Jegyzetek

Tankönyvek/jegyzetek:
S.  Russell and P. Norvig Artificial Intelligence: A Modern  Approach Prentice Hall, 2003, Second  Edition

 

Korábbi tantárgy honlapja:

http://www.mit.bme.hu/oktatas/targyak/vimim221/jegyzet

Korábbi jegyzetek:

Érdekes olvasmányok:

AI in health care: Watsons

A bennünk élő statisztikus

Automatizált döntések

 

Robotikai etika:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU%282016%29571379_EN.pdf

http://responsiblerobotics.org/frr-highlights-ec/

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML%2BCOMPARL%2BPE-582.443%2B01%2BDOC%2BPDF%2BV0//EN

 
Szoftver
 
ÚJ BayesCube VERZIÓ dinamikus Bayes-hálók támogatással (+aktualizált leírás):

http://phoenix.mit.bme.hu:49080/kgt/

 
BayesCube, szoftver+felhasználói kézikönyv
◦R
–LearnBayes
 
További könyvek
◦J. Pearl: „Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Interference”, 1988
◦Cowell, R.G. – Dawid, A.P. – Lauritzen, S.L. – Spiegelhalter, D.J.: „Probabilistic Expert Systems”, 1999
◦Friedman, N. – Koller, D.: Probabilistic Graphical Models, The MIT Press, 2009
◦Englander Tibor: Viaskodás a bizonytalannal, Akadémiai Kiadó, 1999 

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató