Laboratórium 1

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE330
Tel.:
+36 1 463-3587
Email: orosz (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

2. mérés (Alapmérések) és 3. mérés (Digitális alapeszközök)

Orosz György 2017-09-21 17:44 Frissítve: 2017-09-21 17:44
Kedves Hallgatók!
 
A bevezető mérések pótlása a következő:
 
 * 2. mérés: Alapmérések
  > 2017. október 2. (hétfő)
  > 15:15 - 18:00
 
 
 * 3. mérés: Digitális alapeszközök
  > 2017. szeptember 28. (csütörtök)
  > 9:15 - 12:00

Csoportkód hozzárendelés

Orosz György 2017-09-11 12:26 Frissítve: 2017-09-11 12:26

Kedves Hallgatók!

Néhány esetben változás történt a megadott csoportkódokban (pl. volt, ahol két ugyanolyan csoprotkód is előfordult, nem a kért formátumban voltak...). Az alábbi táblázatban megtalálható a Neptun kód --> csoportkód hozzárendelés, ezt mindenki újra ellenőrizze.

Laboratórium 1, félévkezdet (2017)

Orosz György 2017-09-01 16:52 Frissítve: 2017-09-01 16:52

Kedves Hallgatók!

Jövő héten kezdődik az új félév, és Laboratórium 1-ből szeretnék néhány fontos információt átadni. Az első mérésen a
csoportbeosztást készítjük el, és műszerismertető lesz. Kérem, hogy az első méréshez tartozó anyagokat olvassa át mindenki!

Tartalomátvétel

Bevezetés

A képzés elsődleges célja a hallgatók szakmaspecifikus gyakorlati ismereteinek és készségeinek fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében ismetereteket szereznek, ill. mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre és mérőeszközökre vonatkozóan, elsajátítják a mérések megtervezésének, összeállításának és végrehajtásának alapvető módszereit, valamint az alaplabor eszközeinek használatát, gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, ill. eljárásait, és megismerik a mérések dokumentálásának valamint a mérési eredmények további felhasználásának legfontosabb szabályait. A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók képesek kell legyenek egyszerűbb elektrotechnikai, elektronikai, ill. digitális technikai problémákhoz kapcsolódó mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére, a mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére. A kitűzött célok megvalósulása érdekében a hallgatók az alaplaborban komplex feladatokat oldanak meg. Ezeknek egyes elemeit a mérésre történő felkészülés időszakában, másokat a laboratóriumi munka keretében, ill. ezt követően kell elvégezniük. A felkészülés időszakára esik (1) a mérési feladat elvégzéséhez szükséges elméleti alapok átismétlése, ill. elsajátítása, beleértve mind a mérendő objektumra, mind a mérési módszerre vonatkozó ismerteket, (2) a konkrét mérés megtervezése a mérendő objektum ismeretében, (3) a mérésre vonatkozó terv ellenőrzése pl. szimulációval, (4) a szükséges mérőeszközök kiválasztása, (5) a mérés feladattervének/programjának teljes, vagy részleges elkészítése. A laboratóriumi munka végeztével a munka eredményeit és tapasztalatait összegző dokumentum/jegyzőkönyv elkészítése zárja a feladatok sorát.