Folyamatok UML alapú modellje

Technológiai folyamatok UML alapú modellezése és tervezése
Típus: 
Nemzetközi (egyéb)
Kezdés éve: 
2000
Befejezés éve: 
2001
Partnerek: 
Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Inst. of Computer Science (Computer Structures), (Dr. M. Dal Cin, D. Kreische, C. Kosmidis)

Tanszéki projektvezető

A munkatárs fényképe
egyetemi tanár
Szoba: IB420
Tel.:
+36 1 463-3595
Email: pataric (*) mit * bme * hu

Tanszéki résztvevők

A munkatárs fényképe
tanársegéd
Tel.:
+36 1 463-
Email: csertan (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
mesteroktató
Szoba: IB417
Tel.:
+36 1 463-3586
Email: huszerl (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
habilitált docens
Szoba: IB421
Tel.:
+36 1 463-3598
Email: majzik (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
egyetemi tanár
Szoba: IB420
Tel.:
+36 1 463-3595
Email: pataric (*) mit * bme * hu

Elérhetőségek

Koordinátor: 
BME MIT FTSRG
Felelős: 
Pataricza András

Bemutatás

A projekt célja a beágyazott ipari vezérlőrendszerek tervezési módszereinek és a modern mérnöki szoftver-eszközök ötvözése, valamint az ilyen vezérlő rendszerek megbízhatóságának tesztelése, potenciális hibaforrások megtalálása automatikus analízis segítségével. További célkitűzés a hibamodellezés, valamint a kvalitatív és kvantitatív megbízhatósági analízis módszerek kutatása. A jelenlegi projekt az UML-re (Unified Modelling Language) összpontosít, amely egy új technológia a szoftver-tervezésben. A módszert elsősorban beágyazott ipari szabályozó rendszerek tervezéséhez kapcsolódóan szeretnénk alkalmazni, mivel - az egyszerű információ-feldolgozó rendszerekhez képest - ezen a területen egészen más és elméletileg is megoldatlan kérdések merülnek fel. Ilyen például a használt komponensek sokszínűsége, amely maga után vonja a rendszer modelljének heterogén struktúráját, ami a numerikus kiértékelést strukturálisan bonyolulttá teszi. A probléma bonyolultságát növeli, ha figyelembe vesszük a különféle hibamodelleket, amelyek a rendszer megbízhatósági attribútumainak számításához szükségesek. A projekt fő célja tehát olyan hiba-modellek fejlesztése UML-ben, amely segítségével az ipari folyamat szakértője informatika tudás nélkül tesztelheti a rendszert, továbbá a hibamentes és hibás működés modelljei hatékonyan kezelhetők, valamint a potenciális hibalehetőségek megjósolhatók olyan pontosan, amennyire lehetséges. Az első évben az ipari szabályozó-rendszerek modellezési kérdései kerülnek tisztázásra, a második évben a modell-transzformációk implementálására és kiértékelésére kerül sor.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató