Bemutatkozás

A Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék (MIT) 2024. június 24-én kapta új nevét, fennállásának 70 éves évfordulóján. Jogutódja a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéknek (MIT), mely történetének első időszakában - Műszer- és Méréstechnika Tanszék (MMT) néven - az akkortájt kifejezetten sikeres magyar műszeripar egyik fontos háttérintézményeként szolgált. Kezdetben az erősáramú ipar precíziós műszereinek fejlesztése kapcsán, majd az automatikus kiegyenlítésű mérőhidak és mérőrendszerek, végül az orvostechnikai ipar intelligens mérőműszereinek fejlesztésével szerzett magának hazai és nemzetközi elismerést. A karon ez a tanszék vezette be elsőként az Önálló laboratórium nevű, projektalapú képzési formát, és a doktoranduszok minden évben megrendezett miniszimpóziumát.

Mai szakmai profilját a rendszerváltást követő évtized során alakította ki. A korábbi évtizedek kutató-fejlesztő munkái nyomán kompetenciái mélyen rendszertechnikai hátterűek, a hallgatók szakmaiságát formáló tantárgyai összetett problémákhoz kötődnek. Az évtizedek során megőrizte kifejezetten mérnök-tanszék jellegét, ahol az igényes szakmai munka fókuszában a hallgatók alkotóképességének fejlesztése áll.

A tanszék fő kompetenciaterületei az alábbiak:

1. Mesterséges Intelligencia (MI)
1.1. Gépi tanulás
1.2. Bayesi rendszeralapú MI
1.3. Adat- és tudásfúzió
1.4. Bioinformatika
2. Kritikus rendszerek
2.1. Szolgáltatásbiztos rendszerek tervezése, megvalósítása és felügyelete
2.2. Formális módszerek alkalmazása a rendszertervezésben
2.3. Modellalapú szoftverfejlesztés
3. Jelfeldolgozás
3.1. Modellvezérelt jelfeldolgozás
3.2. Méréstechnika
3.3. Aktív zajcsökkentés és audio jelfeldolgozás

4. Beágyazott rendszerek

4.1. Beágyazott információs rendszerek tervezése
4.2. Digitális rendszerek tervezése programozható logikai áramkörökkel
4.3. Elosztott rendszerek, precíz óraszinkronizáció
 
Mesterséges Intelligencia kutatócsoport
A kutatócsoport célja, küldetése olyan informatikai rendszerek elemzése, szintézise és integrálása, amelyek nagybonyolultságú, heterogén tudás reprezentációját és szervezését igénylő feladatmegoldást támogatnak vagy akár teljesen automatizálnak. A felhasznált szakterületek és módszerek között megtalálható a gépi tanulás, a bizonytalan tudás reprezentálása, a hibrid logikai-valószínűségi tudásmenedzsment, különböző reprezentációjú tudás - számszerű, természetes nyelvű szöveges, képi stb. - feldolgozása, autonóm elosztott intelligenciájú rendszerek, beágyazás alkalmazói rendszerekbe.
Az elért eredményeket a csoport kutatói számos területen - többek között a bioinformatikában, komplex ipari folyamatok modellezésénél, orvosi diagnosztikai és tanácsadó rendszerekben, a képfeldolgozásban, üzleti informatikai feladatok megoldásában - alkalmazzák sikeresen.
 
Kritikus rendszerek kutatócsoport
A csoport három fő területen ért el nemzetközileg is kiemelkedő eredményeket.
  • Szolgáltatásbiztos rendszerek: megbízható, nagy rendelkezésre állású, biztonságkritikus, garantált szolgáltatásminőségű rendszerek (decentralizált és blokklánc rendszerek, IT infrastruktúrák, beágyazott rendszerek) tervezése, megvalósítása és működésének felügyelete.
  • Modellalapú rendszertervezés: módszertanok, fejlesztési környezetek és technikák kidolgozása számítógépes rendszerek, illetve szoftverek precíz mérnöki modellek és modelltranszformációk segítségével történő tervezéséhez, fejlesztéséhez és projektvezetéséhez.
  • Formális módszerek: formális modellek és matematikai algoritmusok alkalmazása számítógépes rendszerek, szolgáltatások és szoftverek tervezése, megvalósítása, valamint funkcionális, megbízhatósági, biztonsági és teljesítménytulajdonságainak ellenőrzése (verifikációja és validációja) során.
Jelfeldolgozás kutatócsoport
A kutatócsoport a modell alapú jelfeldolgozás különböző területein rendelkezik magas szintű szakértő tudással, ahol a fizikai világról szerzett tudást, a priori információt beépítik az algoritmusokba, ezáltal biztosítva robusztusságot a zajok, zavarások ellen. Ennek legfontosabb alkalmazási területei: méréstechnika, rendszeridentifikáció, digitális jelfeldolgozás. A kutatócsoport kiemelkedő eredményeket ért el az akusztika (aktív zajelnyomás, fizikai modell alapú hangszer szintézis), ill. precíziós méréstechnika (pl. inverz szűrés) területén.

Beágyazott rendszerek kutatócsoport

A csoport munkatársai az alábbi főbb kutatási területeken értek el kimagasló eredményeket.
  • Beágyazott rendszerek tervezési módszertana.
  • Újrakonfigurálható rendszerek. A kutatási terület magába foglalja a heterogén, nagyteljesítményű, több magos rendszerek egyetlen programozható áramkörben történő tervezését és megvalósítását is.
  • Elosztott rendszerek valós idejű működése, precíz óraszinronizáció.
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató