Zárthelyi

A féléves aláírás megszerzésének egyik feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.

A zárthelyi felépítése és értékelése

A zárthelyi két részből álló írásbeli teljesítményértékelés.

Az első rész egy tesztsor, amely az alapvető elméleti ismeretek ellenőrzésére koncentrál. Kérdéstípusai:

  • igaz-hamis: alapvető fogalmi ismeretekre kérdez rá, helyes válasz 1 pont, hibás válasz -0.5 pont
  • kiskérdések: kiegészítendő mondatok, rövid választ igénylő kérdések, helyes válasz 1-3 pont, hibás válasz 0 pont.
  • kisfeladatok: egyszerű számítási vagy algoritmikus feladat, helyes válasz 5 pont, hibás válasz 0 pont.

A második rész egy feladatsor (kiskérdések, kisebb és nagyobb feladatok), amely elsősorban az ismeretek gyakorlati alkalmazására kérdez rá. Összetettebb számítási feladatokat is tartalmazhat, amelyek az egyszerű algoritmusok valamilyen kombinálását igénylik egy-egy meghatározott gyakorlati probléma megoldása érdekében.

A megfelelt szint eléréséhez az első rész min. 60%-os és a teljes zárthelyi min. 40%-os teljesítése szükséges.
A megajánlott jegyhez a pontok legalább kétharmadát meg kell szerezni.
A zárthelyi pontszáma az aláírás megszerzésének félévében beszámít a vizsgaeredménybe.

Pótlás

A zárthelyi a TVSZ előírásai szerint pótolható. A pótZH anyaga megegyezik a ZH anyagával.
A pótZH-n javító jelleggel is részt lehet venni. Ez érvényteleníti a zárthelyin elért eredményt.

Felkészülési anyagok

A zárthelyire az előadásokon elhangzottak (előadásfóliák) és az ajánlott irodalmak (tankönyv és kiegészítő anyagok) alapján lehet felkészülni.

A vimia219 kódú operációs rendszerek tantárgy (kidolgozott) ZH példasorai és nemhivatalos (hallgatói) jegyzetei nem jó felkészülési anyagok. A 2016-ban indult új tantárgy anyaga és a ZH jellege is más.

Bejelentkezés után lentebb látható egy (régi) minta ZH feladatsor. (A tananyag folyamatos frissítése miatt egyes ZH-kérdések időközben kikerülhetttek az anyagból.) Készült egy tudáspróba is.

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató