Témakiírások

Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni. A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport témakörei a csoport honlapján találhatók.

Algoritmusok hardveres és szoftveres megvalósításának vizsgálata
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egyszerűbb algoritmusok hardveres, szoftveres és HLS megvalósításának vizsgálata, illetve ezen megvalósítások egymással történő összehasonlítása különböző szempontok alapján (pl. erőforrás felhasználás, tervezési idő, stb.).
Network on a Chip kialakítása manycore rendszerhez magas szintű szintézissel (HLS)
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor József
Manycore CPU architektúráknál népszerű a processzorok közötti kapcsolatok Network-On-a-Chip (NoC) kialakítása. A feladatod annak megvizsgálása, hogy egy ilyen NoC-t meg lehet-e valósítani magas szintű szintézissel (HLS), C nyelven.
Szabad forrású otthon automatizálási rendszer fejlesztése Silicon Labs rádiós mikróvezérlőkkel (Silicon Labs)
Külső konzulens: Kovács Krisztián
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat célja hogy a hallgató megismerje a piacon és a közösségek körében egyre népszerűbb, szabad forráskódú otthon automatizálási rendszereket (pl. OpenHUB és ezekben alkalmazza a Silicon Labs által gyártott rádiós mikróvezérlőket (pl. Si446x, EFR32) és adjon javaslatot az adott vezérlők felhasználási lehetőségeire a szabad forráskódú otthon automatizálási rendszerek terén.
Rekurzív spektrumbecslő eljárások vizsgálata
Tanszéki konzulens: Orosz György
A jelek frekvenciatartománybeli vizsgálatának egyik módszere a rekurzív spektrumbecslés. A DFT alapú módszerrel szemben a jelet nem blokkosan, hanem mintáról-mintára dolgozzuk fel, és valamilyen rekurzív eljárás segítségével frissítjük a spektrumbecslőt. A hallgató feladata többféle eljárásban tapasztalatot szerezni, az irodalmi eredményeket áttekinteni, és az algoritmusokat összehasonlítani.
Ethernet alapú elosztott jelfeldolgozó rendszer kiépítése
Tanszéki konzulens: Orosz György
A hallgató feladata egy olyan elosztott jelfeldolgozó rendszer kiépítése, amelyben az egyes egységek Etherneten keresztül képesek kommunikálni. A feladathoz a tanszéken található jelfeldolgozó (DSP) kártyákat lehet használni.
PCB Design Kft: Házi radar
Tanszéki konzulens: Lazányi János Gyula
Hiszed vagy sem, de radart lehet csinálni 20 dollár alatt.
PCB Design Kft: Robbanómotor adatgyűjtő
Tanszéki konzulens: Lazányi János Gyula
Hogyan teszik tönkre a STIHL fűrészt?
PCB Design Kft: Képváltozás detektálás
Tanszéki konzulens: Lazányi János Gyula
Az elérendő cél egy beérkező videó stream autómatikus annotálása aszerint hogy a kép statikus vagy dinamikus.
PCB Design Kft: ESP8266 WiFi modul
Tanszéki konzulens: Lazányi János Gyula
Alacsony fogyasztású WiFi modult már 1-2 ezer forintért lehet kapni. A modul segítségével alacsony fogyasztású szenzorhálózat építhető.
Szemantikus web technológiák felhasználása orvos-biológiai tudás kinyerésére
Külső konzulens: Gézsi András
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Orvos-biológiai adatbázisokban szereplő rejtett összefüggések feltérképezése, lekérdezése és magyarázatok generálása szemantikus web technológiák felhasználásával.
Kauzális kapcsolatok modellezése
Tanszéki konzulens: Hullám Gábor
Egy adott tárgyterülethez kapcsolódó mechanizmusok megértése alapvető igénye a tudományos megközelítésnek. E mechanizmusok entitások közötti kauzális kapcsolatokkal írhatók le, melyek feltárására több módszer alkalmazható. A feladat célja kauzális kapcsolatok feltárását megvalósító algoritmusok kialakítása és alkalmazása, különösen nagy dimenziójú adatokon.
Nagyméretű kópiaszám változás (CNV) detekciója teljes genom asszociációs vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Sárközy Péter
Az önálló laboratórium során meglevő kópiaszám változás detektáló algoritmusok teljesítményét vizsgáljuk, valamint a változások hatását emberek jegyeire.
Mikrokontroller és androidos készülék összekapcsolása FT311D chippel
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A mikrokontrolleres készülékek többsége számítógéphez kapcsolható USB-n keresztül. Azonban erre hordozható eszközök (tablet, telefon) is alkalmasak. A chip gyártók ma már olyan alkatrészeket és szoftvert kínálnak, amelyek leegyszerűsítik az összekapcsolást. A feladat egy ilyen chippel annak megoldása, hogy a mikrokontroller hw erőforrásai Android oldalról elérhetők legyenek és ennek demonstrálása.
Megerősítéses tanulás alkalmazása egy vagy kétszemélyes játékokra
Tanszéki konzulens: Engedy István
A feladat célja egy megerősítéses tanulás alapú ágens implementálása és tanítása valamilyen egyszerű, egy vagy kétszemélyes számítógépes játékra.
Megerősítéses tanulás – keretrendszer implementálása és illesztése
Tanszéki konzulens: Engedy István
A feladat célja egy általános megerősítéses tanulás keretrendszer fejlesztése, mely egyaránt kezel diszkrét és folytonos állapottereket.
Random gráfok generálása
Tanszéki konzulens: Marx Péter
Random gráfok generálása és különböző gráf metrikák vizsgálata random irányított körmentes gráfokon.
Ajánló rendszerek a bioinformatikában
Tanszéki konzulens: Bolgár Bence
A gyógyszeriparban évente engedélyezett molekulák száma stagnál, míg a fejlesztés költségei nőnek, így a mérések mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a számítógépes eljárások. Ezek egyike a “virtuális screening”, ahol pl. kémiai leírások alapján próbálnak ismeretlen molekula-célpont interakciókat jósolni. A munka célja mátrixfaktorizáció-alapú ajánló rendszerek adaptációja a fenti feladatra.
A/D tesztelő mérőrendszer fejlesztése LabVIEW-ban
Tanszéki konzulens: Pálfi Vilmos
Analóg-digitális átalakítók tesztelését végző program fejlesztése LabVIEW környezetben.
Idősorelemzés, idősor-előrejelzés (konkrét lehetőség: az áramtőzsde, illetve vasúti áramfogyasztás elemzése, előrejelzése)
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran van szükség arra, hogy idősorokban megpróbáljunk előrejelzést végezni. Ez a különböző fogyasztási görbéktől (áram-, energia-, gáz-, víz-, papír-, benzinfogyasztás stb.) kezdve az időjárás előrejelzésen át az élet sok területén alapvető fontosságú feladat.
Python interpreter portolása EFM32/EFR32 architektúrára (Silicon Labs)
Külső konzulens: Perjési Máté
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat célja mikrokontrolleres Python interpreterek megvalósítása Python-on (pl. lásd. https://micropython.org/) a Silicon Labs 32-bites ARM Cortex-M3/M4 architektúrájú mikrovezérlőre.
Tipikus viselkedési minták felismerése és befolyásolása
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran fontos, hogy idősorokban a személy vagy objektum viselkedésének tipikus mintázatait felismerjük, esetleg befolyásoljuk. Ez nehéz feladat, hiszen tipikusan nem periódikusan ismétlődő, azonos mintáról van szó, csak több-kevesebb rendszerességgel bekövetkező, hasonló eseményekről. Ráadásul sokszor nem közvetlenül megfigyelhető a jelenség, csak egy összetett jel alapján következtetünk.
Mérőrendszer tervezése nagy erejű állandó mágnesek karakterisztikájának felvételére
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Nagy erejű állandó mágnesek. Távolság-erő karakterisztika. Mérőrendszer tervezése és építése. Automatizált mérések. HW és SW fejlesztés. PC programozás. Mechanikai konstrukció.
Mérési-és tesztkörnyezet fejlesztése pneumatikus folyamatok és eszközök vizsgálatára
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Automatizált mérőrendszer fejlesztése és építése. Pneumatikus folyamatok és eszközök vizsgálata. Elektromos mérő és meghajtó modulok, HW tervezés. Beágyazott és PC-s programozás (LabView). Mechanikai konstrukció (opcionális). Valós mérések.
Kapcsolóüzemű tápegység (SMPS) készítése
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
SMPS; Teljesítményelektronika, Tervezés, Építés, HW&SW
Energiasziget nomád körülményekhez
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Megújuló energia. Szigetüzem, energia ellátás. Tábori kiszolgálás, nomád körülmények. HW&SW tervezés, méretezés, építés.
Elektromágneses beavatkozók vizsgálata és tesztkörnyezet (HW & SW) fejlesztése
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
elektromágneses szelep; érzékelő nélküli irányelv; beágyazott tesztkörnyezet; HW & SW fejlesztés;
Chronograph (lövedék sebességmérő) fejlesztése
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Érintésmentes sebességmérés. HW&SW fejlesztés. Digitális jelfeldolgozás. Wireless kommunikáció.
Elektromágneses beavatkozó „érzékelő nélküli” vezérlése
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Elektromágneses aktuátorok, "érzékelő nélküli" (sensorless) irányelv, modell alapú becslés. Költséghatékonyság, robusztusság növelése. Adott lineáris beavatkozóra dugattyú helyzetének és külső erőhatásnak a meghatározása. Modellezés, identifikáció. HW tervezés, beágyazott és magas szintű programozás. Tesztkörnyezet integrálása, "sensorless" szabályozási kör létrehozása, eljárások tesztelése.
Rádiót konfiguráló Python könyvtár megvalósítása (Silicon Labs)
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A Silabs EZRadioPRO rádió család konfigurációs leíró állománya jelenleg XML formátumú. A cél egy olyan Python objektum könyvtár tervezése, amely lehetővé teszi a konfigurációs parancsok elérését a Python eszköz készletének segítségével.
Demonstrációs célra használható alkalmazás készítése egyirányú vezeték nélküli kommunikációs stack használatával (Silicon Labs)
Külső konzulens: Kovács Krisztián
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat egy Silabs egyirányú kommunikációs megoldásainak demonstrálása egyszerű alkalmazásokban. Például felmerül beléptető rendszer, lámpakapcsoló, garázskapu nyitó, hőmérséklet/páratartalom mérő, szenzor riasztó rendszer megvalósítása.
.net micro framework portolása EFM32/EFR32 architektúrára (Silicon Labs)
Külső konzulens: Kovács Krisztián
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat célja a népszerű .NET keretrendszer „micro” verzójának vizsgálata, lehetőségeinek feltérképezése, majd portolása 32-bites ARM Cortex-M3/M4 típusú mikrovezérlő-architektúrára.
Tudásbevitel kontrollált természetes nyelven
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege egy olyan rendszer megvalósítása, amely kontrollált természetes nyelvű állítások bevitelét teszi lehetővé. A rendszer célja, hogy a felhasználók számára természetes, könnyen elsajátítható eszközzel tegye lehetővé a tudásbevitelt. A feladat speciális előismereteket nem igényel.
Történeti szövegek számítógépes elemzése
Külső konzulens: Kiss Margit, MTA Irodalomtudományi Intézet
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
Régi irodalmi és történeti szövegek modern számítógépes elemzése érdekes eredményekkel szolgálhat, és számos nyitott kérdésre adhat választ. Az angol nyelvterület irodalmainak ilyen feldolgozása már több publikációban is áttekinthető, ugyanakkor a magyar írásbeliség ilyen jellegű tanulmányozása még úttörő munkának számít. A feladat sokszínű és rugalmas, megválaszthatók az eszközök és a célok is.
Természetes nyelvű felhasználói felületek
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Többcsatornás teremhang-kompenzáció
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata termek kisfrekvenciás viselkedésének mérése, modellezése, és kompenzáló szűrők tervezése.
Ritmusérzék-fejlesztő alkalmazás
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata egy ritmusérzék-fejlesztő program megírása, mely mikrofonjel alapján megmutatja az egyes ütések pontosságát, valamint valós időben számolja a játszott tempót.
Virtuális mélyhangsugárzás (VBS) megvalósítása
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata virtuális mélyhangsugárzás (VBS - Virtual Bass System) megvalósítása kisméretű hangszórók hangérzetének javítására. A módszer alapgondolata, hogy az alaphangot annak felhangjaival helyettesíti.
Rank (medián) szűrő megvalósítása GPU-val
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A medián (vagy általánosabban rank) szűrő egy nem lineáris szűrő, amelyet elsősorban képfeldolgozási feladatok során alkalmaznak, mivel az élek elmosása nélkül képes az ún. "salt & pepper" típusú zajok kiszűrésére, így számos éldetektálási feladatban előfeldolgozási lépésként jelenik meg.
Szűrőtervezés audio alkalmazásokhoz
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata a hallás frekvenciafelbontásának megfelelő szűrők tervezése audio alkalmazások céljára.
Fizikai alapú hangszintézis
Tanszéki konzulens: Bank Balázs
A hallgató feladata egy adott hangszer fizikai modelljének megalkotása, a szükséges mérések elvégzése, és esetlegesen a szintézis algoritmus valós idejű megvalósítása.
Mesterséges Intelligencia ontológia
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
A feladat egy konkrét MI ontológia kifejlesztése, ami egy elképzelt MI lexikon logikai referencia váza, amihez csatoltan meg lehet jeleniteni és vándorolni konkrét tájékoztató tartalmak között.
Ágensek intelligens terekben.
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Intelligens terek informatikai rendszerei közül igen fontos a vegyes ember-ágens közösségi forma. A két világ közti kapocs az autonóm (gépi és emberi) ágensek kommunikációja, amihez meg kell teremteni a kölcsönös megérthetőség feltételeit.
Digitális áramkör szimulációja reaktív programozási technikákkal
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor József
Napjaink egyik új informatikai technológiája a reaktív programozás (RP). Az RP a párhuzamos és eseményvezérelt programozásnak egy olyan fajtája, ahol a párhuzamosságot nem közvetlenül szálak alkalmazásával, és az eseményvezéreltséget nem callback függvényekkel valósítjuk meg, hanem ún. reactive streamekkel. Ez alkalmazható logikai szimuláció megvalósítására.
Logsys GUI és társai portolása Linux alá
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor József
Linuxosként nagy bánatom, hogy a Logsys kártya nem használható normális (értsd: nem Windows :-)) operációs rendszerek alatt. Pedig tanszéki fejlesztés, tehát elvileg minden információnk megvan ahhoz, hogy ezt megcsinálhassuk.
Autóipari Ethernet
Külső konzulens: Balogh András, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat célja az Ethernet kommunikáció megvalósítása egy autóipari vezérlőegységben. A feladat végső célja egy Ethernet alapú kormányszervó vezérlőegység létrehozása a meglevő egységek áttervezésével, és ennek integrációja tesztpadon (vagy akár járműben).
Automatikus kódgenerálás autóipari modellek alapján
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat kódgenerátor fejlesztése egy választott modulhoz. A munka keretében a hallgató megismeri a tesztelt modul specifikációját és konfigurációjának leírásmódját; feltérképezi a megvalósítás vagy teszt által használt C-nyelvű konfigurációs adatszerkezetet; valamint egy Eclipse-alapú autóipari modellező eszköz szolgáltatásaira építve megvalósítja a kódgenerátort Java nyelven.
Beágyazott LIN driver fejlesztése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata a Gateway szolgáltatásainak kiegészítése a LIN protokoll támogatásával és a hozzá kapcsolódó specifikus funkciókkal. Az alacsony szintű funkciók megvalósítása után a Gateway funkcióinak PC oldalról történő elérést biztosító Java API kiegészítésével biztosítani kell az implementált funkciók magas szintű hozzáférhetőségét.
Felhasználói felület autóipari vezérlőegységek teszteléséhez
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat egy a Java API alacsony szintű szolgáltatásaira épülő felhasználói felület létrehozása Eclipse technológiákra építve (Standard Widget Toolkit, JFace). A feladat megoldása során a hallgató először megismeri a szükséges technológiákat, elsajátítja az Eclipse Modeling Frameworkben történő modellezés alapjait, megtervezi a megoldást, majd megvalósítja Java nyelven.
FlexRay kommunikáció automatikus konfigurálása
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat megoldása során a hallgató először megismeri a szükséges technológiákat, elsajátítja az AUTOSAR-ban történő modellezés alapjait, megtervezi a megoldást, majd megvalósítja Java nyelven.
Autóipari kommunikációs szoftver konfigurációja és integrációs tesztelése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat a jelenleg rendelkezésre álló kommunikációs teszt keretrendszerre építkezve (i) a stack konfigurációja, (ii) a keretrendszer kiegészítése néhány magas szintű funkcióval, (iii) az említett szabvány által specifikált teszt esetek implementálása, azok futtatása CAN, illetve FlexRay kommunikáció esetén, valamint (iv) a SUT működésének verifikációja és erőforrás-felhasználásának mérése.
Automatikus build végrehajtás
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A feladat egy több millió soros Eclipse alapú desktop Java alkalmazás build folyamatának automatizálásához kapcsolódik. A munka célja a fenti toolchain build (automatikus fordítás, integrálás, telpítés, tesztelés) végrehajtó elemének migrációja a nemrég megjelent és ígéretes Eclipse Tycho technológiára.
Valós idejű, beágyazott operációs rendszer konfigurációja
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata készíteni egy nyelvi elemzőt (parser) az OIL nyelvtanhoz és megírni a konverziós programot. A nyelvi elemzőt az Eclipse XText technológiára célszerű alapozni, amelynek segítségével kényelmesen lehet készíteni content assist, syntax highlighting stb. funkciót nyújtó szövegszerkesztőt.
Hibatűrő memóriakezelés autóipari rendszerekben
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata az, hogy fejlesszen egy hibainjektor szoftvert, amellyel a flash array különböző sérüléseit lehet szimulálni, ezzel vizsgálva a flash memóriára épülő állománykezelő rendszer hibatűrő képességeit, esetleg a későbbiekben javaslatot adva a hibadetektáló és túlélő képességek javítására.
Valós idejű autóipari rendszerek modellezése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A hallgató feladata, hogy plug-inként olyan új funkciókat fejlesszen egy Eclipse alapú autóipari modellező eszközhöz, amelyek lehetővé teszik időbeli kényszerek modellezését (pl. akciók sorrendezése, maximális válaszidő, stb.) és ezek teljesülésének ellenőrzését.
Autóipari szoftverek grafikus modellezése
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Egy kiválasztott diagramtípushoz Java nyelvű grafikus diagrameditort fejlesztése, amelyet egy Eclipse alapú autóipari modellező eszköz plug-injaként kell megírni, célszerűen az Eclipse Modeling Framework (EMF), Eclipse Standard Widget Toolkit (SWT), és JFace technológiákra, illetve egy grafikus eszközkészletre (pl. Graphical Editing Framework, Graphiti stb.) alapozva.
Automatikus változásdetektálás autóipari szoftvermodellekben
Külső konzulens: Pintér Gergely, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
AUTOSAR modellek közötti eltérések összehasonlítása Java program segítségével.
Kutatástámogató webrendszer fejlesztése
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat célja egy olyan, összetett webrendszer fejlesztése, amely egy kisebb kutatócsoport működését támogatja különféle webes eszközökkel (kutatási eredmények megosztása, szöveg- és adatelemző szolgáltatások, fórumrendszer, stb.)
Adatbázis-integráció webes környezetben
Külső konzulens: Seláf Levente, ELTE
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege egy meglevő webes adatbázis integrációja más adatforrásokkal, és erre alapozva bővített információtartalom megjelenítése és új szolgáltatások megvalósítása.
PCIe alapú adat vevő és gyorsító kártya FW tervezése
Külső konzulens: Czeller Miklós
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
Napjainkban, a PCIe az egyeduralkodó nagysebességű számítógépes interfész a személyi számítógépek piacán. A Mediso is rendelkezik ilyen platformmal, ami most frissítésre kerül. A feladat, ennek a Kintex alapú rendszernek a kialakítása, tesztelése.
Elektromos kormányrendszerek vezérlőegységének továbbfejlesztése
Külső konzulens: Koós Sándor, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. Ezen előírásokat úgy lehet betartani, hogy valamennyi részáramkört nagyon nagy gondossággal kell megtervezni és a működését megvizsgálni.
Szög- és nyomatékérzékelők autóipari alkalmazásokhoz
Külső konzulens: Vér Ábel, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A kormányrendszerek fontos része a kormányoszlop nyomaték- és szögérzékelője, továbbá a szervomotor vezérléséhez szükséges szögérzékelő. A hallgatói feladat során a teljes rendszer megismerése mellett cél a fenti szenzorok továbbfejlesztése és új módszerek kipróbálása.
Segédáramkörök elektromos kormányrendszerek fejlesztéséhez
Külső konzulens: Koós Sándor, ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. A hallgatói feladatok során lehetőség van a futó fejlesztések megismerésére, valamint a fejlesztést segítő segédáramkörök tervezését, analizálását, bemérését kell elvégezni.
Pulsoximéter fejlesztése max30100 chippel
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
Egyes szivbetegségeknél fontos a véroxigén szint és a pulzus figyelése. A feladat egy olyan kicsi, hordozható készülék tervezése, mely optikai elven (max30100 chip segítségével) méri a véroxigén szintet és szívritmust, eltárolja az adatokat, ill. beállítható értékhatárok átlépése esetén figyelmeztető jelzést ad.
Mikrokontroller és androidos készülék összekapcsolása Bluetooth LE eszközzel
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A mikrokontrolleres készülékek többsége PC-hez, notebook-hoz kapcsolható USB-n keresztül. Ezt kihasználva sok eszköz (pl. műszer) felhasználói felületét ott alakítják ki. Azonban hordozható eszközök (okos telefon, tablet) is alkalmasak hasonló feladatra.A feladat egy Bluetooth LE chippel való kisérletezgetés majd egy később meghatározott célra való felhasználása.
Orvostechnikai készülékek szervizműszereinek fejlesztéséhez kapcsolódó feladat csokor
Külső konzulens: MEDIHEAD Kft.-nél
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
- Orvostechnikai készüléket tesztelő és kalibráló műszerek fejlesztése Több téma, a feladat nagyságától függően hallgatónként egy téma ill. több hallgató is dolgozhat ugyanazon a témán. A fejlesztés a MEDIHEAD-nél történik, részletek egyéni elbeszélgetés alapján.
Mikrokontroller illesztése DALI világítástechnikai buszra
Külső konzulens: Körös Consult Kft.-nél
Tanszéki konzulens: Benesóczky Zoltán
A DALI (Digital Addressable Lighting Interface, IEC 62386) egy fényvezérlési szabvány. 2 vezetékes polaritás semleges hálózatra kapcsolódnak az eszközök. Az információ Manchester kódolású. A feladat egy mikrokontrollert illeszteni a DALI buszra mely a buszon adásra és vételre képes.
Mérőeszköz IEEE 1588 és SyncE megoldások alkalmazási környezetben történő validációjára
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az IEEE 1588 óraszinkronizáció és a SyncE órajel elosztási megoldások elterjedésével elkerülhetetlen, hogy kidolgozásra kerüljenek olyan mérőeszközök, amelyek képesek a szabványok implementációjának valódi alkalmazásokban történő tesztelésére és validációjára. A feladatban ilyen mérőeszközök implementációjában lehet részt venni részfeladatok kidolgozásával.
Xtalin: GPRS online telemetria fejlesztése autóipari környezetben
Külső konzulens: Lágler Gergely
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Telemetria fejlesztése GPRS kapcsolattal, CAN busszal rendelkező hardware-hez.
Xtalin: CAN bootloader fejlesztése
Külső konzulens: Lágler Gergely
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Bootloader szoftver fejlesztése Atmel AVR AT90CAN, STmicro ARM Cortex STM32F mikrovezérlőkhöz.
Gamma: WiFi manager i.MX6 rendszerbe
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Az NXP i.MX6 alkalmazás processzor számos nagysebességű I/O porttal rendelkezik. Ezek közül az SDIO lehetővé teszi WiFi modulok illesztését nagy sávszélesség mellett. A feladat egy SDIO-s WiFi modul kapcsolatainak kezelése i.MX6-os fejlesztőpanelen Linux operációs rendszer alatt.
Gamma: Webszerver i.MX6 rendszerbe
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Az NXP i.MX6 alkalmazás processzor számos nagysebességű I/O porttal rendelkezik. Ezek közül az SDIO lehetővé teszi WiFi modulok illesztését nagy sávszélesség mellett. A feladat egy webalkalmazás fejlesztése és beüzemelése amit WiFi-n keresztül lehet elérni i.MX6-os fejlesztőpanelen Linux operációs rendszer alatt.
Gamma: Távvezéreléssel nyitható kisméretű minta tartó részegység tervezése.
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A fejlesztés célja egy olyan eszköz megalkotása, amely alaphelyzetben bezárja a benne lévő mintát, de elektromos jel hatására a kinyílik a minta adott felülete szabaddá válik. Az elektromos jel megszakításával a tároló ismét bezáródik. A távvezérléssel nyitható tároló edényből a minta manuálisan kiszerelhető, a minta a tartó edényből nyitott állapotban sem eshet ki.
Gamma: Patron típusú mintaváltó vezérlő egység tervezése.
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A feladat olyan patron típusú mintaváltó vezérlő kialakítása, amelyik lehetővé teszi a közvetlen emberi beavatkozás nélküli tartós működést, illetve távolról vezérelt patron cserét . Használat során a patronon keresztül levegőnek kell áthaladnia,
Gamma: Szilárd minták automatikus váltásához kiegészítő vezérlő fejlesztése
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A fejlesztés célja olyan kiegészítő berendezés megalkotása, amelynek segítségével több szilárd anyagminta egymás után cserélhető, anélkül, hogy emberi beavatkozás történne. Az anyagmintákat a vezérlő egységnek kell kezelnie, a megfelelő pozícióba juttatnia és az adott helyen tartania a megadott ideig.
Gamma: MIPI kamera SW-es integrációja i.MX6 rendszerbe
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Az NXP i.MX6 alkalmazás processzor számos nagysebességű I/O porttal rendelkezik. Ezek közül a CSI-2 MIPI lehetővé teszi kamerák illesztését egészen 1Gbps sávszélesség mellett. A feladat egy 5MP-es kamera képének megjelenítése és feldolgozása i.MX6-os fejlesztőpanelen Linux operációs rendszer alatt.
Gamma: NFC alkalmazás fejlesztése i.MX 6 környezetben
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A feladat egy olyan NFC áramkör fejlesztése, amely egy intelligens mérőműszerbe építve lehetővé teszi a mérőműszer egyszerű csatlakozását (azonosítását) más vezeték nélküli eszközhöz, mint pl.: mérődetektorok, helyi infrastruktúra.
Gamma: Ipari MESH hálózat Zigbee modullal
Külső konzulens: Petrányi János
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A feladat egy olyan kommunikációs adatátviteli modul tervezése, mely lehetővé teszi mobil végpontok MESH hálózatba szervezését. Az RF modul UART vagy SPI porton keresztül kapcsolódik az intelligens eszközhöz, a tápellátását is a külső eszköz biztosítja.
Infineon TriCore mikprocesszor Hardware Abstraction Layer szoftverének megismerése és konfigurálása
Külső konzulens: Berces Dániel, Nyilas Gábor
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Infineon TriCore mikprocesszor Hardware Abstraction Layer szoftverének megismerése és konfigurálása. Feladat az Infineon TriCore processzor segítségével egy egyszerü HAL réteg elkészítése. A feladatot az AVL autóipari fejlesztőcégnél lehet végezni.
WiFi-s közelségérzékelő
Tanszéki konzulens: Erdős Csanád
Készítsünk közelítésérzékelőt ESP8266 típusú WiFi modul segítségével!
WiFi-s hálózati óra
Tanszéki konzulens: Erdős Csanád
Készítsünk hálózati órát ESP8266-os WiFi modul segítségével!
WiFi jelerősség vizualizáció
Tanszéki konzulens: Erdős Csanád
Jelenítsük meg egy ESP8266-os WiFi modul vételi jelerősségét (RSSI)!
Szögmérő - gyorsulásmérővel
Tanszéki konzulens: Erdős Csanád
Kétdimenziós gyorsulásmérő segítségével megmérhetjük egy áramkör a Föld normálisával bezárt szöget. Tegyük meg.
GPS óra
Tanszéki konzulens: Erdős Csanád
A mikrovezérlő soros porton kommunikál a modulként kapható pl. Fastrax típusú GPS modullal. A Szabványos, NMEA protokoll szerint érkező üzeneteket értelmezi, kinyeri a pontos idő információt.
Online GPS koordináta meghatározó
Tanszéki konzulens: Erdős Csanád
A mikrovezérlő soros porton kommunikál a modulként kapható pl. Fastrax típusú GPS modullal. A Szabványos, NMEA protokoll szerint érkező üzeneteket értelmezi, majd pedig a térbeli koordinátákat megjeleníti 7 szegmenses, vagy alfanumerikus kijelző segítségével.
GTA – Gesture To Alert - JAVA alapú Android kliens fejlesztés
Külső konzulens: Tóth András - BME EMT
Tanszéki konzulens: Györke Péter
A munkavégzés önállóan és a Demola területén folyik, külső konzulens: Tóth András, BME EMT (A témáról érdeklődni és jelentkezni a toth@emt.bme.hu címen lehet.) Téma: Alkalmazásfejlesztés Hallgatói létszám: 1-2
GTA – Gesture To Alert – Android platformra, összetett képfeldolgozó algoritmus C++ nyelven
Külső konzulens: Tóth András - EMT
Tanszéki konzulens: Györke Péter
A munkavégzés önállóan és a Demola területén folyik, külső konzulens: Tóth András, BME EMT (A témáról érdeklődni és jelentkezni a toth@emt.bme.hu címen lehet.) Téma: Alkalmazásfejlesztés Hallgatói létszám: 1-2
EKG holter kezelő mobilalkalmazás
Külső konzulens: LÉdeczi Tamás
Tanszéki konzulens: Jobbágy Ákos
A budapesti Szent Ferenc Kórház elindította az „Út az egészséghez” programot, melynek keretében első körben létrehozták a hárshegyi tanösvényt. A program megismertet a túrázókkal néhány alapvető egészségügyi mutatót és mérési módszert, a túra során pedig egyéni állapotfelmérést tesz lehetővé. A diplomamunka célja az EKG holter kezelő Androidos mobilalkalmazás implementálása.
Step-up/down konverter tervezése autóipari alkalmazáshoz (Bosch)
Külső konzulens: Mersich András, Robert Bosch Kft. GS-TC
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A hallgató feladata egy step-up/down konverter tervezése és megépítése, ami stabil 9V kimeneti feszültséget biztosít 10A névleges terhelés mellett a bemeneti feszültség szintjétől függetlenül. A hallgató feladata továbbá a megfelelő digitális szabályozókör kifejlesztése és implementálása is. A Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központjának kiírása.
BLDC motor BEMF-optimalizált vezérlése (Bosch)
Külső konzulens: Mersich András, Robert Bosch Kft. GS-TC
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A kefe nélküli BLDC motorok egyik jellemző paramétere az indukált feszültség (BEMF – back electromotive force) jelalakja. Ezt elsődlegesen a motor konstrukciója, másodlagosan számos egyéb tényező befolyásolja. A hallgató feladata egy mérési összeállítás megépítése amellyel ezek a jellemzők vizsgálhatók. A Robert Bosch Kft. Budapesti Fejlesztési Központjának kiírása.
Gyűrűbe szerelhető szenzoros adatgyűjtő áramkör memóriakezelő rendszerének megvalósítása (ArcSecond Kft.)
Külső konzulens: Szucher Krisztián, ArcSecond Kft.
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat egy futó kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódik, a melyben stroke betegek monitorozását végezzük a Harvard egyetem Motion Analysis Laboratory munkacsoportjával együttműködve. Az adatgyűjtő eszközök jelenleg valósidejű adatátivelre képesek, helyi adattárolásra még nem. Ennek a megvalósítása a feladat egy Cortex-M0 mikrovezérlőn.
Linux miniszámítógép használata Bluetooth Low Energy (BLE) beacon-hálózat és webszerver összekapcsolásához (ArcSecond Kft.)
Külső konzulens: Szucher Krisztián, ArcSecond Kft.
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
A feladat egy BLE vevő modul (Cortex-M0 alapú nRF51822) és egy Linux modul (Raspberry Pi) integrálása egy ipari beléptető rendszerhez.
Wireless charger
Tanszéki konzulens: Dülk Ivor
Vezeték nélküli töltés. Teljesítményelektronika. HW&SW tervezés. Túrázás, táborok.
FPGA alapú PCI Express I/O kártya
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA I/O kártya kifejlesztése és a használatához szükséges szoftverek elkészítése.
Gokart fejlesztés
Tanszéki konzulens: Tóth Csaba
Gokarthoz kellene fejleszteni hálózaton kommunikáló elektronikus "kütyüket". A Bosh "Go-Kart, Go-Bosch!" nevű akciójában (lásd: http://gokart.bosch.hu/fooldal) egy BME-s hallgatói csapat is részt vesz (BME Gokart Team), és villamosmérnök hallgatókat keresnek a folyamatban lévő fejlesztéseikhez.
A szívfrekvencia variabilitás (HRV) vizsgálata
Tanszéki konzulens: Jobbágy Ákos
A szívfrekvencia variabilitás (HRV) a stressz állapotot is jellemzi. A feladat annak vizsgálata, hogyan lehet rövid idejű felvétel alapján a HRV-t felhasználva a stressz állapotot jellemezni.
Meglévő beágyazott belsőégéű motordiagnosztikai eszköz gyártósorvégi (EOL) tesztelése
Külső konzulens: Berces Dániel, Nyilas Gábor
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Meglévő beágyazott belsőégéű motordiagnosztikai eszköz gyártósorvégi (EOL) tesztelése feladat tartalmazza a tesztmódszerek és tesztek kidolgozását az eszköz funkciói alapján. Valamint a tesztek implementálását egy adott PC-s IO kártya és a hozzá tartozó vezérlő szoftver felhasználásával. A feladatot az AVL autóipari fejlesztőcégnél lehet végezni.
Ethernet bootloader fejlesztése beágyazott belsőégésű motordiagnosztikai eszközhöz
Külső konzulens: Berces Dániel, Nyilas Gábor AVL
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
Ethernet bootloader fejlesztése beágyazott belsőégésű motordiagnosztikai eszközhöz az AVL autóipari fejlesztő cégnél. Feltétel az Ethernet protokoll alapvető ismerete. Cél a megfelelő magasabbszintü kommunikációs protokoll kiválasztáas, vagy kidolgozása és a rendszer integrálása egy meglévő PC-s programhoz.
Kézremegés objektív minősítése szenzorok segítségével
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
A betegek kézremegésének objektív megítélésében az orvosokat egy olyan készülék tudná segíteni, ami különböző szenzorok segítségével számszerűleg minősíti az aktuális állapotot. Cél egy ilyen mérési környezte, és az ahhoz szükséges algoritmusok kidolgozása.
Telemetria rendszer, mozgó objektumok valós idejű ellenőrzésére (Robert Bosch Kft, 2-3 fős csapatmunka, gyakornoki állás keretében)
Külső konzulens: Jánosi András (Robert Bosch Kft)
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
A projekt célja egy komplex rendszer felépítése, amely telemetria adatokat gyűjt össze több, zárt pályán belül mozgó objektumtól, továbbá ezeknek az adatoknak különböző szabályok szerinti valós idejű vizualizációja. A feladatban, mind az infrastruktúrát meg kell valósítani, mind a szükséges szoftvereket el kell készíteni.
Automata mérések buszrendszeren keresztül történő beágyazása a szoftver definiált elektronikai (SDE) megközelítésben
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
Az önálló labor során a feladat olyan mérési eljárások kidolgozása a LabVIEW (vagy más, a műszervezérlést támogató) fejlesztőkörnyezet segítségével, amelyek képesek egy adott buszrendszeren (RS232, GPIB) keresztül programozható műszereket vezérelni, adott méréseket elvégezni és virtuális műszereket megvalósitani a folyamatirányító PC vezérlése mellett.
Közlekedés modellezése többágens-rendszerrel
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
Lakóövezetekben jellemző probléma, hogy a környék átmenő autóforgalma - dugókerülési vagy útvonalrövidítési céllal - az övezetben új átmenő utakat keres. A feladat egy olyan ágens-alapú szimuláció megvalósítása, amiben ez a jelenség modellezhető és közlekedéstechnikai megoldás kereshető erre a problémára.
Wavetable szintézer megvalósítása FPGA áramkörön
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy FPGA-n megvalósított, hullámtáblás szintézisre képes hardver egység megvalósítása, mely AXI buszon kapcsolódik az ugyancsak FPGA-n belül implementált processzorhoz (MicroBlaze), amely a vezérlést látja el.
FPGA alapú PCI Express kártya eszközmeghajtó-fejlesztéshez
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA kártya kifejlesztése eszközmeghajtó programok készítésének oktatásához, illetve gyakorlásához.
Érvelési rendszerek, vitaportálok fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
Viták, érvelések modellezése, részben automatikus kiértékelése, érvelési algoritmusok, vitaportál fejlesztése
Jogi tudásalapú megolások
Tanszéki konzulens: Strausz György
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
Szakértői rendszerek fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
Tudásalapú, szakértői rendszerek fejlesztése különböző tárgyterületekre és ehhez kapcsolódó technológiák, algoritmusok vizsgálata.
Kernel gépek vizsgálata
Tanszéki konzulens: Horváth Gábor
Speciális neuronhálók különösen egyes kernel gépek tulajdonságainak vizsgálata.
Képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása
Tanszéki konzulens: Horváth Gábor
Képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások kidolgozása, orvosi CAD (computer aided detection, computer aided diagnostics) rendszerek fejlesztése.
Életvitel-szimulátor továbbfejlesztése, kiegészítése
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Az otthoni megfigyelés, életvitel informatikai támogatása egyre fontosabbnak tűnik (Ambient Assisted Living, AAL). Viszont az otthoni megfigyelés hardver eszközei, a mérések rendkívűl nehézkesek, lassúak, célszerű egy életvitelt modellező szimulátor kialakítása. Ennek segítségével számos izgalmas algoritmus is tesztelhetővé válik.
Adaptív szűrők hatékony megvalósítása
Tanszéki konzulens: Sujbert László
Nagy konvergenciasebességű, nagy fokszámú, illetve magas mintavételi frekvenciával működő adaptív szűrők megvalósítása nem triviális, miközben sok alkalmazásban szükség van rájuk. A téma kidolgozása során ilyen módszereket kell megismerni, illetve implementálni.
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel
Tanszéki konzulens: Sujbert László
A téma kidolgozása során olyan rendszer elvi vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a cél, amely nagy számú referenciajelet használ fel.
Agy-számítógép interfész (BCI) vizsgálata
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Utóbbi időben elég nagy publicitást kapott az agy-számítógép interfész kísérleti változatainak megjelenése. Ennek egyik iránya az egyszerű EEG készülékre alapozott agy-számítógép interfész kialakítás. Egy nehéz feladatot kell megoldani nagy önállósággal, kreativitással és legfőképpen kitartással. Sajnos a könnyű siker kizárható.
MIPI CSI-2 kamera interfész megvalósítása FPGA áramkörön
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
MIPI CSI-2 szabványú kamera szenzor interfész megvalósítása Artix-7 FPGA-n.
Változásdetektálás
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Gyakran van szükség arra, hogy hosszabb idősorokban a megfigyelt személy vagy objektum viselkedésének változását minél előbb detektáljuk - rendszerint valamilyen diagnózis céljából (a készülék meghibásodott... nagypapa egészsége megrendült... a férjem/feleségem meghülyült...).
Orvosi tesztek beépítése játékokba mentális állapot monitorozása céljából
Tanszéki konzulens: Pataki Béla
Az orvosok többek közt egyszerű, számítógéppel támogatott teszteket használnak a mentális állapot felmérésére. Célszerű lehet ezt a módszert az egyre inkább terjedő számítógépes játékokkal kombinálni: vagy olyan játékokat konstruálni, amelyek informálnak a vizsgált képességekről, vagy a meglévő teszteket beépíteni játékokba.
HDMI transciever megvalósítása Spartan-6 FPGA-n
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy, szolgáltatásokban gazdag HDMI adó és vevő megvalósítása Spartan-6 FPGA-n.
Szinuszillesztés hibái és javításuk
Tanszéki konzulens: Kollár István
Szinuszos jellel gerjesztett AD konverterek kimeneti jelének elemzése, LS és maximum likelihood illesztése.
Szigma-delta konverterek vizsgálata
Tanszéki konzulens: Kollár István
Szigma-delta konverterek vizsgálata szimulációkkal, mérésekkel, vagy analitikusan.
Publikációk adatainak internetes hitelesítése
Tanszéki konzulens: Kollár István
Publikációs adatbázis (BME PA) tartalmának automatikus összevetése adatbázis-tartalmakkal. Sok fantáziát igénylő feladat, mert a HTML tartalom nem adatbázis-szerű.
Hol a hiba, és mekkora? - FIR/IIR szűrők tervezése, megvalósítása DSP-n, és szimulációja MATLAB-ban
Tanszéki konzulens: Kollár István
Digitális szűrők megvalósítása óhatatlanul pontatlan a véges bitszámú megvalósítás miatt. A különböző struktúrák érzékenysége eltér, és vannak a megvalósítás szempontjából kedvezőbbek fixpontos és lebegőpontos esetben. A feladat ezek vizsgálata és kezdvező megvalósítások kiválasztása.
Állapotteres szabályozó fejlesztése és implementálása egyensúlyozó robothoz
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
Két kerekű egyensúlyozó robot szabályozási algoritmusának továbbfejlesztése a cél. A jelenleg implementált kaszkád PID szabályozó helyett egy állapotteres szabályozót szeretnénk fejleszteni, melyben hatékonyan megvalósítható az egyensúlyozás mellett az egyéb szempontok szerinti szabályozás (pl. pozíció, sebesség vagy nyomaték szabályozás).
Szenzorok/mérőrendszerek frekvenciafüggő hibájának kompenzálása inverzszűrési módszerekkel
Tanszéki konzulens: Dabóczi Tamás
Szenzorok, mérőrendszerek pontosságát a véges sávszélességük korlátozza. A jelek digitális utófeldolgozásával lehetőség van a torzítás részleges kompenzálására. A hallgató feladata az inverz szűrési módszerek megismerése és alkalmazásra szabása.
LabView alapú rendszeridentifikáció
Tanszéki konzulens: Kollár István
A rendszeridentifikációs feladat (ami Matlab-ban meg van oldva) megoldása LabView-ban. Programok elkészítése, kipróbálása, tesztelése
DSP-k alkalmazhatóságának vizsgálata
Tanszéki konzulens: Kollár István
A DSP-k kerekítési hibáit nem egyszerű megvizsgálni. A véges bitszám szimulációjára van programcsomagunk, ennek felhasználásával szűrők, FFT, és más algoritmusok megvizsgálhatók.
Ditherrel segített jelfeldolgozás
Tanszéki konzulens: Kollár István
A kvantálási torzítás, sőt, a rendszer nemlinearitása is nagymértékben csökkenthető megfelelő ditherrel (a kvantáló bemenetéhez hozzákevert, adott alakú vagy adott eloszlású segédjellel). A feladat a dither hatásának vizsgálata szimulációs kísérletekkel (az alapprogram - dither generálása, hozzáadása, kerekítés - már működik) és/vagy elvi megfontolásokkal.
WLAN/WPAN eszközökkel különböző rádiós alkalmazások megvalósítása
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A WLAN és WPAN alkalmazásokban használt hálózati eszközök fizikai rétegei egy komplett adó és vevő blokkot foglalnak magukban. Az egy chipen (SoC) kialakított TRF6900A IC egy komplett, FSK modulációs rendszer szerint működő adót, egy komplett szuperheterodin vevőt és egy frekvenciaszintetizátort foglal magába. A tesztpanelt vezérlő szoftver LabVIEW vagy MATLAB környezetben implementálható.
Beágyazott rendszerekben végzett automata mérések megvalósítása GPIB műszervezérlésre alapozva
Tanszéki konzulens: Krébesz Tamás István
A beágyazott rendszer definíció szerint olyan autonóm működésű rendszer, mely szoros kapcsolatban áll környezetével. Életünk szinte minden területén megtalálhatóak a beágyazott alkalmazások, az intelligens szenzoroktól kezdve egészen az automata gyártósorokig. Az érzékelés, mérés, jelfeldolgozás, beavatkozás, kommunikáció mind-mind feladata lehet egy beágyazott rendszernek.
Tudománymetriai adatok kigyűjtése és megjelenítése adatbázisból
Tanszéki konzulens: Kollár István
Adatbányászat bibliográfiai adatbázisban, feldolgozó programok és értékelések.
A/D konvertereket tesztelő Matlab program továbbfejlesztése
Tanszéki konzulens: Kollár István
Bekapcsolódás egy olyan MATLAB programcsomag fejlesztésébe, mely a szinuszalapú A/D tesztelő eljárásokat megvalósítja, és így a nemzetközi kompatibilitást biztosítja. Grafikus felhasználói felület, jelfeldolgozás, stb. Ugyanezt LabView környezetben is fejlesztjük, az is egy témalehetőség.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció beágyazott rendszerekben (mikrokontrolleren)
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során.
HW támogatott IEEE 1588 alapú óraszinkronizáció Linux alatt
Külső konzulens: Fodor Zolán (Intel Magyarország)
Tanszéki konzulens: Kovácsházy Tamás
Az Ethernet és a TCP/IP alkalmazása egyre szélesebb körben terjednek el a beágyazott rendszerekben is. Az egyik utolsó nagy kihívás ezen a területen az elosztott rendszerekben gyakran felmerülő nagy pontosságú óraszinkronizáció megnyugtató és szabványos megoldása. Erre a célra az IEEE 1588 protokoll került kifejlesztésre, amelynek implementációival lehet foglalkozni a feladat során Linux alatt.
ARM magú mikrovezérlőkön futó szoftver real-time nyomonkövetése
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A modern mikrovezérlők lehetővé teszik, hogy a rajtuk futó kód végrehajtását külső hardveres támogatás segítségél megfigyeljük. A feladat egy olyan National Istruments eszközöket használó tool elkészítése, amely képes a Trace adatok mérésére, és azok feldolgozására.
Debug interfész készítése ARM Coresight szabványú mikrovezérlőkhöz
Tanszéki konzulens: Scherer Balázs
A feladat célja olyan debug interfész készítése LabVIEW környezetben, amely segítségével a modern 32 bites mikrovezérlők tesztelését el lehet végezni egy integrált tesztkörnyezetben, mint amilyen az NI VeriStand.
C alapú hardver leíró nyelv vizsgálata
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja annak vizsgálata, hogy a C nyelvű hardver szintézist kínáló szoftverek mennyire alkalmasak egy összetett szoftverből történő hardver szintézisre, mennyi energiát és módosítást igényel a megfelelő hardver előállítása.
Természetes nyelvű felület Androidon
Tanszéki konzulens: Mészáros Tamás
A feladat lényege egy olyan Androidos alkalmazás készítése, amely valamilyen alkalmazási területen természetes nyelvű (akár hangalapú) kommunikációt valósít meg.
Verilog Minifejlesztőkörnyezet
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Rengeteg hallgatót terrorizálunk a Xilinx ISE környezettel. Olyanokat is, akik utána (talán éppen emiatt :-)) sosem akarnak verilogozni. Mert az ISE nagy, lassú, bugos. Cél egy olyan egyszerű szerkesztő létrehozása, ami a nagyon alap Verilog tervek (Digitális technika és Laboratórium 1) szimulációját könnyíti.
USB over Ethernet (IP) megoldások vizsgálata
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A "ne kelljen otthonra Xilinx ISÉ-t telepíteni" projekt egyik lehetséges megvalósítása: a feltelepített ISE fut valahol a "felhőben", viszont az FPGA panel a te gépedre van csatlakoztatva. Hogyan fogod felprogramozni?
Linux virtuális driverek
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Nagy elosztott rendszereknél előfordulhat, hogy valamilyen Linux alapú mérőalkalmazás olyan szenzort használna, amely nincs is az adott hardverhez. Milyen jó lenne, ha a nem létező szenzorhoz mégis lenne egy olyan driver, ami a szenzor működését virtualizálja.
Processzorfrekvencia változtatás FPGA-n futó Linux rendszeren
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Beágyazott rendszereknél fontos paraméter az adott eszköz fogyasztása. Ezt el lehet érni különböző perifériák alkalmi lekapcsolásával, vagy magának a processzor órajelfrekvenciájának feladatfüggő szabályozásával. A feladatod ez utóbbinak vizsgálata lenne.
Mini TFTP szerver (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
Sok beágyazott eszköz használja a TFTP protokollt a hardver vagy szoftver konfiguráció letöltésére. A fejlesztést könnyítené, ha a TFTP szerver képes lenne USB eszközökről is beolvasni a konfigurációt. A hallgató feladata ennek megvizsgálása és implementálása.
Multi Kommunikációs Protokoll Illesztő (SPI, I2C, RS-232, RS-485, GPIB, CAN) fejlesztése NI FlexRIO Platformra (National Instruments)
Külső konzulens: Póser István
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A kiírásban szereplő feladat egy olyan FlexRIO modul tervezése, amely a tesztállomásokban elterjedten használt kommunikációs protokollokat képes illeszteni egy FlexRIO kártyához. Továbbá a FlexRIO modulhoz olyan interfész kialakítása LabVIEW alatt, amely lehetővé teszi egyszerű kommunikáció megvalósítását az eszközök között.
Nagysebességű hátlapi kommunikáció verifikálása UVM alapokon (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A SystemVerilog alapú verifikáció egyre nagyobb teret hódít. A hallgató feladata egy létező nagy sebességű hátlapi busz verifikációs környezetének átírása a SystemVerilogon alapuló UVM-re.
PCI IP verifikálása UVM alapokon (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A SystemVerilog alapú verifikáció egyre nagyobb teret hódít. A hallgató feladata egy létező PCI IP core verifikációs környezetének átírása a SystemVerilogon alapuló UVM-re.
SPDIF kapcsoló mátrix hardver készítése FPGA felhasználásával (Lightware)
Külső konzulens: dr. Kovács Imre
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A hallgató feladata megismerkedni az SPDIF interfésszel és az azon továbbítható audio formátumokkal (linear PCM, Dolby AC3, DTS) és olyan hardver tervezése, mellyel megvalósítható egy 8x8-as digitális audio mátrix kapcsoló. Az FPGA-ban meg kell valósítani az SPDIF adatfolyam dekódolását. A mátrix kezelőfelülete lehet PC oldali alkalmazás vagy LCD kijelzőn és nyomógombokon megvalósított felület.
Video tesztjel generátor és video mérő alkalmazás készítése PC-s kártyával (Lightware)
Külső konzulens: dr. Kovács Imre és Fejes Dávid
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A hallgató feladata megismerkedni a digitális video interfészekkel és egy kiválasztott PC-s video capture kártya felhasználásával video mérő alkalmazást készíteni, mellyel később automatizált teszteket lehet végezni, vagy adott készülék fejlesztése során a digitális video interfészeket minősíteni lehet.
VNA hibakorrekciós eljárások analízise (National Instruments)
Külső konzulens: Balogh Viktor
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A hallgató feladata a Vector Network Analyzer kalibrációk során használt korrekciós eljárások (SOLT elsősorban) vizsgálata. A cél egy olyan eljárás kidolgozása, amely a kalibráció során előállított hiba koefficiensek alapján képes kiszűrni elhasználódott kábeleket, helytelen csatlakozásokat, stb.
Impedanciaillesztés és hibaszámítása nagyfrekvenciás rendszerekben (National Instruments)
Külső konzulens: Balogh Viktor
Tanszéki konzulens: Fehér Béla
A hallgató feladata a nagyfrekvenciás rendszerekben az alkatrészek pontatlanságából adódó „impedance mismatch” hatásának vizsgálata az átviteli paraméterekre (S-parameters). A cél egy olyan hibamodell alkotása, amely segítségével a mérési eredményből a hibás komponens szűrhető. A modell Ni hardvereken verifikálható.
Ethernet over SDH (Ericsson)
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
Távközlő rendszerekben előfordulhat, hogy a SDH/PDH hálózaton kell Ethernet csomagokat átküldeni. A hallgató feladata ennek létező megvalósításainak megismerése és rendszerbe integrálása.
Tesztkörnyezet Jason alá.
Tanszéki konzulens: Dobrowiecki Tadeusz
Jason AgentSpeak ágensnyelven programozható ágensek kisérleti platformja. Feladat egy olyan ágens környezet kialakitása a platformon, amelyben kisérletezni lehet különféle kooperativ és versengő viselkedésekkel.
Processzorszimulátor RISC-V utasításkészlethez
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A Berkeley egyetemen kidolgozott RISC-V egyike a teljesen nyílt utasításkészlettel rendelkező processzoroknak. A feladatod egy processzorszimulációs körmyezet írása, melynek során megismerkedhetsz egy processzor utasításkészlet tervezési szempontjaival, virtualizációs technológiák alapjaival, beágyazott rendszerek szimulációjával.
Az egyensúlyozás objektív minősítése
Tanszéki konzulens: Jobbágy Ákos
A feladat egy vizsgálati eljárás és egy meglevő szenzor által szolgáltatott jeleket kiértékelő algoritmus kidolgozása, személyek egyensúlyozásának számszerű jellemzése.
FPGA alapú 3D grafikus processzor megvalósítása
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
A feladat célja egy olyan egyszerűbb 3D grafikus processzor létrehozása, amely hatékonyan implementálható Xilinx FPGA áramkörön, s biztosítja a 3D megjelenítéshez szükséges alapvető raszterizálási funkciókat (láthatósági vizsgálat, shading).
Komponens alapú hardververifikáció SystemC nyelven
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A feladatod a SystemC alapú hardververifikációnak és különböző szintjeinek (TLM, RTL) megismerése és ennek alapján egy komponensekből álló verifikációs rendszer elkészítése. Ebből persze nem sok derül ki, olvass tovább!
QEMU processzorszimulátor Xilinx platformokhoz
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A feladatod egy, a beágyazott alkalmazásokban népszerű processzor (platform) szimulációs rendszer használhatóbbá tétele.
IP core alapú SoC rendszerépítő készítése
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
Vágjunk bele valami nagyba! Ha szereted (szeretitek) a hardvert de kényelmesebben érzed (érzitek) magad (magatokat) a szoftveres dolgok közt, neked (nektek) való lehet a téma. A feladatod (feladatotok) lényege egy olyan szoftver megírása volna, amely segítségével egy leírófile-ból automatikusan generálható egy komplett processzoros rendszer Verilog nyelvű megvalósítása.
Processzornaplózás hibakeresési célokra
Tanszéki konzulens: Wacha Gábor
A feladatod egy elsősorban multicore rendszerek (ahol már elég komoly konkurens működés tapasztalható) megvizsgálására-hibakeresésére alkalmas programcsomag kidolgozása, mely a processzor viselkedését megfigyelve a program lefutása után nyújt bugvadászati lehetőségeket.
Linux portolása a LOGSYS Spartan-6 FPGA kártyára
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A Linux operációs rendszer egyre népszerűbb beágyazott környezetben is. A Linux kernel a 2.6.36.2 verziótól kezdve támogatja a Xilinx MicroBlaze processzort. Az önálló laboratórium feladat célja egy olyan MicroBlaze processzort tartalmazó rendszer elkészítése a LOGSYS Spartan-6 FPGA kártyára, amely képes a Linux futtatására, valamint az operációs rendszer portolása erre a hardverre.
FPGA alapú PCIe gyorsító tervezése
Tanszéki konzulens: Szántó Péter
Az FPGA alapú hardveres gyorsítókártyák esetén igen fontos a processzor (rendszer memória) és a gyorsító kártya közti hatékony adatátvitel. A feladat célja egy FPGA alapú PCIe DMA egység elkészítése.
Mintaalkalmazások készítése a LOGSYS rendszerre
Tanszéki konzulens: Raikovich Tamás
A LOGSYS rendszer a tanszéken kifejlesztett oktatási segédeszköz. Az önálló laboratórium feladat célja különféle mintaalkalmazások elkészítése a LOGSYS FPGA kártyára, valamint lehetőség van saját kiegészítő modulok megépítésére is.
Komplex, képfeldolgozáson alapuló orvosi diagnosztikai eljárások párhuzamos megvalósítása
Tanszéki konzulens: Horváth Gábor
A feladat célja képfeldolgozáson alapuló; orvosi CAD (számítógéppel segített diagnosztikai) rendszerekben a számítási eljárások kidolgozása és hatékony párhuzamos implementációja garfikus processzorokon
Orvosbiológia szakcikkek statisztikai és magas szintű nyelvészeti elemzése adat- és tudásfúzió támogatására
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében a felhasználható nyelvészeti eszközök megismerése és akár fejlesztése mellett a kivonatolást támogató keretrendszer megvalósítása a cél.
Optimalizálási feladat megoldása korlátos programozással
Külső konzulens: Kovács András, MTA SZTAKI
Tanszéki konzulens: Strausz György
Tervezési, optimalizálási feladatok megoldása korlátos programozással. Kovács András (MTA SZTAKI) által felajánlott téma.
Nagyteljesítményű és nagyáteresztő képességű számítások felhasználása genomikai statisztikai vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Egy folyó kutatásban egy 64-szer 8 magos-32 GB-os környezetben fejlesztünk több statisztikai genetikai elemzést, amelyek remek lehetőséget kínálnak a nagyteljesítményű (high-performance computing, HPC) és a nagyáteresztő képességű számítások (high-throughput computing, HTC) megismeréséhez, és azok kombinációjához.
Nagy dimenziójú genotipizálási és szekvenálási adatok elemzése
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Nagy dimenziójú genotipizálási adatok elemzése (GWAS, CGH, NGS) és genomrekonstrukciós módszerek új generációs szekvenálási mérések esetén
Grafikus felhasználói felület fejlesztése döntési hálókhoz, amely támogat általános lokális függési modelleket, idői dimenziót, és szabadszöveges jegyzetelést
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében megismerhető a Bayes háló reprezentáció, a döntési hálók, ami a döntéstámogatás kurrens eszköze, és cél egy azt funkcionálisan támogató modern grafikus felület megvalósítása.
Hiányos adatok kezelése Bayes hálókkal statisztikai és oksági vizsgálatokban
Tanszéki konzulens: Antal Péter
Az önálló labor keretében a hiányzás típusainak, a statisztikai és oksági vizsgálatok típusainak a megismerése mellett a hiányzás kezelésére nagy számításigényű módszereket lehet kifejleszteni, amelyek a folyó Bayes hálós kutatásokhoz kapcsolódnak.
Jogi szakértői rendszerek fejlesztése
Tanszéki konzulens: Strausz György
A jogi szakértői rendszerek fejlesztése (jogszabály modellezés, tudásreprezentáció, dokumentum modell készítés, dokumentum kezelés) különböző gyakorlati területeken.
CSVCSV