Schnell László Műszer- és Méréstechnika Alapítvány

Az Alapítvány  célja segíteni a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék oktatási, kutatási és tudományos feladatainak minél hatékonyabb és magasabb színvonalú elvégzését az alábbi lehetőségek kibővítése révén:

  • Kiemelkedő képességű doktorandusz hallgatóinak anyagi támogatása ösztöndíjjal, ösztöndíj kiegészítéssel;
  • A BME Műszer- és Méréstechnika Tanszékén folyó graduális és posztgraduális képzés minőségi színvonalának emelése, szakmai díjak létrehozása;
  • Külföldi és hazai vendégoktatók Tanszékre történő meghívásának, valamint a Tanszék oktatóinak és hallgatóinak tudományos ülésszakokon, gyakorlatokon való részvételének anyagi támogatása.

Postacím: a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék címén, 1521 Budapest, pf. 91.
Telefon: 463-2057, Fax: 463-4112,
Ügyintéző: Király-Stroh Csilla
Adószám: 18078697-1-43,
OTP számlaszám: 11711034-20834102 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató