Témakiírások

Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni. A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport témakörei a csoport honlapján találhatók.

FPGA alapú PCI Express I/O kártya
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA I/O kártya kifejlesztése és a használatához szükséges szoftverek elkészítése.
Gokart fejlesztés
Tanszéki konzulens: Tóth Csaba
Gokarthoz kellene fejleszteni hálózaton kommunikáló elektronikus "kütyüket". A Bosh "Go-Kart, Go-Bosch!" nevű akciójában (lásd: http://gokart.bosch.hu/fooldal) egy BME-s hallgatói csapat is részt vesz (BME Gokart Team), és villamosmérnök hallgatókat keresnek a folyamatban lévő fejlesztéseikhez.
Linux és Android alkalmazása beágyazott rendszerekben
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A Linux és az Android gyorsan terjed a beágyazott rendszerek világában. Ennek megfelelően a Linux fejlesztési szintű ismerete egyre fontosabb, keresett ismeret. A témakiírással kapcsolatos munka során alkalmazásokon keresztül ezekkel a technológiákkal lehet megismerkedni.
A szívfrekvencia variabilitás (HRV) vizsgálata
Tanszéki konzulens: Jobbágy Ákos
A szívfrekvencia variabilitás (HRV) a stressz állapotot is jellemzi. A feladat annak vizsgálata, hogyan lehet rövid idejű felvétel alapján a HRV-t felhasználva a stressz állapotot jellemezni.
Step-up/down konverter tervezése autóipari alkalmazáshoz
Külső konzulens: Mersich András, Robert Bosch Kft. GS-TC
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A hallgató feladata egy step-up/down konverter tervezése és megépítése, ami stabil 9V kimeneti feszültséget biztosít 10A névleges terhelés mellett a bemeneti feszültség szintjétől függetlenül. A hallgató feladata továbbá a megfelelő digitális szabályozókör kifejlesztése és implementálása is. A Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központjának kiírása.
BLDC motor BEMF-optimalizált vezérlése
Külső konzulens: Mersich András, Robert Bosch Kft. GS-TC
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A kefe nélküli BLDC motorok egyik jellemző paramétere az indukált feszültség (BEMF – back electromotive force) jelalakja. Ezt elsődlegesen a motor konstrukciója, másodlagosan számos egyéb tényező befolyásolja. A hallgató feladata egy mérési összeállítás megépítése amellyel ezek a jellemzők vizsgálhatók. A Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központjának kiírása.
Infineon TriCore mikprocesszor Hardware Abstraction Layer szoftverének megismerése és konfigurálása
Külső konzulens: Berces Dániel, Nyilas Gábor
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Infineon TriCore mikprocesszor Hardware Abstraction Layer szoftverének megismerése és konfigurálása. Feladat az Infineon TriCore processzor segítségével egy egyszerü HAL réteg elkészítése. A feladatot az AVL autóipari fejlesztőcégnél lehet végezni.
Meglévő beágyazott belsőégéű motordiagnosztikai eszköz gyártósorvégi (EOL) tesztelése
Külső konzulens: Berces Dániel, Nyilas Gábor
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Meglévő beágyazott belsőégéű motordiagnosztikai eszköz gyártósorvégi (EOL) tesztelése feladat tartalmazza a tesztmódszerek és tesztek kidolgozását az eszköz funkciói alapján. Valamint a tesztek implementálását egy adott PC-s IO kártya és a hozzá tartozó vezérlő szoftver felhasználásával. A feladatot az AVL autóipari fejlesztőcégnél lehet végezni.
Ethernet bootloader fejlesztése beágyazott belsőégésű motordiagnosztikai eszközhöz
Külső konzulens: Berces Dániel, Nyilas Gábor AVL
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Ethernet bootloader fejlesztése beágyazott belsőégésű motordiagnosztikai eszközhöz az AVL autóipari fejlesztő cégnél. Feltétel az Ethernet protokoll alapvető ismerete. Cél a megfelelő magasabbszintü kommunikációs protokoll kiválasztáas, vagy kidolgozása és a rendszer integrálása egy meglévő PC-s programhoz.
Mérőrendszer tervezése nagy erejű állandó mágnesek karakterisztikájának felvételére
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Nagy erejű állandó mágnesek. Távolság-erő karakterisztika. Mérőrendszer tervezése és építése. Automatizált mérések. HW és SW fejlesztés. PC programozás. Mechanikai konstrukció.
Energiasziget nomád körülményekhez
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Megújuló energia. Szigetüzem, energia ellátás. Tábori kiszolgálás, nomád körülmények. HW&SW tervezés, méretezés, építés.
Mérési-és tesztkörnyezet fejlesztése pneumatikus folyamatok és eszközök vizsgálatára
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Automatizált mérőrendszer fejlesztése és építése. Pneumatikus folyamatok és eszközök vizsgálata. Elektromos mérő és meghajtó modulok, HW tervezés. Beágyazott és PC-s programozás (LabView). Mechanikai konstrukció (opcionális). Valós mérések.
Digitális áramkör szimulációja reaktív programozási technikákkal
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Napjaink egyik új informatikai technológiája a reaktív programozás (RP). Az RP a párhuzamos és eseményvezérelt programozásnak egy olyan fajtája, ahol a párhuzamosságot nem közvetlenül szálak alkalmazásával, és az eseményvezéreltséget nem callback függvényekkel valósítjuk meg, hanem ún. reactive streamekkel. Ez alkalmazható logikai szimuláció megvalósítására.
Kézremegés objektív minősítése szenzorok segítségével
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
A betegek kézremegésének objektív megítélésében az orvosokat egy olyan készülék tudná segíteni, ami különböző szenzorok segítségével számszerűleg minősíti az aktuális állapotot. Cél egy ilyen mérési környezte, és az ahhoz szükséges algoritmusok kidolgozása.
Telemetria rendszer, mozgó objektumok valós idejű ellenőrzésére (Robert Bosch Kft, 2-3 fős csapatmunka, gyakornoki állás keretében)
Külső konzulens: Jánosi András (Robert Bosch Kft)
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
A projekt célja egy komplex rendszer felépítése, amely telemetria adatokat gyűjt össze több, zárt pályán belül mozgó objektumtól, továbbá ezeknek az adatoknak különböző szabályok szerinti valós idejű vizualizációja. A feladatban, mind az infrastruktúrát meg kell valósítani, mind a szükséges szoftvereket el kell készíteni.
Automata mérések buszrendszeren keresztül történő beágyazása a szoftver definiált elektronikai (SDE) megközelítésben
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
Az önálló labor során a feladat olyan mérési eljárások kidolgozása a LabVIEW (vagy más, a műszervezérlést támogató) fejlesztőkörnyezet segítségével, amelyek képesek egy adott buszrendszeren (RS232, GPIB) keresztül programozható műszereket vezérelni, adott méréseket elvégezni és virtuális műszereket megvalósitani a folyamatirányító PC vezérlése mellett.
Közlekedés modellezése többágens-rendszerrel
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
Lakóövezetekben jellemző probléma, hogy a környék átmenő autóforgalma - dugókerülési vagy útvonalrövidítési céllal - az övezetben új átmenő utakat keres. A feladat egy olyan ágens-alapú szimuláció megvalósítása, amiben ez a jelenség modellezhető és közlekedéstechnikai megoldás kereshető erre a problémára.
Wavetable szintézer megvalósítása FPGA áramkörön
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy FPGA-n megvalósított, hullámtáblás szintézisre képes hardver egység megvalósítása, mely AXI buszon kapcsolódik az ugyancsak FPGA-n belül implementált processzorhoz (MicroBlaze), amely a vezérlést látja el.
FPGA alapú PCI Express kártya eszközmeghajtó-fejlesztéshez
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA kártya kifejlesztése eszközmeghajtó programok készítésének oktatásához, illetve gyakorlásához.
Érvelési rendszerek, vitaportálok fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
Viták, érvelések modellezése, részben automatikus kiértékelése, érvelési algoritmusok, vitaportál fejlesztése
Jogi tudásalapú megolások
Tanszéki konzulens: Strausz György
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
Szakértői rendszerek fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
Tudásalapú, szakértői rendszerek fejlesztése különböző tárgyterületekre és ehhez kapcsolódó technológiák, algoritmusok vizsgálata.
Villanyspenót bővítések (szövegbányászat, web)
Külső konzulens: Maróthy Szilvia, OSZK
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat a Villanyspenót online irodalomtörténet szövegbányászati elemzése, strukturális bővítése és összekapcsolása más rendszerekkel (irodalmi szövegtárakkal, írói szótárakkal és adatbázisokkal). A feladat az OSZK digitalizálási projektjéhez kapcsolódik.
Elektromágneses beavatkozók vizsgálata és tesztkörnyezet (HW & SW) fejlesztése
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
elektromágneses szelep; érzékelő nélküli irányelv; beágyazott tesztkörnyezet; HW & SW fejlesztés;
Elektromágneses beavatkozó „érzékelő nélküli” vezérlése
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Elektromágneses aktuátorok, "érzékelő nélküli" (sensorless) irányelv, modell alapú becslés. Költséghatékonyság, robusztusság növelése. Adott lineáris beavatkozóra dugattyú helyzetének és külső erőhatásnak a meghatározása. Modellezés, identifikáció. HW tervezés, beágyazott és magas szintű programozás. Tesztkörnyezet integrálása, "sensorless" szabályozási kör létrehozása, eljárások tesztelése.
Nagyteljesítményű számítási eljárások vizsgálata és hatékony implementálása beágyazott környezetben
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Kompozit anyagok modellezése, Laplace/Poisson egyenletek gyors megoldása. Beágyazott, HW közeli programozás, implementálhatósági kérdések és hatékony implementálás, optimalizálás. Benchmarking (összehasonlítás) és teljesítmény analízis. Különböző számábrázolási típusok hatása (hiba), számítási eljárások érzékenysége és stabilitása.
Kernel gépek vizsgálata
Tanszéki konzulens: Horváth Gábor
Speciális neuronhálók különösen egyes kernel gépek tulajdonságainak vizsgálata.
Képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása
Tanszéki konzulens: Horváth Gábor
Képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása, orvosi CAD (computer aided detection, computer aided diagnostics) rendszerek fejlesztése.
Induktív rotorpozíció-szenzor elektronikus kormányrendszerhez
Külső konzulens: Pavlisinec Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Minden kormányrásegítő rendszer része egy forgó pozíció-jeladó, amely a kormányrásegítést biztosító motor szabályzásához szükséges pozíciójelet biztosítja. Az egyre inkább megjelenő hibrid hajtások miatt a mágneses működési elvű szenzorok helyett induktív alapú érzékelők kezdenek terjedni. Szenzorként megfelelő a Texas Instruments LDC 1000 típusú áramköre, ennek analízise a hallgató feladata.
Életvitel-szimulátor továbbfejlesztése, kiegészítése
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Az otthoni megfigyelés, életvitel informatikai támogatása egyre fontosabbnak tűnik (Ambient Assisted Living, AAL). Viszont az otthoni megfigyelés hardver eszközei, a mérések rendkívűl nehézkesek, lassúak, célszerű egy életvitelt modellező szimulátor kialakítása. Ennek segítségével számos izgalmas algoritmus is tesztelhetővé válik.
Idősor-előrejelzésre szolgáló módszerek vizsgálata
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban megpróbáljunk előrejelzést végezni. Ez a különböző fogyasztási görbéktől (áram-, energia-, gáz-, víz-, papír-, benzinfogyasztás stb.) kezdve az időjárás előrejelzésen át az élet sok területén alapvető fontosságú feladat.
Adaptív szűrők hatékony megvalósítása
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Nagy konvergenciasebességű, nagy fokszámú, illetve magas mintavételi frekvenciával működő adaptív szűrők megvalósítása nem triviális, miközben sok alkalmazásban szükség van rájuk. A téma kidolgozása során ilyen módszereket kell megismerni, illetve implementálni.
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A téma kidolgozása során olyan rendszer elvi vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a cél, amely nagy számú referenciajelet használ fel.
Autóipari diagnosztika
Külső konzulens: Sisak Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat a ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.-nél megvalósított fejlesztőkörnyezet kiegészítése diagnosztikai szolgáltatásokkal: (1)UDS szabvány szerinti szolgáltatások megvalósítása; (2) a kommunikációhoz szükséges kapcsolódó szállítási réteg protokoll(ok) implementálása; (3)szabványos ODX leírók feldolgozása; (4) felhasználói felület tervezése.
XCP master Java nyelven
Külső konzulens: Faragó Dániel, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata egy a ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.-nél fejlesztett kommunikációs eszköz funkcióinak kiterjesztése az XCP protokoll master oldali funkciójával.
A/D és GPIO driver
Külső konzulens: Faragó Dániel, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata a vállalatnál vezérlőegységek közötti kommunikáció megfigyelésére házon belül fejlesztett eszköz A/D és GPIO periféria driverének C nyelvű implementálása, valamint az eszközhöz kapcsolódó PC oldali alacsony szintű Java API ezen funkciókkal való kiterjesztése.
Kalibrációs protokoll proxy
Külső konzulens: Faragó Dániel, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata olyan proxy szoftvermodul megvalósítása, mely egy neves autóipari fejlesztőeszközöket gyártó cég meglévő XCP on Ethernet implementációjának kimenetére kapcsolódik. A szoftvernek képesnek kell lennie a parancsok és válaszok XCP on CAN, illetve XCP on FlexRay (esetleg LIN) protokolloknak megfelelő transzformálására.
Bootloader
Külső konzulens: Faragó Dániel, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Autóipari környezetben a fejlesztés alatt álló ECU és a tesztelő környezetet futtató PC közötti kommunikációt egy gateway hardver teszi lehetővé. Jelenleg a gateway szoftverének frissítése JTAG interface-en keresztül zajlik, mivel azonban a gateway eleve nagy sávszélességű Ethernet kapcsolatban áll a PC-vel, a gateway újraprogramozását Etherneten keresztül is végezhetjük.
Agy-számítógép interfész (BCI) vizsgálata
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Utóbbi időben elég nagy publicitást kapott az agy-számítógép interfész kísérleti változatainak megjelenése. Ennek egyik iránya az egyszerű EEG készülékre alapozott agy-számítógép interfész kialakítás. Egy nehéz feladatot kell megoldani nagy önállósággal, kreativitással és legfőképpen kitartással. Sajnos a könnyű siker kizárható.
MIPI CSI-2 kamera interfész megvalósítása FPGA áramkörön
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
MIPI CSI-2 szabványú kamera szenzor interfész megvalósítása Artix-7 FPGA-n.
Változásdetektálás
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban a megfigyelt személy vagy objektum viselkedésének változását minél előbb detektáljuk - rendszerint valamilyen diagnózis céljából (a készülék meghibásodott... nagypapa egészsége megrendült... a férjem/feleségem meghülyült...).
Tipikus viselkedési minták felismerése
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban a megfigyelt személy vagy objektum viselkedésének tipikus mintázatait felismerjük. Ez igen bonyolult feladat, hiszen legtöbbször nem egy szigorúan periodikusan ismétkődő mintáról van szó, csak több-kevesebb rendszerességgel bekövetkező, hasonló eseményekről.
Orvosi tesztek beépítése játékokba mentális állapot monitorozása céljából
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Az orvosok többek közt egyszerű, számítógéppel támogatott teszteket használnak a mentális állapot felmérésére. Célszerű lehet ezt a módszert az egyre inkább terjedő számítógépes játékokkal kombinálni: vagy olyan játékokat konstruálni, amelyek informálnak a vizsgált képességekről, vagy a meglévő teszteket beépíteni játékokba.
HDMI transciever megvalósítása Spartan-6 FPGA-n
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy, szolgáltatásokban gazdag HDMI adó és vevő megvalósítása Spartan-6 FPGA-n.
Szívritmus figyelő
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Egyes szivbetegségeknél a sziv időnként kihagy. A szivdobbanás kimaradásának ideje a betegség előrehaladtával nőhet és veszélyessé válhat. A feladat egy olyan kicsi, hordozható készülék tervezése, mely optikai elven a méri a szívritmust, eltárolja az adatokat, ill. beállítható mértékű kimaradás vagy túlzottan gyors szívritus esetén figyelmeztető jelzést ad.
Napkövetős parabola vezérlése
Külső konzulens: Körös Consult Kft.-től
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A feladat egy napkövetős parabola tükör tányér vezérlés megtervezése. A parabola 2 tegelyes, lineáris aktuátorral vezérelt. Flehasználandó érzékelők: digitális iránytű, GPS, giroszkóp. A vezérlés pontos koordináták alapján automatikusan kell, hogy vezérelje a parabolát.
Led-es mátrix kijelző
Külső konzulens: www.kconsult.hu-tól
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Kiserőművi termelési paraméterek chart szerű grafikus és karakteres kijelzésére szolgáló mátrixos, egyszínű LED kijelző fejlesztése. RS 485-ön érkező teljesítmény és termelés adatok, feldolgozása, tárolása. Feldolgozott adatok megjelenítése saját tervezésű led-mátrix kijelzőn.
Szinuszillesztés hibái és javításuk
Tanszéki konzulens: Kollár István
Szinuszos jellel gerjesztett AD konverterek kimeneti jelének elemzése, LS és maximum likelihood illesztése.
Szigma-delta konverterek vizsgálata
Tanszéki konzulens: Kollár István
Szigma-delta konverterek vizsgálata szimulációkkal, mérésekkel, vagy analitikusan.
Publikációk adatainak internetes hitelesítése
Tanszéki konzulens: Kollár István
Publikációs adatbázis (BME PA) tartalmának automatikus összevetése adatbázis-tartalmakkal. Sok fantáziát igénylő feladat, mert a HTML tartalom nem adatbázis-szerű.
Hol a hiba, és mekkora? - FIR/IIR szűrők tervezése, megvalósítása DSP-n, és szimulációja MATLAB-ban
Tanszéki konzulens: Kollár István
Digitális szűrők megvalósítása óhatatlanul pontatlan a véges bitszámú megvalósítás miatt. A különböző struktúrák érzékenysége eltér, és vannak a megvalósítás szempontjából kedvezőbbek fixpontos és lebegőpontos esetben. A feladat ezek vizsgálata és kezdvező megvalósítások kiválasztása.
Állapotteres szabályozó fejlesztése és implementálása egyensúlyozó robothoz
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
Két kerekű egyensúlyozó robot szabályozási algoritmusának továbbfejlesztése a cél. A jelenleg implementált kaszkád PID szabályozó helyett egy állapotteres szabályozót szeretnénk fejleszteni, melyben hatékonyan megvalósítható az egyensúlyozás mellett az egyéb szempontok szerinti szabályozás (pl. pozíció, sebesség vagy nyomaték szabályozás).
Szenzorok/mérőrendszerek frekvenciafüggő hibájának kompenzálása inverzszűrési módszerekkel
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
Szenzorok, mérőrendszerek pontosságát a véges sávszélességük korlátozza. A jelek digitális utófeldolgozásával lehetőség van a torzítás részleges kompenzálására. A hallgató feladata az inverz szűrési módszerek megismerése és alkalmazásra szabása.
LabView alapú rendszeridentifikáció
Tanszéki konzulens: Kollár István
A rendszeridentifikációs feladat (ami Matlab-ban meg van oldva) megoldása LabView-ban. Programok elkészítése, kipróbálása, tesztelése
DSP-k alkalmazhatóságának vizsgálata
Tanszéki konzulens: Kollár István
A DSP-k kerekítési hibáit nem egyszerű megvizsgálni. A véges bitszám szimulációjára van programcsomagunk, ennek felhasználásával szűrők, FFT, és más algoritmusok megvizsgálhatók.
Ditherrel segített jelfeldolgozás
Tanszéki konzulens: Kollár István
A kvantálási torzítás, sőt, a rendszer nemlinearitása is nagymértékben csökkenthető megfelelő ditherrel (a kvantáló bemenetéhez hozzákevert, adott alakú vagy adott eloszlású segédjellel). A feladat a dither hatásának vizsgálata szimulációs kísérletekkel (az alapprogram - dither generálása, hozzáadása, kerekítés - már működik) és/vagy elvi megfontolásokkal.
WLAN/WPAN eszközökkel különböző rádiós alkalmazások megvalósítása
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A WLAN és WPAN alkalmazásokban használt hálózati eszközök fizikai rétegei egy komplett adó és vevő blokkot foglalnak magukban. Az egy chipen (SoC) kialakított TRF6900A IC egy komplett, FSK modulációs rendszer szerint működő adót, egy komplett szuperheterodin vevőt és egy frekvenciaszintetizátort foglal magába. A tesztpanelt vezérlő szoftver LabVIEW vagy MATLAB környezetben implementálható.
Beágyazott rendszerekben végzett automata mérések megvalósítása GPIB műszervezérlésre alapozva
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A beágyazott rendszer definíció szerint olyan autonóm működésű rendszer, mely szoros kapcsolatban áll környezetével. Életünk szinte minden területén megtalálhatóak a beágyazott alkalmazások, az intelligens szenzoroktól kezdve egészen az automata gyártósorokig. Az érzékelés, mérés, jelfeldolgozás, beavatkozás, kommunikáció mind-mind feladata lehet egy beágyazott rendszernek.
Tudománymetriai adatok kigyűjtése és megjelenítése adatbázisból
Tanszéki konzulens: Kollár István
Adatbányászat bibliográfiai adatbázisban, feldolgozó programok és értékelések.
A/D konvertereket tesztelő Matlab program továbbfejlesztése
Tanszéki konzulens: Kollár István
Bekapcsolódás egy olyan MATLAB programcsomag fejlesztésébe, mely a szinuszalapú A/D tesztelő eljárásokat megvalósítja, és így a nemzetközi kompatibilitást biztosítja. Grafikus felhasználói felület, jelfeldolgozás, stb. Ugyanezt LabView környezetben is fejlesztjük, az is egy témalehetőség.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott rendszerekben (mikrokontrolleren)
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során.
Programmable Real-Time Unit (PRU) alkalmazása Beaglebone Black-en (TI Sitara SoC)
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A Beaglebone Black (TI Sitara SoC) tartalmaz egy Programmable Real-time Unit (PRU) perifériát, amely elérhető a fő processzorból, és valós-idejű feladatokat lehet vele megoldani. A feladat során meg kell ismerkedni a PRU-val, annak használatával, és egy példa alkalmazásban kell demonstrálni annak felhasználását.
Mérőeszköz IEEE 1588 és SyncE megoldások alkalmazási környezetben történő validációjára
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az IEEE 1588 óraszinkronizáció és a SyncE órajel elosztási megoldások elterjedésével elkerülhetetlen, hogy kidolgozásra kerüljenek olyan mérőeszközök, amelyek képesek a szabványok implementációjának valódi alkalmazásokban történő tesztelésére és validációjára. A feladatban ilyen mérőeszközök implementációjában lehet részt venni részfeladatok kidolgozásával.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
Külső konzulens: Fodor Zolán (Intel Magyarország)
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során Linux alatt.
ARM magú mikrovezérlőkön futó szoftver real-time nyomonkövetése
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A modern mikrovezérlők lehetővé teszik, hogy a rajtuk futó kód végrehajtását külső hardveres támogatás segítségél megfigyeljük. A feladat egy olyan National Istruments eszközöket használó tool elkészítése, amely képes a Trace adatok mérésére, és azok feldolgozására.
Bosch.: Automatikus report generálás LabVIEW-s tesztkörnyezetben.
Külső konzulens: Kozák Máté. Bosch
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Automatizált tesztet végző ipari környezetben egy olyan teszt report generáló kiegészítés elkészítése, ami a Bosch által támasztott elvárásoknak megfelel.
Debug interfész készítése ARM Coresight szabványú mikrovezérlőkhöz
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A feladat célja olyan debug interfész készítése LabVIEW környezetben, amely segítségével a modern 32 bites mikrovezérlők tesztelését el lehet végezni egy integrált tesztkörnyezetben, mint amilyen az NI VeriStand.
Tervkészítés PDDL (Planning Domain Definition Language) alapon
Tanszéki konzulens: Kovács Dániel László
A feladat egy olyan tervkészítő alkalmazás létrehozása, amely képes PDDL (Planning Domain Definition Language) nyelven leírt tervkészítési problémák megoldására.
C alapú hardver leíró nyelv vizsgálata
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja annak vizsgálata, hogy a C nyelvű hardver szintézist kínáló szoftverek mennyire alkalmasak egy összetett szoftverből történő hardver szintézisre, mennyi energiát és módosítást igényel a megfelelő hardver előállítása.
Tudásbevitel kontrollált természetes nyelven
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege egy olyan rendszer megvalósítása, amely kontrollált természetes nyelvű állítások bevitelét teszi lehetővé. A rendszer célja, hogy a felhasználók számára természetes, könnyen elsajátítható eszközzel tegye lehetővé a tudásbevitelt. A feladat speciális előismereteket nem igényel.
Történeti szövegek számítógépes elemzése
Külső konzulens: Kiss Margit, MTA Irodalomtudományi Intézet
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
Régi irodalmi és történeti szövegek modern számítógépes elemzése érdekes eredményekkel szolgálhat, és számos nyitott kérdésre adhat választ. Az angol nyelvterület irodalmainak ilyen feldolgozása már több publikációban is áttekinthető, ugyanakkor a magyar írásbeliség ilyen jellegű tanulmányozása még úttörő munkának számít. A feladat sokszínű és rugalmas, megválaszthatók az eszközök és a célok is.
Természetes nyelvű felület Androidon
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege egy olyan Androidos alkalmazás készítése, amely valamilyen alkalmazási területen természetes nyelvű (akár hangalapú) kommunikációt valósít meg.
Természetes nyelvű felhasználói felületek
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Mikrokontroller és androidos készülék összekapcsolása FT311D chippel
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A mikrokontrolleres készülékek többsége PC-hez, notebook-hoz kapcsolható USB-n keresztül. Azonban hordozható eszközök (okos telefon, tablet) is alkalmasak hasonló feladatra. A chip gyártók ma már olyan alkatrészeket és szoftvert kínálnak, amelyek leegyszerűsítik az összekapcsolást. A feladat egy ilyen chippel való kisérletezgetés majd egy később meghatározott konkrét célra való felhasználása.
Mikrokontroller és androidos készülék összekapcsolása Bluetooth-on
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A mikrokontrolleres készülékek többsége PC-hez, notebook-hoz kapcsolható USB-n keresztül. Azonban hordozható eszközök (okos telefon, tablet) is alkalmasak hasonló feladatra. A chip gyártók ma már olyan alkatrészeket és szoftvert kínálnak, amelyek leegyszerűsítik az összekapcsolást. A feladat egy ilyen chippel való kisérletezgetés majd egy később meghatározott konkrét célra való felhasználása.
Kalibrálási eljárások fejlesztése orvosi műszerekhez
Külső konzulens: MEDIHEAD Kft.-nél
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A hallgató feladata a törvényes metrológiában elfogadható (EA 04/2 szerinti) kalibrálási eljárások fejlesztése, valamint már működő eljárások informatikai támogatása, automatizálása. A fejlesztés a MEDIHEAD-nél történik, részletek egyéni elbeszélgetés alapján.
Egyedi műszerek fejlesztése orvostechnikai készülékek szervizeléséhez
Külső konzulens: MEDIHEAD Kft.-nél
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
- Orvostechnikai készüléket tesztelő és kalibráló műszerek fejlesztése - Intelligens kalibrátorok fejlesztése (nyomás, hőmérséklet, villamos alap paraméterek kalibrációjához) Több téma, a feladat nagyságától függően hallgatónként egy téma ill. több hallgató is dolgozhat ugyanazon a témán. A fejlesztés a MEDIHEAD-nél történik, részletek egyéni elbeszélgetés alapján.
Verilog Minifejlesztőkörnyezet
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Rengeteg hallgatót terrorizálunk a Xilinx ISE környezettel. Olyanokat is, akik utána (talán éppen emiatt :-)) sosem akarnak verilogozni. Mert az ISE nagy, lassú, bugos. Cél egy olyan egyszerű szerkesztő létrehozása, ami a nagyon alap Verilog tervek (Digitális technika és Laboratórium 1) szimulációját könnyíti.
USB over Ethernet (IP) megoldások vizsgálata
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A "ne kelljen otthonra Xilinx ISÉ-t telepíteni" projekt egyik lehetséges megvalósítása: a feltelepített ISE fut valahol a "felhőben", viszont az FPGA panel a te gépedre van csatlakoztatva. Hogyan fogod felprogramozni?
Logsys GUI és társai portolása Linux alá
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Linuxosként nagy bánatom, hogy a Logsys kártya nem használható normális (értsd: nem Windows :-)) operációs rendszerek alatt. Pedig tanszéki fejlesztés, tehát elvileg minden információnk megvan ahhoz, hogy ezt megcsinálhassuk.
Linux virtuális driverek
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Nagy elosztott rendszereknél előfordulhat, hogy valamilyen Linux alapú mérőalkalmazás olyan szenzort használna, amely nincs is az adott hardverhez. Milyen jó lenne, ha a nem létező szenzorhoz mégis lenne egy olyan driver, ami a szenzor működését virtualizálja.
Processzorfrekvencia változtatás FPGA-n futó Linux rendszeren
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Beágyazott rendszereknél fontos paraméter az adott eszköz fogyasztása. Ezt el lehet érni különböző perifériák alkalmi lekapcsolásával, vagy magának a processzor órajelfrekvenciájának feladatfüggő szabályozásával. A feladatod ez utóbbinak vizsgálata lenne.
Mini TFTP szerver (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
Sok beágyazott eszköz használja a TFTP protokollt a hardver vagy szoftver konfiguráció letöltésére. A fejlesztést könnyítené, ha a TFTP szerver képes lenne USB eszközökről is beolvasni a konfigurációt. A hallgató feladata ennek megvizsgálása és implementálása.
Multi Kommunikációs Protokoll Illesztő (SPI, I2C, RS-232, RS-485, GPIB, CAN) fejlesztése NI FlexRIO Platformra (National Instruments)
Külső konzulens: Póser István
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A kiírásban szereplő feladat egy olyan FlexRIO modul tervezése, amely a tesztállomásokban elterjedten használt kommunikációs protokollokat képes illeszteni egy FlexRIO kártyához. Továbbá a FlexRIO modulhoz olyan interfész kialakítása LabVIEW alatt, amely lehetővé teszi egyszerű kommunikáció megvalósítását az eszközök között.
Nagysebességű hátlapi kommunikáció verifikálása UVM alapokon (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A SystemVerilog alapú verifikáció egyre nagyobb teret hódít. A hallgató feladata egy létező nagy sebességű hátlapi busz verifikációs környezetének átírása a SystemVerilogon alapuló UVM-re.
PCI IP verifikálása UVM alapokon (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A SystemVerilog alapú verifikáció egyre nagyobb teret hódít. A hallgató feladata egy létező PCI IP core verifikációs környezetének átírása a SystemVerilogon alapuló UVM-re.
SPDIF kapcsoló mátrix hardver készítése FPGA felhasználásával (Lightware)
Külső konzulens: dr. Kovács Imre
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A hallgató feladata megismerkedni az SPDIF interfésszel és az azon továbbítható audio formátumokkal (linear PCM, Dolby AC3, DTS) és olyan hardver tervezése, mellyel megvalósítható egy 8x8-as digitális audio mátrix kapcsoló. Az FPGA-ban meg kell valósítani az SPDIF adatfolyam dekódolását. A mátrix kezelőfelülete lehet PC oldali alkalmazás vagy LCD kijelzőn és nyomógombokon megvalósított felület.
Video tesztjel generátor és video mérő alkalmazás készítése PC-s kártyával (Lightware)
Külső konzulens: dr. Kovács Imre és Fejes Dávid
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A hallgató feladata megismerkedni a digitális video interfészekkel és egy kiválasztott PC-s video capture kártya felhasználásával video mérő alkalmazást készíteni, mellyel később automatizált teszteket lehet végezni, vagy adott készülék fejlesztése során a digitális video interfészeket minősíteni lehet.
VNA hibakorrekciós eljárások analízise (National Instruments)
Külső konzulens: Balogh Viktor
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A hallgató feladata a Vector Network Analyzer kalibrációk során használt korrekciós eljárások (SOLT elsősorban) vizsgálata. A cél egy olyan eljárás kidolgozása, amely a kalibráció során előállított hiba koefficiensek alapján képes kiszűrni elhasználódott kábeleket, helytelen csatlakozásokat, stb.
Impedanciaillesztés és hibaszámítása nagyfrekvenciás rendszerekben (National Instruments)
Külső konzulens: Balogh Viktor
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A hallgató feladata a nagyfrekvenciás rendszerekben az alkatrészek pontatlanságából adódó „impedance mismatch” hatásának vizsgálata az átviteli paraméterekre (S-parameters). A cél egy olyan hibamodell alkotása, amely segítségével a mérési eredményből a hibás komponens szűrhető. A modell Ni hardvereken verifikálható.
Ethernet over SDH (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
Távközlő rendszerekben előfordulhat, hogy a SDH/PDH hálózaton kell Ethernet csomagokat átküldeni. A hallgató feladata ennek létező megvalósításainak megismerése és rendszerbe integrálása.
Tesztkörnyezet Jason alá.
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Jason AgentSpeak ágensnyelven programozható ágensek kisérleti platformja. Feladat egy olyan ágens környezet kialakitása a platformon, amelyben kisérletezni lehet különféle kooperativ és versengő viselkedésekkel.
Processzorszimulátor RISC-V utasításkészlethez
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A Berkeley egyetemen kidolgozott RISC-V egyike a teljesen nyílt utasításkészlettel rendelkező processzoroknak. A feladatod egy processzorszimulációs körmyezet írása, melynek során megismerkedhetsz egy processzor utasításkészlet tervezési szempontjaival, virtualizációs technológiák alapjaival, beágyazott rendszerek szimulációjával.
Okostelefon ambiens intelligens környezetben
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Okos telefon megjelenése új távlatokat nyít ambiens intelligens környezet kialakításában. Okos telefonra kihelyezhetı az ágensrendszer egy része, ezáltal a mozgó ember a gépi intelligens rendszer térlefedédét dinamikussá és adaptívvá teszi.
Mesterséges Intelligencia ontológia
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
A feladat egy konkrét MI ontológia kifejlesztése, ami egy elképzelt MI lexikon logikai referencia váza, amihez csatoltan meg lehet jeleniteni és vándorolni konkrét tájékoztató tartalmak között.
Ágensszervezetek ambiens intelligens terekhez.
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Ambiens terekben a gépi világ alapvetően egy elosztott ágensrendszer, ahol nagyon sok ágenstipussal találkozunk. Feladat az MI labor szenzor/beavatkozó készletével kialakitott intelligens térhez megtervezni a benne élő emberek jólétét vigyázó alkalmas ágensközösséget.
Ágensek intelligens terekben.
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Intelligens terek informatikai rendszerei közül igen fontos a vegyes ember-ágens közösségi forma. A két világ közti kapocs az autonóm (gépi és emberi) ágensek kommunikációja, amihez meg kell teremteni a kölcsönös megérthetőség feltételeit.
Az egyensúlyozás objektív minősítése
Tanszéki konzulens: Jobbágy Ákos
A feladat egy vizsgálati eljárás és egy meglevő szenzor által szolgáltatott jeleket kiértékelő algoritmus kidolgozása, személyek egyensúlyozásának számszerű jellemzése.
FPGA alapú 3D grafikus processzor megvalósítása
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy olyan egyszerűbb 3D grafikus processzor létrehozása, amely hatékonyan implementálható Xilinx FPGA áramkörön, s biztosítja a 3D megjelenítéshez szükséges alapvető raszterizálási funkciókat (láthatósági vizsgálat, shading).
Komponens alapú hardververifikáció SystemC nyelven
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A feladatod a SystemC alapú hardververifikációnak és különböző szintjeinek (TLM, RTL) megismerése és ennek alapján egy komponensekből álló verifikációs rendszer elkészítése. Ebből persze nem sok derül ki, olvass tovább!
Ritmusérzék-fejlesztő alkalmazás
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata egy ritmusérzék-fejlesztő program megírása, mely mikrofonjel alapján megmutatja az egyes ütések pontosságát, valamint valós időben számolja a játszott tempót.
Többcsatornás teremhang-kompenzáció
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata termek kisfrekvenciás viselkedésének mérése, modellezése, és kompenzáló szűrők tervezése.
QEMU processzorszimulátor Xilinx platformokhoz
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A feladatod egy, a beágyazott alkalmazásokban népszerű processzor (platform) szimulációs rendszer használhatóbbá tétele.
IP core alapú SoC rendszerépítő készítése
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Vágjunk bele valami nagyba! Ha szereted (szeretitek) a hardvert de kényelmesebben érzed (érzitek) magad (magatokat) a szoftveres dolgok közt, neked (nektek) való lehet a téma. A feladatod (feladatotok) lényege egy olyan szoftver megírása volna, amely segítségével egy leírófile-ból automatikusan generálható egy komplett processzoros rendszer Verilog nyelvű megvalósítása.
Processzornaplózás hibakeresési célokra
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A feladatod egy elsősorban multicore rendszerek (ahol már elég komoly konkurens működés tapasztalható) megvizsgálására-hibakeresésére alkalmas programcsomag kidolgozása, mely a processzor viselkedését megfigyelve a program lefutása után nyújt bugvadászati lehetőségeket.
Szűrőtervezés audio alkalmazásokhoz
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata a hallás frekvenciafelbontásának megfelelő szűrők tervezése audio alkalmazások céljára.
Linux portolása a LOGSYS Spartan-6 FPGA kártyára
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A Linux operációs rendszer egyre népszerűbb beágyazott környezetben is. A Linux kernel a 2.6.36.2 verziótól kezdve támogatja a Xilinx MicroBlaze processzort. Az önálló laboratórium feladat célja egy olyan MicroBlaze processzort tartalmazó rendszer elkészítése a LOGSYS Spartan-6 FPGA kártyára, amely képes a Linux futtatására, valamint az operációs rendszer portolása erre a hardverre.
FPGA alapú PCIe gyorsító tervezése
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
Az FPGA alapú hardveres gyorsítókártyák esetén igen fontos a processzor (rendszer memória) és a gyorsító kártya közti hatékony adatátvitel. A feladat célja egy FPGA alapú PCIe DMA egység elkészítése.
Rekurzív spektrumbecslő eljárások vizsgálata
Tanszéki konzulens: Orosz György
A jelek frekvenciatartománybeli vizsgálatának egyik módszere a rekurzív spektrumbecslés. A DFT alapú módszerrel szemben a jelet nem blokkosan, hanem mintáról-mintára dolgozzuk fel, és valamilyen rekurzív eljárás segítségével frissítjük a spektrumbecslőt. A hallgató feladata többféle eljárásban tapasztalatot szerezni, az irodalmi eredményeket áttekinteni, és az algoritmusokat összehasonlítani.
Mintaalkalmazások készítése a LOGSYS rendszerre
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A LOGSYS rendszer a tanszéken kifejlesztett oktatási segédeszköz. Az önálló laboratórium feladat célja különféle mintaalkalmazások elkészítése a LOGSYS FPGA kártyára, valamint lehetőség van saját kiegészítő modulok megépítésére is.
Markov-takaró rekonstrukció genomikai adatokon
Tanszéki konzulens: Hullám Gábor
A bioinformatika területén a jegykiválasztási feladatokban a releváns entitások meghatározása játszik központi szerepet. A célváltozó Markov-takarójának meghatározása révén e releváns elemek feltárása válik lehetővé.
Komplex, képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások párhuzamos megvalósítása
Tanszéki konzulens: Horváth Gábor
A feladat célja képfeldolgozáson alapuló; orvosi CAD (számítógéppel segített diagnosztikai) rendszerekben a számítási eljárások kidolgozása és hatékony párhuzamos implementációja garfikus processzorokon
Orvosbiológia szakcikkek statisztikai és magas szintű nyelvészeti elemzése adat- és tudásfúzió támogatására
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében a felhasználható nyelvészeti eszközök megismerése és akár fejlesztése mellett a kivonatolást támogató keretrendszer megvalósítása a cél.
Optimalizálási feladat megoldása korlátos programozással
Külső konzulens: Kovács András, MTA SZTAKI
Tanszéki konzulens: Strausz György
Tervezési, optimalizálási feladatok megoldása korlátos programozással. Kovács András (MTA SZTAKI) által felajánlott téma.
Nagyteljesítményű és nagyáteresztő képességű számítások felhasználása genomikai statisztikai vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Egy folyó kutatásban egy 64-szer 8 magos-32 GB-os környezetben fejlesztünk több statisztikai genetikai elemzést, amelyek remek lehetőséget kínálnak a nagyteljesítményű (high-performance computing, HPC) és a nagyáteresztő képességű számítások (high-throughput computing, HTC) megismeréséhez, és azok kombinációjához.
Nagy dimenziójú genotipizálási és szekvenálási adatok elemzése
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Nagy dimenziójú genotipizálási adatok elemzése (GWAS, CGH, NGS) és genomrekonstrukciós módszerek új generációs szekvenálási mérések esetén
Grafikus felhasználói felület fejlesztése döntési hálókhoz, amely támogat általános lokális függési modelleket, idői dimenziót, és szabadszöveges jegyzetelést
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében megismerhető a Bayes háló reprezentáció, a döntési hálók, ami a döntéstámogatás kurrens eszköze, és cél egy azt funkcionálisan támogató modern grafikus felület megvalósítása.
Hiányos adatok kezelése Bayes hálókkal statisztikai és oksági vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében a hiányzás típusainak, a statisztikai és oksági vizsgálatok típusainak a megismerése mellett a hiányzás kezelésére nagy számításigényű módszereket lehet kifejleszteni, amelyek a folyó Bayes hálós kutatásokhoz kapcsolódnak.
Jogi szakértői rendszerek fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
Fizikai alapú hangszintézis
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata egy adott hangszer fizikai modelljének megalkotása, a szükséges mérések elvégzése, és esetlegesen a szintézis algoritmus valós idejű megvalósítása.
CSVCSV