Feladatok

Méréstechnika házi feladatok

A tananyag jobb elmélyítését elősegítendő, szorgalmi házi feladatokat is adunk ki, összesen ötöt. Egy-egy házi feladat 1-2 példából áll, rövid idő alatt megoldható. A házi feladatokat a következő héten be is kell adni, pótlásra nincs lehetőség. A feladatokat pontozzuk, a legjobbak félévközi jegyüket maximum egy osztályzattal javíthatják, feltéve, hogy az legalább elégséges.

A feladatok megoldását és a típushibákat is ismertetjük.

A teljesítményértékelések (zárthelyi, kiszárthelyi, házi feladat) eredményét a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszerben (Moodle) tesszük közzé:

https://edu.vik.bme.hu/

A bónuszpontokat az elért pontszámok alapján ebben a félévben az alábbiak szerint állapítottuk meg:

10...14 pont: 1 bónuszpont

15...19 pont: 2 bónuszpont

20...24 pont: 3 bónuszpont

25...29 pont: 4 bónuszpont

30...34 pont: 5 bónuszpont

35...50 pont: 6 bónuszpont

1. feladat:

2. feladat:

3. feladat:

4. feladat:

5. feladat:

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató