Témakiírások (villamos)

Használhatja az összetett keresést, ha kulcsszavak, és a munkatársak / doktoranduszok listáját, ha konzulens szerint szeretne keresni. A Hibatűrő Rendszerek Kutatócsoport témakörei a csoport honlapján találhatók.

Design and verification of a performance accelerator for Cortex-M SoCs (Arm Hungary)
A feladat célja egyszerűbb hardver gyorsító IP tervezése Verilog nyelven. A téma kidolgozása során a hallgató elmélyíti ismereteit a logikai tervezés és verifikáció területén, megismeri az ehhez kapcsolódó tervezési lépéseket.
FreeRTOS alkalmazástechnikája többmagos MCU környezetben
A felvezetőtechnika fejlődésével az alkalmazások növekvő számítási kapacítás elvárásainak kielégítésére megjelnnek a többmagos, heterogén architektúrájú mikrovezérlők. A feladat ilyen rendszerekben (pl. ST STM32H745/755, TI AM 243x) a FreeRTOS alkalmazási lehetőségeinek a vizsgálata.
Okosotthon-rendszer megvalósítása
Intelligens otthoni szolgáltatások megvalósítása beágyazott hardverek segítségével, egyszerűbb természetes nyelvű interfész készítése a rendszerhez.
Robot játék autó tervezése
A feladat egy 2 önálló motorral és után forduló kerékkel rendelkező autó megtervezése, megvalósítása. Az autót különféle szenzorokkal és rádiós kapcsolattal (WiFi és/vagy Bluetooth) kell felszerelni, hogy az akadályokat akár önállóan ki tudja kerülni ill. PC-s vagy mobiltelefonos kapcsolat megvalósulhasson.
UVM kompatibilis verifikációs komponens tervezése és megvalósítása SystemVerilog nyelven DDR SDRAM memóriához (Veriests)
A feladat célja egy olyan UVM verifikációs komponens kifejlesztése, amely képes megvalósítani egy DDR SDRAM memória, illetve egy DDR SDRAM memória vezérlő szerepét.
UVM kompatibilis verifikációs komponens tervezése és megvalósítása SystemVerilog nyelven AXI4-lite protokollhoz (Veriests)
A feladat célja egy AXI4-Lite protokollt megvalósító UVM verifikációs komponens kifejlesztése.
UVM kompatibilis verifikációs komponens tervezése és megvalósítása SystemVerilog nyelven a PCI express szállítási rétegéhez (Veriests)
A feladat célja egy, a PCIe szállítási rétegét megvalósító UVM verifikációs komponens kifejlesztése.
Tetszőlegesen választott digitális áramkör verifikációja Python nyelven (Veriests)
A feladat célja egy tetszőlegesen választott funkcionális elem verifikációs környezetének kifejlesztése python környezetben.
Digitális biztonsági modul funkcionális verifikációja UVM (Universal Verification Methodology) felhasználásával (Veriests)
A feladat célja egy meglévő, nyílt forráskódú biztonsági modul (pl. CRC, ECC, AES, RSA) UVM verifikációs környezetének megtervezése és implementálása.
APB (Advanced Peripheral Bus) interconnect verifikációja funkcionális és formális verifikációs technikákkal (Veriests)
A feladat célja egy APB interconnect modul UVM verifikációs környezetének megtervezése és implementálása.
Vérnyomásmérő okostelefonos/PC-s kapcsolattal
A feladat egy oszcillometriás elven működő vérnyomásmérő tervezése. MSC-s jelentkező esetén kiegészítése optikai pulzusmérővel (mérés pontosítása) és androidos vagy PC-s kapcsolattal. Szakdolgozatként, diplomatervként továbbvihető.
MIDI-s "HANG" ütőhangszer
Ennél az elektronikus ütőhangszernél az elektronika egy szenzor segítségével figyeli, hogy a hangszer 8 ütőfelülete közül melyiket ütik meg és milyen erősséggel. Egy további érzékelővel a hangmagasság kissé módosítható (pitch bend controller) Ezeket az információkat MIDI interfészen keresztül elküldik a hangszer hangját generáló egységnek (PC-n futó program)
Virtuális mélyhangsugárzás (VBS) megvalósítása
A hallgató feladata virtuális mélyhangsugárzás (VBS - Virtual Bass System) megvalósítása kisméretű hangszórók hangérzetének javítására. A módszer alapgondolata, hogy az alaphangot annak felhangjaival helyettesíti.
Többcsatornás teremhang-kompenzáció
A hallgató feladata termek kisfrekvenciás viselkedésének mérése, modellezése, és kompenzáló szűrők tervezése.
Szűrőtervezés audio alkalmazásokhoz
A hallgató feladata a hallás frekvenciafelbontásának megfelelő szűrők tervezése audio alkalmazások céljára.
Fizikai alapú hangszintézis
A hallgató feladata egy adott hangszer fizikai modelljének megalkotása, a szükséges mérések elvégzése, és esetlegesen a szintézis algoritmus valós idejű megvalósítása.
Napelemes rendszerek vizsgálata
Napelemes (fotovoltaikus) rendszerek kutatási és fejlesztési tevékenységében részvétel.
Napelem panelt optimalizáló modul fejlesztése
Napelem panel. Hatásfok növelés. Konverter tervezés. HW&SW fejlesztés.
Kapcsolóüzemű tápegység (SMPS) készítése
Szabályozható tápegység. Saját specifikáció. Nagyobb teljesítmény. Hatásfok.
Feszültség - áram görbesereg regisztráló műszer
Csináljunk egy olyan komplett műszert, amivel nagy teljesítményű napelem panelek (500+ W) kimenő villamos karakterisztikáját lehet automatizáltan megmérni.
Rezgésakusztikai rendszer optimalizálása (ThyssenKrupp)
A kormányrendszer vezérlő szoftverében számos olyan funkció található, melynek célja, hogy a rendszer által kibocsátott rezgést és zajt csökkentse. Ezeknek általában számos állítható paraméterük van, melyek közül az optimális kombináció megtalálása nem triviális feladat.
Motion Magnification (ThyssenKrupp)
A hallgató feladata a video magnification algoritmus megismerése, implementálása és tesztelése kísérleti, valamint valós, ipari körülmények között.
Belső tool fejlesztése MATLAB nyelven (ThyssenKrupp)
A napjainkban egyre növekvő népszerűségnek örvendő, csendes hibrid és teljesen elektromos hajtásláncú autók fejlesztése során kiemelt figyelmet kell fordítani a kormányrendszer rezgésakusztikai viselkedésére. A hallgató feladata a Thyssenkrupp által írt GUI megismerése és kibővítése további funkciókkal: a felhasználói felület fejlesztése, új jelfeldolgozási algoritmusok implementálása.
Spektrum analizátor fejlesztése Xilinx RFSoC FPGA áramkör felhasználásával (Flex)
A feladat célja a Xilinx nagy mintavételi frekvenciájú (GHz) AD és DA átalakítót tartalmazó System-on-Chip eszközeinek megismerése, s ezen a platfromon egy spektrum analizátor készítése. A feladat elvégzése során a hallgató tapsaztalatot szerez az IP- és HDL alapú FPGA tervezésben, és a beágyazott SW fejlesztésben.
MVB protokoll stack megvalósítása FPGA techológiával (Knorr-Bremse)
A feladat célja egy FPGA alapú MVB (Multifunction Vehicle Bus) protokoll stack fejlesztése National Instruments sbRIO platformon. A téma kidolgozása során a hallgató taspasztalatot szerez a HDL fejlesztéssel, az LabView-val és a C++ programozással.
Rotorpozíció-szenzor kompenzálása PMS motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
A forgórész szögpozíciója az elektromos motorok mezőorientált szabályzásának egyik kulcsparamétere. A jelölt feladata a rotorpozíció mérésének nemideális tulajdonságait kompenzálni, ezáltal a szabályzás tulajdonságait javítani.
Távlabor összeállítása
Egy vagy több hallgatói mérést kell távoktatásos formában megvalósítani. Magában foglalja az automatikus műszervezérlést, áramkörtervezést, mérés megtervezését.
Szigetüzemű energiahálózat vezérlőjének fejlesztése (evopro Innovation)
Az evopro Innovation Kft kifejlesztette az MCS mikrogrid vezérlő rendszert, amely alkalmas egy szigetüzemű hálózat fogyasztóinak és napelemes termelő eszközeinek monitorozásával a hálózatban termelt villamos energia felhasználásának vezérlésére. A feladat témája az MCS mikrogrid vezérlő szoftverének fejlesztése
Beágyazott Linux futtatása ipari peremszámítógépen (evopro Innovation)
Az evopro Innovation Kft kifejlesztette az eITG ipari átjáró (gateway) modult, amely optimálisan kialakított számítási teljesítménnyel sokoldalú kommunikációs interfészekkel és a legkorszerűbb kiberbiztonsági megoldásokkal rendelkezik. A feladat az eITG beágyazott peremszámítógép beágyazott Linux operációs rendszerének kialakítása.
Vasúti rezgésdiagnosztikai rendszer szoftverének fejlesztése (evopro Innovation)
Az evopro Innovation Kft nemzetközi együttműködésben mérőrendszert fejleszt, amely alkalmas átmeneti vasúti pályaszakaszok (hidak, alagutak, útátjárók stb.) dinamikus viselkedésének valós-idejű megfigyelésére. A feladat témája az eRTD beágyazott mérőrendszer működtető szoftverének fejlesztése.
Vasúti diagnosztikai adatok analízise (evopro Innovation)
Az evopro Innovation Kft kifejlesztette az ERDM240 vasúti diagnosztikai rendszert. A mérőrendszer 2014-ban Magyar termék 2015-ben Innovációs Nagydíjat nyert. A feladat témája az ERDM240 mérőrendszer mérési adataira épülő adatanalízis rendszer elemzéseinek fejlesztése.
Vasúti diagnosztikai rendszer központi szoftverének fejlesztése (evopro Innovation)
Az evopro Innovation Kft kifejlesztette az ERDM240 vasúti diagnosztikai rendszert. A mérőrendszer 2014-ban Magyar termék 2015-ben Innovációs Nagydíjat nyert. A feladatkiírás témája az ERDM240 mérőrendszer központi szoftverrendszere egyes komponenseinek fejlesztése Java környezetben.
Légijármű ütközéselkerülő és kétirányú kommunikációs rendszer fejlesztés
A feladat: légijárműveken (kisrepülőgép, drón) alkalmazható, kiegészítő biztonsági és kommunikációs rendszer továbbfejlesztése, mely segítséget nyújt abban, hogy a közeli hasonló légijárművek detektálhatók legyenek, és mozgásuk alapján a potenciális ütközés veszélyére figyelmeztessenek.
PCI/PXI platformon vezérelt DAQ kártyával mérés és jelgenerálás megvalósítása
Egy DAQ kártya, amely alkalmas egy véges idejű analóg mintafüggvény digitalizálására, és egy PC segítségével tetszőleges mérőműszerek valósíthatók meg úgy, hogy a mért analóg jelet digitalizálás után számítógéppel feldolgozzuk. A DAQ kártya másik fontos alkalmazása a mérőjelek generálása, ahol a számítógép segítségével állítjuk elő a digitális vagy analóg mérőjeleket.
Komplex burkolóra alapozott információfeldolgozás SDR platformon
A hallgató feladata, hogy egy SDR vevő egység funkcionális blokkjait megismerje és elsajátítsa az alapsávi ekvivalens előállításához szükséges ismereteket. A SDR vevő egység jellégénél fogva a javasolt jelfeldolgozási feladat egy RF nagyfrekvenciás jel dinamikus feldolgozása, kiértékelése és megjelenítése az alapsávban. A konkrét feladat konzulenssel történő egyeztetést követően hangolható.
IoT eszköz alapú adatgyűjtő rendszer
A feladat során egy/több nodeMCU IoT eszközzel szenzoros méréseken alapuló környezeti adatok begyűjtése történik meg.
Beágyazott rendszerekben végzett automata mérések megvalósítása GPIB műszervezérlésre alapozva
A beágyazott rendszer definíció szerint olyan autonóm működésű rendszer, mely szoros kapcsolatban áll környezetével. Életünk szinte minden területén megtalálhatóak a beágyazott alkalmazások, az intelligens szenzoroktól kezdve egészen az automata gyártósorokig. Az érzékelés, mérés, jelfeldolgozás, beavatkozás, kommunikáció mind-mind feladata lehet egy beágyazott rendszernek.
Beágyazott rendszer vezérlésének implementálása USB porton IoT eszközre alapozva
A feladat elvégzése során a hallgató képessé válik komunikációs protokoll implementálására, IoT eszköz és fejlesztői környezetének kezelésére, felhasználói grafikus szoftver elkészítésére.
Automata mérések buszrendszeren keresztül történő beágyazása a szoftver definiált elektronikai (SDE) megközelítésben
Az önálló labor során a feladat olyan mérési eljárások kidolgozása a LabVIEW (vagy más, a műszervezérlést támogató) fejlesztőkörnyezet segítségével, amelyek képesek egy adott buszrendszeren (RS232, GPIB) keresztül programozható műszereket vezérelni, adott méréseket autonóm módon elvégezni és virtuális műszereket megvalósitani egy folyamatirányító PC vezérlése mellett.
ML space exploration (ARM)
A téma célja egy olyan módszer kifejlesztése, amely mesterséges intelligencia használatával képes a verifikáció idejét, komplexitását jelentősen csökkenteni.
5G mobilhálózatok időszinkronizációs megoldásainak vizsgálata (Ericsson)
Az 5G hálózatokban alkalmazható időszinkronizációs megoldásokkal történő ismerkedés, szinkronizációs algoritmusok kidolgozása és vizsgálata.
Theremin hangszer digitális változatának megvalósítása
A theremin olyan hangszer, melyet 2 fémrúdhoz közelített kézzel lehet vezérelni (hang magasság, hangerő). Az eredeti analóg áramkörökkel működik. Szép, különleges hangot állít elő. A feladat a digitális változat megvalósítása, Cypress PSoC-vel. (Analóg perifériákat és programozható logikát is tartalmazó mikrokontroller.)
1 csatornás ECG okostelefonos vagy PC-s kapcsolattal
Az ECG készülékek mérik és megjelenítik, a hordozható holterek tárolják is az ECG jeleket. A mért adatokat PC-n meg lehet jeleníteni, feldolgozni. A professzionálisak 12 csatornán mérnek, de kaphatók egyszerűbbek is. A feladat egy 1 csatornás, okostelefonhoz és/vagy PC-hez kapcsolható ECG készülék megtervezése és a “deszkamodell” megvalósítása.
Pulsoximéter okostelefonos vagy PC-s kapcsolattal
Egyes szivbetegségeknél fontos a véroxigén szint és a pulzus figyelése. A feladat egy olyan, tervezése, mely optikai elven (max30100 chip segítségével) méri a véroxigén szintet és szívritmust, eltárolja az adatokat, ill. beállítható értékhatárok átlépése esetén figyelmeztető jelzést ad. A készülék androidos és/vagy PC-s kapcsolattal rendelkezik.
Mellszívó készülék teszter készítése
A mellszívó készülékkel a felesleges anyatejet szokták lefejni. A készülék tulajdonképpen egy motor hajtással működő szivattyú. Ezen kell különféle méréseket végezni (pl. nyomás-idő függvény stb.) és a mérési eredmények alapján a készüléket minősíteni.
Mobil munkagép szenzor adatainak egyesített feldolgozása (Jetter Automation Hungary Kft.)
A Jetter Automation Hungary Kft a mobil automatizálás területén különféle munkagépekhez fejleszt és gyárt vezérlő, megjelenítő és adatátviteli egységeket. A feladatban a fokozott pontosságú sebesség és elmozdulás információ előállítása a cél a precíziós terepi munkavégzéshez szükséges korrekciókhoz a Jetter hardverén (algoritmus és SW fejlesztés).
Gázmérő szimulátor készítése okosmérőhöz (ITRON)
A modern, okos gázmérők nagy része a mai napig mechanikus elven működő berendezést használ az átáramlott gáz mennyiségének mérésére. A hallgató feladata egy olyan szimulációs környezet készítése, amely a Silicon Labs EFM32 Giant Gecko fejlesztői paneljén futva képes a hozzá kapcsolt elektronikus mérőegység számára szimulálni egy valós berendezés működését.
Nyomás és hőmérséklet szimulátor ITRON
A gázszolgáltatók a számlázáshoz nem az elfogyasztott gáz térfogatát veszik alapul, hanem a mért értékből szabványos módon, különféle korrekciókat végrehajtva származtatják a normalizált értéket. Ez a számítás a végponton elhelyezett mérőben történik. A tanuló feladata, hogy átfogó képet kapjon a korrekciós számítások elvéről, majd megtervezze és elkészítse a szoftver implementációját.
Videó átméretező megvalósítása Vivado HLS-ben
A feladat egy valósidejű feldolgozásra képes, jó minőségű videó átméretező egység fejlesztése Vivado HLS-ben.
FPGA és GPU alapú AI demó rendszer kialakítása
A feladat célja egy kiválasztott neurális hálózat (pl. objektum detektálás detectNET-tel) megvalósítása Xilinx FPGA és NVIDIA Jetson platformon.
Hallgatói ötleten alapuló mikrokontrolleres feladat
A hallgató hozza a mikrokontrollerhez kapcsolódó feladat ötletet (saját vagy külső cég). Kapcsolódhat Bluetooth-hoz, WiFi-hez, USB-hez stb. Jelentkezés mail-ban, utána személyes megbeszélés.
Deinterlacing algoritmus megvalósítása CUDA-ban
A feladat célja egy deinterlacing algoritmus kidolgozása és megvalósítása CUDA-ban.
Több csatornás PCIe DMA megvalósítása Kintex-7 FPGA-ban
A feladat célja egy több csatornás, Scatter-Gather képes PCIe DMA egység kifejlesztése.
RISC-V alapú rendszer megvalósítása Logsys Kintex-7 FPGA kártyán
RISC-V processzor alapú rendszer implementálása és tesztelése Logsys Kintex-7 FPGA kártyán.
Intelligens szoftverek IoT környezetben
A beágyazott és IoT rendszerek technológiai fejlődésével és elterjedésével felmerül annak a lehetősége, hogy erősítsük az "intelligens" viselkedésüket. A feladat ilyen jellegű kísérleti rendszerek megvalósítását célozza.
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése
3 fázisú aszinkron motor vezérlés tervezése gyártása, beüzemelése, amely a részletes leírásban szereplő funkciókat valósítja meg. A feladatra 1 MSC-s hallgatót várunk. Sikeres végrehajtás esetén 450.000 Ft pályadíj.
Hűtés-fűtésvezérlés adott beágyazott GSM+ IO extender kártyával
Tervezzen és valósítson meg hűtés-fűtés rendszer vezérlést komplett, már kifejlesztett beágyazott egyedi I/O kártyával (vezérlővel) a lenti funkciók ellátására, amelyhez a teljes fejlesztési dokumentációt átadjuk. További információk a részletes kiírásban. A feladatra 2 MSC-s hallgatót várunk, tehát párban kérjük a jelentkezést.Sikeres végrehajtás esetén 350.000 Ft pályadíj/fő.
Hűtés-fűtésvezérlés kereskedelmi PLC felhasználásával
Tervezzen és valósítson meg hűtés-fűtés rendszer vezérlést kereskedelmi forgalomban kapható PLC vezérlővel a részletes kiírásban szereplő kiépítéshez. A feladatra 2 MSC-s hallgatót várunk, tehát párban kérjük a jelentkezést.
Kisérletek Cypress PSOC-vel
A Cypress PSOC-k programozható digitális és analóg egységeket is tartalmazó mikrokontrollerek. A feladat során meg kell ismerkedni a fejlesztési környezettel (PSOC Creator) majd valamely később meghatározandó, a programozható analóg egységeket is felhasználó feladatot megvalósítani vele.
Debug interfész készítése ARM Coresight szabványú mikrovezérlőkhöz
A feladat célja olyan debug interfész készítése LabVIEW környezetben, amely segítségével a modern 32 bites mikrovezérlők tesztelését el lehet végezni egy integrált tesztkörnyezetben, mint amilyen az NI VeriStand.
ARM magú mikrovezérlőkön futó szoftver real-time nyomonkövetése
A modern mikrovezérlők lehetővé teszik, hogy a rajtuk futó kód végrehajtását külső hardveres támogatás segítségél megfigyeljük. A feladat egy olyan National Istruments eszközöket használó tool elkészítése, amely képes a Trace adatok mérésére, és azok feldolgozására.
Molekulák virtuális szűrésének megvalósítása Xilinx SDAccel használatával
A feladat a molekulák virtuális szűrését gyorsító, FPGA alapú rendszer fejlesztése a Xilinx magas szintű SDAccel fejlesztői környezetének segítségével.
Elektromos kormányszervó akusztikus zajkibocsátásának vizsgálata
Szervokormányokban használt motorok rezgésének analízise, mérések tervezése, módosítási javaslatok tétele.
Jelfeldolgozás pythonban
A hallgató feladata a python programozási nyelv jelfeldolgozási lehetőségeinek vizsgálata. Mivel a python egy ingyenesen használható magasszintű script nyelv, így alkalmas jelfelolgozó algoritmusok gyors fejlesztésére, tesztelésére. A feladat során különböző beépített jelfeldolgozási funkciók felderítése és tesztelése a cél, kiemelten koncentrálva valós idejű alkalmazásokra.
Impedanciamérés hálózatanalizátor segítségével
A hallgató feladata egy E5061B típusú hálózatanalizátor segítségével kialakítható impedanciamérésre alkalmas elrendezések vizsgálata.
Általános szenzorinterface készítése hangkártyához
Hangkártyához analóg szenzorinterfész tervezése
Természetes nyelvű felület Androidon
A feladat lényege egy olyan Androidos alkalmazás készítése, amely valamilyen alkalmazási területen természetes nyelvű (akár hangalapú) kommunikációt valósít meg.
Nyomatékingadozás kompenzációja BLDC motorokban (Robert Bosch Automotive Steering GmbH)
A nyomatékingadozás minimalizálása alapvető fontosságú az elektromos motorok szabályzásában. A jelölt feladata egy olyan hatékony eljárás fejlesztése, amely a lehető legkevesebb mérés segítségével megtalálja az optimális kompenzáló paramétereket.
Általános méréstechnikai vagy jelfeldolgozási feladat megoldása mikrokontroller segítségével
A feladatban egy tetszőleges, de a képzési szintnek megfelelő bonyolultságú feladat megoldása a cél. A feladat során lehetőség van a mikrokontrollerre történő fejlesztés megismerésére, perifériák illesztésére, az elkészült rendszer tesztelésére. A megoldandó feladat bonyolultsága függ a képzés szintjétől (BSc/MSc).
Valós idejű járműkommunikációs (V2X) rendszerek: szenzorinformáció kooperatív disztribúciója (Commsignia Kft.)
A hallgató feladata napjaink vezetéstámogató rendszerei számára rendelkezésére álló információ források (szenzorok) vizsgálata és ezen adatok kooperatív megosztásának koncepcionális vizsgálata.
Jelanalízis mikrokontroller segítségével
A feladat ebben a témában egyszerű jelalakok mérése és megjelenítése mikrokontroller segítségével.
Periodikus jelek mérése mikrokontrollerrel
A feladat periodikus jelek mérése, valamint jellemzőinek kijelzése mikrokontroller segítségével.
Optimalizáció autóipari rendszerekben
A hallgató feladata, hogy megismerje egy tetszőlegesen választott szoftvermodul statikus és konfigurációs kódját, elemezze a felhasználási körülményeket és ennek ismeretében optimalizálja a modul tárigényét és futási idejét. A feladat megoldásához az alapképzés során elsajátított alapvető C programozási alapismeret szükséges, amelyeket a hallgató a munka során tovább mélyíthet.
Kódgenerálás és szoftverfejlesztés beágyazott eszközökre
Ha ezt a témát választod, az lesz a feladatod, hogy válassz egy téged érdeklő kódgenerálási problémát (pl. komponensek kommunikációja, állapottérkép, akár saját szöveges formátum, stb.), egy beágyazott célplatformot (pl. mbed, Arduino, Raspberry Pi, stb.) és fejlessz egy ilyen kódgenerátort. A munka előkészítése során közösen megbeszéljük, hogy mi a konkrét feladat és az elérendő célok.
Autóipari E2E réteg modell alapú tesztelése
A hallgató feladata egy olyan Java nyelvű program fejlesztése, amely a bemeneti kommunikációs mátrix és E2E konfiguráció alapján a magas szintű E2E védelmet megvalósító komponensekhez generál tesztbemenetet.
Automatikus kódgenerálás autóipari modellek alapján
A feladat kódgenerátor fejlesztése egy választott modulhoz. A munka keretében a hallgató megismeri a tesztelt modul specifikációját és konfigurációjának leírásmódját; feltérképezi a megvalósítás vagy teszt által használt C-nyelvű konfigurációs adatszerkezetet; valamint egy Eclipse-alapú autóipari modellező eszköz szolgáltatásaira építve megvalósítja a kódgenerátort Java nyelven.
Autóipari kommunikációs szoftver konfigurációja és integrációs tesztelése
A feladat a jelenleg rendelkezésre álló kommunikációs teszt keretrendszerre építkezve (i) a stack konfigurációja, (ii) a keretrendszer kiegészítése néhány magas szintű funkcióval, (iii) az említett szabvány által specifikált teszt esetek implementálása, azok futtatása CAN, illetve FlexRay kommunikáció esetén, valamint (iv) a SUT működésének verifikációja és erőforrás-felhasználásának mérése.
Hibatűrő memóriakezelés autóipari rendszerekben
A hallgató feladata az, hogy fejlesszen egy hibainjektor szoftvert, amellyel a flash array különböző sérüléseit lehet szimulálni, ezzel vizsgálva a flash memóriára épülő állománykezelő rendszer hibatűrő képességeit, esetleg a későbbiekben javaslatot adva a hibadetektáló és túlélő képességek javítására.
Adaptív szinuszillesztés
A feladat egy adaptív szinuszillesztő algoritmus programozása
Egyvezetékes LIN hálózat
Az autós LIN hálózatokhoz három vezetéket szoktak használni, a LIN-busz jelvezetéket, a földet (GND) és opcionálisan egy tápvezetéket (+12 V-ot), amelyről a csomópontokat táplálják. Kevés csomópontból álló, kis forgalmú hálózatban a LIN-busz vezetéket és a tápvezetéket össze lehet vonni, a slave csomópontokat meg lehet táplálni a LIN-buszról is.
Villamosenergia-minőség monitorozása LabVIEW alatt
A szolgáltató által biztosított villamosenergia minőségének monitorozása a hálózati feszültség jelalakjának vizsgálatával NI LabVIEW környezetben.
Tudománymetriai adatok programozott gyűjtése
Kutatók tudománymetriai (publikációkkal összefüggő) mérőszámainak programozott gyűjtése, metaadatbázis létrehozása.
Stúdiófelvételek utómunkáinak automatizálása
Digitális jelfeldolgozó algoritmusok fejlesztése a stúdiófelvételek egyik legfontosabb utómunkájának - a dob és percussion sávok pontosításának, gridre illesztésének - automatizálására.
Panellakás termikus identifikációja
Panellakás termikus viselkedésének vizsgálata, a lakás mint termikus rendszer modellezése.
Véleménymérnökség a XXI. században
A véleménymérnökség kifejezés nem újkeletű, de jelentősége óriásira nőtt a 21. század elején. A közösségi médiák, valamint a villámgyorsan szaporodó hírportálok és blogok elterjedésével a laikus tartalomszolgáltatás és tartalomközvetítés az élet szerves részévé vált. A véleménymérnök feladata ezen jelenségek vizsgálata a matematika szigorú eszközeivel.
A/D átalakítók szimulációja
A/D átalakítók szimulációja
Algoritmusok hardveres és szoftveres megvalósításának vizsgálata
A feladat célja egyszerűbb algoritmusok hardveres, szoftveres és HLS megvalósításának vizsgálata, illetve ezen megvalósítások egymással történő összehasonlítása különböző szempontok alapján (pl. erőforrás felhasználás, tervezési idő, stb.).
A/D tesztelő mérőrendszer fejlesztése LabVIEW-ban
Analóg-digitális átalakítók tesztelését végző program fejlesztése LabVIEW környezetben.
Természetes nyelvű felhasználói felületek
A feladat lényege annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy egy kellően korlátozott természetes nyelv (ún. kontrollált nyelv) mennyiben egyszerűsíti (teszi lehetővé) természetes nyelvű felhasználói felületek létrehozását.
Autóipari Ethernet
A feladat célja az Ethernet kommunikáció megvalósítása egy autóipari vezérlőegységben. A feladat végső célja egy Ethernet alapú kormányszervó vezérlőegység létrehozása a meglevő egységek áttervezésével, és ennek integrációja tesztpadon (vagy akár járműben).
Elektromos kormányrendszerek vezérlőegységének továbbfejlesztése
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. Ezen előírásokat úgy lehet betartani, hogy valamennyi részáramkört nagyon nagy gondossággal kell megtervezni és a működését megvizsgálni.
Szög- és nyomatékérzékelők autóipari alkalmazásokhoz
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A kormányrendszerek fontos része a kormányoszlop nyomaték- és szögérzékelője, továbbá a szervomotor vezérléséhez szükséges szögérzékelő. A hallgatói feladat során a teljes rendszer megismerése mellett cél a fenti szenzorok továbbfejlesztése és új módszerek kipróbálása.
Segédáramkörök elektromos kormányrendszerek fejlesztéséhez
A Thyssenkrupp Presta Hungary Kft. elektromos kormányrendszereket fejleszt személyautókhoz. A szervomotort meghajtó elektronikának (ECU) számos teljesítmény- és termikus előírásnak kell megfelelnie. A hallgatói feladatok során lehetőség van a futó fejlesztések megismerésére, valamint a fejlesztést segítő segédáramkörök tervezését, analizálását, bemérését kell elvégezni.
FPGA alapú PCI Express I/O kártya
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA I/O kártya kifejlesztése és a használatához szükséges szoftverek elkészítése.
FPGA alapú PCI Express kártya eszközmeghajtó-fejlesztéshez
A feladat célja egy olcsó, PCI Express interfésszel rendelkező FPGA kártya kifejlesztése eszközmeghajtó programok készítésének oktatásához, illetve gyakorlásához.
Adaptív szűrők hatékony megvalósítása
Nagy konvergenciasebességű, nagy fokszámú, illetve magas mintavételi frekvenciával működő adaptív szűrők megvalósítása nem triviális, miközben sok alkalmazásban szükség van rájuk. A téma kidolgozása során ilyen módszereket kell megismerni, illetve implementálni.
Aktív zajcsökkentés nagyszámú referenciajellel
A téma kidolgozása során olyan rendszer elvi vizsgálata és gyakorlati megvalósítása a cél, amely nagy számú referenciajelet használ fel.
© 2010-2022 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató