Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni.

A téma státusza: Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)

Automata mérések buszrendszeren keresztül történő beágyazása a szoftver definiált elektronikai (SDE) megközelítésben
Az önálló labor során a feladat olyan mérési eljárások kidolgozása a LabVIEW (vagy más, a műszervezérlést támogató) fejlesztőkörnyezet segítségével, amelyek képesek egy adott buszrendszeren (RS232, GPIB) keresztül programozható műszereket vezérelni, adott méréseket elvégezni és virtuális műszereket megvalósitani a folyamatirányító PC vezérlése mellett.
.Net programok ellenőrzése
A twente-i egyetemen fejlesztett MoonWalker eszköz egy szoftver modell ellenőrző ( http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ruys/moonwalker/ ) A hallgató feladata elkészíteni egy teszkörnyezetet, melyben kipróbálható az eszköz, és megvizsgálni a tulajdonságait, továbbá a benne alkalmazott algoritmusokat. A...
3D-s mozgásérzékelő kamera alkalmazása egészségügyi projektekben
Az egyik jelenlegi kutatási projekt célja az ASUS Xtion Pro kamera (Microsoft Kinect-hez hasonló) alkalmazási területeinek vizsgálata. Ehhez kapcsolódóan elkészült egy alkalmazás,amely többek között képes az emberi test kitüntetett pontjai alapján követni a kamera előtti személy(ek) mozgását. Ezt az alkalmazást lehet a téma keretén belül továbbfejleszteni.
3D-s robotszimulátorok vizsgálata és kiterjesztése
A robotok és egyéb autonóm rendszerek egyre nagyobb elterjedésével (pl. háztartási robotok, autonóm járművek) a hozzájuk készített vezérlő program fejlesztése és tesztelése egyre kritikusabb feladat lesz. Szerencsére egyre valósághűbb és egyre pontosabb...
A/D konvertereket tesztelő Matlab program továbbfejlesztése
Bekapcsolódás egy olyan MATLAB programcsomag fejlesztésébe, mely a IEEE 1241-2010 szabványban leírt A/D tesztelő eljárásokat megvalósítja, és így a nemzetközi kompatibilitást biztosítja. Grafikus felhasználói felület, jelfeldolgozás, stb. Ugyanezt LabView környezetben is fejlesztjük, az is egy témalehetőség.
Absztrakciós módszerek a modellellenőrzésben
Napjaink szoftver és hardver rendszerei összetettségükből következően nehezen vizsgálhatóak. A modellellenőrzés egy elterjedt technika ezen rendszerek vizsgálatára, azonban a nagy vagy végtelen állapottér sokszor meghiúsítja az algoritmusok futását. A kompexitásbeli probl...
Adattárolás cloud computing alapokon
Napjainkban a felhasználói adatok jelentik az informatikai infrastruktúra egyik legnagyobb értékét, mely adatokat több különböző szempontból is védeni kell. Egyik legfontosabb szempont az adatvesztés elkerülése, melyhez kapcsolódó hibatűrő megoldások a merevelemezek ár...
Ágensek intelligens terekben.
Intelligens terek informatikai rendszerei közül igen fontos a vegyes ember-ágens közösségi forma. A két világ közti kapocs az autonóm (gépi és emberi) ágensek kommunikációja, amihez meg kell teremteni a kölcsönös megérthetőség feltételeit.
Ágensszervezetek ambiens intelligens terekhez.
Ambiens terekben a gépi világ alapvetően egy elosztott ágensrendszer, ahol nagyon sok ágenstipussal találkozunk. Feladat az MI labor szenzor/beavatkozó készletével kialakitott intelligens térhez megtervezni a benne élő emberek jólétét vigyázó alkalmas ágensközösséget.
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel
A téma kidolgozása során olyan rendszer elvi vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a cél, amely nagy számú referenciajelet használ fel.
Autóipari diagnosztikai rendszerek
A feladat az ODX (Open Diagnostics eXchange) formátum megismerése, valamint egy PC-s szoftver elkészítése, mely az ODX állomány alapján képes az egyes feladatok futtatására, a válaszok értelmezésére és naplózására.
Automatikus felkonfigurálás a cloudban
A vállalatoknál egyre eltejedtebbek lesznek a cloudon futó alkalmazások és szolgáltatások. Ez magával vonja, hogy egyre több komponenst kell automatikusan felkonfigurálni és menedzselni. Továbbá egyre fontosabb a pontos és átlátható kép megalkotása, hogy az egyes...
Automatikus frissítéseket letöltő plug-in fejlesztése .Net-ben
A PetriDotNet modellellenőrző keretrendszer fejlődik, amely során egyre újabb verziók jönnek ki. A hallgató feladata egy olyan automatikus letöltő rendszer elkészítése, amely képes automatikusan frissíteni egy újabb verzióra, továbbá lehetővé teszi a különböző modulok kü...
Automatikus kódgenerátor helyességének ellenőrzése
Beágyazott rendszerekben a fejlesztés egy hatékony módja a modell alapú kódgenerálás. Erre többféle technológia is rendelkezésre áll. A tanszéken elkészült egy JET (Java Emitter Templates) alapú kódgenerátor, ami automata modellek alapján képes C nyelvű...
Autós hálózatok fejlesztése
A feladat lényege: az autókban használatos CAN / LIN / FlexRay hálózatok és professzionális fejlesztőeszközeik megismerése egy egyszerűbb (BSc szintű) vagy bonyolultabb (MSc szintű) berendezés elkészítése kapcsán. Az elkészítendő berendezést a hallgatóval közösen találjuk ki.
Az egyensúlyozás objektív minősítése
A feladat egy vizsgálati eljárás és egy meglevő szenzor által szolgáltatott jeleket kiértékelő algoritmus kidolgozása, személyek egyensúlyozásának számszerű jellemzése.
BALLUFF - Anyagparaméterek és anyagvastagság meghatározása roncsolásmentes induktív módszerrel
A feladat olyan roncsolásmentes induktív érzékelési és jelfeldolgozási módszerek vizsgálata, fejlesztése, melyek segítségével megállapíthatók fémlemezek elektromágneses anyagparaméterei és vastagsága (0.1-10 mm), például a munkadarab azonosítása céljából vagy minőségbiztosítási okból.
BALLUFF - Kapacitív ipari pozícióérzékelő fejlesztése
A kapacitív érzékeléssel, ilyen alapon működő pozíciómeghatározással nap mint nap találkozhatunk, ha elővesszük okostelefonjainkat, tabletjeinket. A hallgató feladata, hogy készítsen egy kapacitív pozícióérzékelő demonstrációs eszközt, mely funkcionalitásában, méréstechnikai tulajdonságaiban az ipari alkalmazásokhoz igazodik.
BALLUFF - Prezentációs szoftver készítése intelligens állapotjelzőkhöz
Az automatizálási rendszerek legegyszerűbb állapotjelzőberendezései azok a fénytornyoknak nevezett eszközök. A cél, egy olyan számítógépes alkalmazás készítése, amely képes flexibilisen valamennyi Balluff által gyártott állapotjelző vezérlésére, és a szoftver segítségével lehetőség nyílik a termékek prezentációjára.
BALLUFF - Univerzális IO-Link eszköz fejlesztése
Az IO-Link kommunikáció egyre jelentősebb területeket hódít meg az ipari automatizálás területén. Jelen feladat célja, egy változtatható paraméterekkel rendelkező IO-Link slave eszköz kifejlesztése. Az eszközt IO-Link master eszközök teszteléséhez szeretnénk használni
Beágyazott rendszerekben végzett automata mérések megvalósítása GPIB műszervezérlésre alapozva
A beágyazott rendszer definíció szerint olyan autonóm működésű rendszer, mely szoros kapcsolatban áll környezetével. Életünk szinte minden területén megtalálhatóak a beágyazott alkalmazások, az intelligens szenzoroktól kezdve egészen az automata gyártósorokig. Az érzékelés, mérés, jelfeldolgozás, beavatkozás, kommunikáció mind-mind feladata lehet egy beágyazott rendszernek.
Biztonságkritikus robotrepülőgép fedélzeti rendszer fejlesztése FlexRay alapokon
A feladat célja egy kisméretű robotrepülőgépekre fejlesztett hibatűrő, nagy megbízhatóságú avionikai rendszer kidolgozásában való közreműködés. A hallgató az MTA SZTAKI-ban futó biztonságkritikus robotrepülőgép fejlesztőcsapatában vehet részt. A rendszer...
Biztonságkritikus szoftverek tanúsítását támogató szoftver keretrendszer fejlesztése
A biztonságkritikus rendszerek fejlesztését szigorú ipari szabványok szabályozzák. Ezek előírásokat tartalmaznak mind a fejlesztés menetére, mind pedig az elkészült alkalmazás ellenőrzésére. Fontos követelmény a fejlesztés minden egyes lépésének...
Bosch.: Automatikus report generálás LabVIEW-s tesztkörnyezetben.
Automatizált tesztet végző ipari környezetben egy olyan teszt report generáló kiegészítés elkészítése, ami a Bosch által támasztott elvárásoknak megfelel.
C alapú hardver leíró nyelv vizsgálata
A feladat célja annak vizsgálata, hogy a C nyelvű hardver szintézist kínáló szoftverek mennyire alkalmasak egy összetett szoftverből történő hardver szintézisre, mennyi energiát és módosítást igényel a megfelelő hardver előállítása.
Common Logic grafikus editor
A Common Logic (CL) egy olyan formális nyelv, melyben tetszoleges elsorendű logikai állítás kifejezhető. Fejlesztői a kifejezőerő megtartása mellett többek között az absztrakt szintaxis egyszerűségére helyezték a hangsúlyt. Mindhárom W3C által ajánlott SemanticWeb nyelv (RDF, RDFS, OWL) kö...
Debug interfész készítése ARM Coresight szabványú mikrovezérlőkhöz
A feladat célja olyan debug interfész készítése LabVIEW környezetben, amely segítségével a modern 32 bites mikrovezérlők tesztelését el lehet végezni egy integrált tesztkörnyezetben, mint amilyen az NI VeriStand.
Ditherrel segített jelfeldolgozás
A kvantálási torzítás, sőt, a rendszer nemlinearitása is nagymértékben csökkenthető megfelelő ditherrel (a kvantáló bemenetéhez hozzákevert, adott alakú vagy adott eloszlású segédjellel). A feladat a dither hatásának vizsgálata szimulációs kísérletekkel (az alapprogram - dither generálása, hozzáadása, kerekítés - már működik) és/vagy elvi megfontolásokkal.
Dokumentumfeldolgozás hatékonyságmérése folyamatvezérelt SOA környezetben
A feladat lényege egy dokumentumkezelő alkalmazás kiegészítő moduljainak létrehozása a legmodernebb JBoss enterprise technológiák segítségével. A szolgáltatás-orientált architektúra (SOA) tervezési mintái alapján megtervezendő program célja egy általá...
DSP-k vizsgálata gyors, változtatható pontosságú aritmetikai rutinokkal
A DSP-k kerekítési hibáit nem egyszerű megvizsgálni. A véges bitszám szimulációjára van programcsomagunk, ennek felhasználásával szűrők, FFT, és más algoritmusok megvizsgálhatók.
e-Business rendszerek technológiái
Külső konzulens segítségével megismerhetőek és kipróbálhatóak azok a nagyvállalatok által használt termékek, amelyek az alkalmazások/komponensek/szolgáltatások tervezésére, megvalósítására, integrálására és futtatás...
Egyszerű állapottér-kiterítés (Unfolding) jellegű algoritmus megismerése és implementálása
A modern mérnöki tervezésben fontos a modellek ellenőrzése. Az ellenőrzött modelleket ezután felhasználhatjuk a megvalósítás, kódgenerálás, működő architektúrák létrehozása során. Az elmúlt évtizedben sok próbálkozás volt, hogy a...
Elektromágneses beavatkozó „érzékelő nélküli” vezérlése
Elektromágneses aktuátorok, "érzékelő nélküli" (sensorless) irányelv, modell alapú becslés. Költséghatékonyság, robusztusság növelése. Adott lineáris beavatkozóra dugattyú helyzetének és külső erőhatásnak a meghatározása. Modellezés, identifikáció. HW tervezés, beágyazott és magas szintű programozás. Tesztkörnyezet integrálása, "sensorless" szabályozási kör létrehozása, eljárások tesztelése.
Elektromágneses beavatkozók vizsgálata és tesztkörnyezet (HW & SW) fejlesztése
elektromágneses szelep; érzékelő nélküli irányelv; beágyazott tesztkörnyezet; HW & SW fejlesztés;
Elektronikus tanulástámogató rendszerek
Informatikával foglalkozó egyetemi hallgatóként/oktatóként a korszerű oktatás- és tanulástámogató (e-learning) rendszereket két aspektusból is vizsgálhatjuk. Az egyik kérdés az, hogy hogyan épülnek fel, hogyan működnek ezek az információs rendszerek (...
Életvitel szimulátor továbbfejlesztése, kiegészítése
Az otthoni megfigyelés, életvitel informatikai támogatása egyre fontosabbnak tűnik (Ambient Assisted Living, AAL). Viszont az otthoni megfigyelés hardver eszközei, a mérések rendkívűl nehézkesek, lassúak, célszerű egy életvitelt modellező szimulátor kialakítása. Ennek segítségével számos izgalmas algoritmus is tesztelhetővé válik.
Elosztott párhuzamos modellellenőrzés
Napjaink elosztott aszinkron rendszereinek (beágyazott rendszerek, protokollok, elosztott rendszerek) verifikációja nehéz feladat. Hogy tartsuk a lépést a növekvő igényekkel, a tanszékünkön fejlesztett modellellenőrző eszköz (PetriDotNet) párhuzamos állapottérgenerálást és...
Ethernet over SDH (Ericsson)
Távközlő rendszerekben előfordulhat, hogy a SDH/PDH hálózaton kell Ethernet csomagokat átküldeni. A hallgató feladata ennek létező megvalósításainak megismerése és rendszerbe integrálása.
Felső ontológia vizsgálata
Az ontológiák a metamodellekhez nagyon hasonló fogalmi modellek. A továbbiakban tekintsük őket egy adott tudás/tudomány formális reprezentációjának. Az ontológiák készítőinek célja tehát a tudás gépi reprezentációja és újrahasznosít...
Fizikai alapú hangszintézis
A hallgató feladata egy adott hangszer fizikai modelljének megalkotása, a szükséges mérések elvégzése, és esetlegesen a szintézis algoritmus valós idejű megvalósítása.
Folyamatmodellek transzformációja
A fejlesztési folyamatok meghatározó szerepet töltenek be a minennapjainkban, többek között a beágyazott, biztonságkritikus környezetbe való szoftverfejlesztés területén. A piacon több folyamat modell leíró nyelv is elterjedt, melyek egymásba való leképezése m...
Folytonos integrációs technikák
A programok fordításakor szokás különböző ellenőrzéseket, teszteket végezni, hogy ezzel is segítsük a jó minőségű szoftverek készítését - ez viszont azzal jár, hogy a fordítási folyamat bonyolulttá és hosszadalmassá válik, különö...
FPGA alapú 3D grafikus processzor megvalósítása
A feladat célja egy olyan egyszerűbb 3D grafikus processzor létrehozása, amely hatékonyan implementálható Xilinx FPGA áramkörön, s biztosítja a 3D megjelenítéshez szükséges alapvető raszterizálási funkciókat (láthatósági vizsgálat, shading).
FPGA alapú PCIe gyorsító tervezése
Az FPGA alapú hardveres gyorsítókártyák esetén igen fontos a processzor (rendszer memória) és a gyorsító kártya közti hatékony adatátvitel. A feladat célja egy FPGA alapú PCIe DMA egység elkészítése.
Grafikus felhasználói felület fejlesztése döntési hálókhoz, amely támogat általános lokális függési modelleket, idői dimenziót, és szabadszöveges jegyzetelést
Az önálló labor keretében megismerhető a Bayes háló reprezentáció, a döntési hálók, ami a döntéstámogatás kurrens eszköze, és cél egy azt funkcionálisan támogató modern grafikus felület megvalósítása.
Hatékony analízis módszerek Petri hálós modellekhez
A Petri hálók a formális modellezés egyik legszemléletesebb eszközei, és ennek köszönhetően nagyon népszerűek, sok területen alkalmazzák őket. A modellek viselkedésének jellemzésére számos tulajdonságot definiáltak. Ezen tulajdonságok meghatározás...
Hatékony inkrementális lekérdezés-kiértékelő algoritmusok
Napjainkban a deklaratív nyelvek (pl. SQL, SPARQL, DRL) kiemelten fontos szerepet játszanak az informatikai alkalmazások széles skáláján, a beágyazott rendszerektől a hagyományos desktop alkalmazásokon át egészen a nagyvállalati, sőt a cloud infrastruktúrán futó alkalmazásokig. K...
HDMI transciever megvalósítása Spartan-6 FPGA-n
A feladat célja egy, szolgáltatásokban gazdag HDMI adó és vevő megvalósítása Spartan-6 FPGA-n.
Hiányos adatok kezelése Bayes hálókkal statisztikai és oksági vizsgálatokban
Az önálló labor keretében a hiányzás típusainak, a statisztikai és oksági vizsgálatok típusainak a megismerése mellett a hiányzás kezelésére nagy számításigényű módszereket lehet kifejleszteni, amelyek a folyó Bayes hálós kutatásokhoz kapcsolódnak.
Hierarchikus modellek ellenőrzése
A modellellenőrzés elterjedt technika a megtervezett rendszerek helyességének bizonyítására, verifikációjára. A PetriDotNet keretrendszer rendelkezik változatos technikákkal és algoritmusokkal ennek támogatására. Azonban a hierarchikus rendszerekben rejlő lehetőségek eddig kiakná...
Hol a hiba, és mekkora? - FIR/IIR szűrők tervezése, megvalósítása DSP-n, és szimulációja MATLAB-ban
Digitális szűrők megvalósítása óhatatlanul pontatlan a véges bitszámú megvalósítás miatt. A különböző struktúrák érzékenysége eltér, és vannak a megvalósítás szempontjából kedvezőbbek fixpontos és lebegőpontos esetben. A feladat ezek vizsgálata és kezdvező megvalósítások kiválasztása.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott operációs rendszerekben
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott operációs rendszerekben
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is, és mára ez a két technológia minden más területen is egyeduralkodó. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosság...
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során Linux alatt.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is, és mára ez a két technológia minden más területen is egyeduralkodó. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosság...
Idősor előrejelzésre szolgáló módszerek vizsgálata
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban megpróbáljunk előrejelzést végezni. Ez a különböző fogyasztási görbéktől (áram-, energia-, gáz-, víz-, papír-, benzinfogyasztás stb.) kezdve az időjárás előrejelzésen át az élet sok területén alapvető fontosságú feladat.
Impedanciaillesztés és hibaszámítása nagyfrekvenciás rendszerekben (National Instruments)
A hallgató feladata a nagyfrekvenciás rendszerekben az alkatrészek pontatlanságából adódó „impedance mismatch” hatásának vizsgálata az átviteli paraméterekre (S-parameters). A cél egy olyan hibamodell alkotása, amely segítségével a mérési eredményből a hibás komponens szűrhető. A modell Ni hardvereken verifikálható.
Impedanciamérés hálózatanalizátor segítségével
A hallgató feladata egy E5061B típusú hálózatanalizátor segítségével kialakítható impedanciamérésre alkalmas elrendezések vizsgálata.
Informatikai rendszerek méretezése
Informatikai rendszerek mint műszaki termékek tervezése közben igen fontos a rendszer megfelelő méretezése is. Ez vonatkozik a rendszer sebességére, teljesítményére, megbízhatóságára és hasonló jellemzőire is. Jelenleg ennek módszerei és eszköztára is jó...
Infrastruktúra monitorozó rendszerek integrációja
Komolyabb méretű informatikai infrasrtuktúra menedzselésének egyik alapvető eleme különböző komponensek, szerverek monitorozása, megfigyelése. Manapság több, különböző célű monitoring rendszer működik, melyek egymással részben kompatibilesek, részben filozófiájukban...
Innovatív gráfvizualizációs algoritmusok és vizuális gráftranszformációk
Bonyolult és nagyméretű ipari szoftverrendszerek fejlesztésben fontos gyakorlati probléma a tervezés különböző fázisaiban használt programozási és modellezési nyelvek szöveges formáinál áttekinthetőbb és vizuálisabb, gráfalapú megjelenítési...
IP core alapú SoC rendszerépítő készítése
Vágjunk bele valami nagyba! Ha szereted (szeretitek) a hardvert de kényelmesebben érzed (érzitek) magad (magatokat) a szoftveres dolgok közt, neked (nektek) való lehet a téma. A feladatod (feladatotok) lényege egy olyan szoftver megírása volna, amely segítségével egy leírófile-ból automatikusan generálható egy komplett processzoros rendszer Verilog nyelvű megvalósítása.
Ipari biztonsági / védelmi rendszerek automatikus ellenőrzésének támogatása
Ipari biztonságkritikus rendszerekben a biztonsági beavatkozásokat indító ún. védelmi logikák tipikus leírási "nyelve" a funkcionális blokkdiagramok valamelyik változata. Ezek grafikus, könnyen áttekinthető leírását adják a megvalósítandó...
Ipari biztonságkritikus rendszerek tervezéskori automatikus ellenőrzése
A ipari rendszerek leírására elterjedtek a funkcionális blokkdiagram (FBD) alapú leírások. Ezek olyan grafikus modellek, amelyek jól áttekinthető és a rendszermérnökök számára könnyen kezelhető módon írják le az irányítástechnikai rendszer műkö...
Java alkalmazások hibatűrési tulajdonságainak vizsgálata Java Pathfinderrel
A Java Pathfinder (http://babelfish.arc.nasa.gov/trac/jpf) egy nyílt forráskódú, speciális JVM, mely lehetővé teszi Java alkalmazások (többek között) modellellenőrzését (http://en.wikipedia.org/wiki/Model_checking). Alkalmazások, illetve specifikációjuk helyességének ellenőrzé...
Java függvénykönyvtár fejlesztése HA middleware-hez
Az SA Forum konzorcium az Application Interface Specification specifikációs gyűjteményéhez a C nyelvű mellett Java nyelvű interfészt is készített. Az OpenSAF HA (Highly Available) middleware alapvetően a C nyelvű programok fejlesztését támogatja, de elérhető a Java API részleges implementációja is...
Jogi szakértői rendszerek fejlesztése
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
Képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása
Képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása, orvosi CAD (computer aided detection, computer aided diagnostics) rendszerek fejlesztése.
Kernel gépek vizsgálata
Speciális neuronhálók különösen egyes kernel gépek tulajdonságainak vizsgálata.
Kézremegés objektív minősítése szenzorok segítségével
A betegek kézremegésének objektív megítélésében az orvosokat egy olyan készülék tudná segíteni, ami különböző szenzorok segítségével számszerűleg minősíti az aktuális állapotot. Cél egy ilyen mérési környezte, és az ahhoz szükséges algoritmusok kidolgozása.
Kombinált explicit és implicit állapottér felderítő és modellellenőrző algoritmusok fejlesztése, implementálása
A mai nagyméretű szoftver és hardver rendeszerek esetében sokszor a különböző modellellenőrző algoritmusok nem elég hatékonyak önmagukban. Ilyenkor a már meglévő módszerek kombinálása eredményre vezethet. A részleges rendezés egy speciális algoritmus, amely egy redukált...
Komplex, képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások párhuzamos megvalósítása
A feladat célja képfeldolgozáson alapuló; orvosi CAD (számítógéppel segített diagnosztikai) rendszerekben a számítási eljárások kidolgozása és hatékony párhuzamos implementációja garfikus processzorokon
Komponens alapú hardververifikáció SystemC nyelven
A feladatod a SystemC alapú hardververifikációnak és különböző szintjeinek (TLM, RTL) megismerése és ennek alapján egy komponensekből álló verifikációs rendszer elkészítése. Ebből persze nem sok derül ki, olvass tovább!
Kooperatív feladatmegoldás szenzorháló elemekkel
Van pár darab szenzorháló elem. Ezek autonóm módon, de egymással kooperálva oldanak meg egy egyszerű feladatot. Mindegyik elemet lényegében egy ágens valósít meg, ami javíthat és ronthat a megoldás helyzetén. A feladat, hogy véges időn belül álljon be stabil...
Környezetleírás szakterület-specifikus logikai modellek segítségével
Mindennapi életünket egyre több informatikai technológián alapuló megoldás könnyíti meg. Ezen megoldások közül egyre több autonóm működést megvalósító rendszer, melyek működésük során önálló döntéseket hoznak a kö...
Közlekedés modellezése többágens-rendszerrel
Lakóövezetekben jellemző probléma, hogy a környék átmenő autóforgalma - dugókerülési vagy útvonalrövidítési céllal - az övezetben új átmenő utakat keres. A feladat egy olyan ágens-alapú szimuláció megvalósítása, amiben ez a jelenség modellezhető és közlekedéstechnikai megoldás kereshető erre a problémára.
Közösségi hálók elemzése
A nagy és gyorsan változó hálózatok egyre elterjetebbek napjainkban, akár számítógép hálózatokról, akár szociális hálózatokról van szó. A hálózatok megértéséhez, javításához, különböző fontos...
Lekérdezések definiálása vizuális szerkesztővel
A tanszék több kutatási területén szerepe van az ún. gráfmintáknak. Ezek lényegében speciális gráfok, amelyek egyfajta lekérdezőnyelvet alkotnak. A tanszéken fejlesztett, nyílt forrású EMF-IncQuery eszköz egy speciális, gráfmintákon alapuló lek...
Lekérdezések származtatása gépi tanulással és "nyelvbányászati" módszerek
A modellvezérelt szoftverfejlesztés (model-driven software engineering) technikái a mai modern szoftvermérnöki gyakorlat legfontosabb és leghatékonyabb eszközei közé tartoznak, azonban - összetettségük és az eszköztámogatás korai gyermekbetegségei miatt - nehézségeket...
Linux virtuális driverek
Nagy elosztott rendszereknél előfordulhat, hogy valamilyen Linux alapú mérőalkalmazás olyan szenzort használna, amely nincs is az adott hardverhez. Milyen jó lenne, ha a nem létező szenzorhoz mégis lenne egy olyan driver, ami a szenzor működését virtualizálja.
Logsys GUI és társai portolása Linux alá
Linuxosként nagy bánatom, hogy a Logsys kártya nem használható normális (értsd: nem Windows :-)) operációs rendszerek alatt. Pedig tanszéki fejlesztés, tehát elvileg minden információnk megvan ahhoz, hogy ezt megcsinálhassuk.
Markov-takaró rekonstrukció genomikai adatokon
A bioinformatika területén a jegykiválasztási feladatokban a releváns entitások meghatározása játszik központi szerepet. A célváltozó Markov-takarójának meghatározása révén e releváns elemek feltárása válik lehetővé.
Megjelenítés optimalizálás .Net platformon - gráfrendező algoritmusok implementálása
A PetriDotNet keretrendszer Petri hálók (azaz páros gráfok) megjelenítését és szerkesztését támogatja. Azonban ha a gráf nem tartalmaz megjelenítésre vonatkozó információt, akkor átlátlhatatlan lesz. A hallgató feladata különböző megjelen...
Mérőeszköz IEEE 1588 és SyncE megoldások alkalmazási környezetben történő validációjára
Az IEEE 1588 óraszinkronizáció és a SyncE órajel elosztási megoldások elterjedésével elkerülhetetlen, hogy kidolgozásra kerüljenek olyan mérőeszközök, amelyek képesek a szabványok implementációjának valódi alkalmazásokban történő tesztelésére és validációjára. A feladatban ilyen mérőeszközök implementációjában lehet részt venni részfeladatok kidolgozásával.
Mérőrendszer fejlesztése pneumatikus folyamatok időbeli vizsgálatára
Komplett mérőrendszer fejlesztése pneumatikus folyamatok tranziens vizsgálatára. Mechanikai konstrukció kialakítása (opcionális), villamos mérő és meghajtó modulok, HW tervezés, beágyazott és PC-s programozás. Automatizált mérések.
Mesterséges Intelligencia ontológia
A feladat egy konkrét MI ontológia kifejlesztése, ami egy elképzelt MI lexikon logikai referencia váza, amihez csatoltan meg lehet jeleniteni és vándorolni konkrét tájékoztató tartalmak között.
Microsoft szoftverfejlesztést támogató eszközök
A hallgató feladata a Microsoft által fejlesztett szoftverfejlesztést támogató eszközökkel való ismerkedés, és annak a vizsgálata, hogy ezek az eszközök hogyan illeszthetőek bele napjaink szoftverfejlesztési metodológiájába. Az eszközök között választhat a...
Mikrokontroller és androidos készülék összekapcsolása Bluetooth-on
A mikrokontrolleres készülékek többsége PC-hez, notebook-hoz kapcsolható USB-n keresztül. Azonban hordozható eszközök (okos telefon, tablet) is alkalmasak hasonló feladatra. A chip gyártók ma már olyan alkatrészeket és szoftvert kínálnak, amelyek leegyszerűsítik az összekapcsolást. A feladat egy ilyen chippel való kisérletezgetés majd egy később meghatározott konkrét célra való felhasználása.
Mikrokontroller és androidos készülék összekapcsolása FT311D chippel
A mikrokontrolleres készülékek többsége PC-hez, notebook-hoz kapcsolható USB-n keresztül. Azonban hordozható eszközök (okos telefon, tablet) is alkalmasak hasonló feladatra. A chip gyártók ma már olyan alkatrészeket és szoftvert kínálnak, amelyek leegyszerűsítik az összekapcsolást. A feladat egy ilyen chippel való kisérletezgetés majd egy később meghatározott konkrét célra való felhasználása.
Mini TFTP szerver (Ericsson)
Sok beágyazott eszköz használja a TFTP protokollt a hardver vagy szoftver konfiguráció letöltésére. A fejlesztést könnyítené, ha a TFTP szerver képes lenne USB eszközökről is beolvasni a konfigurációt. A hallgató feladata ennek megvizsgálása és implementálása.
Mintaalkalmazások készítése a LOGSYS rendszerre
A LOGSYS rendszer a tanszéken kifejlesztett oktatási segédeszköz. Az önálló laboratórium feladat célja különféle mintaalkalmazások elkészítése a LOGSYS FPGA kártyára, valamint lehetőség van saját kiegészítő modulok megépítésére is.
Modellalapú módszer komplex események feldolgozásához
  A hallgató feladata komplex eseményfeldolgozó motorok (CEP engine) és eseményfeldolgozási nyelvek kiértékelése, prototípus készítése, ehhez kapcsolódóan metamodell és modell alapú fejlesztési javaslatok kidolgozása. A témából TDK k...
Modellek feletti lekérdezések (EMF-IncQuery)
Elterjedt gyakorlat a nagy adathalmazokkal szemben lekérdezéseket megfogalmazni és kiértékelni. Ezen lekérdezések megfogalmazására deklaratív nyelvek szolgálnak, a hatékony kiértékelésüket pedig - akár a felhasználó által nem ismert módon - a szolg...
Modelltranszformációk vezérlése munkafolyamatok segítségével
A modellalapú fejlesztés alapötlete, hogy modellekből más modelleket vagy kódot állítsunk elő. Ez egy többlépéses folyamat, ami indokolttá teszi, hogy a munkafolyamatmotort használjunk a lépések sorrendjének leírására. A hallgató célja, hogy a Modeling...
Modellvasút vezérlőszoftver fejlesztése elosztott, beágyazott környezetben
Az elosztottan működő algoritmusok egyre nagyobb szerepet kapnak az ipari alkalmazások körében. Az önálló labor feladat célja megismerkedni az elosztottan működő, beágyazott alkalmazások területével, melyet a gyakorlatban a csoportunk modellvasút  vezérlő hardverével próbá...
Modellvezérelt szoftverfejlesztés támogatása modelltranszformációval
A tanszéken közel 10 éve fejlesztett Viatra2 egy általános célú modelltranszformációs keretrendszer, az Eclipse projekt része. A Viatra2 célja, hogy hatékony támogatást nyújtson az OMG által javasolt MDA fejlesztési megközelítéshez. A hallgató feladata...
Modellvezérelt tervezés hatékony támogatása GPU alkalmazásával
A grafikus vezérlők (GPU) programozási lehetőségeinek kibővülésével lehetőség nyílt az általános célú számítások elvégzésére is nagymértékű párhuzamosítás és gyors adatkezelés mellett (az ún. GPGPU megközelí...
Multi Kommunikációs Protokoll Illesztő (SPI, I2C, RS-232, RS-485, GPIB, CAN) fejlesztése NI FlexRIO Platformra (National Instruments)
A kiírásban szereplő feladat egy olyan FlexRIO modul tervezése, amely a tesztállomásokban elterjedten használt kommunikációs protokollokat képes illeszteni egy FlexRIO kártyához. Továbbá a FlexRIO modulhoz olyan interfész kialakítása LabVIEW alatt, amely lehetővé teszi egyszerű kommunikáció megvalósítását az eszközök között.
Multimédiás technológiák a Preziben
  A Prezi egy webes, Adobe Flash technológiára épülő, nemlineáris felépítésű prezentációkészítő eszköz. A feladat a Prezi jelenlegi szerkesztőjének és megjelenítőjének kiegészítése chat, valamint hang- és videóbeágyazás...
Nagy dimenziójú genotipizálási és szekvenálási adatok elemzése
Nagy dimenziójú genotipizálási adatok elemzése (GWAS, CGH, NGS) és genomrekonstrukciós módszerek új generációs szekvenálási mérések esetén
Nagy hálózatok vizsgálata
Napjainkban az informatikai infrastruktúra egyre nagyobbá és bonyolultabbá válik. Ezen hálózatok felderítése és elemzése elengedhetetlen a rendszer megértésehez, illetve a megfelelő szolgáltatási szint (SLA) biztosításához. Például ha tudjuk, hogy egy p2p h...
Nagyméretű aszinkron rendszerek korlátos modellellenőrzése
Napjainkban elterjedtek az olyan elosztott, komplex rendszerek, melyeket jellemzően nehéz verifikálni. A csoportunkban folyó kutatások ezt a területet célozzák meg, amely során egy jól használható, hatékony modellellenőrző eszköz megalkotása a célunk. Az eszköz fejlesztése már...
Nagyméretű nyomonkövethetőségi modellek vizualizációja hierarchikus eszközökkel
  Napjaink szoftverrendszereinek fejlesztésének során megszokott gyakorlat a különböző fázisokban eltérő leíró, modellező és programozási nyelvek használata. Olyan területeken, ahol alapvető követelmény a szolgáltatásbiztonság és a magas megbízhat...
Nagysebességű hátlapi kommunikáció verifikálása UVM alapokon (Ericsson)
A SystemVerilog alapú verifikáció egyre nagyobb teret hódít. A hallgató feladata egy létező nagy sebességű hátlapi busz verifikációs környezetének átírása a SystemVerilogon alapuló UVM-re.
Nagyteljesítményű és nagyáteresztő képességű számítások felhasználása genomikai statisztikai vizsgálatokban
Egy folyó kutatásban egy 64-szer 8 magos-32 GB-os környezetben fejlesztünk több statisztikai genetikai elemzést, amelyek remek lehetőséget kínálnak a nagyteljesítményű (high-performance computing, HPC) és a nagyáteresztő képességű számítások (high-throughput computing, HTC) megismeréséhez, és azok kombinációjához.
Nagyteljesítményű számítási eljárások vizsgálata és hatékony implementálása beágyazott környezetben
Kompozit anyagok modellezése, Laplace/Poisson egyenletek gyors megoldása. Beágyazott, HW közeli programozás, implementálhatósági kérdések és hatékony implementálás, optimalizálás. Benchmarking (összehasonlítás) és teljesítmény analízis. Különböző számábrázolási típusok hatása (hiba), számítási eljárások érzékenysége és stabilitása.
Nemlineáris rendszerek modellezése Matlab-ban.
A feladat a nemlineáris rendszerek Matlab modellezése, ahol kisérleti módon vizsgálni lehet a nemlineáritás és a bementi jelek együttes hatását.
Okostelefon ambiens intelligens környezetben
Okos telefon megjelenése új távlatokat nyít ambiens intelligens környezet kialakításában. Okos telefonra kihelyezhetı az ágensrendszer egy része, ezáltal a mozgó ember a gépi intelligens rendszer térlefedédét dinamikussá és adaptívvá teszi.
Open source monitoring rendszerek vizsgálata, kialakítása (külső téma)
A téma közös konzultációjú a GREPTON Informatikai Zrt. munkatársaival. A főbb megismerhető területek, melyek a későbbi, önálló mérnöki problémamegoldás alapját adják: - Open Source Monitoring rendszerek vizsgálata - Milyen platformokon, milyen rendszerek monitoroz...
Optimalizálási feladat megoldása korlátos programozással
Tervezési, optimalizálási feladatok megoldása korlátos programozással. Kovács András (MTA SZTAKI) által felajánlott téma.
Orvosbiológia szakcikkek statisztikai és magas szintű nyelvészeti elemzése adat- és tudásfúzió támogatására
Az önálló labor keretében a felhasználható nyelvészeti eszközök megismerése és akár fejlesztése mellett a kivonatolást támogató keretrendszer megvalósítása a cél.
PCI IP verifikálása UVM alapokon (Ericsson)
A SystemVerilog alapú verifikáció egyre nagyobb teret hódít. A hallgató feladata egy létező PCI IP core verifikációs környezetének átírása a SystemVerilogon alapuló UVM-re.
PetriDotNet
A tanszékünkön fejlesztett modellellenőrző keretrendszer fejlesztésébe bárki bekapcsolódhat, akit csak érdekelnek az algoritmusok, szeretne egy lelkes és motivált csapat tagjává vállni, és szeretne valami maradandót alkotni. Az eszköz fejlesztése során eddig két TDK...
Prezi kliens fejlesztése Android és WebGL platformokra
A Prezi egy webes, Adobe Flash technológiára épülő, nemlineáris felépítésű prezentációkészítő eszköz. A feladat egy Android vagy WebGL-alapú megjelenítő alkalmazás fejlesztése, a Prezi.com csapatának támogatásával. A Prezi segítségével...
Processzorfrekvencia változtatás FPGA-n futó Linux rendszeren
Beágyazott rendszereknél fontos paraméter az adott eszköz fogyasztása. Ezt el lehet érni különböző perifériák alkalmi lekapcsolásával, vagy magának a processzor órajelfrekvenciájának feladatfüggő szabályozásával. A feladatod ez utóbbinak vizsgálata lenne.
Processzornaplózás hibakeresési célokra
A feladatod egy elsősorban multicore rendszerek (ahol már elég komoly konkurens működés tapasztalható) megvizsgálására-hibakeresésére alkalmas programcsomag kidolgozása, mely a processzor viselkedését megfigyelve a program lefutása után nyújt bugvadászati lehetőségeket.
Processzorszimulátor RISC-V utasításkészlethez
A Berkeley egyetemen kidolgozott RISC-V egyike a teljesen nyílt utasításkészlettel rendelkező processzoroknak. A feladatod egy processzorszimulációs körmyezet írása, melynek során megismerkedhetsz egy processzor utasításkészlet tervezési szempontjaival, virtualizációs technológiák alapjaival, beágyazott rendszerek szimulációjával.
Programmable Real-Time Unit (PRU) alkalmazása Beaglebone Black-en (TI Sitara SoC)
A Beaglebone Black (TI Sitara SoC) tartalmaz egy Programmable Real-time Unit (PRU) perifériát, amely elérhető a fő processzorból, és valós-idejű feladatokat lehet vele megoldani. A feladat során meg kell ismerkedni a PRU-val, annak használatával, és egy példa alkalmazásban kell demonstrálni annak felhasználását.
Publikációk adatainak internetes hitelesítése
Publikációs adatbázis (BME PA) tartalmának automatikus összevetése adatbázis-tartalmakkal. Sok fantáziát igénylő feladat, mert a HTML tartalom nem adatbázis-szerű.
QEMU processzorszimulátor Xilinx platformokhoz
A feladatod egy, a beágyazott alkalmazásokban népszerű processzor (platform) szimulációs rendszer használhatóbbá tétele.
Random forest technikák alkalmazása génasszociációs adatokon
A random forest módszer egy döntési fák együttesét alkalmazó technika, mely az osztályozás szempontjából fontos változók és a köztük lévő interakciók feltárását teszi lehetővé.
Rendelkezésreállás biztosítása cloud környezetben
A Cloud Computing a viszonylag alacsony belépési költség, a tervezhető kiadások, a "végtelen" rendelkezésre álló erőforrás és sok más tulajdonsága miatt ideális platformot nyújt sok szolgáltatás számára. A felhasználók számára...
Rendszeridentifikáció mért jelekből, grafikus program felhasználásával
Meglévő, grafikus felülettel rendelkező programcsomag felhasználásával mért jelek feldolgozása. Kisérletezés, az eredmények értelmezése. Közben az identifikáció alapjainak elsajátítása.
Rendszermodellek vizsgálata és optimalizációja sztochasztikus szimulációs technikákkal
A mai összetett informatikai alkalmazások fejlesztése során nagy gyakorlati jelentőséggel bír a korai analízis, melynek során már tervezési időben igyekszünk tervezési hibákat, hiányosságokat és ellentmondásokat (automatikusan) kiszűrni. Ennek oka, hogy egy hiba javítás...
Ritmusérzék-fejlesztő alkalmazás
A hallgató feladata egy ritmusérzék-fejlesztő program megírása, mely mikrofonjel alapján megmutatja az egyes ütések pontosságát, valamint valós időben számolja a játszott tempót.
Service Desk rendszerek kialakításának szempontjai (külső téma)
A téma közös konzultációjú a GREPTON Informatikai Zrt. munkatársaival. A főbb megismerhető területek, melyek a későbbi, önálló mérnöki problémamegoldás alapját adják: Service Desk rendszerek elhelyezkedése a rendszer-felügyeleti / vállalatirány...
Sorompóvezérlés modellezése és analízise
A vasúti objektumok vezérlésében és felügyeletében is egyre jobban teret hódít az informatikai rendszerek alkalmazása. Ez azonban nem triviális feladat, hiszen ismerni kell mind a biztonságkritikus rendszerekkel kapcsolatos szabványok előírásait, mind a vasúti szakterületet,...
SPDIF kapcsoló mátrix hardver készítése FPGA felhasználásával (Lightware)
A hallgató feladata megismerkedni az SPDIF interfésszel és az azon továbbítható audio formátumokkal (linear PCM, Dolby AC3, DTS) és olyan hardver tervezése, mellyel megvalósítható egy 8x8-as digitális audio mátrix kapcsoló. Az FPGA-ban meg kell valósítani az SPDIF adatfolyam dekódolását. A mátrix kezelőfelülete lehet PC oldali alkalmazás vagy LCD kijelzőn és nyomógombokon megvalósított felület.
Specifikációs követelmények nyomonkövetése modern modellezési keretrendszerekben
  Rendszertervezés során bevett módszer a fejlesztési folyamat elején specifikáció készítése és követelmények definiálása. Ezen követelmények általában valamilyen természetes nyelven írják le azt, hogy az elkészült rendszer...
Szakterület specifikus üzleti folyamatok tervezése
Üzleti folyamatok és szabályok tervezésének egyik fontos kérdése újrafelhasználható, testreszabható, szakterület specifikus modellek létrehozása (pl. bankok/biztosítók folyamatai, logisztikai folyamatok). A szakterületre jellemző adatmodell, folyamat minták és ü...
Számítógép hálózatok ábrázolása
A számítógép hálózatok mérete és komplexitása egyre nő, így új módszerekre van szükség a számítógép hálózatok modellezésére és vizualizációjára.   A feladat egy szoftver elkészítése, mely: - k...
Szenzorok/mérőrendszerek frekvenciafüggő hibájának kompenzálása inverzszűrési módszerekkel
Szenzorok, mérőrendszerek pontosságát a véges sávszélességük korlátozza. A jelek digitális utófeldolgozásával lehetőség van a torzítás részleges kompenzálására. A hallgató feladata az inverz szűrési módszerek megismerése és alkalmazásra szabása.
Szigma-delta konverterek vizsgálata
Szigma-delta konverterek vizsgálata szimulációkkal, mérésekkel, vagy analitikusan.
Szimulátor eszközök integrációja szoftverfejlesztő keretrendszerbe
  Analízis eszközöket gyakran használnak szoftverrendszerek tervezése közben annak érdekében, hogy a tervezett rendszer különböző funkcionális és nem-funkcionális jellemzőinek vizsgálatával az esetleges hibákat minél korábban ki tudják szűrni, vagy az alternat...
Szinuszillesztés hibái és javításuk
Szinuszos jellel gerjesztett AD konverterek kimeneti jelének elemzése, LS és maximum likelihood illesztése.
Szoftverellenőrzési technikák alkalmazása a modellvezérelt fejlesztésben
A modellvezérelt fejlesztés alapgondolata, hogy magas szintű modellekből automatikus átalakítási lépések felhasználásával jussunk el felhasználható forráskódig. Ehhez szükséges, hogy ezeket a modelleket, ill. az átakakítási lépéseket lehetőség...
Szoftvertesztelési technikák modellalapú fejlesztőeszközök támogatására
Az alkalmazások minőségét nagyban javítja, ha a fejlesztés közben módszeresen teszteljük (pl. unit tesztelés, mock tesztelés). A hatékony tesztelés érdekében speciális tesztkörnyezeteketet hozhatóak létre, amelyek segítségével könnyen és gyorsan...
Szondakészlet-keresési problémák IT rendszerek kvalitatív diagnosztikájában
Az IT rendszerek felügyeletének kontextusában "end-to-end probe"-nak ("szondának") hívunk olyan teszt-tranzakciókat, melyek kimenetele több komponens állapotától is függ. Egy ping-kísérlet például akkor fut le sikeresen, ha mind a célgép, mind az összes k...
Sztochasztikus analízis
A PetriDotNet keretrendszer alkalmas sztochasztikus modellek (Petri hálók) definiálására, továbbá a beépülő modulok hatékonyan bejárják az állapotteret, melyet kompakt formában tudnak tárolni. A hallgató feladata a meglévő algoritmusok fölé egy sztochasztikus anal...
Sztochasztikus modellek szimulációs vizsgálata
A PetriDotNet keretrendszer lehetőséget nyújt sztochasztikus modellek definiálására, mely során általános átmenetek is megengedettek. Sajnos azonban a jelenlegi matematikai apparátus ilyen eloszlások esetén nem nyújt megoldást az analízisre. Az önálló labor célja...
Szűrőtervezés audio alkalmazásokhoz
A hallgató feladata a hallás frekvenciafelbontásának megfelelő szűrők tervezése audio alkalmazások céljára.
Telemetria rendszer, mozgó objektumok valós idejű ellenőrzésére (Robert Bosch Kft, 2-3 fős csapatmunka, gyakornoki állás keretében)
A projekt célja egy komplex rendszer felépítése, amely telemetria adatokat gyűjt össze több, zárt pályán belül mozgó objektumtól, továbbá ezeknek az adatoknak különböző szabályok szerinti valós idejű vizualizációja. A feladatban, mind az infrastruktúrát meg kell valósítani, mind a szükséges szoftvereket el kell készíteni.
TeleNyugi: családtagok otthoni monitorozása infokommunikációs eszközökkel
A projekt célja egy egyszerűen használható monitorozó eszköz kifejlesztése, amely a hozzátartozók és az egészségügyi szervek felé nyújt információt a monitorozott személy állapotáról. A begyűjtött adatok alapján egy következtetési folyamat kategorizálja a megfigyelt személy aktuális egészségügyi állapotát. Ez az információ kerül megjelenítésre a hozzátartozók mobileszközén vagy webes felületén.
Termelési folyamatok szabály alapú modellezése
  A hallgató feladata egy valós problémára illeszkedő, szimulációs keretrendszer létrehozása, mely üzleti szabályrendszer alapokon  modellez gyártási/tesztelési folyamatokat. A rendszernek képesnek kell lennie más komponensekkel együttműködni, a lefutási adatokat...
Természetes nyelvű felhasználói felületek
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Természetes nyelvű felület Androidon
A feladat lényege egy olyan Androidos alkalmazás készítése, amely valamilyen alkalmazási területen természetes nyelvű (akár hangalapú) kommunikációt valósít meg.
Tervezési alternatívák kiértékelése (Design Space Exploration) modern modellezési környezetekben
A modellvezérelt tervezési paradigma a szoftverfejlesztés során elsődlegesen modelleket használ tudásreprezentációra. Ezen modellekre általában struktúrális kényszerek, tervezési célok és megvalósítási paraméterek is vonatkoznak. Ezért szüks...
Tervkészítés PDDL (Planning Domain Definition Language) alapon
A feladat egy olyan tervkészítő alkalmazás létrehozása, amely képes PDDL (Planning Domain Definition Language) nyelven leírt tervkészítési problémák megoldására.
Tesztkörnyezet Jason alá.
Jason AgentSpeak ágensnyelven programozható ágensek kisérleti platformja. Feladat egy olyan ágens környezet kialakitása a platformon, amelyben kisérletezni lehet különféle kooperativ és versengő viselkedésekkel.
Tipikus viselkedési minták felismerése
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban a megfigyelt személy vagy objektum viselkedésének tipikus mintázatait felismerjük. Ez igen bonyolult feladat, hiszen legtöbbször nem egy szigorúan periodikusan ismétkődő mintáról van szó, csak több-kevesebb rendszerességgel bekövetkező, hasonló eseményekről.
Többcsatornás teremhang-kompenzáció
A hallgató feladata termek kisfrekvenciás viselkedésének mérése, modellezése, és kompenzáló szűrők tervezése.
Történeti szövegek számítógépes elemzése
Régi irodalmi és történeti szövegek modern számítógépes elemzése érdekes eredményekkel szolgálhat, és számos nyitott kérdésre adhat választ. Az angol nyelvterület irodalmainak ilyen feldolgozása már több publikációban is áttekinthető, ugyanakkor a magyar írásbeliség ilyen jellegű tanulmányozása még úttörő munkának számít. A feladat sokszínű és rugalmas, megválaszthatók az eszközök és a célok is.
Tudásbevitel kontrollált természetes nyelven
A feladat lényege egy olyan rendszer megvalósítása, amely kontrollált természetes nyelvű állítások bevitelét teszi lehetővé. A rendszer célja, hogy a felhasználók számára természetes, könnyen elsajátítható eszközzel tegye lehetővé a tudásbevitelt. A feladat speciális előismereteket nem igényel.
Tudománymetriai adatok kigyűjtése és megjelenítése adatbázisból
Adatbányászat bibliográfiai adatbázisban, feldolgozó programok és értékelések.
USB over Ethernet (IP) megoldások vizsgálata
A "ne kelljen otthonra Xilinx ISÉ-t telepíteni" projekt egyik lehetséges megvalósítása: a feltelepített ISE fut valahol a "felhőben", viszont az FPGA panel a te gépedre van csatlakoztatva. Hogyan fogod felprogramozni?
Változásdetektálás
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban a megfigyelt személy vagy objektum viselkedésének változását minél előbb detektáljuk - rendszerint valamilyen diagnózis céljából (a készülék meghibásodott... nagypapa egészsége megrendült... a férjem/feleségem meghülyült...).
Vasúti biztosítóberendezések modellezése és analízise
A vasúti biztosítóberendezések feladata a vasúti közlekedés biztonságának fenntartása. A hagyományos relés rendszereket lassan kezdik felváltani az elektronikus biztosítóberendezések, melyek tervezése nem triviális feladat, hiszen ismerni kell mind a biztonsá...
Verilog Minifejlesztőkörnyezet
Rengeteg hallgatót terrorizálunk a Xilinx ISE környezettel. Olyanokat is, akik utána (talán éppen emiatt :-)) sosem akarnak verilogozni. Mert az ISE nagy, lassú, bugos. Cél egy olyan egyszerű szerkesztő létrehozása, ami a nagyon alap Verilog tervek (Digitális technika és Laboratórium 1) szimulációját könnyíti.
Video tesztjel generátor és video mérő alkalmazás készítése PC-s kártyával (Lightware)
A hallgató feladata megismerkedni a digitális video interfészekkel és egy kiválasztott PC-s video capture kártya felhasználásával video mérő alkalmazást készíteni, mellyel később automatizált teszteket lehet végezni, vagy adott készülék fejlesztése során a digitális video interfészeket minősíteni lehet.
Virtualizált és cloud környezetek újrakonfigurációs folyamatainak automatikus tervezése
  Napjainkban az adatközpontok, kiszolgálórendszerek szoftver- és szolgáltastásmegvalósítási konfigurációja már közel sem statikus. Különösképp a hatékony platformvirtualizáció és a különböző cloud platformok megjelenésével...
VNA hibakorrekciós eljárások analízise (National Instruments)
A hallgató feladata a Vector Network Analyzer kalibrációk során használt korrekciós eljárások (SOLT elsősorban) vizsgálata. A cél egy olyan eljárás kidolgozása, amely a kalibráció során előállított hiba koefficiensek alapján képes kiszűrni elhasználódott kábeleket, helytelen csatlakozásokat, stb.
Wavetable szintézer megvalósítása FPGA áramkörön
A feladat célja egy FPGA-n megvalósított, hullámtáblás szintézisre képes hardver egység megvalósítása, mely AXI buszon kapcsolódik az ugyancsak FPGA-n belül implementált processzorhoz (MicroBlaze), amely a vezérlést látja el.
WLAN/WPAN eszközökkel különböző rádiós alkalmazások megvalósítása
A WLAN és WPAN alkalmazásokban használt hálózati eszközök fizikai rétegei egy komplett adó és vevő blokkot foglalnak magukban. Az egy chipen (SoC) kialakított TRF6900A IC egy komplett, FSK modulációs rendszer szerint működő adót, egy komplett szuperheterodin vevőt és egy frekvenciaszintetizátort foglal magába. A tesztpanelt vezérlő szoftver LabVIEW vagy MATLAB környezetben implementálható.

A téma státusza: Korábbi (jelenleg nem aktív, de látszik)

Development of benchmarking software for automotive micro-controllers
The candidate will take part in the development of a benchmarking software which enables the straightforward comparison of the computing performance of various micro-controllers.
Development of hardware drivers in a steering column movement application
The candidate will take part in the development of motor-related hardware driver modules (e.g., PWM generation, rotor position estimation etc.) for a newly developed comfort-class ECU.
Porting steering assistant software to a novel architecture
The candidate will take part in (i) investigating the differences between two generations of a micro-controller family, (ii) understanding the dependance of an automotive application on the previous generation of the MCU and (iii) proposing solution and porting the application to the new MCU.
"Kisszekrények" konfigurációja
A tanszékünkön elérhető, kisebb szekrény méretű Sun szerverek hardverének megismerése (PROM monitor, szervízkártya), "játék" a hardverrel és az operációs rendszerrel.
Agy-számítógép interfész (BCI)
A feladat célja megismerkedni az EEG jelek érzékelésén alapuló agy-számítógép interfészek működésével, képességeivel, lehetséges alkalmazási területeikkel.
Android az autóban
A korszerű mobil platformok, mint az Android, jelentős népszerűségre tettek szert az utóbbi években. A hallgató(k) feladata egy Android alapú eszköz összekötése a jármű kommunikációs rendszerével egy átjárón keresztül.
Arcfelismerést alkalmazó intelligens áruautomata fejlesztése
A hallgató feladata egy spirálos áruautomata korábbi diplomaterv keretében megkezdett átalakításának folytatása. A fejmozdulatokkal és mimikával is vezérelhető automata arcfelismeréssel történő kibővítéséhez az OpenCV alapú arcfelismerő rutinok megismerése és gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata szükséges. A hallgató további feladata az automata és a PC közötti interfész újratervezése.
Autóirányítás neuroheadset segítségével
A feladat célja a tanszéki Mesterséges Intelligencia Laborban található Emotiv Epoc neuroheadset segítségével irányítani a Bosch Beágyazott Rendszerek Laboratóriumban rendelkezésre álló "virtuális autót".
Automatikus validációs környezet fejlesztése
Hardver és szoftver fejlesztés, LabView A feladatot a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. budapesti telephelyén kell végezni ahol a cég a szükséges hardver és szoftver környezetet biztosítja.
Automatizált teszter fejlesztése mérő távadókhoz
Feladat olyan mérési környezet kiépítése elsősorban a National Istruments technológiákra támaszkodva, amely lehetővé teszi ipari távadók gyors bemérését, tesztelését.
Autosar 3.x és Autosar 4 különbségek
A hallgatónak meg kell ismernie az Autosar architektúrát, majd összehasonlítani az AUTOSAR 3.x és 4.0 verzióját és megkeresni a különbségeket. Ezután szisztematikus módszert / ellenőrző eszközt kell kidolgozni a konformancia vizsgálatára, vagy egy közös magot kell definiálni, melynek használata biztosítja a szoftver hordozhatóságát a verziók között.
Autosar Kompatibilitás ellenőrzése
A hallgató feladata a konformancia teszt kritériumok és eljárások megismerése, majd egy egy SW tool (vagy annak egy részének) a létrehozása, amellyel a kompatibilitás ellenőrzése elősegíthető, esetleg teljesen automatizálható.
Beágyazott intelligens ágensek
A feladat ágensek telepítése beágyazott rendszerekbe (pl. Google Android platformra), és bekapcsolásuk egy PC-s környezetben futó ágens közösségbe.
Benchmarking keretrendszer synthesis tool-ok összehasonlítására különböző designok esetén
HDL alapú FPGA tervezés során a terv implementációjára használt szintézis eszközöknek igen nagy szerepe lehet az elkészült implementáció minőségére (elérhető működési frekvencia, erőforrás-igény). A téma célja a különböző szintézis eszközök összehasonlítása néhány, az összehasonltásra alkalmas komplexutású terven - ezeknek pontos funkcionalítása a téma során kerül meghatározásra.
Biztonsági megoldások autóipari beágyazott rendszerekben
A hallgató feladata a különböző beágyazott védelmi megoldások áttekintése, rendszerezése, majd néhány kiválasztott módszer megvalósítása és vizsgálata valós autóipari beágyazott rendszerekben. A munka során megismerkedhet az alapvető biztonsági megoldásokkal, a nagyteljesítményű minkrokontrollerek programozásával és az autóipari kommunikációs hálózatokkal is.
Biztonsági mérőrendszer redundáns adatátvitelének megvalósítása
Olyan elektromos modul tervezése, és a hozzá tartozó működtető program kifejlesztése, ami egy időben képes több kommunikációs útvonalat kezelni. Az útvonalak a következők lehetnek: Ethernet, GSM Data/SMS, GPRS. Ethernet és GPRS alapon TCP/IP illetve UDP/IP adatátvitel, GSM Data estén legyen lehetőség arra, hogy a modul kezdeményezze az adatkapcsolatot, illetve hogy fogadja a beérkező hívásokat.
Bosch CM: Boundary Scan Test
Hozzon létre egy Boundary Scan tesztet a meglévő Göpel gyártmányú eszközzel.
Bosch CM: Klímakamrák felügyelete
Szoftver eszköz fejlesztése, ami a Bosch telephelyén lévő tesztlaborban működő klímakamrákat (22 darab) felügyeli. A belső konzulens változhat.
Bosch CM: Mérőrendszer analízis (MSA study)
A kapott leírások alapján mérőrendszer analízisek megtervezése és kivitelezése mérő és tesztberendezésekhez
Bosch CM: NI FPGA kártya programozás és képesség felmérés
NI FPGA technológiák lehetőségeinek feltérképezése a Bosch Car Multimédia csoportja által fejlesztett eszközök tesztelésénél.
Bosch CM: PCB teszter újratervezése
Tervezzen egy PCB tesztert. A tervezés tartalmazza a jelek interfészének tervezését, az egyes csatlakozások áramának mérését stb.
Bosch CM: Sorozatmérés automatizálása
Elektromos teszt során egy kézi eszközzel impulzusokat bocsát ki a tesztelő különböző mintákra. Az tesztpontok mátrixos alakban helyezkednek el, ez előre definiált. Feladat a teszt eljárás automatizálása. A belső konzulens változhat.
Bosch CM: Víz csöpögést szimuláló tesztberendezés tervezés
Műszerfalak teszteléséhez a megfelelő autóipari szabványokban specifikált tesztberendezés megépítése. A belső konzulens változhat.
DocBook könyvek integrációja közösségi webportálokba
A feladat lényege egy DocBook alapú dokumentáció és egy webes tartalomkezelő rendszer (Drupal) integrációja.
Egyedileg vezérlhető RGB LED sorok fejlesztése és vezérlése
Az RGB LED-ek érdekes alkalmazása lehet egyedileg vezérelhető LED sorok fejlesztése és vezérlése. A feladat első lépésben egy RGB LED-ekből álló sor kifejlesztése törekedve a egyszerűségre. A második lépés annak vezérlésnek a megoldás, beleértve azt, hogy a LED-eket pl. hangra, egyéb fényekre, vagy előre megadott minták szerint lehessen vezérelni.
Életvitelt segítő rendszer súlyos fogyatékkal élők számára
A feladat általános célkitűzése, hogy támogatásra, illetve felügyeletre szolgáló emberek számára segítséget nyújtson másokkal történő kapcsolatteremtésre, környezetük befolyásolására, valamint különböző mérési módszerekkel adatokat gyűjtsön állapotukról, az abban bekövetkező esetleges kritikus változásokról, és ezekről tájékoztassa gondozóikat.
Ember-gép interfészek
Az ember-gép interfészek újszerű megoldásainak vizsgálata
Fogyasztók csoportosítása a mért adataik idősora alapján
Cél a fogyasztók mért idősorai alapján a fogyasztók csoportokba sorolása. A fogyasztó egész széles értelemben érthető: áramfogyasztás, gázfogyasztás, de akár egy játék fogyasztása is ide tartozhat. A feladat új módszerek (rejtett Markov modell alapú) kifejlesztése, tesztelése, továbbá a már alkalmazott és az új módszer összehasonlítása.
FPGA alapú JTAG periféria - Ericsson
FPGA based JTAG bridge separating different power domains (2.10)
GPS modul illesztése sugárzásmérő műszerhez
GPS modul illesztése ARM Cortex mikrovezérlő segítségével ipari környezetben.
Grafikus felületek unit tesztelése
Szoftvertesztelés esetén szokványos megoldás a forráskódot módszeres teszteléssel ellenőrizni, amivel észre lehet venni, ha a fejlesztés során végrehajtott módosítások valamilyen korábbi funkcionalitást elrontanak. Ugyanakkor a széles körben használt unit...
Hibaterjedés analízise
A hallgató feladata a hibamodellezési és hibaterjedés analízis módszerek megismerése, és alkalmazhatóságuk vizsgálata komponens-alapú beágyazott rendszerekre.
JAVA/Qt alapú monitorozó szoftver készítése Lightware termékekhez (Lightware)
A hallgató feladata, hogy megismerkedjen a Lightware készülékek vezérlésére használt protokollokkal és hálózati eszközök felderítésére szolgáló módszerekkel, és egy olyan platform független monitorozó szoftver készítése, amely autómatikusan felderítí a LAN-on csatlakoztatott eszközöket, csatlakozik hozzájuk és folyamatosan monitorozza a legfontosabb paramétereiket, naplózza és riasztást küld.
JAVA/Qt/web alapú szoftver készítése a Lightware TaskAssisstant adatbázis feldolgozására (Lightware)
A hallgató feladata megismerkedni a Lightware-en belül a mérnökök munkájának rögzítésére szolgáló TaskAssisstant szoftver és adatbázis működésével, és olyan alkalmazás fejlesztése amivel az adatbázishoz hozzá lehet férni, tallózni lehet és statisztikát lehet készíteni.
JTAG alapú SoC buszvezérlő fejlesztése (Ericsson)
A korai hardver-szoftver fejlesztési fázisban nem mindig lehetséges az FPGA konfiguráció teljes tesztelése. Megoldást jelenthet egy JTAG busz master, mellyel a komponensek vezérelhetőek. A hallgató feladata a JTAG megismerése és a master elkészítése.
JTAG tesztrendszer megismerése
A tanszéken kifejlesztett Spartan3 és Spartan6 kártyákhoz kellene kifejleszteni egy JTAG teszt környeztet.
Képek szegmentálása textúra analízis segítségével
Igen gyakori, hogy képeken (orvosi felvételek, légifelvételek stb.) olyan területeket keresünk, amelyeknek nincs éles kontúrjuk, nem ütnek el a környezetüktől fényességben, de a mintázatuk más. (Pl. egy erdő a légifelvételen, kötőszövet a röntgenképen.) A képek mintázat (textúra) alapján való felbontását szolgálja a textúra analízis.
KINECT© szenzor intelligens terekben
A labor célja a 2010. november 10-én megjelent Microsoft KINECT szenzor, és a szenzor segítségével megvalósítható problémák tanulmányozása.
Környezeti modellek generálása autonóm robotok ellenőrzéséhez
Robotok és egyéb autonóm rendszerek egyre széleskörűbb elterjedésével (pl. háztartási robotok, autonóm járművek) a hozzájuk készített vezérlő programok tesztelése egyre kritikusabb feladat lesz. Autonóm rendszerek tesztelésének egyik lehetséges mó...
Limp-Home Motorcontrol
A hallgató feladata az elektronikus kormányrendszerben egy olyan szabályzó algoritmus (MotorControl) kidolgozása, melynek segítségével csökkenthető vagy megszüntethető a nyomatéknövekedés és nyomatékfluktuáció abban az esetben, ha az egyik fázis a földhöz vagy az akkumulátor feszültséghez záródik.
Linux és Android alkalmazása beágyazott rendszerekben
A Linux és az Android gyorsan terjed a beágyazott rendszerek világában. Ennek megfelelően a Linux fejlesztési szintű ismerete egyre fontosabb, keresett ismeret. A témakiírással kapcsolatos munka során alkalmazásokon keresztül ezekkel a technológiákkal lehet megismerkedni.
Memória Profiling alapú tervezés
A végső cél: algoritmusok gyorsítása heterogén környezetben, és ehhez egy analízis eszköz kifejlesztése.
Menedzsmentkártya szerverekbe
A feladat egy olyan távoli menedzsmentet lehetővé tévő HW és esetleg SW kifejlesztése, amivel PC-k (szerverek vagy asztali gépek) akkor is elérhetőek, amikor azokat a klasszikus szoftveres megoldásokkal (VNC, RDC) nem lehet elérni.
MI számítógépes játékokban
A távlati cél, hogy egy intelligensen játszó programot írjunk. A játékok az ismert Axis and Allies és az egyéb variációi, amelyek a TripleA rendszeren futnak. Konkrétan a program környezete a TripleA rendszer lesz, ezért ezt szem előtt tartjuk a megvalósítás tervezésénél.
MIDI-s dobtrigger (elektronikus dob)
Az elektronikus doboknál az elektronika (dob trigger egység) egy szenzor segítségével figyeli, hogy melyik dobot ütik le és milyen erősséggel (a jobbak azt is, hogy hol). Ezeket az információkat MIDI interfészen keresztül elküldik a dob hangját generáló egységnek. A feladat egy ilyen dob trigger egység megtervezése és megvalósítása.
Motorpozíció meghatározása áram- és feszültségértékekből
A hallgató feladata az EPAS rendszerben a rotor mágneses tere és az állórész tekercselése által bezárt szög megbízható mérése/visszaszámolása a rendelkezésre álló fázisáram és feszültség információkból és/vagy egyszerű/olcsó mágneses szenzorok jeléből.
Mozgásképtelen betegek részére egyszerű szövegbevitel megvalósítása neuroheadset segítségével
A feladat célja, hogy olyan betegek részére teremtsen kommunikációs lehetőséget egy agy-számítógép interfész felhasználásával, akik erre képtelenek lennének saját erejükből.
Multi core RTE OS követelmények
A feladat elemezni és továbbfejleszteni az EPAS rendszer jelenlegi SW architektúráját.
Nagysebességű digitális videó interfészek vizsgálatára és mérésére alkalmas kifejtő kártya tervezése (Lightware)
A hallgató feladata megismerkedni a nagysebességű digitális video interfészekkel (HDMI, Display Port, HDBaseT) és olyan kifejtő kártyát tervezni, mellyel ezen nagysebességű interfészeken a készülékek közötti átvitel paraméterei mérhetők.
Okos mérés, Smart house, energiamenedzsment G3-PLC modul firmware fejlesztés
A G3-PLC megismerése, Smart metering, Smart House OFDM, CSMA/CA, G3-PLC, IPV6 , AES 128 , CENELEC-CD sáv, kulcsszavakkal jellemezhető mikrokontrolleres szenzorhálózat fejlesztése a feladat. A feladat része a PLC modul HW+SW fejlesztés, Texas AFE032/AFE 031 + cél mikrokontrollerrel, illetve feladat lehet Maxim MAX2992+MAX2991 párosból felépülo G3-PLC modul másolása, firmware írása.
Optikai egér szenzor illesztése és alkalmazása
Egyes optikai egerekben lévő szenzorból kiolvasható a képinformáció. A feladat során egy egérszenzort kell illeszteni mikrokontrollerhez, kiolvasni a képinformációt, PC-re küldeni, illetve ott megjeleníteni. A továbbiakban valamely viszonylag egyszerű képfeldolgozási feladatot kell megoldani, melynek végleges verzója a uC-n fut.
Óraszinkronizáció csomag alapú hálózatokban - Ericsson
Pontos frekvencia és fázisszinkronizáció megvalósítása elkerülhetetlen a következő generációs telekommunikációs eszközök egy részében. A feladat megvalósítása során ilyen megoldásokat kell vizsgálni, prototípusokat megvalósítani.
POV LED kijelző fejlesztése
A feladat egy 2 m átméroju n = 2…600 1/min fordulatszám tartományban üzemelő motollakerék felületére szerelhető komplett RGB kijelzo tervezése. A kijelző forgó modulja az adatcsomagokat egy nagysebességű IRDA modulon keresztül kapja. A küllőszerű elrendezésú teljesítmény RGB Ledek és meghajtó fokozat tápellátását induktív csatolással kell megvalósítani, puffer akkumlátorral.
Prezentációs eszköz
USB-s rádió vevő adatainak PC oldali feldolgozása
Processzor alapú fémdetektor továbbfejlesztése
Egy digitális jelfeldolgozó processzor alapú fémdetektor továbbfejlesztése, például automatikus kalibráció, érzékenység növelése, stb.
PWM frekvenciaválasztás optimalizálása
A feladat az EPAS rendszerben a 3 fázisú motor fázisfeszültségeit előállító PWM jel optimalizálása.
Rendszerszimuláció
A feladat egy olyan szimulációs rendszer integrálása a meglévő, vagy új eszközök felhasználásával, amely képes komplex beágyazott rendszer széles tartományú elemzésére.
Solaris DTrace keretrendszer
A DTrace körbeépítése egy moduláris keretrendszerrel Perl vagy Python nyelven, amely egyszerűbb diagnosztikai feladatok megoldására képes D programozás nélkül.
SPDIF adatfolyam analizátor hardver készítése Analog Devices DSP alkalmazásával
SPDIF adatfolyam analizátor hardver készítése Analog Devices DSP alkalmazásával
Speciális CAN busz stimuli
A feladat egy speciális ún. CAN stimuli előállítására képes eszköz tervezése és megvalósítása. A készülék paraméterezhető PWM jelet ad ki a CANH/L vezetékeken és figyeli a buszra csatlakozó vezérlő válaszreakcióját. A teszter egyszerű user-interface-szel rendelkezik: LCD kijelző, nyomógombok.
Sugárzásmérő detektor illesztése LabVIEW környezetbe
LabVIEW illesztés megvalósítása a Gamma Műszaki Zrt. által gyártott szcintillációs elven működő intelligens sugárzásmérő detektor családhoz.
Szélsőségesen nagy ágensrendszerek szimulációja GPGPU környezetben
Kutatási feladat célja feltérképezni annak lehetőségét, hogyan lehet szélsőségesen nagy ágensrendszereket hatékonyan szimulálni. Ennek érdekében áttekintettem, hogy milyen hardverarchitektúrák és különböző szintű szoftvertechnológiák állnak rendelkezésre nagy teljesítményű szimulációk futtatásához.
Szögszenzor jelkondicionálás
A hallgató feladata az EPAS rendszerben található szögszenzorok jelének, illetve a belőle számolt szögsebesség jelnek zajmentesítése.
Távdiagnosztikát segítő szoftver eszköz
Sokszor a helyszínen levő, nem az adott irányban szakképzett embert kell segítsük a diagnosztizálásban. Konkrét céges probléma: egy olyan szoftver eszközt kellene az önlab során kifejleszteni, ami egy készülék előlapjáról mobiltelefonnal készített 1-2 másodperces video felvétel alapján el tudja dönteni, hogy a készülék éppen mit jelez ki.
Telemetria készítése Formala Student versenyautóhoz
Feladat olyan WiFi alapú telemetria készítése a BME FRT projekthez, amely az autó mérőrendszerének legfontosabb információit vezeték nélkül továbbítja a kiértékelő állomásokhoz, valamint lehetővé teszi az autó rendszerének távoli vezérlését is. A feladat hardvertervezést és szoftverírást is tartalmaz.
Tengelyvibráció monitoring eszköz fejlesztése
Nehézipari gépek üzeme során a tengelyvibráció mértéke és spektruma az egyes fordulatszámokon más, de a fordulatszám tartományra jellemző. Ha a gép pl. csapágykopás stb. miatt a normál üzemállapothoz képest más spektrumú zajt állít elő, akkor az előírt figyelmezteto üzenetet kell küldeni az üzemeltetőnek.
Tömörített sokcsatornás audio adatfolyam (Dolby AC3, DTS) dekódolása, sztereo lekeverése Analog Devices DSP alkalmazásával
Tömörített sokcsatornás audio adatfolyam (Dolby AC3, DTS) dekódolása, sztereo lekeverése Analog Devices DSP alkalmazásával.
Ultrahangos áramlásmérő
A feladat AVFM (Area Velocity Flow Meter) ultrahangos mérő és jelfeldolgozó egység HW és SW fejlesztése. A mikrokontrolleres mérőeszköz a térfogatáramot az áramlás sebességéből (doppler elven), a csatorna adott keresztmetszetéből és a csatornában folyó vízoszlop magasságából határozza meg.
Vízfogyasztás és csőtörés érzékelés vezeték nélküli szenzorhálózattal
A vízfogyasztás mérése megoldott, többnyire lakásonként egy ponton, az elszámolás céljából. De mennyi víz fogy el mosogatáskor, vagy fürdéskor, és hogyan tudjuk azt érzékelni, ha csőtörés van a lakásban? Ezekre a kérdésre választ adó vezeték nélküli szenzorhálózaton alapuló rendszer kifejlesztése egy érdekes feladat.

A téma státusza: Betelt (aktív, de nincs szabad hely)

A Xilinx Readback Capture vizsgálata (Ericsson)
Komplex FPGA tervek esetén nehézkes a hardver működésének megfigyelése. A Xilinx FPGA-k tartalmának vizsgálata új hibakeresési lehetőségeket nyújthat. A hallgató feladata ennek megismerése és használata.
Affin transzformációs egység megvalósítása FPGA áramkörrel
A feladat célja egy video IP mag fejlesztése, amely a bemeneti video folyamon képes valós időben affin transzformáció (forgatás, skálázás, nyírás) elvégzésére.
AgentGame ágens fejlesztése AgentSpeak és Java nyelveken
A hallgató feladata a JASON alapon a tanszéken elkészített AgentGame multiágens szimulációs környezet megismerése, majd a környezetben hatékony ágensek fejlesztése. Az ágensek implementálása során használható mind a JASON beépített AgentSpeak interpretere, mind pedig a keretrendszer által nyújtott Java bővítési lehetőség.
Android-on-FPGA
A feladat célja két nagyon népszerű-divatos terület, a Xilinx új, ARM processzormagot tartalmazó Zynq FPGA áramkörének és az Android mobil operációs rendszernek házasítása. Megismerkedhetsz egy újabb fajta technológiával, valamint elmélyedhetsz egy népszerű mobil operációs rendszer lelkivilágában.
Beágyazott Linux fejlesztés FPGA platformon
Hardver platform fejlesztés Xilinx Zynq SoC-en, ZedBoardon, vagy Spartan 6 FPGA-n, Digilent Atlys panelen. Linux fordítás, driver, alkalmazás fejlesztés.
De-interlacer megvalósítása FPGA áramkörrel
Az interlaced videó progresszivvé alakítása számos problémát felvet, a feladat célja egy hardver implementációra alkalmas algoritmus kidolgozása és megvalósítása Xilinx FPGA áramkörön.
Digitális szűrőtervezés DSP-n
A digitális szűrők a jelek frekvenciatartománybeli tulajdonságainak megváltoztatására szolgáló rendszerek. A szűrők általában adott paraméterekkel üzemelnek, de előfordulhat olyan alkalmazás, melyben működés során változtatni kell a szűrők paramétereit(például hangszínszabályzó). A hallgató feladata különböző digitális szűrőtervezési algoritmusok megvalósítása jelfeldolgozó processzoron (DSP).
ERICSSON - DDR Memória tesztelő
A cél egy DDR3 memória tesztelő implementálása FPGA-ra.
FPGA alapú Ethernet packet filter megvalósítása
A feladat célja a Berkeley Packet Filter (BPF) hardveres megvalósítása FPGA áramkörön.
Hangkártya mintavételi frekvenciájának transzponálása
A hallgató feladata egy általános hardver elkészítése, amely segítségével egy PC hangkártyájának mintavételi frekvenciája eltolható a hangfrekvenciás tartománynál magasabb frekvenciasávokba, így lehetővé téve nagyfrekvenciás jelek megfigyelését, feldolgozását. A feladat magában foglalja az áramkör tervezését, megépítését és bemérését.
Jelfeldolgozás pythonban
A hallgató feladata a python programozási nyelv jelfeldolgozási lehetőségeinek vizsgálata. Mivel a python egy ingyenesen használható magasszintű script nyelv, így alkalmas jelfelolgozó algoritmusok gyors fejlesztésére, tesztelésére. A feladat során különböző beépített jelfeldolgozási funkciók felderítése és tesztelése a cél, kiemelten koncentrálva valós idejű alkalmazásokra.
Keresési algoritmusokat demonstráló keretrendszer létrehozása
A hallgató feladata a félév során olyan könnyen portolható keretrendszer létrehozása, melynek segítségével a különböző keresési algoritmusok rugalmasan bővíthető köre demonstrálható.
Mobil alkalmazás fejlesztése evezős sportokhoz
A Waterstars Kft. kifejlesztett egy olyan műszert, ami az evezős sportok legfontosabb paramétereit tudja mérni: csapásszám, sebesség és pulzuszám. A feladat célja a csapásszámmérő tudását magasabb szintű hardveren, mobileszközön elérhetővé tenni a sportolók számára.
Otthoni hálózat tervezése
A szakdolgozat feladat célja egy otthoni LIN hálózati berendezés megtervezése kapcsán bemutatni egy slave egység tervezési és fejlesztési folyamatát. A LIN hálózatra kapcsolható berendezés mutassa a naptári időt, mérje a szoba klímáját (hőmérséklet, páratartalom, légnyomás), és legyen lehetőség egyszerű beavatkozásra, nyugtázásra!
P2P megoldások rendszerkép terjesztésére
Néha előfordul, hogy egy adott, összerakott, feltelepített rendszert ki akarunk küldeni több számítógépre. Erre léteznek programok, ilyen például a Norton Ghost is. A feladatod egy hasonló rendszer összerakása és bemérése.
PXI alapú szoftverrádió alkalmazások
A PXI platform RF egységei izgalmas, a szoftverrádió alapgondolatát megvalósító jelfeldolgozó eszközként foghatóak fel. Az önálló labor során a komplex burkolókon alapuló alapsávi jelfeldolgozást megvalósító, a beágyazott rendszerek hálózati eszközeihez kapcsolódó, az ISM sávban működő alkalmazások megvalósítása a cél.
Sejtfelismerés GPU-val
A feladat egy, a sejtmikroszkópiában használatos szoftver kiválasztott algoritmusainak implementálása GPU használatával (akár NVIDIA CUDA, akár OpenCL nyelven).
Szoftvertesztelési folyamat fejlesztése segédeszközök használatával
Napjainkban a nagy komplexitású, biztonságkritikus beágyazott szoftverek tesztelése alapos munkát, hosszú időt igényel. A cél a tesztelési folyamat optimalizálása. Ebben nyújthatnak segítséget speciális szoftvereszközök. A feladat ezek alapos értékelése, a tesztelésben való használhatóságuk vizsgálata. A munkát a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft. bp-i telephelyén kell végezni.
Újrafordítás nélküli FPGA debug módszerek (Ericsson)
FPGA tervekben történő hibakereséskor nehézséget okozhat, hogy a debug periféria (például ChipScope, SignalTap) elhelyezése megváltoztatja az időzítéseket, ezáltal megszüntetve a hibát. A hallgató feladata a place and route utáni módosítási lehetőségek megismerése és ezek alapján egy hibakeresési módszer kidolgozása.
Újrakonfigurálhatóság szenzorhálózatokban
A hallgató feladata a mitmót rendszerben távolról történő programozás megvalósítása.
USB alapú hangkártya tervezése
A hallgató feladata céláramkörök segítségével egy USB-n keresztül kezelhető hangkártya készítése. Az eszköz lehetőséget kínál egyéni funkciók megvalósítására, például kalibrált, fix erősítés, egyedi csatlakozás és jelszint kialakítása.
Virtuális hangkártya driver Linuxhoz
Néhány alkalmazás során hasznos, ha egy hangkártya audio kimenetét a hálózaton keresztül továbbítjuk valahova máshova. A feladatod ennek a megvalósítása volna egy Linux virtuális hangkártya driver megírásával.