Feladatok

Házi kiosztó rendszer

A mérésekre házi feladat készítendő. A házi feldat segít a mérési feladatok átlátásában, megértésében, illetve a beugró kérdések között is szerpelhet házi feladatban is fellelhető kérdés. Ennek megfelelően nincsen értelme másolt vagy nem önállóan megoldott vagy megértett házi feladat beadásának.

A házi feladat értékelése beszámít a beugró osztályzatába, illetve feltétele a mérésre kiosztható IMSc pont(ok) megszerzésének. 

Az első 3 mérési alkalommal nincs még házi feladat. A 4-11-es mérések feladatai a 3. oktatási héttől tölthetők le.

Házi feladatok letölthetőek a 3. oktatási héttől   (Kérjük a fedlapot kinyomtatva, aláírva beadni a megoldással együtt.)

A házi feladatokat kézzel írott formában várjuk (kivétel a 10-11 mérések, ott elektronikusan kell beadni)! Amennyiben hosszabb programkód vagy számítógépen generált ábra is tartozik a feladathoz, ott a program/ábra lehet nyomtatott formájú, de a szöveges értékeléseket kérjük kézzel írni. Kérjük a házi feladathoz tartozó feladatlapot kinyomtatva és aláírva elhozni a mérésre.

Minden méréshez végezze el a mérési útmutatóban található felkészülési feladatokat!

Habár a házi feladat el nem készítése nem vonja maga után a mérés pótlását, mindazonáltal a házi feladatok eredményei szükségesek lehetnek szükségesek lehetnek a mérésekhez, így mindenképpen erősen javasolt a házi feladatok megoldása. 

A házi feladat befolyásolja a beugró eredményét a következő módon (jelenléti oktatás esetén):

  • beugró végső = írásos beugró mérés elején + HF, ha az írásos beugró mérés elején legalább 2-es
  • beugró végső = elégtelen, ha az írásos beugró mérés elején elégtelen.

ahol az írásos beugró mérés elején: 1...4 eredmény lehet, a HF pedig 0...1 lehet. Nem kaphat tehát 5-ös beugrót, aki nem készített házi feladatot.  

A  2. és 3. mérésből házi feladat nincsen, de beugró van. Amennyiben a mérést vezető oktató azt tapasztalja, hogy a hallgató nem készült a mérésre, úgy a mérés megismétlésére kötelezheti a hallgatót.

A VIK wiki használatáról

Tudjuk, hogy van, és hasznosnak is tartjuk, sokat segíthet a készülésben. Ugyanakkor nem javasolt az összes házit valamely wikis megoldás beadásával "letudni".  Egyébként aláírjátok minden házinál, hogy saját alkotás...

Feladat kiadó (a feladatlapot kinyomtatva aláírva el kell hozni)

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató