Informatikai biztonság oktatása

Informatikai biztonság oktatása és szemléletformáló anyagok terjesztése
Típus: 
HIF/IKB
Kezdés éve: 
2003
Partnerek: 
ELTE TTK Informatikai Szakmódszertani Csoport

Tanszéki résztvevők

A munkatárs fényképe
óraadó
Szoba: Search Lab

Elérhetőségek

Koordinátor: 
BME MIT SEARCH group

Bemutatás

Projektünk célja egy olyan informatikai biztonsággal foglalkozó WEB portál kialakítása, amely a jelenleg elérhető hasonló tartalmú oldalaktól eltérően kevésbé a termékfüggő konkrétumokra, hanem sokkal inkább a szemléletformálásra, a biztonsági látásmód kialakítására, ökölszabályok felismerésére és rögzítésére valamint ennek eredményeként a tudatosság, a biztonságérzet és a bizalom megerősítésére koncentrál. E téren sajnos társadalmi szinten jelentős hiányosságok tapasztalhatóak. A kitűzött cél elérése érdekében a WEB technológia lehetőségeinek teljes palettáját fel kívánjuk használni az egyszerű hierarchikusan szervezett tartalomtól, az ökölszabályok tudatosítását célzó interaktív játékokon túl, az önellenőrzésre alkalmas teszteken keresztül, a multimédiás anyagok bemutatásáig. A tananyag összeállítása több éves szakmai oktatási tapasztalat, illetve a már elkészült anyagok, tantárgy tematikák, jegyzetek és videón rögzített előadások forrásaira épít. A WEB portál kialakítása során a jelenleg elérhető nyomtatott irodalmakon jelentősen túlmutató, új technológiákra épülő, a biztonsági szemlélet kialakítására és hosszú távú, tudatos, megalapozott gondolkodásra nevelő tartalmat kívánunk alkotni. Hitünk szerint a biztonság témáját nem lehet pusztán tárgyi tudásként kezelni. A hosszútávon érvényes örökigazságok nélkül, a megfelelő szemlélet hiányában nem lehet tudatos, bizalmat teremtő biztonsági megoldásokat készíteni, illetve alkalmazni. Ebben a minőségében egy hiánypótló szolgáltatást kívánunk létrehozni, mivel sem az alsó-, sem a közép-, sem a felsőoktatásban nincs helye a hasonló, játékokkal, interaktív módszerekkel támogatott biztonsági szemlélet kialakításának, nem beszélve a tanulmányaikat már befejezett korosztályokról. A megfelelő gondolkodásmód fejlesztése e téren társadalmi szinten fontos feladat.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató