ZH információk

Zárthelyi

 

Pótlási, javítási lehetőségek

 

Mindkét pótzárthelyi struktúrája és pontozása megegyezik a rendes ZH-éval.

 

A kiszárthelyik nem pótolhatók. Az összpontszám a legjobb 3 kisZH átlagpontszámának 5-szöröse. Amennyiben valakinek nincs legalább három, legalább 2 pontos kisZH-ja, de az összes kisZH-ból az összpontszám eléri a 6-ot, megfelelő zárthelyi pontszám esetén megszerezheti a tantárgy kreditjét.

 

Kérjük a pótZH-ra és a pótpótZH-ra a Neptunban jelentkezni!

 

 

A zárthelyi nem eredményes, és pótolni kell, ha nem sikerült a maximális pontszám legalább 40%-át elérni.

 

Ezen kívül 5 kiszárthelyi dolgozatot kell írni. Ezek azonos súlyúak, és legalább hármat legalább 50%-os szinten kell teljesíteni. A kiszárthelyik nem pótolhatók. Négy vagy öt kiszárthelyi legalább 50%-os teljesítése esetén, illetve a nem kötelező házi feladatok megoldásáért a hallgató pluszpontokat kap. A zárthelyik alapján megállapított legalább elégséges osztályzatot a félév során kapott pluszpontok maximum egy osztályzattal javíthatják.

 

A teljesítményértékelések (zárthelyi, kiszárthelyi, házi feladat) eredményét a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszerben (Moodle) tesszük közzé:

https://edu.vik.bme.hu/

Feladatsorok (2019 tavasz):

Zárthelyi A csoport Megoldás1 Megoldás2

Zárthelyi B csoport Megoldás1 Megoldás2

Pótzárthelyi Megoldás1 Megoldás2

A fenti feladatsorok a jelenléti ZH-ra jellemző példák, 2020-ban és 2021-ben Moodle rendszerben történt a ZH megírása. Amennyiben 2022-ben is távolléti ZH lesz, ara vonatkozóan is teszünk közzé mintafeladatokat, de azokat a Moodle rendszerben!

 

 

 

A félévközi jegyet a zárthelyi és a kiszárthelyi 50-50%-kal súlyozott összpontszáma alapján számítjuk ki. A ponthatárok az alábbiak: 

0 % ... <40%: elégtelen
40% ... <55%: elégséges 
55% ... <70%: közepes 
70% ... <85%: jó 
85% ... 100%: jeles

Az angol nyelvű kurzus követelménye is ez.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató