Modellezési nyelvek és eszközök tesztelése

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
tudományos segédmunkatárs
Szoba: IB414
Tel.:
+36 1 463-3579
Email: elekes (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2023
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Mérnöki modellezési nyelveket alkalmaznak komplex rendszerek tervezése és megvalósítása során. Egy példa a Unified Modeling Language (UML) szabvány, ami egy általános célú modellezési nyelvet határoz meg szoftverrendszerek leírására, pl. osztály-, állapotgép-, vagy aktivitásdiagramok használatával. Ahhoz, hogy ezek a rendszerek helyesen működjenek, az szükséges, hogy mind a mérnökök a tervezés során, mind a különböző szimulációs, ellenőrző és futtató eszközök azonos módon értelmezzék a szabvány egyes pontjait. Mivel ezek a modellezési nyelvek összetettek, sok felhasználható elemet tartalmaznak, lényeges az elemek és az együttes hatásuk vizsgálata és pontos megadása. Erre tesz kísérletet a Precise Semantics of UML State Machines (PSSM) szabvány, amely az UML állapotgép nyelvéhez pontos szemantikát és a tervezőeszközökhöz tesztkészletet kínál.

A feladat során ilyen modellezési nyelvek szemantikáját és a meglévő eszközöket lehet vizsgálni, tesztelésükre új eszközöket és módszereket készíteni, ezzel is segítve a jövő mérnökeit. A feladat elméleti vagy gyakorlatiasabb fókusszal, az Önálló laboratóriumtól Szakdolgozat/Diplomatervig, vagy akár TDK-dolgozat keretében is megvalósítható.

Kapcsolódó tantárgyak: 
Modell alapú rendszertervezés
Kapcsolódó tantárgyak: 
Automatizált ellenőrzési technikák
Kapcsolódó tantárgyak: 
Rendszermodellezés
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató