ZH információk

 

Zárthelyi

2019. május 16. (csütörtök)

18.15

Q.I.: A-L

I.B.025: M-S

I.B.026.: Sz-Zs

Pótzárthelyi

2019. május 23. (csütörtök)

14.15

Q.I.

2. pótzárthelyi

2019. május 27. (hétfő)

12.15

I.B.025.

A zárthelyi nem eredményes, és pótolni kell, ha nem sikerült a maximális pontszám legalább 40%-át elérni.

 

Ezen kívül 5 kiszárthelyi dolgozatot kell írni. Ezek azonos súlyúak, és legalább hármat legalább 50%-os szinten kell teljesíteni. A kiszárthelyik nem pótolhatók. Négy vagy öt kiszárthelyi legalább 50%-os teljesítése esetén, illetve a nem kötelező házi feladatok megoldásáért a hallgató pluszpontokat kap. A zárthelyik alapján megállapított legalább elégséges osztályzatot a félév során kapott pluszpontok maximum egy osztályzattal javíthatják.

 

A teljesítményértékelések (zárthelyi, kiszárthelyi, házi feladat) eredményét a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszerben (Moodle) tesszük közzé:

https://edu.vik.bme.hu/

Feladatsorok (2019 tavasz):

Zárthelyi A csoport Megoldás1 Megoldás2

Zárthelyi B csoport Megoldás1 Megoldás2

Pótzárthelyi Megoldás1 Megoldás2

Feladatsorok (2017 tavasz):

Zárthelyi A csoport Megoldás1 Megoldás2

Zárthelyi B csoport Megoldás1 Megoldás2

Pótzárthelyi Megoldás1 Megoldás2

 

A félévközi jegyet a zárthelyi és a kiszárthelyi 50-50%-kal súlyozott összpontszáma alapján számítjuk ki. A ponthatárok az alábbiak: 

0 % ... <40%: elégtelen
40% ... <55%: elégséges 
55% ... <70%: közepes 
70% ... <85%: jó 
85% ... 100%: jeles

Az angol és a német nyelvű kurzusok követelménye is ez.

 

© 2010-2019 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató