Laborok

Ez a tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kezdve nem indít új kurzust. Helyette a vimiab03 kódú tantárgy fut.

A laborok célja, hogy a kurzus hallgatói gyakorlati ismereteket szerezzenek a tantárgyhoz kapcsolódó témakörökben.

Mind a témaválasztás, mind a laboridőpontok ütemezése terén igyekszünk rugalmas lehetőségeket kínálni.
Nincs előre rögzített idő- és témabeosztás, mindenki saját maga határozhatja meg - adott keretek között -, mit és mikor teljesít.

Tehát nem a szokásos rend szerint üzemelünk, kérjük figyelmesen olvassa el a tudnivalókat!

Laborokkal kapcsolatos adminisztratív kérdések a tantárgy laborfelelősének tehetők fel.

Követelmény

Az aláírás megszerzéséhez a tantárgyban előírt hat laborból négy sikeres teljesítése szükséges.

Akinek egy korábbi félévben sikerült 4 labort teljesítenie, annak a későbbi félévekben (a TVSZ szerinti elévülési időn belül) automatikusan elismerjük a laborjait.

Témák, a laborok felépítése

A laborok alapvetően három fő témakörbe tartoznak (Linux, Windows és virtualizáció), emellett fakultatív (IMSc) laborokat is meghirdetünk a félév során további témákból (ezek félévenként változhatnak).

Az egyes témákat több tudásszinten (jellemzően 1-2-3, kezdő -> haladó szinten) dolgoztuk ki, és ebben a sorrendben kell azokat teljesíteni. (Azaz nem lehet elvégezni egy haladó szintű labort, ha valaki a kezdő szint feladatait nem tudja megoldani.)

Bármelyik témakörből választva laborokat teljesíthető az aláírás minimális követelménye. A választás lehet például Linux 1-2 + Windows 1-2,  vagy Virtualizáció 1-3 + egy másik témájú labor kezdő szinten vagy egy IMSc labor is.

Laborbeosztás (jelentkezés a laborokra)

A tantárgyhoz tartozó laborok elvégzéséhez a Neptunban található laborkurzusok valamelyikét fel kell venni. Bármelyiket.
Ez arra szolgál, hogy adminisztráljuk az eredményeket, és lehetővé tegyük a jelentkezést a laboridőpontokra.

A tényleges laborfelvétel egyéni, mindenki saját időbeosztása szerint vehet fel és adhat le laboridőpontokat függetlenül a Neptunban felvett laborkurzus órarendi időpontjaitól (azokat is választhatja, de más időpontokat is).

A laborokra egyénileg kell jelentkezni egy tanszéki adminisztrációs felületen.
Ez a második oktatási héten nyílik meg (előtte nincsenek laborok).

Kellő számú időpontot biztosítunk mindenkinek 6 (vagy akár több) laboralkalom felvételéhez (ezekből 4 teljesítése szükséges).

Az időpontfoglalás részletei.

A laborok lebonyolítása

A feladatmegoldás egyénileg történik, az elvégzett munkát leíró jegyzőkönyveket a tanszéki oktatási portálon kell rögzíteni.

A laborfeladatok otthoni és tantermi környezetben is megoldhatók.
Az otthoni munkavégzéshez kiadjuk a szükséges eszközöket (ezek jellemzően széles körben elérhető OS-lemezképek vagy nyílt forráskódú szoftverek).

Linux, Windows és virtualizáció témakörökben a kezdő szintű laborok feladatait otthon kell megoldani. Ezek jellemzően nagyon egyszerű felkészülési feladatok a következő szint előtt, egyszerűen elvégezhetők. Megoldásukhoz online konzultációt nyújtunk a Teams-rendszerben. Amennyiben valaki nem tudja biztosítani az otthoni munkavégzés feltételeit, úgy számára a tanszéki laborokban biztosítunk helyet.

Minden más labor és nehézségi szint esetén tantermi laborfoglalkozásokon nyújtunk segítséget a feladatok megoldásához. Ezekben az esetekben is meg lehet oldani otthon előzetesen a feladatokat, és ehhez - oktatói kapacitás függvényében - Teams-en segítséget is nyújtunk. Amennyiben az oktatói kapacitásunk engedi, úgy előzetesen értékeljük is a megoldásokat, ennek során szükség esetén Teamsen felvesszük a kapcsolatot a hallgatókkal.

Értékelés

A laborokon elvégzett munkát az alábbi skála szerint értékeljük:

  • nem felelt meg (a labort nem teljesítette, pótlási lehetőség nincs),
  • megfelelt,
  • kiválóan megfelelt (ez utóbbi a megajánlott jegyhez szükséges).

A tantermi laborokon a részvétel kötelező. Aki egy laborfoglalkozáson nem jelenik meg, az "nem felelt meg" értékelést kap.
A kötelező részvétel alól felmentést adunk abban az esetben, ha az adott labor értékelése már a laboralkalom előtt lezárult.

Kiválóan megfelelt minősítés nem minden labor esetén érhető el; a kezdő szintű laborokra jellemzően nem adunk ilyen értékelést a feladatok egyszerűsége miatt.

Egyes laborokon IMSc pontok is szerezhetők: normál laborok kiváló teljesítése esetén 1 pont, IMSc laborokon 3-5 pont is.

A laborok felkészülési anyagai

A laborfeladatokat a tanszéki oktatási portál tartalmazza.
Lentebb (bejelentkezés után) elérhetők felkészülési anyagok, illetve a feladatok (nem feltétlenül legújabb változatai).

További kapcsolódó tárgylapok: 
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató