Laboratórium 2

Tárgyfelelős

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE330
Tel.:
+36 1 463-3587
Email: orosz (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tárgyfelvétel irányelvek, FONTOS

Orosz György 2018-01-11 11:44 Frissítve: 2018-01-11 11:51
Kedves Hallgatók!
 
Három fontos témáról szól az üzenet, mindenki olvassa mindet végig, mert mindenki érintett (még, ha látszólag nem is):
 * tárgyjelentkezés zárásának időpontja
 * szabályozástechnikát teljesített/nem teljesített hallgatók
 * kurzusajánlás specializációkhoz 
Tartalomátvétel

Bevezetés

A Laboratórium 2 c. tárgy keretében folyó képzés elsődleges célja – a Laboratórium 1 c. tárgy folytatásaként – a hallgatók szakma-specifikus gyakorlati ismereteinek elmélyítése és ilyen irányú készségeinek további fejlesztése. Ennek érdekében a hallgatók előzetes felkészülést, és a végrehajtás során intenzív közreműködést igénylő feladatokat oldanak meg, amelynek keretében: a) további ismereteket szereznek, ill. mélyítenek el a szakmájuk szempontjából fontos anyagokra, alkatrészekre, berendezésekre, rendszerekre, ill. fejlesztő-, valamint mérőeszközeikre vonatkozóan, b) bővítik ismereteiket a mérések megtervezése, összeállítása és végrehajtása, valamint a laboratóriumban rendelkezésre álló eszközök használata terén, c) gyakorolják a mérési eredmények kiértékelési módszereit, ill. eljárásait, és bővítik az összetettebb mérések dokumentálásával, valamint a mérési eredmények további felhasználásával kapcsolatos ismereteiket. A megszerzett ismeretekkel és készségekkel a hallgatók képesek kell legyenek: d) az előtanulmányaikkal megalapozott, szakma-specifikus problémákhoz kapcsolódó, összetettebb mérési feladatok önálló megtervezésére és kivitelezésére, e) a mérési eredmények helyességének/megfelelőségének megítélésére, és mindezek dokumentálására. A tárgy keretében folyó képzés amellett, hogy a mérnöki munkához elengedhetetlenül szükséges gyakorlati készségek továbbfejlesztését segíti, szerepet vállal f) a hallgatók mérnöki szemléletének formálásában, g) szakmai felelősségtudatuk erősítésében, valamint h) problémamegoldó és kommunikációs képességük fejlesztésében. A kitűzött célok megvalósulása érdekében a hallgatók – a Laboratórium 1 c. tárgy keretében megismert formában – komplex feladatokat oldanak meg. Ezeknek egyes elemeit a mérésre történő felkészülés időszakában, másokat a laboratóriumi gyakorlat keretében, ill. ezt követően kell elvégezniük. A felkészülés időszakára esik (1) laboratóriumi gyakorlat elvégzéséhez szükséges elméleti alapok átismétlése, ill. elsajátítása, beleértve mind a mérendő/tervezendő objektumra, mind a mérési/tervezési módszerre vonatkozó ismerteket, (2) a konkrét mérés megtervezése a mérendő objektum ismeretében, (3) a mérésre vonatkozó terv ellenőrzése pl. szimulációval, (4) a szükséges mérőeszközök kiválasztása, (5) a mérés feladattervének/programjának teljes, vagy részleges elkészítése. A laboratóriumi munka végeztével a munka eredményeit és tapasztalatait összegző dokumentum/jegyzőkönyv elkészítése zárja a feladatok sorát.