HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE334
Tel.:
+36 1 463-4372
Email: khazy (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2023
A kiírás jellege: 
szorgalmi feladat, önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv, doktori (PhD)

Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is, és mára ez a két technológia minden más területen is egyeduralkodó. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre. Az IEEE 1588 működhet tisztán szoftver megvalósítással, amikor is szerényebb minőségi követelményeknek felelhetünk csak meg. Ezzel szemben az IEEE 1588 protokoll hardveres támogatása esetén lényegesen nagyobb és terheléstől független pontosság (us alatti hiba) érhető el. Az IEEE 1588 hardveres támogatása napjainkban jelenik meg az Ethernet eszközökben, például az Intel újabb Ethernet chipjei is támogatják azt.

A tanszéken az Intel-lel, a TI-jal és az ARM-mal kiépült kapcsolat eredményeképpen elérhetővé váltak ilyen speciális, új kártyák és egykártyás számítógépek (pl. Beaglebone) IEEE 1588 hardveres támogatással. Az IEEE 1588 támogatást jelenleg a Precision Time Protocol daemon (PTPd) vagy a LinuxPTP (ptp4l) oldja meg magas szinten a Linux alatt, amelyek továbbfejlesztése és egyes speciális alkalmazásokhoz (mesteróra, transzparens óra funkciójú switch/router, adatgyűjtő rendszer, stb.) adaptálása, valamint ezekhez a témákhoz csatlakozó hardverek fejlesztése lehet a feladat.

A feladat több közösen dolgozó hallgatónak is kiadható (preferált konstrukció), vagy akár egymással nem kapcsolódó feladatok is kijelölhetőek. A témák folytathatók szakdolgozatként (BSc), vagy diplomatervként (MSc képzés), valamint TDK dolgozat készítésére is van lehetőség. A téma számos új tudományos kihívást is felvet, és ezért PhD képzésben is választható témakén t.

Kulcsszavak: Óraszinkronizáció, HW támogatott IEEE 1588 óraszinkronizáció, Linux, Intel, Beaglebone, UDOO NEO.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató