Hibrid intelligens keretrendszer

Hibrid intelligens keretrendszer fejlesztése
Típus: 
FKFP
Kezdés éve: 
2001
Befejezés éve: 
2004

Tanszéki projektvezető

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE423
Tel.:
+36 1 463-4394
Email: strausz (*) mit * bme * hu

Tanszéki résztvevők

A munkatárs fényképe
docens
Szoba: IE423
Tel.:
+36 1 463-4394
Email: strausz (*) mit * bme * hu

Elérhetőségek

Koordinátor: 
BME MIT
Felelős: 
Strausz György

Bemutatás

A különböző formában rendelkezésre álló ismeretek együttes, hatékony felhasználása az intelligens rendszerek témakörének egyik alapproblémája. Elsősorban az elérhető információforrások számának jelentős növekedése és az adatgyűjtést végző eszközök fejlődése ismét előtérbe helyezte az intelligens rendszerek területét az utóbbi években. A tervezet munka a kibővült lehetőségek kihasználásának egyik fontos területén fogalmaz meg két fő célkitűzést: Hibrid intelligens módszerek kutatása. A kutatás során a hibrid intelligens rendszerek témakörében ismert feladatok közül a neurális és a szakértői elvű rendszerek (szabályalapú, keretalapú, szemantikus háló alapú rendszerek) integrálásának kérdéseivel kívánunk elsősorban foglalkozni. Többféle modell ismert ilyen jellegű megközelítés megvalósítására, de az ismert hibrid struktúrák hatékonysága még nem érte el azt a szintet, hogy megfeleljenek komplex alkalmazási környezetek igényeinek. Így mind az újabb modellek kutatása, mind a jelenleg ismert modellek megvalósítási kérdéseinek vizsgálata indokolt és egyben ígéretes terület. Hibrid intelligens keretrendszer fejlesztése. A hibrid intelligens rendszerek fejlesztésének egyik jelentős akadálya, hogy nem áll rendelkezésre olyan környezet, amely megfelelően támogatná a neurális és szakértői elvű rendszerek integrációs modelljeinek tesztelését, demonstrálását illetve továbbfejlesztését. A pályázatnak célja egy olyan hibrid intelligens keretrendszer tervezése és megvalósítása, amely alkalmas a kutatásokhoz szükséges vizsgálatok eszközeként funkcionálni, illetve képes a tanszéken a témában folytatott oktatási tevékenységek demonstrációs háttereként szolgálni.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató