Témakiírások (villamos)

Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni. A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport témakörei a csoport honlapján találhatók.

Elektromos kormányszervó akusztikus zajkibocsátásának vizsgálata
Szervokormányokban használt motorok rezgésének analízise, mérések tervezése, módosítási javaslatok tétele.
MIDI-s "HANG" ütőhangszer
Ennél az elektronikus ütőhangszernél az elektronika egy szenzor segítségével figyeli, hogy a hangszer 8 ütőfelülete közül melyiket ütik meg és milyen erősséggel. Egy további érzékelővel a hangmagasság kissé módosítható (pitch bend controller) Ezeket az információkat MIDI interfészen keresztül elküldik a hangszer hangját generáló egységnek (PC-n futó program)
Külső PCI Express interfész megvalósítása
A feladat célja a külső PCI Express interfész megvalósítási lehetőségeinek áttekintése, valamint egy vagy több alkalmas lehetőség hardveres megvalósítása.
Linux keretrendszer parciálisan rekonfigurálható AXI perifériák számára
A feladat célja egy olyan FPGA és Linux alapú hardver-szoftver keretrendszer elkészítése, amely lehetővé teszi a parciálisan átkonfigurálható AXI perifériák átkonfigurálását, illetve a hozzájuk tartozó eszközmeghajtók automatikus betöltését, valamint eltávolítását.
FPGA kártya tervezése Gowin GW2AR-LV18QN88 eszközzel
A Gowin Semiconductor egy kínai FPGA fejlesztő cég, amelynek GW2AR-LV18QN88 típusú eszköze viszonylag olcsón beszerezhető. A feladat célja egy ilyen eszközt tartalmazó FPGA kártya megtervezése, a hozzá tartozó fejlesztői környezet megismerése, illetve néhány mintaalkalmazás elkészítése. A feladat elsősorban BSc-s hallgatók számára javasolt.
.NET nanoFramework portolása MicroBlaze processzorra
A .NET nanoFramework egy nyílt forráskódú .NET platform erőforrás-limitált beágyazott rendszerek számára. A feladat célja a .NET nanoFramework portolása a MicroBlaze processzorra.
.NET IoT portolása Zynq-7000 SoC eszközre
A .NET IoT (Internet of Things) egy nyílt forráskódú .NET platform beágyazott System-on-a-Chip eszközök számára. A feladat célja a .NET IoT portolása a Zynq-7000 SoC eszközcsaládra.
MVB protokoll stack megvalósítása FPGA-val (Knorr-Bremse)
A feladat célja egy FPGA alapú MVB (Multifunction Vehicle Bus) protokoll stack fejlesztése National Instruments sbRIO platformon. A téma kidolgozása során a hallgató taspasztalatot szerez a HDL fejlesztéssel, az LabView-val és a C++ programozással.
FPGA alapú neurális hálózat (AI) kiértékelés megvalósítása
A feladat célja egy kiválasztott neurális hálózat (pl. objektum detektálás YOLO-val) megvalósítása Xilinx MPSoC FPGA segítségévl.
AMD Ethernet MAC IP digitális funkcionális verifikációja (Veriests)
A feladat célja egy AMD Ethernet Media Access Controller (MAC) IP funkcionális verifikációjának elvégzése SystemVerilog nyelvben UVM használatával.
AMD (Xilinx) FINN keretrendszer vizsgálata
A feladat célja a Xilinx FINN neurális hálózat kiértékelő keretrendszer vizsgálata.
AI alapú objektum követés Xilinx Versal platformon
A feladat célja a DeepSORT objektum követő algoritmus megvalósítása Xilinx Versal platformon.
AI alapú objektum követés Xilinx MPSoC platformon
A feladat célja a DeepSORT objektum követő algoritmus megvalósítása Xilinx MPSoC platformon.
Energiatárolóval kombinált napelemes rendszerek optimalizálása
Napelem, akkumulátor, energiatárolás, rendszerterv, menetrendezés és optimalizáció.
Napelem panelt optimalizáló modul fejlesztése
Napelem panel. Hatásfok növelés. Konverter tervezés. HW&SW fejlesztés. Akarom!
Napelem panelek karakterizálása és dinamikus viselkedésének vizsgálata
Napelem, HW & SW & Rendszer tervezés, teljesítmény-görbe, rétegkapacitás és méréstechnika.
Kapcsolóüzemű tápegység (SMPS) készítése
Szabályozható tápegység. Saját specifikáció. Nagyobb teljesítmény. Hatásfok!!
Feszültség - áram görbesereg regisztráló műszer
Csináljunk egy olyan komplett műszert, amivel nagy teljesítményű napelem panelek (500+ W) kimenő villamos karakterisztikáját lehet automatizáltan megmérni :)!
Videó átméretező megvalósítása Vivado HLS-ben
A feladat egy valósidejű feldolgozásra képes, jó minőségű videó átméretező egység fejlesztése Vivado HLS-ben.
DCF77 és/vagy HGA22 alapú óraszinkronizáció szoftver rádió megoldással
A DCF77 egy hosszúhullámú, pontos időt sugárzó rádió adó Németországban. A HGA22 egy kevéssé ismert hasonló szolgáltatásokat nyújtó adó Lakihegyen, Magyarországon. A feladat egy szoftver rádió alapú vevő megvalósítása egy mikrokontrollerrel vagy egy RedPitaya kártyával (a platform választható).
Távközlési berendezések konfigurációmenedzsmentje
Az egyre elterjedtebben használt Yang modellezési nyelv alkalmazása konfigurációval kapcsolatos feladatok megoldására.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során Linux alatt.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott rendszerekben (mikrokontrolleren)
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során.
UWB alapú nagypontosságú óraszinkronozáció és lokalizáció
A tanszéken rendelkezsére álló HW és SW komponenskészlettel nagy pontosságú óraszinkronozációs és lokalizációs alkalmazások fejlesztése a feladat. Lényegében ezzel létrehozva egy beltéri GPS-t, ami napjaink egyik legforróbb kutatási területe és várhatóan egy komoly piaccal is rendelkező jövőbeli alkalmazás.
USB alapú szoftverrádió alkalmazások
A PXI platform RF egységei izgalmas, a szoftverrádió alapgondolatát megvalósító jelfeldolgozó eszközként foghatóak fel. Az önálló labor során a komplex burkolókon alapuló alapsávi jelfeldolgozást megvalósító, a beágyazott rendszerek hálózati eszközeihez kapcsolódó, az ISM sávban működő alkalmazások megvalósítása a cél.
Komplex burkolóra alapozott információfeldolgozás SDR platformon
A hallgató feladata, hogy egy SDR vevő egység funkcionális blokkjait megismerje és elsajátítsa az alapsávi ekvivalens előállításához szükséges ismereteket. A SDR vevő egység jellégénél fogva a javasolt jelfeldolgozási feladat egy RF nagyfrekvenciás jel dinamikus feldolgozása, kiértékelése és megjelenítése az alapsávban. A konkrét feladat konzulenssel történő egyeztetést követően hangolható.
Beágyazott rendszerekben végzett automata mérések megvalósítása GPIB műszervezérlésre alapozva
A beágyazott rendszer definíció szerint olyan autonóm működésű rendszer, mely szoros kapcsolatban áll környezetével. Életünk szinte minden területén megtalálhatóak a beágyazott alkalmazások, az intelligens szenzoroktól kezdve egészen az automata gyártósorokig. Az érzékelés, mérés, jelfeldolgozás, beavatkozás, kommunikáció mind-mind feladata lehet egy beágyazott rendszernek.
Automata mérések buszrendszeren keresztül történő beágyazása a szoftver definiált elektronikai (SDE) megközelítésben
Az önálló labor során a feladat olyan mérési eljárások kidolgozása a LabVIEW (vagy más, a műszervezérlést támogató) fejlesztőkörnyezet segítségével, amelyek képesek egy adott buszrendszeren (RS232, GPIB) keresztül programozható műszereket vezérelni, adott méréseket autonóm módon elvégezni és virtuális műszereket megvalósitani egy folyamatirányító PC vezérlése mellett.
Változó frekvenciájú vezérlés hatásvizsgálata kapcsolóüzemű tápegység esetén
A feladat kapcsoló üzemű tápegységek vizsgálata. Elsősorban változó frekvenciájű vezérlés esetén. A vizsgálatokat szimulációkkal és a megépített áramkör mérésével kell elvégezni.
Optocsatoló karakterizáló áramkör tervezése
Optocsatoló áramkörökkel való megismerkedés, ezek alkalmazása és áramköri szerepük vizsgálata.
FreeRTOS alkalmazástechnikája többmagos MCU környezetben
A felvezetőtechnika fejlődésével az alkalmazások növekvő számítási kapacítás elvárásainak kielégítésére megjelnnek a többmagos, heterogén architektúrájú mikrovezérlők. A feladat ilyen rendszerekben (pl. ST STM32H745/755, TI AM 243x) a FreeRTOS alkalmazási lehetőségeinek a vizsgálata.
Okosotthon-rendszer megvalósítása
Intelligens otthoni szolgáltatások megvalósítása beágyazott hardverek segítségével, egyszerűbb természetes nyelvű interfész készítése a rendszerhez.
Vérnyomásmérő okostelefonos/PC-s kapcsolattal
A feladat egy oszcillometriás elven működő vérnyomásmérő tervezése. MSC-s jelentkező esetén kiegészítése optikai pulzusmérővel (mérés pontosítása) és androidos vagy PC-s kapcsolattal. Szakdolgozatként, diplomatervként továbbvihető.
Virtuális mélyhangsugárzás (VBS) megvalósítása
A hallgató feladata virtuális mélyhangsugárzás (VBS - Virtual Bass System) megvalósítása kisméretű hangszórók hangérzetének javítására. A módszer alapgondolata, hogy az alaphangot annak felhangjaival helyettesíti.
Többcsatornás teremhang-kompenzáció
A hallgató feladata termek kisfrekvenciás viselkedésének mérése, modellezése, és kompenzáló szűrők tervezése.
Szűrőtervezés audio alkalmazásokhoz
A hallgató feladata a hallás frekvenciafelbontásának megfelelő szűrők tervezése audio alkalmazások céljára.
Fizikai alapú hangszintézis
A hallgató feladata egy adott hangszer fizikai modelljének megalkotása, a szükséges mérések elvégzése, és esetlegesen a szintézis algoritmus valós idejű megvalósítása.
Motion Magnification (ThyssenKrupp)
A hallgató feladata a video magnification algoritmus megismerése, implementálása és tesztelése kísérleti, valamint valós, ipari körülmények között.
Rotorpozíció-szenzor kompenzálása PMS motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
A forgórész szögpozíciója az elektromos motorok mezőorientált szabályzásának egyik kulcsparamétere. A jelölt feladata a rotorpozíció mérésének nemideális tulajdonságait kompenzálni, ezáltal a szabályzás tulajdonságait javítani.
Távlabor összeállítása
Egy vagy több hallgatói mérést kell távoktatásos formában megvalósítani. Magában foglalja az automatikus műszervezérlést, áramkörtervezést, mérés megtervezését.
Légijármű ütközéselkerülő és kétirányú kommunikációs rendszer fejlesztés
A feladat: légijárműveken (kisrepülőgép, drón) alkalmazható, kiegészítő biztonsági és kommunikációs rendszer továbbfejlesztése, mely segítséget nyújt abban, hogy a közeli hasonló légijárművek detektálhatók legyenek, és mozgásuk alapján a potenciális ütközés veszélyére figyelmeztessenek.
5G mobilhálózatok időszinkronizációs megoldásainak vizsgálata (Ericsson)
Az 5G hálózatokban alkalmazható időszinkronizációs megoldásokkal történő ismerkedés, szinkronizációs algoritmusok kidolgozása és vizsgálata.
Mobil munkagép szenzor adatainak egyesített feldolgozása (Jetter Automation Hungary Kft.)
A Jetter Automation Hungary Kft a mobil automatizálás területén különféle munkagépekhez fejleszt és gyárt vezérlő, megjelenítő és adatátviteli egységeket. A feladatban a fokozott pontosságú sebesség és elmozdulás információ előállítása a cél a precíziós terepi munkavégzéshez szükséges korrekciókhoz a Jetter hardverén (algoritmus és SW fejlesztés).
Deinterlacing algoritmus megvalósítása CUDA-ban
A feladat célja egy deinterlacing algoritmus kidolgozása és megvalósítása CUDA-ban.
Több csatornás PCIe DMA megvalósítása Kintex-7 FPGA-ban
A feladat célja egy több csatornás, Scatter-Gather képes PCIe DMA egység kifejlesztése.
RISC-V alapú rendszer megvalósítása Logsys Kintex-7 FPGA kártyán
RISC-V processzor alapú rendszer implementálása és tesztelése Logsys Kintex-7 FPGA kártyán.
Intelligens szoftverek IoT környezetben
A beágyazott és IoT rendszerek technológiai fejlődésével és elterjedésével felmerül annak a lehetősége, hogy erősítsük az "intelligens" viselkedésüket. A feladat ilyen jellegű kísérleti rendszerek megvalósítását célozza.
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése, amely a részletes leírásban szereplő funkciókat valósítja meg. A feladatra 1 MSC-s hallgatót várunk. Sikeres végrehajtás esetén 450.000 Ft pályadíj.
Hűtés-fűtésvezérlés adott beágyazott GSM+ IO extender kártyával
Tervezzen és valósítson meg hűtés-fűtés rendszer vezérlést komplett, már kifejlesztett beágyazott egyedi I/O kártyával (vezérlővel) a lenti funkciók ellátására, amelyhez a teljes fejlesztési dokumentációt átadjuk. További információk a részletes kiírásban. A feladatra 2 MSC-s hallgatót várunk, tehát párban kérjük a jelentkezést.Sikeres végrehajtás esetén 350.000 Ft pályadíj/fő.
Debug interfész készítése ARM Coresight szabványú mikrovezérlőkhöz
A feladat célja olyan debug interfész készítése LabVIEW környezetben, amely segítségével a modern 32 bites mikrovezérlők tesztelését el lehet végezni egy integrált tesztkörnyezetben, mint amilyen az NI VeriStand.
ARM magú mikrovezérlőkön futó szoftver real-time nyomonkövetése
A modern mikrovezérlők lehetővé teszik, hogy a rajtuk futó kód végrehajtását külső hardveres támogatás segítségél megfigyeljük. A feladat egy olyan National Istruments eszközöket használó tool elkészítése, amely képes a Trace adatok mérésére, és azok feldolgozására.
Molekulák virtuális szűrésének megvalósítása Xilinx SDAccel használatával
A feladat a molekulák virtuális szűrését gyorsító, FPGA alapú rendszer fejlesztése a Xilinx magas szintű SDAccel fejlesztői környezetének segítségével.
Jelfeldolgozás pythonban
A hallgató feladata a python programozási nyelv jelfeldolgozási lehetőségeinek vizsgálata. Mivel a python egy ingyenesen használható magasszintű script nyelv, így alkalmas jelfelolgozó algoritmusok gyors fejlesztésére, tesztelésére. A feladat során különböző beépített jelfeldolgozási funkciók felderítése és tesztelése a cél, kiemelten koncentrálva valós idejű alkalmazásokra.
Impedanciamérés hálózatanalizátor segítségével
A hallgató feladata egy E5061B típusú hálózatanalizátor segítségével kialakítható impedanciamérésre alkalmas elrendezések vizsgálata.
Általános szenzorinterface készítése hangkártyához
Hangkártyához analóg szenzorinterfész tervezése
Nyomatékingadozás kompenzációja BLDC motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
A nyomatékingadozás minimalizálása alapvető fontosságú az elektromos motorok szabályzásában. A jelölt feladata egy olyan hatékony eljárás fejlesztése, amely a lehető legkevesebb mérés segítségével megtalálja az optimális kompenzáló paramétereket.
Általános méréstechnikai vagy jelfeldolgozási feladat megoldása mikrokontroller segítségével
A feladatban egy tetszőleges, de a képzési szintnek megfelelő bonyolultságú feladat megoldása a cél. A feladat során lehetőség van a mikrokontrollerre történő fejlesztés megismerésére, perifériák illesztésére, az elkészült rendszer tesztelésére. A megoldandó feladat bonyolultsága függ a képzés szintjétől (BSc/MSc).
Valós idejű járműkommunikációs (V2X) rendszerek: szenzorinformáció kooperatív disztribúciója (Commsignia Kft.)
A hallgató feladata napjaink vezetéstámogató rendszerei számára rendelkezésére álló információ források (szenzorok) vizsgálata és ezen adatok kooperatív megosztásának koncepcionális vizsgálata.
Jelanalízis mikrokontroller segítségével
A feladat ebben a témában egyszerű jelalakok mérése és megjelenítése mikrokontroller segítségével.
Periodikus jelek mérése mikrokontrollerrel
A feladat periodikus jelek mérése, valamint jellemzőinek kijelzése mikrokontroller segítségével.
Adaptív szinuszillesztés
A feladat egy adaptív szinuszillesztő algoritmus programozása
Egyvezetékes LIN hálózat
Az autós LIN hálózatokhoz három vezetéket szoktak használni, a LIN-busz jelvezetéket, a földet (GND) és opcionálisan egy tápvezetéket (+12 V-ot), amelyről a csomópontokat táplálják. Kevés csomópontból álló, kis forgalmú hálózatban a LIN-busz vezetéket és a tápvezetéket össze lehet vonni, a slave csomópontokat meg lehet táplálni a LIN-buszról is.
Villamosenergia-minőség monitorozása LabVIEW alatt
A szolgáltató által biztosított villamosenergia minőségének monitorozása a hálózati feszültség jelalakjának vizsgálatával NI LabVIEW környezetben.
Tudománymetriai adatok programozott gyűjtése
Kutatók tudománymetriai (publikációkkal összefüggő) mérőszámainak programozott gyűjtése, metaadatbázis létrehozása.
Stúdiófelvételek utómunkáinak automatizálása
Digitális jelfeldolgozó algoritmusok fejlesztése a stúdiófelvételek egyik legfontosabb utómunkájának - a dob és percussion sávok pontosításának, gridre illesztésének - automatizálására.
Panellakás termikus identifikációja
Panellakás termikus viselkedésének vizsgálata, a lakás mint termikus rendszer modellezése.
Véleménymérnökség a XXI. században
A véleménymérnökség kifejezés nem újkeletű, de jelentősége óriásira nőtt a 21. század elején. A közösségi médiák, valamint a villámgyorsan szaporodó hírportálok és blogok elterjedésével a laikus tartalomszolgáltatás és tartalomközvetítés az élet szerves részévé vált. A véleménymérnök feladata ezen jelenségek vizsgálata a matematika szigorú eszközeivel.
A/D átalakítók szimulációja
A/D átalakítók szimulációja
A/D tesztelő mérőrendszer fejlesztése LabVIEW-ban
Analóg-digitális átalakítók tesztelését végző program fejlesztése LabVIEW környezetben.
Természetes nyelvű felhasználói felületek
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Szög- és nyomatékérzékelők autóipari alkalmazásokhoz
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A kormányrendszerek fontos része a kormányoszlop nyomaték- és szögérzékelője, továbbá a szervomotor vezérléséhez szükséges szögérzékelő. A hallgatói feladat során a teljes rendszer megismerése mellett cél a fenti szenzorok továbbfejlesztése és új módszerek kipróbálása.
Segédáramkörök elektromos kormányrendszerek fejlesztéséhez
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. A hallgatói feladatok során lehetőség van a futó fejlesztések megismerésére, valamint a fejlesztést segítő segédáramkörök tervezését, analizálását, bemérését kell elvégezni.
Adaptív szűrők hatékony megvalósítása
Nagy konvergenciasebességű, nagy fokszámú, illetve magas mintavételi frekvenciával működő adaptív szűrők megvalósítása nem triviális, miközben sok alkalmazásban szükség van rájuk. A téma kidolgozása során ilyen módszereket kell megismerni, illetve implementálni.
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel
A téma kidolgozása során olyan rendszer elvi vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a cél, amely nagy számú referenciajelet használ fel.
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató