Vizsga információk

Vizsgabeugró feladatsora 2019.01.18.

Vizsgabeugró feladatsora 2019.01.11.

Vizsgabeugró feladatsora 2018.12.21.

Mivel többeknek nem sikerült az első három vizsgán megszerezni a tárgy kreditjeit, ezért február 1. péntekre kiírtam még egy vizsgát. A szokásos IE224 teremben lesz a beugró 8:30-tól! A vizsga további menete is a szokásos, az írásbeli kijavítása után szóbeli azoknak, akik elérték az 50% szintet.

Vizsgatételsor 2018 ősz

Gyakorló feladatok a vizsgára 2018

Akik sem a két zh-n sem a két pótzh-n nem érték el a 40-40%-ot (8-8 pontot), egy közös, az egész félév anyagát felölelő pót-pótzh-n kísérelhetik meg a megfelelő szint (40%)  elérését, ami az aláíráshoz (vizsgára bocsájthatósághoz) kell. Ugyanazt az egész félévi anyagot felölelő feladatsort írja az is, aki az első zh-n vagy a másodikon vagy mindkettőn elmaradt a 40%-os szinttől. A javítók közül az kap aláírást, aki itt teljesíti a 40%-ot, aki nem teljesíti, az nem.

Ez az első vizsga írásbeli beugrójával azonos időben (december 21. péntek 8:30-tól ) és helyen (a QBF09 teremben) lesz.

Kérem, hogy ha valaki tudja, hogy biztosan nem jön el erre az utolsó pótalkalomra, írja meg emailben (pataki@mit.bme.hu), hogy ne nyomtassak feleslegesen feladatsorokat! (Természetesen mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön, szerezze meg az aláírást, majd utána szerezze meg a kreditet/vizsgajegyet!)
 

 

Vizsgainformációk (Intelligens orvosi műszerek, VIMIA023)

2018/2019 I.  (őszi) félévben a vizsgák időpontja - az első előadáson megbeszélteknek megfelelően:

2018. december 21. péntek, a beugró 8:30-tól a QBF09 teremben          szóbeli - létszámtól függően - valószínűleg délután a szobámban (IE414)

2019. január 11. péntek, a beugró 10:15-től az IE224 teremben              szóbeli - létszámtól függően - valószínűleg délután a szobámban (IE414)

2019. január 18. péntek, a beugró 10:15-tól az   IE224 teremben            szóbeli - létszámtól függően - valószínűleg délután a szobámban (IE414)

A szóbeli későbbre is húzódhat - annak függvényében, hogy hány jelentkező lesz a vizsgára, hogy hány hallgatónak sikerül az írásbeli beugró stb. -, de mindenképpen aznap délután (este) igyekszem befejezni. (Előfordult pár éve, hogy este 8-9 körül fejeztük be.)

 

 

Másolat a tárgy hivatalos kari honlapjáról:

"Félév közben (az előadás időpontjában) két – nem a teljes előadási időt igénybe vevő – kiszárthelyi (ZH), amelyek a félév utolsó hetében (az előadástól eltérő időpontban) pótolhatók. A két ZH várhatóan a 6., illetve a 12. oktatási héten lesz. A szükséges minimum szint mindkettőn külön-külön 40%, a megfelelt ZH-k pontszáma a vizsgába is beszámításra kerül.

b.       A vizsgaidőszakban: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Szóbeli vizsgát csak az tehet, aki az írásbeli részt megfelelő szinten teljesítette.

A két ZH-n maximum 20-20 pontot lehet elérni, ennek 40%-a (külön-külön) a szükséges minimum. A minimum elérése esetén az elért pontok 0,5-ös szorzóval beszámításra kerülnek a vizsgán (azaz minimum 8, maximum 20 pont a két ZH eredményének összegeként).

Vizsga írásbeli része: elérhető maximum 20 pont, ennek 50%-a a szükséges minimum (10 pont), szóbelit az tehet, aki elérte az 50%-ot.

Vizsga szóbeli része: elérhető maximum 60 pont.

A végleges minősítés:

A vizsga szóbeli pontszáma + a vizsga írásbeli pontszáma + a ZH-k összpontszámának fele. (Az elérhető maximum: 100 pont.)

     Osztályozás:

40 pontig bezárólag elégtelen, 41-től elégséges, 54-tól közepes, 67-tól jó, 80-től jeles."

 

 

 

A tételsort, gyakorló feladatokat hozzá fogom igazítani az idei anyaghoz.

Vizsgatételsor 2017 ősz

A vizsgán a számpéldákat általában nem kell végigszámolni, azt kell bemutatni, hogyan kell elindulni, hogyan kell felhasználni az adatokat, paramétereket stb.

Gyakorlófeladatok a vizsgára 2017 ősz     (nem potosan ezek lesznek a vizsgán, de ilyen jellegűek)

 

Régebbi írásbeli vizsgasorokat feltettem a zh információkhoz., hasonlóak lesznek a zh-khoz, illetve a tavalyiakhoz.

Vizsgatételsor 2016

Gyakorló feladatok a vizsgára 2016

Vizsga írásbeli 2016 december 21

Vizsga írásbeli 2016 december 12 (elővizsga)

Zh feladatsor: 2 zh pótlása/javítása 2016 december 13

Vizsga írásbeli (beugró) 2015. december 21

Vizsga írásbeli (beugró) 2016. január 13

Példa a vizsgabeugróra (2014. jan. 9-i írásbeli beugró)

Példa a vizsgabeugróra (2014. jan. 28-i írásbeli beugró)

Csatolt fájlok: 
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató