Projektek

Integrált projektmenedzsment Vezető: Pataricza András

A projekt célja olyan szoftverfejlesztési költségszámító és optimalizáló eljárás és keretrendszer kidolgozása, mely segítségével UML (Unified Modelling Language ) bázisú tervezés esetén lehetővé...

Intelligens adatfeldolgozás Vezető: Pataricza András

A kutatás fő célja az intelligens adatfeldolgozási módszerek hibamodellezésben való alkalmazása, különös tekintettel a heurisztikus és automatikusan generált modellek közti összehasonlításra. A...

Intelligens dekonvolúciós rendszer Vezető: Dabóczi Tamás

Mérőrendszerek véges sávszélességük miatt frekvenciafüggően torzítják a mérendő időtartománybeli jelet. Ennek kompenz...

Intelligens érzékelők Vezető: Tóth Csaba

A projekt célja: Intelligens érzékelők-beavatkozók (sensors, actuators) Ethernet/internet (TCP/IP) hálózatokba kapcsolása. A projekt témak...

Intelligens jelanalizátor Vezető: Kollár István

A közvetlen digitális szintézis (DDS) a digitális áramkörök sebességének növekedésével vált lehetővé. Alkalmazásával a jelgenerátorok egy teljesen új generációja jött létre, amelyek...

Intelligens Rendszerek Vezető: Dobrowiecki Tadeusz

Angol nyelvű képzés Intelligens rendszerek a Mérés- és Szabályozástechnikában címmel, valamint a magyarországi Informatikus Mérnök képzés integrálása az európai oktatási rendszerbe.

Intelligens Termék Gépkönyv Vezető: Mészáros Tamás

Intelligens, web-alapú terméktámogatási rendszer kifejlesztése.

Inverzszűrés és alkalmazásai Vezető: Dabóczi Tamás

Mérőrendszerek pontosságának határt szab a rendszer véges sávszélessége és nemlinearitásuk. A korlátot szabhatjá...

Inverzszűrés és identifikáció együttes optimalizálása Vezető: Dabóczi Tamás

Időfüggvények mérésekor előfordul, hogy a mérni kívánt jel sávszélessége nagyobb, mint a mérőműszeré. Ha a műszer...

Ipari folyamatok modellezése Vezető: Pataricza András

A kutatási projekt célja, hogy a CASE objektum-orientált technológia segítségével egy általános keretrendszer kifejlesztésére kerüljön sor, amelynek segítségével ipari termelési folyamatok modell-...

Jelfeldolgozó architektektúrák Vezető:

Napjainkra az integrált áramkörök (IC) tervezése a gyártástól független, önálló iparággá vált. A korszerű, nagybonyolultságú IC-k a system-on-a-chip (SoC) koncepció jegyében kerülnek megtervezésre...

Jelzőszám alapú diagnosztika Vezető: Majzik István

Mélyen beágyazott környezet- és adatfüggő szoftverhibák esetén igen nehéz utólag - a hiba bekövetkezése és leállása után - megtalálni, mi okozhatta a hibát. Egy olyan módszerre van szükség, amely...

Kaotikus jelfeldolgozás Vezető:

Az INSPECT Projekt célja, hogy olyan, a kaotikus rendszerek nemlineáris dinamikáján alapuló eljárásokat fejlesszen ki a digitális hírközlés és jelfeldogozás területén, amelyek egyszerűségük, áruk...

Kaotikus jelszintetizátorok Vezető:

Számos adatátviteli alkalmazásban a kisugárzott információt hordozó jel spektrumát ki kell terjeszteni. A kaotikus jelek felhasználhatók a hagyományos szórt spektrumú rendszerekben mint...

Kaotikus nemlineáris áramkörök Vezető:

Az OTKA kutatás célja olyan kaotikus áramkörök, ill. detekciós algoritmusok kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a kaotikus adatátviteli rendszerek megvalósítását. A kutatás legfontosabb...

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató