Témakiírások (villamos)

Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni. A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport témakörei a csoport honlapján találhatók.

Xilinx RFSoC FPGA tesztkörnyezet tervezése (Flex)
A feladat célja egy Zynq UltraScale+ RFSoC-ben megvalósított, a rendszer verifikációját és bemérését lehetővé tévő FPGA konfiguráció elkészítése.
Xilinx MPSoC alapú design terheléses tesztelése (Flex)
A feladat célja egy olyan, jól skálázható FPGA konfiguráció kifejlesztése, melynek segítségével lehetővé válik az FPGA lehető legnagyobb fogyasztásának elérése.
Napelem panelt optimalizáló modul fejlesztése
Napelem panel. Hatásfok növelés. Konverter tervezés. HW&SW fejlesztés.
Napelemes rendszerek kutatási és fejlesztési (K+F) feladatai
Napelemes (fotovoltaikus) rendszerek kutatási és fejlesztési tevékenységében részvétel.
Kapcsolóüzemű tápegység (SMPS) készítése
Szabályozható tápegység. Saját specifikáció. Nagyobb teljesítmény. Hatásfok.
5G mobilhálózatok időszinkronizációs megoldásainak vizsgálata (Ericsson)
Az 5G hálózatokban alkalmazható időszinkronizációs megoldásokkal történő ismerkedés, szinkronizációs algoritmusok kidolgozása és vizsgálata.
Theremin hangszer digitális változatának megvalósítása
A theremin olyan hangszer, melyet 2 fémrúdhoz közelített kézzel lehet vezérelni (hang magasság, hangerő). Az eredeti analóg áramkörökkel működik. Szép, különleges hangot állít elő. A feladat a digitális változat megvalósítása, Cypress PSoC-vel. (Analóg perifériákat és programozható logikát is tartalmazó mikrokontroller.)
Robot játék autó tervezése
A feladat egy 2 önálló motorral és után forduló kerékkel rendelkező autó megtervezése, megvalósítása. Az autót különféle szenzorokkal és rádiós kapcsolattal (WiFi és/vagy Bluetooth) kell felszerelni, hogy az akadályokat akár önállóan ki tudja kerülni ill. PC-s vagy mobiltelefonos kapcsolat megvalósulhasson.
1 csatornás ECG okostelefonos vagy PC-s kapcsolattal
Az ECG készülékek mérik és megjelenítik, a hordozható holterek tárolják is az ECG jeleket. A mért adatokat PC-n meg lehet jeleníteni, feldolgozni. A professzionálisak 12 csatornán mérnek, de kaphatók egyszerűbbek is. A feladat egy 1 csatornás, okostelefonhoz és/vagy PC-hez kapcsolható ECG készülék megtervezése és a “deszkamodell” megvalósítása.
Pulsoximéter okostelefonos vagy PC-s kapcsolattal
Egyes szivbetegségeknél fontos a véroxigén szint és a pulzus figyelése. A feladat egy olyan, tervezése, mely optikai elven (max30100 chip segítségével) méri a véroxigén szintet és szívritmust, eltárolja az adatokat, ill. beállítható értékhatárok átlépése esetén figyelmeztető jelzést ad. A készülék androidos és/vagy PC-s kapcsolattal rendelkezik.
MIDI-s "HANG" ütőhangszer
Ennél az elektronikus ütőhangszernél az elektronika egy szenzor segítségével figyeli, hogy a hangszer 8 ütőfelülete közül melyiket ütik meg és milyen erősséggel. Egy további érzékelővel a hangmagasság kissé módosítható (pitch bend controller) Ezeket az információkat MIDI interfészen keresztül elküldik a hangszer hangját generáló egységnek (PC-n futó program)
Mellszívó készülék teszter készítése
A mellszívó készülékkel a felesleges anyatejet szokták lefejni. A készülék tulajdonképpen egy motor hajtással működő szivattyú. Ezen kell különféle méréseket végezni (pl. nyomás-idő függvény stb.) és a mérési eredmények alapján a készüléket minősíteni.
UVM kompatibilis verifikációs komponens tervezése és megvalósítása SystemVerilog nyelven a PCI express szállítási rétegéhez (Veriests)
A feladat célja egy, a PCIe szállítási rétegét megvalósító UVM verifikációs komponens kifejlesztése.
UVM kompatibilis verifikációs komponens tervezése és megvalósítása SystemVerilog nyelven DDR SDRAM memóriához (Veriests)
A feladat célja egy olyan UVM verifikációs komponens kifejlesztése, amely képes megvalósítani egy DDR SDRAM memória, illetve egy DDR SDRAM memória vezérlő szerepét.
UVM kompatibilis verifikációs komponens tervezése és megvalósítása SystemVerilog nyelven AXI4-lite protokollhoz (Veriests)
A feladat célja egy AXI4-Lite protokollt megvalósító UVM verifikációs komponens kifejlesztése.
Tetszőlegesen választott digitális áramkör verifikációja Python nyelven (Veriests)
A feladat célja egy tetszőlegesen választott funkcionális elem verifikációs környezetének kifejlesztése python környezetben.
Digitális biztonsági modul funkcionális verifikációja UVM (Universal Verification Methodology) felhasználásával (Veriests)
A feladat célja egy meglévő, nyílt forráskódú biztonsági modul (pl. CRC, ECC, AES, RSA) UVM verifikációs környezetének megtervezése és implementálása.
APB (Advanced Peripheral Bus) interconnect verifikációja funkcionális és formális verifikációs technikákkal (Veriests)
A feladat célja egy APB interconnect modul UVM verifikációs környezetének megtervezése és implementálása.
Elemkímélő rádiós kapcsolat létrehozása „okos” tréningszekvenciával (Silicon Labs)
A feladat egy olyan rádiós kapcsolat megalkotása melyben a szinkronizációs minta hátralevő hosszát belekódolják magába a mintába, így a vevő kikapcsolhat a hasznos tartalom érkezéséig, spórolva így az elemben tárolt energián.
WLAN/WPAN eszközökkel különböző rádiós alkalmazások megvalósítása
A WLAN és WPAN alkalmazásokban használt hálózati eszközök fizikai rétegei egy komplett adó és vevő blokkot foglalnak magukban. Az egy chipen (SoC) kialakított TRF6900A IC egy komplett, FSK modulációs rendszer szerint működő adót, egy komplett szuperheterodin vevőt és egy frekvenciaszintetizátort foglal magába. A tesztpanelt vezérlő szoftver LabVIEW vagy MATLAB környezetben implementálható.
Rádiós adatátviteli egység vevőjének automatizált funkcionális minősítése
A feladat célja a TRF6900A FSK adó-vevő egység vevőjének az automatizált funkcionális vizsgálata. Egy olyan rendszer készítése a cél, ami a vevőt minősítő karakterisztikákat, mint pl. az RSSI karakterisztikát, a frekvenciadiszkriminátor karakterisztikát és a szemábrát automatikusan felveszi.
Rádiós adatátviteli egység adójának automatizált funkcionális minősítése
A feladat célja a TRF6900A FSK rádiós egység adójának, automatizált módon történő funkcionális analízise. A feladat megvalósítása során a rádiós egységet és a különböző méréseket végző műszereket egységes szoftver platform segítségével integrálni kell. A nagyfrekvenciás tartományban előállított jelek mérésére, egy National Instruments által gyártott PXI rendszer áll rendelkezésre.
PXI alapú szoftverrádió alkalmazások
A PXI platform RF egységei izgalmas, a szoftverrádió alapgondolatát megvalósító jelfeldolgozó eszközként foghatóak fel. Az önálló labor során a komplex burkolókon alapuló alapsávi jelfeldolgozást megvalósító, a beágyazott rendszerek hálózati eszközeihez kapcsolódó, az ISM sávban működő alkalmazások megvalósítása a cél.
PCI/PXI platformon vezérelt DAQ kártyával mérés és jelgenerálás megvalósítása
Egy DAQ kártya, amely alkalmas egy véges idejű analóg mintafüggvény digitalizálására, és egy PC segítségével tetszőleges mérőműszerek valósíthatók meg úgy, hogy a mért analóg jelet digitalizálás után számítógéppel feldolgozzuk. A DAQ kártya másik fontos alkalmazása a mérőjelek generálása, ahol a számítógép segítségével állítjuk elő a digitális vagy analóg mérőjeleket.
Komplex burkolóra alapozott információfeldolgozás SDR platformon
A hallgató feladata, hogy egy SDR vevő egység funkcionális blokkjait megismerje és elsajátítsa az alapsávi ekvivalens előállításához szükséges ismereteket. A SDR vevő egység jellégénél fogva a javasolt jelfeldolgozási feladat egy RF nagyfrekvenciás jel dinamikus feldolgozása, kiértékelése és megjelenítése az alapsávban. A konkrét feladat konzulenssel történő egyeztetést követően hangolható.
IoT eszköz alapú adatgyűjtő rendszer
A feladat során egy/több nodeMCU IoT eszközzel szenzoros méréseken alapuló környezeti adatok begyűjtése történik meg.
Beágyazott rendszerekben végzett automata mérések megvalósítása GPIB műszervezérlésre alapozva
A beágyazott rendszer definíció szerint olyan autonóm működésű rendszer, mely szoros kapcsolatban áll környezetével. Életünk szinte minden területén megtalálhatóak a beágyazott alkalmazások, az intelligens szenzoroktól kezdve egészen az automata gyártósorokig. Az érzékelés, mérés, jelfeldolgozás, beavatkozás, kommunikáció mind-mind feladata lehet egy beágyazott rendszernek.
Automata mérések buszrendszeren keresztül történő beágyazása a szoftver definiált elektronikai (SDE) megközelítésben
Az önálló labor során a feladat olyan mérési eljárások kidolgozása a LabVIEW (vagy más, a műszervezérlést támogató) fejlesztőkörnyezet segítségével, amelyek képesek egy adott buszrendszeren (RS232, GPIB) keresztül programozható műszereket vezérelni, adott méréseket autonóm módon elvégezni és virtuális műszereket megvalósitani egy folyamatirányító PC vezérlése mellett.
Beágyazott rendszer vezérlésének implementálása USB porton IoT eszközre alapozva
A feladat elvégzése során a hallgató képessé válik komunikációs protokoll implementálására, IoT eszköz és fejlesztői környezetének kezelésére, felhasználói grafikus szoftver elkészítésére.
Mobil munkagép szenzor adatainak egyesített feldolgozása (Jetter Automation Hungary Kft.)
A Jetter Automation Hungary Kft a mobil automatizálás területén különféle munkagépekhez fejleszt és gyárt vezérlő, megjelenítő és adatátviteli egységeket. A feladatban a fokozott pontosságú sebesség és elmozdulás információ előállítása a cél a precíziós terepi munkavégzéshez szükséges korrekciókhoz a Jetter hardverén (algoritmus és SW fejlesztés).
Moduláris energiasziget
Megújuló energia, napelem. Power bank. Tábor központi energia kiszolgálása. Nomád körülmények. HW&SW tervezés, modularitás.
Gázmérő szimulátor készítése okosmérőhöz (ITRON)
A modern, okos gázmérők nagy része a mai napig mechanikus elven működő berendezést használ az átáramlott gáz mennyiségének mérésére. A hallgató feladata egy olyan szimulációs környezet készítése, amely a Silicon Labs EFM32 Giant Gecko fejlesztői paneljén futva képes a hozzá kapcsolt elektronikus mérőegység számára szimulálni egy valós berendezés működését.
Nyomás és hőmérséklet szimulátor ITRON
A gázszolgáltatók a számlázáshoz nem az elfogyasztott gáz térfogatát veszik alapul, hanem a mért értékből szabványos módon, különféle korrekciókat végrehajtva származtatják a normalizált értéket. Ez a számítás a végponton elhelyezett mérőben történik. A tanuló feladata, hogy átfogó képet kapjon a korrekciós számítások elvéről, majd megtervezze és elkészítse a szoftver implementációját.
Videó átméretező megvalósítása Vivado HLS-ben
A feladat egy valósidejű feldolgozásra képes, jó minőségű videó átméretező egység fejlesztése Vivado HLS-ben.
Linux fejlesztése Xilinx CPU,FPGA eszközökön
A heterogén számítási rendszerek alkalmazása sok esetben magas szintű operációs rendszert kíván a feladatok rugalmas kezelésére.Ehhez a Linux használata a legkedvezőbb.
Korszerű FPGA eszközök technológiája
A Xilinx legújabb eszközcsaládjának megismerése, AI alkalmazás fejlesztés
EDGE AI alkalmazások
Az AI technológia használata nem feltétlenül jelenti a távoli, felhőben elérhető nagyteljesítményű számítástechnikai eszközök használatát. Sok olyan feladat van, amikor a szenzorokról, képérzékelőkről érkező adatokat helyben kell feldogozni és ebben az esetben is haszno lehet az AI/ML technológia használata.
EDGE AI alkalmazások
Az AI technológia használata nem feltétlenül jelenti a távoli, felhőben elérhető nagyteljesítményű számítástechnikai eszközök használatát. Sok olyan feladat van, amikor a szenzorokról, képérzékelőkről érkező adatokat helyben kell feldogozni és ebben az esetben is haszno lehet az AI/ML technológia használata.
AI alkalmazások FPGA-n
Az FPGA eszközök speciális tulajdonságainak kihasználása az AI alkalmazások megvalósításában
Fogyasztás optimalizálás Zynq UltraScale eszközökben Linux alatt
A cél egy adatgyűjtő rendszer CPU+FPGA egységeinek vezérlése a miniméális fogyasztás elérése érdekében.
CAN massege filter ARMv7M
A feladat egy magasan optimalizált, hard real time CAN csomag szűrő programmodul fejlesztése ARMv7M architektúrára. Járműipari protokollok értelmezése, és komplex szűrési feltételek megvalósítása korlátozott erőforrások mellett, valamint a hozzátartozó konfigurációs szoftver tervezése.
FGI upgrade
A feladat egy meglévő (legacy) lightweight SCADA rendszer alapvető funkcionális kiváltása aktualizált felülettel, korszerű technológiák használatával. PC-s kliens oldali alkalmazás és Projekt editor fejlesztés (Qt/C++). Beágyazott rendszerekben kommunikációs protokoll, szerver oldali API fejlesztése
3. Modellalapú, nagymegbízhatóságú szoftver architektúra tervezése UML-ben biztonságkritikus alkalmazásokhoz (közúti és vasúti járművek, vasúti biztosító berendezések)
A tervezési feladat egy olyan munkában való közreműködés, aminek a végeredménye egy EN 50128 / ISO 26 262 szerint minősíthető nagymegbízhatóságú szoftver keretrendszer.
Rendszermanagement Open BMC alkalmazásával
Komplex rendszerek managementjének támogatása, rendszerfunkciók monitorozása, ellenőrzése
Rotorpozíció-szenzor kompenzálása PMS motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
A forgórész szögpozíciója az elektromos motorok mezőorientált szabályzásának egyik kulcsparamétere. A jelölt feladata a rotorpozíció mérésének nemideális tulajdonságait kompenzálni, ezáltal a szabályzás tulajdonságait javítani.
IoT megoldás a levegő minőségének a vizsgálatára
Különböző vizsgálatok rámutattak arra, hogy az oktatási intézményekben a levegő minősége jelentősen befolyásolja a diákok tanulási képességét. A tanszéken hallgatói munkák keretében kifejlesztésre került egy levegőminőség megfigyelő rendszer folyamatosan üzemelő prototípusa. A feladat ennek a rendszernek a továbbfejlesztése.
UWB alapú nagypontosságú óraszinkronozáció és lokalizáció
A tanszéken rendelkezsére álló HW és SW komponenskészlettel nagy pontosságú óraszinkronozációs és lokalizációs alkalmazások fejlesztése a feladat. Lényegében ezzel létrehozva egy beltéri GPS-t, ami napjaink egyik legforróbb kutatási területe és várhatóan egy komoly piaccal is rendelkező jövőbeli alkalmazás.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott rendszerekben (mikrokontrolleren)
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során Linux alatt.
FPGA és GPU alapú AI demó rendszer kialakítása
A feladat célja egy kiválasztott neurális hálózat (pl. objektum detektálás detectNET-tel) megvalósítása Xilinx FPGA és NVIDIA Jetson platformon.
Videó enkóder és dekóder tesztrendszer megvalósítása Xilinx FPGA-val
A feladat célja a videó enkódert és dekódert tartalmazó Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC képességeinek vizsgálata, az ehhez szükséges HW és SW környezet kialakítása.
Hallgatói ötleten alapuló mikrokontrolleres feladat
A hallgató hozza a mikrokontrollerhez kapcsolódó feladat ötletet (saját vagy külső cég). Kapcsolódhat Bluetooth-hoz, WiFi-hez, USB-hez stb. Jelentkezés mail-ban, utána személyes megbeszélés.
Vérnyomásmérő okostelefonos/PC-s kapcsolattal
A feladat egy oszcillometriás elven működő vérnyomásmérő tervezése. MSC-s jelentkező esetén kiegészítése optikai pulzusmérővel (mérés pontosítása) és androidos vagy PC-s kapcsolattal. Szakdolgozatként, diplomatervként továbbvihető.
Deinterlacing algoritmus megvalósítása CUDA-ban
A feladat célja egy deinterlacing algoritmus kidolgozása és megvalósítása CUDA-ban.
Több csatornás PCIe DMA megvalósítása Kintex-7 FPGA-ban
A feladat célja egy több csatornás, Scatter-Gather képes PCIe DMA egység kifejlesztése.
RISC-V alapú rendszer megvalósítása Logsys Kintex-7 FPGA kártyán
RISC-V processzor alapú rendszer implementálása és tesztelése Logsys Kintex-7 FPGA kártyán.
Intelligens IoT peremhálózat kiépítése felhő alapokon (evopro Innovation Kft.)
Ma a hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek egyik aktuális fejlesztési iránya az edge computing: egyes számítási feladatok peremhálózatra való áthelyezésével az eszközök kevesebbet kommunikálnak a felhővel így gyorsabban reagálnak a helyi változásokra. A feladatban ilyen prototípus rendszer megvalósítása.
Egyedi IoT szenzor platform fejlesztése (evopro Innovation Kft.)
A feladat egy kültéren is használható, víz-, por-, és ütésálló rádiós szenzor kifejlesztése és megépítése, mely akkumulátoros működés mellett évekig megbízhatóan és karbantartás nélkül működik.
Termelésbecslés javítása szintetikus időjárási állomásokkal
A megújuló energiaforrások alkalmazása során általánosan jelentkező probléma, hogy a termelés volatilis, vagyis nem jósolható tetszőleges pontossággal. A hallgató feladata megfelelően pontos időjárási adatok generálása meglévő, valós adatok megfelelő felhasználásával.
Modulálatlan vívőfrekvencia mérése alapsávi digitális jelfeldolgozással (Silicon Labs)
A feladat egy pontos frekvencimérés létrehozása a Silicon Laboratries EFR32 SoC család által szolgáltatott vevő oldali IQ minták alapján.
IQ fázis és amplitudó hiba mérése alapsávi digitális jelfeldolgozással (Silicon Labs )
A feladat egy pontos fázis, illetve amplitudó mérés létrehozása a Silicon Laboratries EFR32 SoC család által szolgáltatott vevőoldali IQ minták között.
Hőmérséklet állítás Peltier-elemmel (Silicon Labs)
A Silicon Laboratories termékeinek validálásánal alapvető követelmény a hőmérsékletfüggés feltérképezése. feladat egy alternatív hőmérséklet állító berendezés megalkotása Peltier-elem segítségével, aminek elsődleges előnye gyorsasága lenne.
Intelligens szoftverek IoT környezetben
A beágyazott és IoT rendszerek technológiai fejlődésével és elterjedésével felmerül annak a lehetősége, hogy erősítsük az "intelligens" viselkedésüket. A feladat ilyen jellegű kísérleti rendszerek megvalósítását célozza.
FPGA alapú ‘Record & Playback’ alkalmazás fejlesztése ADAS rendszerekhez
FPGA alapú ‘Record & Playback’ alkalmazás fejlesztése ADAS rendszerekhez
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése, amely a részletes leírásban szereplő funkciókat valósítja meg. A feladatra 1 MSC-s hallgatót várunk. Sikeres végrehajtás esetén 450.000 Ft pályadíj.
Hűtés-fűtésvezérlés adott beágyazott GSM+ IO extender kártyával
Tervezzen és valósítson meg hűtés-fűtés rendszer vezérlést komplett, már kifejlesztett beágyazott egyedi I/O kártyával (vezérlővel) a lenti funkciók ellátására, amelyhez a teljes fejlesztési dokumentációt átadjuk. További információk a részletes kiírásban. A feladatra 2 MSC-s hallgatót várunk, tehát párban kérjük a jelentkezést.Sikeres végrehajtás esetén 350.000 Ft pályadíj/fő.
Hűtés-fűtésvezérlés kereskedelmi PLC felhasználásával
Tervezzen és valósítson meg hűtés-fűtés rendszer vezérlést kereskedelmi forgalomban kapható PLC vezérlővel a részletes kiírásban szereplő kiépítéshez. A feladatra 2 MSC-s hallgatót várunk, tehát párban kérjük a jelentkezést.
Kisérletek Cypress PSOC-vel
A Cypress PSOC-k programozható digitális és analóg egységeket is tartalmazó mikrokontrollerek. A feladat során meg kell ismerkedni a fejlesztési környezettel (PSOC Creator) majd valamely később meghatározandó, a programozható analóg egységeket is felhasználó feladatot megvalósítani vele.
Debug interfész készítése ARM Coresight szabványú mikrovezérlőkhöz
A feladat célja olyan debug interfész készítése LabVIEW környezetben, amely segítségével a modern 32 bites mikrovezérlők tesztelését el lehet végezni egy integrált tesztkörnyezetben, mint amilyen az NI VeriStand.
ARM magú mikrovezérlőkön futó szoftver real-time nyomonkövetése
A modern mikrovezérlők lehetővé teszik, hogy a rajtuk futó kód végrehajtását külső hardveres támogatás segítségél megfigyeljük. A feladat egy olyan National Istruments eszközöket használó tool elkészítése, amely képes a Trace adatok mérésére, és azok feldolgozására.
Molekulák virtuális szűrésének megvalósítása Xilinx SDAccel használatával
A feladat a molekulák virtuális szűrését gyorsító, FPGA alapú rendszer fejlesztése a Xilinx magas szintű SDAccel fejlesztői környezetének segítségével.
Linux portolása Zynq7000 Soc-re (Gamma Műszaki Zrt.)
A feladat a Zynq7000 System on Chip-re Linux portolása Buildroot segítségével. A feladat része, hogy az eszköz eMMC-ről bootoljon SD kártya használata nélkül, és Etherneten keresztül távolról is konfigurálható legyen. Ennek részeként a Linux alatt webszerver implementálása szükséges.
Elektromos kormányszervó akusztikus zajkibocsátásának vizsgálata
Szervokormányokban használt motorok rezgésének analízise, mérések tervezése, módosítási javaslatok tétele.
Jelfeldolgozás pythonban
A hallgató feladata a python programozási nyelv jelfeldolgozási lehetőségeinek vizsgálata. Mivel a python egy ingyenesen használható magasszintű script nyelv, így alkalmas jelfelolgozó algoritmusok gyors fejlesztésére, tesztelésére. A feladat során különböző beépített jelfeldolgozási funkciók felderítése és tesztelése a cél, kiemelten koncentrálva valós idejű alkalmazásokra.
Impedanciamérés hálózatanalizátor segítségével
A hallgató feladata egy E5061B típusú hálózatanalizátor segítségével kialakítható impedanciamérésre alkalmas elrendezések vizsgálata.
Általános szenzorinterface készítése hangkártyához
Hangkártyához analóg szenzorinterfész tervezése
Természetes nyelvű felület Androidon
A feladat lényege egy olyan Androidos alkalmazás készítése, amely valamilyen alkalmazási területen természetes nyelvű (akár hangalapú) kommunikációt valósít meg.
Nyomatékingadozás kompenzációja BLDC motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
A nyomatékingadozás minimalizálása alapvető fontosságú az elektromos motorok szabályzásában. A jelölt feladata egy olyan hatékony eljárás fejlesztése, amely a lehető legkevesebb mérés segítségével megtalálja az optimális kompenzáló paramétereket.
Stressz állapot jellemzése oszcillometriás vérnyomásmérés alatt
Az egymást követő szívciklus hosszak változása alapján lehetőség van az aktuális stressz állapot becslésére vérnyomásmérés alatt is.
Általános méréstechnikai vagy jelfeldolgozási feladat megoldása mikrokontroller segítségével
A feladatban egy tetszőleges, de a képzési szintnek megfelelő bonyolultságú feladat megoldása a cél. A feladat során lehetőség van a mikrokontrollerre történő fejlesztés megismerésére, perifériák illesztésére, az elkészült rendszer tesztelésére. A megoldandó feladat bonyolultsága függ a képzés szintjétől (BSc/MSc).
Valós idejű járműkommunikációs (V2X) rendszer késleltetésének vizsgálata és mérése (Commsignia Kft.)
A hallgatók feladata a Commsignia Kft által fejlesztette valós idejű járműkommunikációs rendszerek késleltetésének és más biztonságkritikus tulajdonságának a mérése. A hallgatók lehetőséget kapnak valós idejű kommunikációs szoftverek mérőrendszereinek megismerésére.
Valós idejű járműkommunikációs (V2X) rendszerek: szenzorinformáció kooperatív disztribúciója (Commsignia Kft.)
A hallgató feladata napjaink vezetéstámogató rendszerei számára rendelkezésére álló információ források (szenzorok) vizsgálata és ezen adatok kooperatív megosztásának koncepcionális vizsgálata.
Nagypontoságú óraszinkronizáció vezeték nélküli szenzorhálózatokban
A vezeték-nélküli szenzorhálózatokban sok alkalmazásban szükséges a nagy pontosságú óraszinkronizáció, biztosítva például az egyidejű mintavétel és beavatkozást egy elosztott rendszerben. óA Silicon Laboratories mikrovezérlőivel és rádiós megoldásaival egy ilyen szoftver komponens kifejlesztése és ahhoz teszt alkalmazás elkészítése a feladat.
Vezeték nélküli találatjelző rendszer fejlesztése
Magyarország a 2016. évi nyári olimpiai játékokon vívásban az éremtáblázaton a második helyet szerezte meg. A sportág találatjelző rendszereinek fejlesztése mind a versenysport, mind a szabadidősport szempontjából fontos. A kutatási projekt célja egy olyan eljárás megvalósíthatóságának feltérképezése, amely új működési megoldást ad a vívás sportág találatjelző rendszereihez.
Jelanalízis mikrokontroller segítségével
A feladat ebben a témában egyszerű jelalakok mérése és megjelenítése mikrokontroller segítségével.
Periodikus jelek mérése mikrokontrollerrel
A feladat periodikus jelek mérése, valamint jellemzőinek kijelzése mikrokontroller segítségével.
Optimalizáció autóipari rendszerekben
A hallgató feladata, hogy megismerje egy tetszőlegesen választott szoftvermodul statikus és konfigurációs kódját, elemezze a felhasználási körülményeket és ennek ismeretében optimalizálja a modul tárigényét és futási idejét. A feladat megoldásához az alapképzés során elsajátított alapvető C programozási alapismeret szükséges, amelyeket a hallgató a munka során tovább mélyíthet.
Kódgenerálás és szoftverfejlesztés beágyazott eszközökre
Ha ezt a témát választod, az lesz a feladatod, hogy válassz egy téged érdeklő kódgenerálási problémát (pl. komponensek kommunikációja, állapottérkép, akár saját szöveges formátum, stb.), egy beágyazott célplatformot (pl. mbed, Arduino, Raspberry Pi, stb.) és fejlessz egy ilyen kódgenerátort. A munka előkészítése során közösen megbeszéljük, hogy mi a konkrét feladat és az elérendő célok.
DSL vezérelt kommunikációs mátrix és E2E konfigurálás
A hallgató feladata egy olyan szöveges doménspecifkus nyelv (DSL) kidolgozása, melyben könnyen és intuitíven lehet a járműkommunikációt leírni (beleértve az E2E védelmet), továbbá egy olyan Java nyelvű program fejlesztése, amely képes feldolgozni az ilyen nyelven írott szöveges modellt és az abban szereplőek szerint konfigurálni a modellt.
Autóipari E2E réteg modell alapú tesztelése
A hallgató feladata egy olyan Java nyelvű program fejlesztése, amely a bemeneti kommunikációs mátrix és E2E konfiguráció alapján a magas szintű E2E védelmet megvalósító komponensekhez generál tesztbemenetet.
Automatikus kódgenerálás autóipari modellek alapján
A feladat kódgenerátor fejlesztése egy választott modulhoz. A munka keretében a hallgató megismeri a tesztelt modul specifikációját és konfigurációjának leírásmódját; feltérképezi a megvalósítás vagy teszt által használt C-nyelvű konfigurációs adatszerkezetet; valamint egy Eclipse-alapú autóipari modellező eszköz szolgáltatásaira építve megvalósítja a kódgenerátort Java nyelven.
Felhasználói felület autóipari vezérlőegységek teszteléséhez
A feladat egy a Java API alacsony szintű szolgáltatásaira épülő felhasználói felület létrehozása Eclipse technológiákra építve (Standard Widget Toolkit, JFace). A feladat megoldása során a hallgató először megismeri a szükséges technológiákat, elsajátítja az Eclipse Modeling Frameworkben történő modellezés alapjait, megtervezi a megoldást, majd megvalósítja Java nyelven.
FlexRay kommunikáció automatikus konfigurálása
A feladat megoldása során a hallgató először megismeri a szükséges technológiákat, elsajátítja az AUTOSAR-ban történő modellezés alapjait, megtervezi a megoldást, majd megvalósítja Java nyelven.
Autóipari kommunikációs szoftver konfigurációja és integrációs tesztelése
A feladat a jelenleg rendelkezésre álló kommunikációs teszt keretrendszerre építkezve (i) a stack konfigurációja, (ii) a keretrendszer kiegészítése néhány magas szintű funkcióval, (iii) az említett szabvány által specifikált teszt esetek implementálása, azok futtatása CAN, illetve FlexRay kommunikáció esetén, valamint (iv) a SUT működésének verifikációja és erőforrás-felhasználásának mérése.
Valós idejű, beágyazott operációs rendszer konfigurációja
A hallgató feladata készíteni egy nyelvi elemzőt (parser) az OIL nyelvtanhoz és megírni a konverziós programot. A nyelvi elemzőt az Eclipse XText technológiára célszerű alapozni, amelynek segítségével kényelmesen lehet készíteni content assist, syntax highlighting stb. funkciót nyújtó szövegszerkesztőt.
Hibatűrő memóriakezelés autóipari rendszerekben
A hallgató feladata az, hogy fejlesszen egy hibainjektor szoftvert, amellyel a flash array különböző sérüléseit lehet szimulálni, ezzel vizsgálva a flash memóriára épülő állománykezelő rendszer hibatűrő képességeit, esetleg a későbbiekben javaslatot adva a hibadetektáló és túlélő képességek javítására.
Valós idejű autóipari rendszerek modellezése
A hallgató feladata, hogy plug-inként olyan új funkciókat fejlesszen egy Eclipse alapú autóipari modellező eszközhöz, amelyek lehetővé teszik időbeli kényszerek modellezését (pl. akciók sorrendezése, maximális válaszidő, stb.) és ezek teljesülésének ellenőrzését.
Autóipari szoftverek grafikus modellezése
Egy kiválasztott diagramtípushoz Java nyelvű grafikus diagrameditort fejlesztése, amelyet egy Eclipse alapú autóipari modellező eszköz plug-injaként kell megírni, célszerűen az Eclipse Modeling Framework (EMF), Eclipse Standard Widget Toolkit (SWT), és JFace technológiákra, illetve egy grafikus eszközkészletre (pl. Graphical Editing Framework, Graphiti stb.) alapozva.
Adaptív szinuszillesztés
A feladat egy adaptív szinuszillesztő algoritmus programozása
Egyvezetékes LIN hálózat
Az autós LIN hálózatokhoz három vezetéket szoktak használni, a LIN-busz jelvezetéket, a földet (GND) és opcionálisan egy tápvezetéket (+12 V-ot), amelyről a csomópontokat táplálják. Kevés csomópontból álló, kis forgalmú hálózatban a LIN-busz vezetéket és a tápvezetéket össze lehet vonni, a slave csomópontokat meg lehet táplálni a LIN-buszról is.
Villamosenergia-minőség monitorozása LabVIEW alatt
A szolgáltató által biztosított villamosenergia minőségének monitorozása a hálózati feszültség jelalakjának vizsgálatával NI LabVIEW környezetben.
Tudománymetriai adatok programozott gyűjtése
Kutatók tudománymetriai (publikációkkal összefüggő) mérőszámainak programozott gyűjtése, metaadatbázis létrehozása.
Stúdiófelvételek utómunkáinak automatizálása
Digitális jelfeldolgozó algoritmusok fejlesztése a stúdiófelvételek egyik legfontosabb utómunkájának - a dob és percussion sávok pontosításának, gridre illesztésének - automatizálására.
Panellakás termikus identifikációja
Panellakás termikus viselkedésének vizsgálata, a lakás mint termikus rendszer modellezése.
Véleménymérnökség a XXI. században
A véleménymérnökség kifejezés nem újkeletű, de jelentősége óriásira nőtt a 21. század elején. A közösségi médiák, valamint a villámgyorsan szaporodó hírportálok és blogok elterjedésével a laikus tartalomszolgáltatás és tartalomközvetítés az élet szerves részévé vált. A véleménymérnök feladata ezen jelenségek vizsgálata a matematika szigorú eszközeivel.
Szélerőművek termelés-előrejelzésének támogatása
A feladat a szélerőművek szélsebesség-teljesítmény jelleggörbéjének minél pontosabb közelítése.
Felügyeleti és adatgyűjtő (SCADA) rendszer tervezése, fejlesztése és integrációja gyógyszeripari környezetben (Com-Forth Kft.)
Az önálló munka során lehetőség lesz bekapcsolódni egy felügyeleti és adatgyűjtő (SCADA) rendszer tervezésébe, fejlesztésébe és integrációjába gyógyszeripari környezetben egy több fejlesztőből álló csapat tagjaként, egyes jól meghatározott részfeladatokat önállóan megvalósítva.
A/D átalakítók szimulációja
A/D átalakítók szimulációja
Algoritmusok hardveres és szoftveres megvalósításának vizsgálata
A feladat célja egyszerűbb algoritmusok hardveres, szoftveres és HLS megvalósításának vizsgálata, illetve ezen megvalósítások egymással történő összehasonlítása különböző szempontok alapján (pl. erőforrás felhasználás, tervezési idő, stb.).
A/D tesztelő mérőrendszer fejlesztése LabVIEW-ban
Analóg-digitális átalakítók tesztelését végző program fejlesztése LabVIEW környezetben.
Természetes nyelvű felhasználói felületek
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Többcsatornás teremhang-kompenzáció
A hallgató feladata termek kisfrekvenciás viselkedésének mérése, modellezése, és kompenzáló szűrők tervezése.
Ritmusérzék-fejlesztő alkalmazás
A hallgató feladata egy ritmusérzék-fejlesztő program megírása, mely mikrofonjel alapján megmutatja az egyes ütések pontosságát, valamint valós időben számolja a játszott tempót.
Virtuális mélyhangsugárzás (VBS) megvalósítása
A hallgató feladata virtuális mélyhangsugárzás (VBS - Virtual Bass System) megvalósítása kisméretű hangszórók hangérzetének javítására. A módszer alapgondolata, hogy az alaphangot annak felhangjaival helyettesíti.
Szűrőtervezés audio alkalmazásokhoz
A hallgató feladata a hallás frekvenciafelbontásának megfelelő szűrők tervezése audio alkalmazások céljára.
Fizikai alapú hangszintézis
A hallgató feladata egy adott hangszer fizikai modelljének megalkotása, a szükséges mérések elvégzése, és esetlegesen a szintézis algoritmus valós idejű megvalósítása.
Autóipari Ethernet
A feladat célja az Ethernet kommunikáció megvalósítása egy autóipari vezérlőegységben. A feladat végső célja egy Ethernet alapú kormányszervó vezérlőegység létrehozása a meglevő egységek áttervezésével, és ennek integrációja tesztpadon (vagy akár járműben).
Elektromos kormányrendszerek vezérlőegységének továbbfejlesztése
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. Ezen előírásokat úgy lehet betartani, hogy valamennyi részáramkört nagyon nagy gondossággal kell megtervezni és a működését megvizsgálni.
Szög- és nyomatékérzékelők autóipari alkalmazásokhoz
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A kormányrendszerek fontos része a kormányoszlop nyomaték- és szögérzékelője, továbbá a szervomotor vezérléséhez szükséges szögérzékelő. A hallgatói feladat során a teljes rendszer megismerése mellett cél a fenti szenzorok továbbfejlesztése és új módszerek kipróbálása.
Segédáramkörök elektromos kormányrendszerek fejlesztéséhez
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. A hallgatói feladatok során lehetőség van a futó fejlesztések megismerésére, valamint a fejlesztést segítő segédáramkörök tervezését, analizálását, bemérését kell elvégezni.
FPGA alapú PCI Express I/O kártya
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA I/O kártya kifejlesztése és a használatához szükséges szoftverek elkészítése.
FPGA alapú PCI Express kártya eszközmeghajtó-fejlesztéshez
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA kártya kifejlesztése eszközmeghajtó programok készítésének oktatásához, illetve gyakorlásához.
Adaptív szűrők hatékony megvalósítása
Nagy konvergenciasebességű, nagy fokszámú, illetve magas mintavételi frekvenciával működő adaptív szűrők megvalósítása nem triviális, miközben sok alkalmazásban szükség van rájuk. A téma kidolgozása során ilyen módszereket kell megismerni, illetve implementálni.
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel
A téma kidolgozása során olyan rendszer elvi vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a cél, amely nagy számú referenciajelet használ fel.
Szinuszillesztés hibái és javításuk
Szinuszos jellel gerjesztett AD konverterek kimeneti jelének elemzése, LS és maximum likelihood illesztése.
Szigma-delta konverterek vizsgálata
Szigma-delta konverterek vizsgálata szimulációkkal, mérésekkel, vagy analitikusan.
Publikációk adatainak internetes hitelesítése
Publikációs adatbázis (BME PA) tartalmának automatikus összevetése adatbázis-tartalmakkal. Sok fantáziát igénylő feladat, mert a HTML tartalom nem adatbázis-szerű.
Hol a hiba, és mekkora? - FIR/IIR szűrők tervezése, megvalósítása DSP-n, és szimulációja MATLAB-ban
Digitális szűrők megvalósítása óhatatlanul pontatlan a véges bitszámú megvalósítás miatt. A különböző struktúrák érzékenysége eltér, és vannak a megvalósítás szempontjából kedvezőbbek fixpontos és lebegőpontos esetben. A feladat ezek vizsgálata és kezdvező megvalósítások kiválasztása.
Szenzorok/mérőrendszerek frekvenciafüggő hibájának kompenzálása inverzszűrési módszerekkel
Szenzorok, mérőrendszerek pontosságát a véges sávszélességük korlátozza. A jelek digitális utófeldolgozásával lehetőség van a torzítás részleges kompenzálására. A hallgató feladata az inverz szűrési módszerek megismerése és alkalmazásra szabása.
LabView alapú rendszeridentifikáció
A rendszeridentifikációs feladat (ami Matlab-ban meg van oldva) megoldása LabView-ban. Programok elkészítése, kipróbálása, tesztelése
Ditherrel segített jelfeldolgozás
A kvantálási torzítás, sőt, a rendszer nemlinearitása is nagymértékben csökkenthető megfelelő ditherrel (a kvantáló bemenetéhez hozzákevert, adott alakú vagy adott eloszlású segédjellel). A feladat a dither hatásának vizsgálata szimulációs kísérletekkel (az alapprogram - dither generálása, hozzáadása, kerekítés - már működik) és/vagy elvi megfontolásokkal.
Tudománymetriai adatok kigyűjtése és megjelenítése adatbázisból
Adatbányászat bibliográfiai adatbázisban, feldolgozó programok és értékelések.
A/D konvertereket tesztelő Matlab program továbbfejlesztése
Bekapcsolódás egy olyan MATLAB programcsomag fejlesztésébe, mely a szinuszalapú A/D tesztelő eljárásokat megvalósítja, és így a nemzetközi kompatibilitást biztosítja. Grafikus felhasználói felület, jelfeldolgozás, stb. Ugyanezt LabView környezetben is fejlesztjük, az is egy témalehetőség.
© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató