Mesterséges intelligencia

A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék az 1970-es évek második felétől kezdve foglalkozott komplex mérőrendszerek tervezésével. E rendszerekre jellemző volt az összetett funkcionalitás, a komplex döntések meghozatalára való képesség, illetve a szakterülethez, szakértő felhasználókhoz igazodó, rugalmas felhasználói felület kialakítása. A mérőrendszerek komplexitásának növekedése, a megoldandó feladatok bonyolultsága, a minél több ismeret felhasználása vetette fel az intelligens rendszerek kifejlesztése iránti igényt.

Az intelligens rendszerek olyan komponensekből épülnek föl, ahol megjelennek az emberi intelligens problémamegoldás folyamatát is modellező, adaptív és asszociatív számítási eljárásokat alkalmazó eszközök is, alkalmasak a tudás különböző formáinak kezelésére, jellemző rájuk a tanulás útján történő ismeretszerzés, az adatokban megtestesülő tudás kinyerésének és felhasználásának képessége, és ezáltal a környezet változásaihoz való nagyfokú alkalmazkodás, valamint a komponenseik sokrétűségén túl a komponensek újszerű összekapcsolása is.

  • Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport
    A Tanszék mérőrendszerekkel foglalkozó csoportjából 1993-ban alakult meg az Intelligens Rendszerek kutatócsoport, a mai Mesterséges intelligencia csoport, és indult el a Mesterséges intelligencia tárgy oktatása. Az elmúlt három évtizedben forradalmi, az egész emberiséget érintő változások következtek be a mesterséges intelligencia területén, merőben új kihívásokat teremtve. A kari Mesterséges intelligencia...
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató