Projektek

A kvantálás elmélete Vezető: Kollár István

A kvantálás statisztikai elmélete, a kvantálási zaj tulajdonságainak feltételei.

A kvantáláselmélet továbbfejl. Vezető: Kollár István

A kerekítés (általánosabban a kvantálás) minden digitális eszközben fellépő jelenség: az egyes értékeket mindig véges bitszámon ábrázoljuk, tehát általában kerekítenünk kell. A kvantálás...

ACCUSE Vezető: Pataricza András

Digitális rendszerek funkcionális és megbízhatósági validációjához különböző absztrakt matematikai modellek használhatók, pl. adatfolyam-gráfok, Petri-hálók, folyamat algebra, stb. Ezen modellező...

ADC tesztelés Vezető: Kollár István

A/D átalakítók tesztelésére 2001-ben jött létre az IEEE1241-es szabvány. A projekt célja a szabvány algoritmusait Matlab kö...

ADVANCE Vezető: Micskei Zoltán

Az “Addressing Verification and Validation Challenges in Future Cyber-Physical Systems” (ADVANCE) nevű H2020 RISE kutatási projekt a jövő...

Ágensek és információkeresés Vezető: Mészáros Tamás

A projekt fő célkitűzése annak megvizsgálása és feltárása, hogy az intelligens ágensek hogyan alkalmazhatóak elosztott informá...

AGTIVE 2011 Vezető: Varró Dániel

 Az AGTIVE 2011 szimpózium a gráftranszformáció gyakorlati és ipari alkalmazásainak bemutatását megcélzó nemzetközi...

Akusztikai jelfeldolgozás Vezető: Sujbert László

Az aktív zajcsökkentés és a digitális hangszintézis, ezen belül is a hangszerek fizikai modellezése a tudományos érdeklődés középpontjában áll, szerepük a számítástechnikai eszközök fejlődésével...

Algoritmusok mozgásanalízishez Vezető: Jobbágy Ákos

A kutatás célja a jelenleg elérhető passzív markerbázisú mozgásanalizátorok pontosságának (ezen felül felbontásának és reprodukáló képességének) vizsgálata volt. Ehhez megfelelő modellt és mérési...

Anonimitás Vezető: Tóth Gergely

A projekt célja kettős: egyrészt anonimitási módszerek (anonim üzenetküldés, anonim engedélyezés) tudományos elemzése és kifejlesztése, másrészt pedig ezek Internetes implementáiója egy...

Behatolásvédelem Vezető: Hornák Zoltán

Számítógépes rendszerek struktúrális behatolásvédelme.

Biometrikus digitális aláírás Vezető: Hornák Zoltán

A digitális aláírás technológiailag szavatolja az aláírt dokumentum sértetlenségének ellenőrizhetőségét, valamint az aláíró fél (felek) letagadgatatlan azonosítását. A leggyengébb láncszem az...

Biztonság-kritikus rendszerek Vezető: Pataricza András

A projekt célja egy olyan nyílt modell-analízis metodológia és keretrendszer kifejlesztése, amely nagymértékben hozzájárulhat beágyazott, biztonságkritikus rendszerek szoftver minőségének...

Biztonsági távfelügyeleti rendszer Vezető: Hornák Zoltán

A Biztonsági Távfelügyeleti Rendszer alapötletét az informatikai és a hagyományos vagyonvédelmi rendszerek között húzható analógia adta. Míg a hagyományos eszközöknél gyakori az a megoldás, hogy a...

Bosch Laboratórium Vezető: Scherer Balázs

A BOSCH Beágyazott Rendszerek Laboratórium eszközei a tanszéknek azt a képességét erősítik, amelyre alapozva felkészíti a...

BRAINEH Vezető: Szántó Péter

BRAINE konzorcium

Az EU-s és hazai forrásból támogatott BRAINE Projekt az közelhálózati (edge computing) mesterséges...
CCLAB Vezető: Hornák Zoltán

A számítógépes programok biztonsági hiányosságaiból eredő visszaélések rendkívül komoly károkat okoznak nemzetgazdasági szinten. A vírusok és egyéb informatikai támadások nagy száma mutatja, hogy...

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató