ZH információk

A félév során egy nagyzárthelyi dolgozatot kell írni: a 14. héten.


A zárthelyi nem eredményes, és pótolni kell, ha nem sikerült a maximális pontszám legalább 40%-át elérni.

Ezen kívül 5 kiszárthelyi dolgozatot kell írni. Ezek azonos súlyúak, és legalább hármat legalább 50%-os szinten kell teljesíteni. A kiszárthelyik nem pótolhatók. Négy vagy öt kiszárthelyi legalább 50%-os teljesítése esetén, illetve a nem kötelező házi feladatok megoldásáért a hallgató pluszpontokat kap. A zárthelyik alapján megállapított legalább elégséges osztályzatot a félév során kapott pluszpontok maximum egy osztályzattal javíthatják.

Zárthelyi:

2017. május 12. 8.15.

Q.I.: Ádám Anna - Mészáros András

Q.II.: Mészáros Joshua - Zsákai Norbert

1. pótzárthelyi:

2017. május 19. 8.15.

Q.I.

Az eredményhirdetés és a megtekintés még a zárthelyi napján lesz!

2. pótzárthelyi:

2017. május 26. 8.15.

I.B.025.

Eredményhirdetés és a megtekintés: május 26. 13.00, I.E.416.

Eredmények

Feladatsorok:

Zárthelyi A csoport Megoldás1 Megoldás2

Zárthelyi B csoport Megoldás1 Megoldás2

Pótzárthelyi Megoldás1 Megoldás2

 

A félévközi jegyet a zárthelyi és a kiszárthelyi 50-50%-kal súlyozott összpontszáma alapján számítjuk ki. A ponthatárok az alábbiak: 

0 % ... <40%: elégtelen
40% ... <55%: elégséges 
55% ... <70%: közepes 
70% ... <85%: jó 
85% ... 100%: jeles

Az angol és a német nyelvű kurzusok követelménye is ez.