Követelmények

A tantárgy követelményei részletesen a tantárgyi adatlapon olvashatók.

A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a jelenlétet ellenőrizzük. 4 (négy) alkalomnál több hiányzás esetén a tantárgy kreditje nem szerezhető meg (TVSZ 105. par. (4)).

További követelmények:

  • egy nagyzárthelyi pontszámának 40%-os teljesítése

  • 5 azonos súlyú kiszárthelyi közül legalább három legalább 50%-os teljesítése

  • 5 nem kötelező házi feladat elkészítése

A félévközi jegyet a nagyzárthelyi és a kiszárthelyik eredményének 50-50%-os súlyozásával képzett összpontszám alapján állapítjuk meg. Az elégséges osztályzat megszerzésének feltétele legalább 40%-os eredmény elérése.

Négy vagy öt kiszárthelyi legalább 50%-os teljesítése esetén, illetve a nem kötelező házi feladatok megoldásáért a hallgató pluszpontokat kap. A zárthelyik alapján megállapított legalább elégséges osztályzatot a félév során kapott pluszpontok maximum egy osztályzattal javíthatják.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató