Komplex burkolóra alapozott információfeldolgozás SDR platformon

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
tanársegéd
Szoba: IE413
Tel.:
+36 1 463-2673
Email: krebesz (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2023
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

A szoftver deiniált rádió (SDR), és általánosabban a szoftver definiált elektronika (SDE) mára a professzionális megoldások szerves részévé vált. Matematikai hátterét a komplex burkolók alkalmazása adja, amely lehetővé teszi egy sávkorlátozott jel vagy LTI rendszer alapsávi ekvivalens reprezentációját, amely minden információt hordoz a jelről vagy rendszerről (kivéve a vivő frekvenciát).

Az alapsávi ekvivalens előállítására megfelelő integrált áramkörök érhetőek el, adott sávszélesség és frekvencia melletti működést garantálva. Az RTL2832U és R8202T chip-ekre alapozva a kereskedelmi forgalomban elérhető SDR vevő megvalósít egy alapsávi ekvivalens jelfeldolgozást lehetővé tevő egységet.

A hallgató feladata, hogy a fenti SDR vevő egység funkcionális blokkjait megismerje és elsajátítsa az alapsávi ekvivalens előállításához szükséges ismereteket. Az alapsávi ekvivalens hullámformákra alapozva javaslat szerint Matlab vagy LabVIEW, de tetszőlegesen megválasztott szoftverplatform alkalmazásával valósítson meg összetett jelfeldolgozási feladatot. A SDR vevő egység jellégénél fogva a javasolt jelfeldolgozási feladat egy RF nagyfrekvenciás jel dinamikus feldolgozása, kiértékelése és megjelenítése az alapsávban. A konkrét feladat konzulenssel történő egyeztetést követően hangolható, pl. kognitív rádió, intelligens zavaró, spektrumanalizátor, stb.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató