Projektek

Formális hibadiagnosztika Vezető: Pataricza András

A munka célja a nagybonyolultságú digitális rendszerek diagnosztikai algoritmusainak kutatása volt. Kidolgoztuk az adatfolyam háló alapú tervező rendszerekhez illeszkedő tesztszámító algoritmusok...

Gyors impulzusok dekonvolúciója Vezető: Dabóczi Tamás

Ultragyors mintavételező oszcilloszkópok sávszélességét az aktuális technikai-technológiai határokon túl nem lehet növelni. Azonban létező leggyorsabb oszcilloszkópot is kalibrálni kell. Erre egy...

Hibatűrő rendszerek ellenőrzése Vezető: Majzik István

A biztonságkritikus területeken is egyre terjedő informatikai alkalmazások mind magasabb követelményeket támasztanak a használt rendszerek szolgáltatásaival szemben. A magas fokú, garantált...

Hibatűrő szabályozástechnika Vezető: Péceli Gábor

A projekt olyan fejlesztő eszközök kidolgozását célozza meg, amelyek segítik és lehetővé teszik a diagnosztizált hibák alapján magukat adaptív módon, dinamikusan újrakonfiguráló rendszerek...

Hibrid intelligens keretrendszer Vezető: Strausz György

A különböző formában rendelkezésre álló ismeretek együttes, hatékony felhasználása az intelligens rendszerek témakörének egyik alapproblémája. Elsősorban az elérhető információforrások számának...

Hibrid intelligens módszerek Vezető: Pataki Béla

Komplex rendszerek modellezésében igen gyakori, hogy a hagyományos modellezési eljárások nem, vagy csak nagyon korlátozott érvénnyel alkalmazhatók. Ezen rendszerek jellemzője, hogy komplexitásuk,...

Hibrid intelligens rendszerek Vezető: Horváth Gábor

A kutatás során komplex rendszerek hibrid-intelligens megközelítés alkalmazásával történő modellezési és irányítási kérdéseivel foglalkoztunk. Ennek során eredményeket értünk el a egyes neurális...

Hibrid-neurális rendszermodellezés Vezető: Horváth Gábor

Nemlineáris rendszerek fekete doboz modellezése zajos mérési adatokból, hibrid-neurális megközelítés. Elvi lehetőségek és korlátok, a gyakorlati alkalmazások speciális kérdései. A kutatás tárgya...

HIDE Vezető: Pataricza András

A HIDE (Magas szintű integrált környezet megbízható rendszerek tervezéséhez) projekt fő célkitűzése az, hogy olyan integrált környezetet teremtsen a gyakorlati tervezőnek, ami lehetővé teszi...

I2RT Tudásközpont Vezető: Mészáros Tamás

A Központ egy magyar nyelvű elektronikus tudásbázis, amely bevezetést nyújt szakterületeibe, bemutatja azok alap- és alkalmazói technológiáit, segít a megfelelő eszközök kiválasztásában, valamint...

Identifikáció a fr. tartományban Vezető: Kollár István

MATLAB alá készült rendszeridentifikációs toolbox továbbfejlesztése. További információ elérhető a projekt hivatalos honlapján.

Indukciós áramlásmérő Vezető: Görgényi András

Partnerünk célja a jelenleg is gyártott áramlásmérő termékcsaládjának továbbfejlesztése volt. A projekt lényegi...

Információ és Tudás Tárház Vezető: Dobrowiecki Tadeusz

A kutatás fő célkitűzése új intelligens tudás tárházak analízise, tervezése és megvalósítása, melyek lehetővé teszik a fejlett tudás és üzleti információ menedzsmentet. A magyar IKF konzorcium...

Informatikai biztonság Vezető: Hornák Zoltán

Az Internetre csatolt számítógépekre leselkedő veszélyek feltérképezése, a támadások és támadásra utaló jelek vizsgálata.

Informatikai biztonság oktatása Vezető:

Projektünk célja egy olyan informatikai biztonsággal foglalkozó WEB portál kialakítása, amely a jelenleg elérhető hasonló tartalmú oldalaktól eltérően kevésbé a termékfüggő konkrétumokra, hanem...

Integrált Biometrikus Rendszerek Vezető: Hornák Zoltán

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéke két kis és középvállalkozással, a Tateyama Magyar Laboratórium Kft-vel, és a SEARCH-LAB Kft-vel...

Integrált hiba-detektálás Vezető: Péceli Gábor

Szabályozott folyamatok nagyfokú biztonságához, hatékonyságához és megbízhatóságához elengedhetetlen, hogy rendszerhiba, rendszerelem meghibásodása illetve normálistól eltérő rendszerműködés...

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató