Távoktatás

Ez a tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kezdve nem indít új kurzust. Helyette a vimiab03 kódú tantárgy fut.

Amennyiben azt a kari vagy egyetemi szabályozás előírja, a tantárgy előadásait, laborjait és számonkéréseit távoktatási eszközökkel bonyolítjuk le.

Követelmények

A tantárgy hivatalos követelményei érvényesek távoktatás esetén is (értelemszerűen az ilyen formájú képzésre vonatkozó speciális kari szabályokkal).

Előadások

Az előadások teljes anyaga videók és PDF prezentációk formájában felkerült a kari Moodle rendszerbe.

Azt tanácsoljuk, hogy a normál órarendi menetrend szerint haladjanak a videók megtekintésével. Azt is javasoljuk, hogy próbálják önállóan megismételni a videókon bemutatott demonstrációkat. Erre a távoktatási környezet sokkal alkalmasabb, mint egy tantermi előadás. Használják ezt ki!

Az előadások órarendi időpontjában konzultációt tartunk az Office365 Teams "Előadás - konzultáció" tantárgyi csatornáján.

Teljesítményértékelések

A vizsgák és a zárthelyi felépítése nem változik, a lebonyolításuk is csak annyiban, hogy távolléti formában történik, nem az egyetemen.

Laborok

A laborokat virtuális laborként bonyolítjuk le azok órarendi idejében.

Fakultatív feladatok

A fakultatív házi feladatokat a kari Moodle rendszeren keresztül adjuk ki, és a HF portálon keresztül kell azokat beadni. Egyéni feladatok a Teams rendszerben tartott órai konzultációkon kérhetők (szóban).

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató