Jogi tudásalapú megolások

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE423
Tel.:
+36 1 463-4394
Email: strausz (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2015
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A jogi szakértői rendszerek fejlesztése egy alapvető társadalmi igényt, a környezetünket meghatározó szabályozási környezet megismerését, áttekinthetőségét, a jobb eligazodás lehetőségét kívánja támogatni. A megoldások általában olyan döntéstámogató eszközök, amely a tárgyterület tudásalapú modellje alapján képes a felhasználóval kommunikálni, döntéseket hozni, illetve javaslatairól jogszabály alapú magyarázatot adni.

A legfontosabb fejlesztési irányok a területen:
- szabályozás vagy jogszabály és a tárgyterület tudásalapú modellje alapján tanácsadás vagy döntéstámogatás biztosítása
- szabályozás vagy jogi dokumentumok elemzése, tartalmi kereshetőség biztosítása (XML, nyelvtechnológiai  eszközök)
- jogi munkafolyamatok támogatása

Egy tárgyterületről rendelkezésünkre álló információ és tudás rendezésének, strukturálásának hatékony megközelítési módja az ontológiai megközelítés. A tárgyterület fogalmainak és ezek szemantikai viszonyainak leírásán alapuló tudástechnológia megfelelő alapot ad a tudás modellezésén túl a szakterületi konszenzus kialakításához, a szakértelem újrafelhasználhatóságának biztosításához. A fogalmi alapú megközelítés és a hozzájuk kapcsolódó technológiák újszerű lehetőségeket biztosítanak a tárgyterületi tudás és ezek forrásai (általában forrásdokumentumai) közötti közvetlen kapcsolat leírásához.
A jogszabályok elemezhetőségének, kereshetőségének biztosításához erre a célra kidolgozott XML szabványt célszerű alkalmazni, a dokumentumokat XML dokumentumtárakba menteni. Fontos feladata a jelenlegi fejlesztéseknek a dokumentumok feldolgozása és az átalakított dokumentumok és a dokumentumok tárgyát leíró tudásmodellek kapcsolatának létrehozása, keresése, felhasználó szolgáltatásokhoz felhasználása.

Az önálló labor munka keretében a fent felvetett témák bármelyikével lehet foglalkozni, ezekhez technológiák, alapeszközök rendelkezésre állnak. Konkrét feladatok lehetnek:
- egy választott szakterületen ontológia alapú jogi szakértői rendszerek fejlesztéséhez szükséges modellezési, tudásleírási módszerek és technológiák vizsgálata. A témában érdeklődők elsődleges feladata a tudás forrásainak (jogszabályok, utasítások, értelmezések) és a tudásalapú rendszer modelljének közvetlen kapcsolatának kezelésén keresztül megbízható és hordozható megoldások kialakítása.
- jogi szövegek modellezése, XML alapú szabványos jogi szöveg reprezentációk megismerése, dokumentumok átalakítása, dokumentumok életútjának követése, dokumentumok és kapcsolódó tudásreprezentáció kapcsolatainak kezelése.

 A kutatási munkának az önálló labor keretébenművelhető konkrét alkalmazási területei:
-    normatív szabályozású területek (pl. intézmények, közélet számos területe) dokumentumalapú modellezése
-    jól szabályozott eljárások (pl. egyetemi szabályozások /TVSZ, HK szabályozások/, államigazgatási procedúrák) modellezése és a feladat kezelését végző informatikai eszközök tervezésének támogatása
 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató