Tehetséggondozás a tanszékünkön

Új tehetséggondozó program a MIT-en

A MIT a Kar többi tanszékével együtt új tehetséggondozó programot indít kiemelkedően jól tanuló BSc-s hallgatók számára. (Lásd még a VIK és a HK weblapját!) Az első két félévet jól teljesítő, tehetséges és szorgalmas BSc-s hallgatóknak egyéni feladatokat, kis projekteket kínál, amelyekhez oktatói konzultációt biztosít. A programban résztvevőknek ezért a pluszmunkáért nem jár kredit, de a haszna nagyon nagy lehet. A tananyagban nem szereplő, érdekes szakmai feladatok később akár az önálló munka, szakdolgozat-készítés, TDK munka során folytathatók, megalapozhatják a mesterképzés, sőt, akár a doktori képzés keretében végezhető kutatást. A részleteket lásd itt!

További tehetséggondozó programjaink

A tehetséggondozás további formájaként egy-egy tantárgyhoz kapcsolódóan fakultatív foglalkozásokat tartunk  és tanulmányi versenyeket szervezünk, különböző jutalmakkal is ösztönözve a hallgatókat. A beágyazott rendszerek tanításához, a gyors prototípus-készítéshez komplett fejlesztőkörnyezeteket hoztunk létre („mitmót”, LOGSYS). Nagyon népszerű a hallgatók körében a Formula Student versenyautó-építéshez kapcsolódó elektronikus fejlesztés, illetve az ehhez nyújtott támogatásunk. A Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány is bekapcsolódott a tehetségtámogató tevékenységünkbe többek között az ún. kütyü pályázatával és a hallgatók kényelmesebb tanulását szolgáló hallgatói sarok bebútorozásával. A MIT életében különleges helyet foglal el az Önálló laboratórium tantárgy és mint hallgatói laboratórium, ahol a hallgatók szabadon kísérletezhetnek, dolgozhatnak. Bemutatjuk a hallgatóink és konzulenseik sikeres TDK tevékenységét, és a szakmai gyakorlatok és a projektmunkák eredményeit is.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató