Digitális Jelfeldolgozás Laboratórium

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken és jogelődjein a jelfeldolgozás a kezdetektől művelt terület volt. A nyolcvanas évek végén a Tanszéken is megjelentek az első jelfeldolgozó processzorok, és ezzel az algoritmusok valós idejű megvalósításának eszközei. Az új eszközök és a hozzájuk tartozó fejlesztőeszközök, műszerek, berendezések, és nem utolsósorban a velük foglalkozó munkatársak 1992-ben életre hívták a Digitális Jelfeldolgozás Laboratóriumot. A labor nevének rövidítése (DSP) egyaránt utal a digitális jelfeldolgozásra (digital signal processing) és az azt hatékonyan megvalósító processzorra (digital signal processor). A labor első speciális műszereit, jelfeldolgozó kártyáit a tanszékkel korábban is kapcsolatban állt Josef Heim úr adományából szereztük be.

Laboratóriumunk lehetőséget ad hallgatóknak és tanszéki munkatársaknak jelfeldolgozó algoritmusaik kipróbálására, valós körülmények közötti tesztelésére, a hallgatói mérésektől kezdve egészen a magas szintű kutatási témákig. Célunk kezdettől fogva az, hogy a korszerű jelfeldolgozási ismeretek mellett magas szintű méréstechnikai, elektronikai ismeretek álljanak rendelkezésre. Laboratóriumunk tehát olyan szellemi-materiális műhely, amely képes a kutatási-fejlesztési problémák egészét áttekinteni, ugyanakkor a felvetődő részfeladatokat is megoldani.

Laboratóriumunk specialitása a digitális jelfeldolgozás akusztikai alkalmazásainak kutatása. Az első tudományos témák között szerepelt az aktív zajcsökkentés, amihez az utóbbi években a digitális hangszerhang-szintézis csatlakozott. A téma művelését segíti vibroakusztikai szenzorokat és egyéb műszereket is magába foglaló, egyre bővülő eszközparkunk.

Részletes információ a laboratórium honlapján olvasható: http://dsp.mit.bme.hu

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató