Méréstechnika

Tárgyfelelős

Oktatók

A munkatárs fényképe
adjunktus
Szoba: IE331
Tel.:
+36 1 463-3583
Email: divor (*) mit * bme * hu
A munkatárs fényképe
adjunktus
Szoba: IE415
Tel.:
+36 1 463-3585
Email: renczes (*) mit * bme * hu

Hirdetmények

Tartalomátvétel

Bevezetés

A tantárgy a környező anyagi világ megismerését, valamint kvantitatív és kvalitatív jellemzését segítő mérnöki módszereket és eszközöket mutat be. Méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket ad; szemléletmódjával segíti valamennyi műszaki tantárgy – közöttük a laboratóriumi gyakorlatok – ismeretanyagának elsajátítását. Jelentős mértékben fejleszti a tudatos modellalkotási és problémamegoldó készséget. Mindezt a villamos mennyiségek alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el, de támaszkodik az analógiák következetes alkalmazásában rejlő lehetőségekre is. A tantárgy további célja annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ szakszerű feldolgozása minden esetben megköveteli a mérések pontosságával (bizonytalanságával) kapcsolatos adatszolgáltatást is.

© 2010-2019 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató