HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott rendszerekben (mikrokontrolleren)

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE334
Tel.:
+36 1 463-4372
Email: khazy (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2023
A kiírás jellege: 
szorgalmi feladat, önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is, és mára ez a két technológia minden más területen is egyeduralkodó. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre. Az IEEE 1588 működhet tisztán szoftver megvalósítással, amikor is szerényebb minőségi követelményeknek felelhetünk csak meg. Ezzel szemben az IEEE 1588 protokoll hardveres támogatása esetén lényegesen nagyobb és terheléstől független pontosság (us alatti hiba) érhető el. Az IEEE 1588 hardveres támogatása napjainkban jelenik meg az Ethernet eszközökben, például a nagyteljesítményű, Ethernet perifériát is tartalmazó mikrovezérlőkben.

Az egyik széles körben használt valós idejű, beágyazott operációs rendszer a FreeRTOS, amelyhez a uIP TCP/IP protokoll készlet is alkalmazható. Jelenleg sem a FreeRTOS, sem a uIP nem támogatja az IEEE 1588 protokollt. A FreeRTOS és a uIP futtatható a tanszéken több példányban elérhető TM4C1294 Connected LaunchPad Cortex-M4F mikrovezérlőt tartalmazó kártyán, vagy a nagy teljesítményű Cortexc-M7 STM32H745 kétmagos processzort tartalmazó  NUCLEO-H745ZI-Q Nucleo-144 kártyán, amely Ethernet perifériája rendelkezik az IEEE 1588 hardveres támogatásával. Ennek megfelelően a feladat az IEEE 1588 megvalósítása és tesztelése FreeRTOS és uIP alatt.

A feladat több közösen dolgozó hallgatónak is kiadható (preferált konstrukció), vagy akár egymással nem kapcsolódó feladatok is kijelölhetőek. A témák folytathatók szakdolgozatként (BSc), vagy diplomatervként (MSc képzés), valamint TDK dolgozat készítésére is van lehetőség.

Kulcsszavak: Óraszinkronizáció, HW támogatott IEEE 1588 óraszinkronizáció, Ethernet és TCP/IP kommunikációs beágyazott rendszerekben.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató