Szövegelemző és -annotáló rendszer fejlesztése

Tanszéki konzulens: 
A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE437
Tel.:
+36 1 463-2899
Email: meszaros (*) mit * bme * hu

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2016
A kiírás jellege: 
önálló labor, szakdolgozat/diplomaterv

Célkitűzés

A cél olyan rendszer megvalósítása, amely a mesterséges intelligencia (MI) különféle módszereit alkalmazza tudáskinyerés céljából természetes nyelvű szövegek elemzésére (és annotálására).

A feladat részletei

Az elképzelt megoldás az intelligens ágens megközelítésre épít, amely biztosíthatja a rendszer minél szélesebb körű autonóm működését, másrészt a feladat dekomponálását, harmadrészt különféle MI  módszerek egységes rendszerbe történő integrálását.

Az alkalmazható módszerek és algoritmusok köre igen széles a nyelvi elemzéstől kezdve, a különféle tudásalapú és tanuló rendszereken keresztül a szótár-, vagy ontológia-alapú megoldásokig. A feladat testre szabása során a jelentkező kiválaszthatja azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel szívesen megismerkedne, illetve dolgozna.

A potenciális alkalmazási területek tárháza is széles az üzleti intelligencia rendszerektől kezdve a történeti és irodalmi szövegek elemzésén keresztül a személyi információbeszerző rendszerekig.

Lehetséges részfeladatok

A feladatkiírás sokféleképpen szabható személyre, például:

  • információkinyerés webes adatforrásokból (weblapok, Facebook stb.),
  • szöveggyűjtemény tudáselemeinek felismerése, annotálása, kinyerése és felhasználása (pl. útleírások térképre rendezése)
  • szöveg összekapcsolása és bővítése tudásbázisokkal (pl. háttérinformációk megjelenítése a Wikidata segítségével)
  • és további remek hallgatói ötletek

 

Szükséges kompetenciák - megszerezhető képességek

A feladat sikeres megoldásához alapvető programozói tudás (pl. Java, C, Python) szükséges, speciális (pl. NLP) nyelvek és algoritmusok előzetes előismerete nem.

A feladat megoldása során gyakorlati ismeretek szerezhetők természetes nyelvű elemzők működéséről, autonóm ágensrendszerek megvalósításáról, megismerhetők fogalomtárak, ontológiák és különféle tudásreprezentációs eszközök (pl. RDF), valamint a kiválasztott MI eszközök és módszerek (pl. gépi tanulás, szabályalapú rendszerek stb.).

A jelentkezés menete, mi várható a konzulenstől...

Ezen a lapon összefoglaltam, mire számítok a jelentkezőktől, illetve mi várható tőlem.

 
Kapcsolódó tantárgyak: 
Komplex MI alkalmazások
Kapcsolódó tantárgyak: 
Tudásalapú szolgáltatások
© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató