Zárthelyi

Ez a tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kezdve nem indít új kurzust. Helyette a vimiab03 kódú tantárgy fut.

A féléves aláírás megszerzésének egyik feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A zárthelyi felépítése és értékelése

A zárthelyi két részből álló írásbeli teljesítményértékelés, amit a kari Moodle rendszer segítségével bonyolítunk le.

Az első rész egy igaz-hamis tesztsor, amely az alapvető elméleti ismeretek ellenőrzésére koncentrál. Egy helyes válasz 1 pontot ér, a hibás válasz -0.5 pont.

A második rész egy feladatsor. amely többféle (köztük számítási) feladatból áll. Elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazására koncentrál. Összetettebb számítási feladatokat is tartalmazhat, amelyek az egyszerű algoritmusok valamilyen kombinálását igénylik. Teljesen hibás megoldás esetén 0 pont jár.

A megfelelt szint eléréséhez az első rész min. 60%-os és a teljes zárthelyi min. 40%-os teljesítése szükséges.
A zárthelyi pontszáma az aláírás megszerzésének félévében beszámít a vizsgaeredménybe. A részletes pontozás ott látható.

Pótlás

A zárthelyi a TVSZ előírásai szerint pótolható azok számára, akik a laborkövetelményeket teljesítették (TVSZ 121. § (2)).
A pótZH anyaga megegyezik a ZH anyagával.
A pótZH-n javító jelleggel is részt lehet venni. Ez érvényteleníti a zárthelyin elért eredményt.
A megajánlott jegyhez szükséges pontszám a pótzárthelyin is megszerezhető.

Felkészülési anyagok

A zárthelyire a kari Moodle rendszerben adunk ki felkészülési anyagokat.

A dolgozatok megtekintése

A megoldások javítása, valamint az elért előzetes eredmény a zárthelyi lezárása után röviddel megtekinthető a Moodle rendszerben. A ponthatáros dolgozatokat a zárthelyi után átnézzük, ezért néhány órán belül még változhatnak az eredmények. Ezután a dolgozatokkal kapcsolatos kérdéseket a tantárgy Teams csatornáján közzétett módon lehet feltenni.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató