Elektronikus tevékenységnapló a házi segítségnyújtásban

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit * bme * hu
Külső konzulens: 
Hanák Péter

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2024
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Külső témavezető: Hanák Péter dr., phanak@edu.bme.hu (Teamsen is)

Magyarországon az önkormányzatok feladata a házi segítségnyújtás, ami egyrészt személyi gondozást, másrészt szociális segítést jelent. A személyes gondoskodást végző személynek (szociális gondozónak) tevékenységnaplót, a személyes gondoskodást nyújtó intézménynek pedig naprakész nyilvántartást  kell vezetnie, többek között az elszámoláshoz és a kötelező szakmai létszám megállapításához. De a tevékenységnapló a gondozó és az ellátott személy számára egyébként is fontos információkat tartalmazhat arról, hogy pl. az ellátott mikor fürdött legutóbb, milyen gyógyszereket szed vagy kellene szednie, mekkora volt a vérnyomása stb. Tudomásunk szerint a tevékenységnapló papír-alapú, a gondozók többnyire kézzel töltik ki, majd az adatokat kézzel összesítik az ellátó intézményekben. Az adminisztráció jelentős terhet jelent mind a gondozók, mind az intézmények számára, amit informatikai eszközök, pl. mobil applikációk és adatgyűjtő szerverek alkalmazásával jelentős mértékben csökkenteni lehetne, ezáltal a gondozóknak több idejük maradna az ellátottakkal való foglalkozásra.

Célkitűzés

Olyan mobilapplikáció és szerveroldali alkalmazás megvalósítása, amely egyrészt a gondozót segíti a jogszabályban előírt tevékenységnapló elkészítésében, másrészt az intézményt segíti a nyilvántartás vezetésében, az elszámolások és más jelentések elkészítésében.

A feladat részletei

 • a jogszabályok és a hazai gyakorlat áttekintése,
 • a szakirodalom és az esetleg hasonló informatikai alkalmazások áttekintése,
 • az igények és lehetőségek felmérése,
 • adatvédelmi kérdések vizsgálata,
 • funkcionális terv, rendszerterv, működési terv, előzetes használati útmutató elkészítése,
 • technológiaválasztás,
 • mobil applikáció (android, ios) és szerveroldali alkalmazás prototípusának elkészítése,
 • további fejlesztési lehetőségek áttekitése.

Hivatkozások a tájékozódáshoz

 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, különösen az 5. sz. melléklet
 • Kitöltési javaslat a Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz című dokumentumhoz
 • Tájékoztató házi segítségnyújtást érintő 2017. évi változásokról

Folytatási lehetőségek

A önálló laboratóriumi téma továbbfejleszthető szakdolgozat vagy diplomaterv keretében.
A feladat a tevékenységnaplón túl a hivatkozott 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben vagy más jogszabályokban előírt egyéb gondozói és más önkormányzati tevékenységek adminisztrációjának informatikai eszközökkel való segítésére is kiterjeszthető.
A kidolgozott megoldások integrálhatók egy olyan rendszerbe, amely a testi és a szellemi egészség megőrzésének segítésére készül a BME és más partnerek együttműködésében.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató