Vizsga

Ez a tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kezdve csak vizsgakurzust indít.
Aláírást (és jegyet is) a vimiab03 kódú tantárgy kurzusain lehet szerezni.

Akinek a vimiab00 tantárgyból van aláírása, és vizsgajegyet szeretne szerezni, az két lehetőség közül választhat:

  • felveszi a vimiab03 tantárgy E kurzusát, és azt teljesíti (a laborjait elismerjük, csak ZH-t kell írnia, ami kb. ugyanaz, mint a vizsgája lenne)
  • felveszi a vimiab00 tantárgy V kurzusát, eljön vizsgázni, majd sikeres teljesítés esetén elismerjük a vimiab03 tantárgyban is a teljesítését.

 

A tantárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele a legalább elégséges szintű vizsgaeredmény elérése.

Általános tudnivalók

A vizsga két részből álló írásbeli teljesítményértékelés, amit a kari Moodle rendszer segítségével bonyolítunk le.
A feladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (számológép sem), csak a kiadott feladatmegoldó-lapok.
Lehetőség van megajánlott jegy szerzésére, amelynek részleteit a követelmények lap írja le.

A vizsga részei:

1. Teszt

A vizsga első részében rövid, a tantárgyban megszerzett alapvető ismeretekre vonatkozó tesztkérdésekre kell válaszolni.
A helyes válasz 1 pont, hibás válasz -0.5 pont.
A sikeres vizsgához ezen a részen 60%-os eredmény elérése szükséges.

2. Feladatsor

A második rész egy feladatsor (kiskérdések, kisebb és nagyobb algoritmikus feladatok, számítási példák), amelyben elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazására kérdezünk rá. Összetettebb számítási feladatokat is tartalmazhat, amelyek az egyszerű algoritmusok valamilyen kombinálását igénylik egy-egy gyakorlati probléma megoldása érdekében. Teljesen hibás megoldás esetén 0 pontot adunk.
A sikeres vizsgához ezen a részen 40%-os eredmény elérése szükséges.

Felkészülési anyagok

A vizsgára a kari Moodle rendszerben adunk ki felkészülési anyagokat.

A vizsga értékelése

A vizsga teljesítésének feltételei:

  • az 1. rész 60%-os teljesítése
  • a 2. rész min. 40%-os teljesítése

A vizsga értékelése azok számára, akik a vizsgával megegyező félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok (max. 50) + zárthelyi pontok / 2 (max. 25) + HF pontok
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Azok esetében, akik a vizsgától eltérő félévben szereztek aláírást:

  • összpontszám = vizsgán szerzett pontok * 1.5 (max. 75)
  • vizsgajegy a lenti táblázat szerint

Ponthatárok és osztályzatok

Az összpontszámot egészre kerekítve határozzuk meg a vizsgajegyet az alábbi táblázat alapján.

Összpontszám Vizsgajegy
  0-34 elégtelen
35-44 elégséges
45-54 közepes
55-64
65-75+ jeles

A dolgozatok megtekintése

A megoldások javítása, valamint az elért előzetes eredmény a vizsga lezárása után röviddel megtekinthető a Moodle rendszerben. A ponthatáros dolgozatokat a vizsga után átnézzük, ezért néhány órán belül még változhatnak az eredmények. A dolgozatokkal kapcsolatban a tantárgy megfelelő Teams-csatornáján lehet feltenni kérdéseket az ott leírtak szerint.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató