Feladatok

Méréstechnika házi feladatok

A tananyag jobb elmélyítését elősegítendő, szorgalmi házi feladatokat is adunk ki, összesen ötöt. Egy-egy házi feladat 1-2 példából áll, rövid idő alatt megoldható. A házi feladatokat a következő héten be is kell adni, pótlásra nincs lehetőség. A feladatokat pontozzuk, a legjobbak félévközi jegyüket maximum egy osztályzattal javíthatják, feltéve, hogy az legalább elégséges.

A feladatok megoldását és a típushibákat is ismertetjük.

A teljesítményértékelések (zárthelyi, kiszárthelyi, házi feladat) eredményét a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszerben (Moodle) tesszük közzé:

https://edu.vik.bme.hu/

A 2020/21. tanév 2. félévétől a feladatkiírásokat és a megoldásokat is a VIK Tanulástámogató és tanulmányi adatkezelő rendszerben (Moodle) tesszük közzé!

 

1. feladat:

 • Feladatkiírás
 • Megoldás
 • Típushibák

2. feladat:

3. feladat:

 • Feladatkiírás
 • Megoldás
 • Típushibák

4. feladat:

 • Feladatkiírás
 • Megoldás
 • Típushibák

5. feladat:

 • Feladatkiírás
 • Megoldás
 • Típushibák
© 2010-2024 BME MIT