználásának mérése.
Valós idejű, beágyazott operációs rendszer konfigurációja
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata készíteni egy nyelvi elemzőt (parser) az OIL nyelvtanhoz és megírni a konverziós programot. A nyelvi elemzőt az Eclipse XText technológiára célszerű alapozni, amelynek segítségével kényelmesen lehet készíteni content assist, syntax highlighting stb. funkciót nyújtó szövegszerkesztőt.
Hibatűrő memóriakezelés autóipari rendszerekben
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata az, hogy fejlesszen egy hibainjektor szoftvert, amellyel a flash array különböző sérüléseit lehet szimulálni, ezzel vizsgálva a flash memóriára épülő állománykezelő rendszer hibatűrő képességeit, esetleg a későbbiekben javaslatot adva a hibadetektáló és túlélő képességek javítására.
Valós idejű autóipari rendszerek modellezése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata, hogy plug-inként olyan új funkciókat fejlesszen egy Eclipse alapú autóipari modellező eszközhöz, amelyek lehetővé teszik időbeli kényszerek modellezését (pl. akciók sorrendezése, maximális válaszidő, stb.) és ezek teljesülésének ellenőrzését.
Autóipari szoftverek grafikus modellezése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Egy kiválasztott diagramtípushoz Java nyelvű grafikus diagrameditort fejlesztése, amelyet egy Eclipse alapú autóipari modellező eszköz plug-injaként kell megírni, célszerűen az Eclipse Modeling Framework (EMF), Eclipse Standard Widget Toolkit (SWT), és JFace technológiákra, illetve egy grafikus eszközkészletre (pl. Graphical Editing Framework, Graphiti stb.) alapozva.
Adaptív szinuszillesztés
Tanszéki konzulens: Renczes Balázs
A feladat egy adaptív szinuszillesztő algoritmus programozása
Egyvezetékes LIN hálózat
Az autós LIN hálózatokhoz három vezetéket szoktak használni, a LIN-busz jelvezetéket, a földet (GND) és opcionálisan egy tápvezetéket (+12 V-ot), amelyről a csomópontokat táplálják. Kevés csomópontból álló, kis forgalmú hálózatban a LIN-busz vezetéket és a tápvezetéket össze lehet vonni, a slave csomópontokat meg lehet táplálni a LIN-buszról is.
Villamosenergia-minőség monitorozása LabVIEW alatt
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
A szolgáltató által biztosított villamosenergia minőségének monitorozása a hálózati feszültség jelalakjának vizsgálatával NI LabVIEW környezetben.
Tudománymetriai adatok programozott gyűjtése
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
Kutatók tudománymetriai (publikációkkal összefüggő) mérőszámainak programozott gyűjtése, metaadatbázis létrehozása.
Stúdiófelvételek utómunkáinak automatizálása
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
Digitális jelfeldolgozó algoritmusok fejlesztése a stúdiófelvételek egyik legfontosabb utómunkájának - a dob és percussion sávok pontosításának, gridre illesztésének - automatizálására.
Panellakás termikus identifikációja
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
Panellakás termikus viselkedésének vizsgálata, a lakás mint termikus rendszer modellezése.
Véleménymérnökség a XXI. században
Tanszéki konzulens: Virosztek Tamás
A véleménymérnökség kifejezés nem újkeletű, de jelentősége óriásira nőtt a 21. század elején. A közösségi médiák, valamint a villámgyorsan szaporodó hírportálok és blogok elterjedésével a laikus tartalomszolgáltatás és tartalomközvetítés az élet szerves részévé vált. A véleménymérnök feladata ezen jelenségek vizsgálata a matematika szigorú eszközeivel.
Szélerőművek termelés-előrejelzésének támogatása
Tanszéki konzulens: Renczes Balázs
A feladat a szélerőművek szélsebesség-teljesítmény jelleggörbéjének minél pontosabb közelítése.
Gesztusvezérlés alapú UI (Microsoft Kinekt) modul tervezése gyártásütemező alkalmazáshoz (Com-Forth Kft.)
Külső konzulens: Bóna Péter, Com-Forth Ipari Informatikai Kft.
A Com-Forth Kft. egyes ipari alkalmazásiban szükséges a gesztus alapú vezérlés alkalmazása. A hallgató feladata ilyen UI modul tervezése és magvalósítása egy gyártásütemező alkalmazásban a Microsoft Kinekt felhasználásával.
Felügyeleti és adatgyűjtő (SCADA) rendszer tervezése, fejlesztése és integrációja gyógyszeripari környezetben (Com-Forth Kft.)
Külső konzulens: Bóna Péter, Com-Forth Ipari Informatikai Kft.
Az önálló munka során lehetőség lesz bekapcsolódni egy felügyeleti és adatgyűjtő (SCADA) rendszer tervezésébe, fejlesztésébe és integrációjába gyógyszeripari környezetben egy több fejlesztőből álló csapat tagjaként, egyes jól meghatározott részfeladatokat önállóan megvalósítva.
Szövegelemző és -annotáló rendszer fejlesztése
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat során azt vizsgáljuk, hogy a mesterséges intelligencia módszerei hogyan alkalmazhatók az információbeszerzés és -elérés területén természetes nyelvű szövegek gépi elemzésére és annotálására.
Tudásbevitel kontrollált természetes nyelven
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege egy olyan rendszer megvalósítása, amely kontrollált természetes nyelvű állítások bevitelét teszi lehetővé. A rendszer célja, hogy a felhasználók számára természetes, könnyen elsajátítható eszközzel tegye lehetővé a tudásbevitelt. A feladat speciális előismereteket nem igényel.
Nagy teljesítményű és nagy áteresztő képességű számítások felhasználása genomikai statisztikai vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Egy folyó kutatásban egy 64-szer 8 magos-32 GB-os környezetben fejlesztünk több statisztikai genetikai elemzést, amelyek remek lehetőséget kínálnak a nagyteljesítményű (high-performance computing, HPC) és a nagyáteresztő képességű számítások (high-throughput computing, HTC) megismeréséhez, és azok kombinációjához.
Genetikai adatok szemantikai transzformációjának vizsgálata
A téma fő feladata nyers genetikai adatok transzformálása általános dimenziócsökkentési módszerekkel és tárgyterület-specifikus szoftverekkel (ShapeIT), illetve a be- és kimeneti adatok konvertálása úgy, hogy azok rendszerszintű adatelemezési módszerekkel elemezhetők legyenek. Feladat még a transzformáció előtti és utáni adatoknak a rendszerszemléletű elemzés szerinti hasznosságának kiértékelése.
Szövegbányászat neurális hálózatokkal
Tanszéki konzulens: Bolgár Bence
A cél olyan statisztikai-gépi tanulási algoritmusok implementációja, amelyek alkalmasak a szakirodalomban rögzített tudás feltárására és formalizálására.
Ontológiaépítés egészségügyi adatok valószínűségi adatelemzéséhez
Tanszéki konzulens: Hullám Gábor
Az ontológia kialakításának általános célja a meglévő tudás szemantikus rendszerezése, és ez alapján hatékony tanulás megvalósítása. Ennek lényegi része a tárgyterület fogalmai közötti kapcsolatoknak és hierarchia-szinteknek a definiálása. A feladat a kialakított ontológia segítségével nagyméretű egészségügyi adathalmazok valószínűségi elemzését támogató szoftverkomponens megvalósítása.
Valószínűségi modellező és következtető keretrendszer továbbfejlesztése
Tanszéki konzulens: Hullám Gábor
A BayesCube keretrendszer kutatócsoportunk (CombineLab) fejlesztése, melynek célja hogy eszközöket nyújtson a Bayes-háló alapú modellezés, valószínűségi következtetés és döntéstámogatás megvalósításához. A téma keretében kétféle feladat megoldására lenne igény: (1) grafikus felhasználói felület továbbfejlesztése, valamint (2) a keretrendszer bővítése új elemző módszerekkel.
Szemantikai technológiák használata adatelemzési eredmények valószínűségi reprezentálására
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az adatgazdagság ellenére sok esetben az adatelemzés eredményei alig hasznosulnak, illetve az eredmények maguk sem őrzödnek meg. A kutatás célja úgynevezett adatelemzési tudásbázisok vizsgálata, amely lehetővé tenné a sokszor komoly számítási kapacitást felhasználó gépi tanulási módszer eredményeinek megőrzését és kombinálását.
Online tanulási módszerek felhasználása felskálázható-erőforráshatékony adatelemzésben
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az online tanulási módszerek egy gyorsan fejlődő gépi tanulási módszercsaládot jelentenek. Egy új alkalmazási terület az erőforrások hatékony kihasználását segítő kontrollrendszerekben történő alkalmazás, amelynek egy kiemelkedő ága a számítási erőforrások optimális, adaptív allokálása. A feladat meglévő módszerek alkalmazása és továbbfejlesztése számításintenzív adatelemzési feladatokban.
Hatékony következtető, döntéstámogató és magyarázatgeneráló módszerek nagyméretű valószínűségi hálózatokban
Tanszéki konzulens: Antal Péter
A valószínűségi hálózatok a következtetések teljes skáláját támogatják, például megfigyelések, beavatkozások, valóságtól eltérő hipotetikus szcenáriók esetén is. Azonban a következtetések számítási komplexitása rosszul skálázódik, így nagy méretű hálózatokban a következtetések kiszámítása új megközelítéseket igényel.
Felskálázható almodelleket tartalmazó rendszeralapú hálózati adatelemzési módszerek
Tanszéki konzulens: Antal Péter
A komplex, rendszeralapú hálózati adatelemzési modellek a gépi tanulás népszerű eszközei, ám felskálázásuk nyitott kutatási kérdés. A téma kutatása során cél annak vizsgálata volna, hogy hogyan lehet speciális, statisztikai és számítási szempontból felskálázható almodelleket felhasználni a nagy rendszermodellek részeként.
Strukturált (relációs) adatok adatelemzése: statisztikai relációs tanulás, valószínűségi logikák
Tanszéki konzulens: Antal Péter
A strukturált, például relációs adatok adatelemzése egyre jelentősebb kihívás. A téma kutatása során gépi tanulási eljárások megismerésre és továbbfejlesztése a cél, amely ilyen adatok kezelésére is alkalmas, érintve a statisztikai relációs tanulás és a valószínűségi logikák területét is.
Szemantikai tudásbázisok automatizált felhasználása rendszeralapú hálózati adatelemzésben
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az orvosbiológiai területen létrejött szemantikai tudásbázisok automatizált felhasználása a statisztikai adatelemzésben mind a priori információként kulcsfontosságú lehet, mind az eredmények értelmezésében, különösen a komplex modelleket használó rendszeralapú hálózati adatelemzésben.
Ujgenerációs DNS szekvenálási munkafolyamatok intelligens automatizálása és döntéstámogatása
Tanszéki konzulens: Sárközy Péter
Ujgenerációs DNS szekvenálási munkafolyamatok intelligens automatizálása és döntéstámogatása
A/D átalakítók szimulációja
Tanszéki konzulens: Pálfi Vilmos
A/D átalakítók szimulációja
Kauzális kapcsolatok modellezése
Tanszéki konzulens: Hullám Gábor
Egy adott tárgyterülethez kapcsolódó mechanizmusok megértése alapvető igénye a tudományos megközelítésnek. E mechanizmusok entitások közötti kauzális kapcsolatokkal írhatók le, melyek feltárására több módszer alkalmazható. A feladat célja kauzális kapcsolatok feltárását megvalósító algoritmusok kialakítása és alkalmazása, különösen nagy dimenziójú adatokon.
Algoritmusok hardveres és szoftveres megvalósításának vizsgálata
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egyszerűbb algoritmusok hardveres, szoftveres és HLS megvalósításának vizsgálata, illetve ezen megvalósítások egymással történő összehasonlítása különböző szempontok alapján (pl. erőforrás felhasználás, tervezési idő, stb.).
Szemantikus web technológiák felhasználása orvos-biológiai tudás kinyerésére
Külső konzulens: Gézsi András
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Orvos-biológiai adatbázisokban szereplő rejtett összefüggések feltérképezése, lekérdezése és magyarázatok generálása szemantikus web technológiák felhasználásával.
Nagyméretű kópiaszám változás (CNV) detekciója teljes genom asszociációs vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Sárközy Péter
Az önálló laboratórium során meglevő kópiaszám változás detektáló algoritmusok teljesítményét vizsgáljuk, valamint a változások hatását emberek jegyeire.
Random gráfok generálása
Tanszéki konzulens: Marx Péter
Random gráfok generálása és különböző gráf metrikák vizsgálata random irányított körmentes gráfokon.
Ajánló rendszerek a bioinformatikában
Tanszéki konzulens: Bolgár Bence
A gyógyszeriparban évente engedélyezett molekulák száma stagnál, míg a fejlesztés költségei nőnek, így a mérések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a számítógépes eljárások. Ezek egyike a “virtuális screening”, ahol pl. kémiai leírások alapján próbálnak ismeretlen molekula-célpont interakciókat jósolni. A munka célja mátrixfaktorizáció-alapú ajánló rendszerek adaptációja a fenti feladatra.
A/D tesztelő mérőrendszer fejlesztése LabVIEW-ban
Tanszéki konzulens: Pálfi Vilmos
Analóg-digitális átalakítók tesztelését végző program fejlesztése LabVIEW környezetben.
Tipikus viselkedési minták felismerése és befolyásolása
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran fontos, hogy idősorokban a személy vagy objektum viselkedésének tipikus mintázatait felismerjük, esetleg befolyásoljuk. Ez nehéz feladat, hiszen tipikusan nem periódikusan ismétlődő, azonos mintáról van szó, csak több-kevesebb rendszerességgel bekövetkező, hasonló eseményekről. Ráadásul sokszor nem közvetlenül megfigyelhető a jelenség, csak egy összetett jel alapján következtetünk.
Természetes nyelvű felhasználói felületek
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Többcsatornás teremhang-kompenzáció
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata termek kisfrekvenciás viselkedésének mérése, modellezése, és kompenzáló szűrők tervezése.
Ritmusérzék-fejlesztő alkalmazás
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata egy ritmusérzék-fejlesztő program megírása, mely mikrofonjel alapján megmutatja az egyes ütések pontosságát, valamint valós időben számolja a játszott tempót.
Virtuális mélyhangsugárzás (VBS) megvalósítása
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata virtuális mélyhangsugárzás (VBS - Virtual Bass System) megvalósítása kisméretű hangszórók hangérzetének javítására. A módszer alapgondolata, hogy az alaphangot annak felhangjaival helyettesíti.
Szűrőtervezés audio alkalmazásokhoz
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata a hallás frekvenciafelbontásának megfelelő szűrők tervezése audio alkalmazások céljára.
Fizikai alapú hangszintézis
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata egy adott hangszer fizikai modelljének megalkotása, a szükséges mérések elvégzése, és esetlegesen a szintézis algoritmus valós idejű megvalósítása.
Mesterséges Intelligencia ontológia
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
A feladat egy konkrét MI ontológia kifejlesztése, ami egy elképzelt MI lexikon logikai referencia váza, amihez csatoltan meg lehet jeleniteni és vándorolni konkrét tájékoztató tartalmak között.
Ágensek intelligens terekben.
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Intelligens terek informatikai rendszerei közül igen fontos a vegyes ember-ágens közösségi forma. A két világ közti kapocs az autonóm (gépi és emberi) ágensek kommunikációja, amihez meg kell teremteni a kölcsönös megérthetőség feltételeit.
Autóipari Ethernet
Külső konzulens: Balogh András, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat célja az Ethernet kommunikáció megvalósítása egy autóipari vezérlőegységben. A feladat végső célja egy Ethernet alapú kormányszervó vezérlőegység létrehozása a meglevő egységek áttervezésével, és ennek integrációja tesztpadon (vagy akár járműben).
Kutatástámogató webrendszer fejlesztése
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat célja egy olyan, összetett webrendszer fejlesztése, amely egy kisebb kutatócsoport működését támogatja különféle webes eszközökkel (kutatási eredmények megosztása, szöveg- és adatelemző szolgáltatások, fórumrendszer, stb.)
Elektromos kormányrendszerek vezérlőegységének továbbfejlesztése
Külső konzulens: Koós Sándor, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. Ezen előírásokat úgy lehet betartani, hogy valamennyi részáramkört nagyon nagy gondossággal kell megtervezni és a működését megvizsgálni.
Szög- és nyomatékérzékelők autóipari alkalmazásokhoz
Külső konzulens: Vér Ábel, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A kormányrendszerek fontos része a kormányoszlop nyomaték- és szögérzékelője, továbbá a szervomotor vezérléséhez szükséges szögérzékelő. A hallgatói feladat során a teljes rendszer megismerése mellett cél a fenti szenzorok továbbfejlesztése és új módszerek kipróbálása.
Segédáramkörök elektromos kormányrendszerek fejlesztéséhez
Külső konzulens: Koós Sándor, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. A hallgatói feladatok során lehetőség van a futó fejlesztések megismerésére, valamint a fejlesztést segítő segédáramkörök tervezését, analizálását, bemérését kell elvégezni.
FPGA alapú PCI Express I/O kártya
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA I/O kártya kifejlesztése és a használatához szükséges szoftverek elkészítése.
FPGA alapú PCI Express kártya eszközmeghajtó-fejlesztéshez
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA kártya kifejlesztése eszközmeghajtó programok készítésének oktatásához, illetve gyakorlásához.
Érvelési rendszerek, vitaportálok fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
Viták, érvelések modellezése, részben automatikus kiértékelése, érvelési algoritmusok, vitaportál fejlesztése
Jogi tudásalapú megolások
Tanszéki konzulens: Strausz György
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
Szakértői rendszerek fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
Tudásalapú, szakértői rendszerek fejlesztése különböző tárgyterületekre és ehhez kapcsolódó technológiák, algoritmusok vizsgálata.
Életvitel-szimulátor továbbfejlesztése, kiegészítése
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Az otthoni megfigyelés, életvitel informatikai támogatása egyre fontosabbnak tűnik (Ambient Assisted Living, AAL). Viszont az otthoni megfigyelés hardver eszközei, a mérések rendkívűl nehézkesek, lassúak, célszerű egy életvitelt modellező szimulátor kialakítása. Ennek segítségével számos izgalmas algoritmus is tesztelhetővé válik.
Adaptív szűrők hatékony megvalósítása
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Nagy konvergenciasebességű, nagy fokszámú, illetve magas mintavételi frekvenciával működő adaptív szűrők megvalósítása nem triviális, miközben sok alkalmazásban szükség van rájuk. A téma kidolgozása során ilyen módszereket kell megismerni, illetve implementálni.
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A téma kidolgozása során olyan rendszer elvi vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a cél, amely nagy számú referenciajelet használ fel.
Változásdetektálás
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban a megfigyelt személy vagy objektum viselkedésének változását minél előbb detektáljuk - rendszerint valamilyen diagnózis céljából (a készülék meghibásodott... nagypapa egészsége megrendült... a férjem/feleségem meghülyült...).
Orvosi tesztek beépítése játékokba mentális állapot monitorozása céljából
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Az orvosok többek közt egyszerű, számítógéppel támogatott teszteket használnak a mentális állapot felmérésére. Célszerű lehet ezt a módszert az egyre inkább terjedő számítógépes játékokkal kombinálni: vagy olyan játékokat konstruálni, amelyek informálnak a vizsgált képességekről, vagy a meglévő teszteket beépíteni játékokba.
Szinuszillesztés hibái és javításuk
Tanszéki konzulens: Kollár István
Szinuszos jellel gerjesztett AD konverterek kimeneti jelének elemzése, LS és maximum likelihood illesztése.
Szigma-delta konverterek vizsgálata
Tanszéki konzulens: Kollár István
Szigma-delta konverterek vizsgálata szimulációkkal, mérésekkel, vagy analitikusan.
Publikációk adatainak internetes hitelesítése
Tanszéki konzulens: Kollár István
Publikációs adatbázis (BME PA) tartalmának automatikus összevetése adatbázis-tartalmakkal. Sok fantáziát igénylő feladat, mert a HTML tartalom nem adatbázis-szerű.
Hol a hiba, és mekkora? - FIR/IIR szűrők tervezése, megvalósítása DSP-n, és szimulációja MATLAB-ban
Tanszéki konzulens: Kollár István
Digitális szűrők megvalósítása óhatatlanul pontatlan a véges bitszámú megvalósítás miatt. A különböző struktúrák érzékenysége eltér, és vannak a megvalósítás szempontjából kedvezőbbek fixpontos és lebegőpontos esetben. A feladat ezek vizsgálata és kezdvező megvalósítások kiválasztása.
Szenzorok/mérőrendszerek frekvenciafüggő hibájának kompenzálása inverzszűrési módszerekkel
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
Szenzorok, mérőrendszerek pontosságát a véges sávszélességük korlátozza. A jelek digitális utófeldolgozásával lehetőség van a torzítás részleges kompenzálására. A hallgató feladata az inverz szűrési módszerek megismerése és alkalmazásra szabása.
LabView alapú rendszeridentifikáció
Tanszéki konzulens: Kollár István
A rendszeridentifikációs feladat (ami Matlab-ban meg van oldva) megoldása LabView-ban. Programok elkészítése, kipróbálása, tesztelése
Ditherrel segített jelfeldolgozás
Tanszéki konzulens: Kollár István
A kvantálási torzítás, sőt, a rendszer nemlinearitása is nagymértékben csökkenthető megfelelő ditherrel (a kvantáló bemenetéhez hozzákevert, adott alakú vagy adott eloszlású segédjellel). A feladat a dither hatásának vizsgálata szimulációs kísérletekkel (az alapprogram - dither generálása, hozzáadása, kerekítés - már működik) és/vagy elvi megfontolásokkal.
Tudománymetriai adatok kigyűjtése és megjelenítése adatbázisból
Tanszéki konzulens: Kollár István
Adatbányászat bibliográfiai adatbázisban, feldolgozó programok és értékelések.
A/D konvertereket tesztelő Matlab program továbbfejlesztése
Tanszéki konzulens: Kollár István
Bekapcsolódás egy olyan MATLAB programcsomag fejlesztésébe, mely a szinuszalapú A/D tesztelő eljárásokat megvalósítja, és így a nemzetközi kompatibilitást biztosítja. Grafikus felhasználói felület, jelfeldolgozás, stb. Ugyanezt LabView környezetben is fejlesztjük, az is egy témalehetőség.
Mini TFTP szerver (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
Sok beágyazott eszköz használja a TFTP protokollt a hardver vagy szoftver konfiguráció letöltésére. A fejlesztést könnyítené, ha a TFTP szerver képes lenne USB eszközökről is beolvasni a konfigurációt. A hallgató feladata ennek megvizsgálása és implementálása.
Tesztkörnyezet Jason alá.
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Jason AgentSpeak ágensnyelven programozható ágensek kisérleti platformja. Feladat egy olyan ágens környezet kialakitása a platformon, amelyben kisérletezni lehet különféle kooperativ és versengő viselkedésekkel.
Linux portolása a LOGSYS Spartan-6 FPGA kártyára
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A Linux operációs rendszer egyre népszerűbb beágyazott környezetben is. A Linux kernel a 2.6.36.2 verziótól kezdve támogatja a Xilinx MicroBlaze processzort. Az önálló laboratórium feladat célja egy olyan MicroBlaze processzort tartalmazó rendszer elkészítése a LOGSYS Spartan-6 FPGA kártyára, amely képes a Linux futtatására, valamint az operációs rendszer portolása erre a hardverre.
Mintaalkalmazások készítése a LOGSYS rendszerre
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A LOGSYS rendszer a tanszéken kifejlesztett oktatási segédeszköz. Az önálló laboratórium feladat célja különféle mintaalkalmazások elkészítése a LOGSYS FPGA kártyára, valamint lehetőség van saját kiegészítő modulok megépítésére is.
Orvosbiológia szakcikkek statisztikai és magas szintű nyelvészeti elemzése adat- és tudásfúzió támogatására
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében a felhasználható nyelvészeti eszközök megismerése és akár fejlesztése mellett a kivonatolást támogató keretrendszer megvalósítása a cél.
Nagy dimenziójú genotipizálási és szekvenálási adatok elemzése
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Nagy dimenziójú genotipizálási adatok elemzése (GWAS, CGH, NGS) és genomrekonstrukciós módszerek új generációs szekvenálási mérések esetén
Grafikus felhasználói felület fejlesztése döntési hálókhoz, amely támogat általános lokális függési modelleket, idői dimenziót, és szabadszöveges jegyzetelést
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében megismerhető a Bayes háló reprezentáció, a döntési hálók, ami a döntéstámogatás kurrens eszköze, és cél egy azt funkcionálisan támogató modern grafikus felület megvalósítása.
Hiányos adatok kezelése Bayes hálókkal statisztikai és oksági vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében a hiányzás típusainak, a statisztikai és oksági vizsgálatok típusainak a megismerése mellett a hiányzás kezelésére nagy számításigényű módszereket lehet kifejleszteni, amelyek a folyó Bayes hálós kutatásokhoz kapcsolódnak.
Jogi szakértői rendszerek fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
CSVCSV
© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató