Véleménymérnökség a XXI. században

Tanszéki konzulens: 
A doktorandusz fényképe
doktorandusz
Szoba: IE415

A kiírás adatai

A téma státusza: 
Aktív (aktuális, lehet rá jelentkezni)
Kiírás éve: 
2017
A kiírás jellege: 
önálló labor
A véleménymérnökség jelentősége nagymértékben megnőtt a 21. század elején. A blogok és közösségi médiák, azaz a laikus tartalomszolgáltatók és tartalomközvetítők megjelenésével gyökeresen megváltoztak a közvélemény alakításának lehetőségei és keretei. A klasszikus, tartalomelemzésen alapuló sajtófigyelés nyújtotta lehetőségeket messze túlszárnyalja az internetes tartalmak programozott gyűjtése és matematikai eszközökkel való elemzése. A véleménymérnök feladatai a következők lehetnek:
 
1. Klaszterezettségi és szomszédossági vizsgálatok: az egyes közszereplők vagy politikai pártok támogatói klaszterezettségének, a táborok esetleges átfedéseinek vizsgálata.
 
2. Távolsági metrikák definiálása közszereplők között, majd ezek programozott kiértékelése a közösségi hálózatok analízisével.
 
3. Távolsági metrikák definiálása közsszereplők és sajtóorgánumok között, majd ezek kiértékelése a közösségi médiák programozott vizsgálatával.
 
4. Tranziens analízis: egy-egy esemény, kifejezés, kulcsszó néhány nap alatt söpör végig a világ közvéleményén. Az, hogy miből mekkora hír lesz, gyakran apróságokon, "véletleneken" múlik. Ezeknek a folyamatoknak az analízise, a tendenciák és szabályszerűségek felismerése fontos és izgalmas feladat.
 
A hallgató feladata egy a konzulenssel egyeztetett konkrét jelenség vagy struktúra vizsgálata kvantitatív eszközökkel, az előzetesen felállított hipotézis alátámasztása vagy megcáfolása. A feladat elvégzéséhez szükség van programozási és gráfelméleti alapismeretekre (lényegesen kevesebbre, mint amennyit a "Számítástudomány alapjai" c. tantárgy megkövetel). Webes technológiák (JavaScript, PHP, jQuery, stb.) ismerete előny, de nem feltétel.
 
A témát elsősorban MSc hallgatók számára ajánlom, de erősen motivált BSc hallgatók jelentkezését is örömmel fogadom.
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató