Ütemezés, osztályzatok, pótlások

Csatolt fájlként, a lap alján megtalálható a félév ütemezése.
 

Egy mérés osztályzata a 0.4*b+0.3*m+0.3*j képletből adódik (ezt egy tizedesre kerekítjük)
Itt b: Beugró és házi, m: mérés, j: jegyzőkönyv.
A félév végi jegy 0.6*F+0.2*ZH+0.2*EM képletből adódik, csak a végén kerekítünk.
(F: félévközi jegyek átlaga - a bevezető mérések nélkül)
Az adatok tájékoztató jellegűek, hiba esetén a megfelelő mérésvezetőt keressétek!

Mindkét oldal értelmezéséhez a kurzus és csoportkódotokra van szükség:
Ezek közvetlenül megadják, az osztályzólap mely sora vonatkozik rátok (név az osztályzólapon nem szerepel)
Az ütemezésnél pedig pl.: H12 71 annyit tesz, hogy:
H12 kurzus 7. csoportjának 1. tagja
H12 71 -> A Htc oszlopban megadott dátumokon jön
H12 71 -> H1 időpontban (hétfő 8:15)
H12 71-> A dt2 g5...9 oszlopban adott mérésre jön

Az alábbi magyarázó ábrán látható módon, a H12-71-es kódú hallgató október 16-án a 8-as számú mérést végzi (az ábra csak illusztráció, a tényleges beosztás csatolva taláható). A cellák színezése adja meg a termet.

 

 

 


Pótlások

A tárgyból összesen 2 mérés pótólható (az indoktól függetlenül), és egy mérés csak egyszer. Ez alól kivételt csak különösen méltányolható esetben teszünk. Az első három mérésből csak egy mérés pótolható. A vitás helyzetek elkerülése érdekében az előre tervezhető, méltánylandó hiányzásokat kérjük, hogy mindenki előre jelezze, ez mindenkinek saját érdeke. Utólag pótolni, megoldásokat találni sokkal nehezebb.

Az 1. mérésből fakultatív jellegű pótlást tartunk, de ettől függetlenül a pótlási alkalmakba beleszámít. Ez azt jelenti, hogy ha valaki az első mérésről hiányzik, az már csak egy mérést pótolhat.
Hiányzóknak a műszereket bemutató fóliák átolvasandók, az ismeretek a 2. mérés alatt megszerezhetők (viszont ettől ez a mérés nehezebb lesz, tehát nem javaslom az 1. mérés szándékos kihagyását).

A pótmérés teljesen független a normál méréstől, azaz minden esetben kell beugrót írni.

Erősen ajánlott, hogy a pótlási lehetőséggel mindenki csak különösen indokolt esetekben éljen (előre nem látható betegség, baleset...), pótolni mindenképpen kell. Nem ritka szituáció, hogy valaki nem megalapozott ok miatt hiányzik (elalvás, kirándulás, nem készült fel ...), aztán viszont ténylegesen rajta kívül álló ok miatt nem jelenik meg (pl. betegség, pótlás egyéb tantárgyból...). Ebben az esetben extra pótlási alkalom általánosságban nem biztosítható.


Félévközi pótlások

Hallgatói kérésre az üres vagy félév közben üressé vált helyekre lehet jelentkezni pótmérés céljából. Akik méltánylandó ok miatt előre láthatólag kihagyni kérnyszerülnek valamelyik mérést, azok a szabad helyeken akár előre is elvégezhetik az adott mérést, de ezt mindenképpen egyeztetni kell a tárgyfelelőssel! A jelentkezés módja erre a linkre kattintva érhető el.   A táblázat értelmezéséhez a lap alján csatolt fájként megtalálható ütemezés nyújt segítséget. Aki szeretne a lehetőséggel élni, az figyelmesen olvassa el a feltételeket!

 


Félév végi pótlás

A félév végi hivatalos pótlási időpont: 2019. dec. 2 (hétfő) és dec. 5. (csütörtök), szükség esetén dec. 6. (péntek)

Pótlásokra az alábbi kérdőíven kell jelentkezni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHuwVDIi72XsO-BE7KRR4X-9rLbkcM4LFRl3geNryDMsvh3w/viewform

A pótlások beosztása előre láthatólag 2019. nov. 29-én lesz elérhető. 

A pótlások beosztása elérhető a weblap alján található listában a csatolt fájlok között. A fájl csak BELÉPÉS után látható.

A pótmérést végző hallgatók Neptun kódja, illetve kurzus+csoport kódja megtalálható azon időpont alatt, amelyhez beosztásra került. A szürkével szedett időpontokban nincsen pótlás.

Kérem, hogy a beosztást minenki nézze meg alaposan! (bosszantó dolog azért bukni egy évet, mert valaki rossz időpontban megy be mérésre...) Esetleges kérdések esetén kérem, hogy írjatok a félreértések elkerülése érdekében. Kérem, hogy mindenki érkezzen inkább kicsit korábban, minthogy elkéssen! Több pótlási alkalom már nem lesz. Mindenki készüljön úgy, mint egy normál mérésre: erősen ajánlott elkészíteni a házi feladatot (a házi feladat nem változik, de érdemes átnézni, illetve a hibákat korrigálni), készüljön a beugróra és a mérésre. Attól függetlenül, hogy ki miért nem teljesített egy mérést, újra végig kell csinálni a teljes mérést (pl. valakinek elégtelen a jegyzőkönyve, akkor is kell új beugrót írni).

 

 

 

© 2010-2021 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató