Távoktatás

2020. március 23-tól a tantárgy előadásait, laborjait és számonkéréseit távoktatási eszközökkel bonyolítjuk le.

Kihez forduljak, ha kérdésem, problémám van?

  • Előadások, követelmények, egyebek: Mészáros Tamás, tárgyfelelős
  • Laborbeosztás, -szervezés: Eredics Péter, laborfelelős
  • Laborok tananyaga: laborvezetők a HF portálon és az Office365 Teams-en

Mindenkit kérünk, hogy közérdekű kérdések esetén használja az Office365 Teams megfelelő csatornáját!

Követelmények

A tantárgy hivatalos követelményei érvényben maradnak a következő kiegészítéssel:

  • Minden kötelező követelmény teljesítéséhez egy további pótlási lehetőséget biztosítunk a félév lezárása előtt.
  • Aki önhibáján kívül nem tudja teljesíteni valamelyik követelményt, és a külön biztosított pótlási lehetőséggel sem tudott élni, körülményeinek rövid leírásával valamilyen más teljesítmény egyedi beszámítását kérheti emailben a tárgyfelelőstől.

Pótlások

A labor- és ZH-pótlásokat a Teams rendszerben hirdetjük meg. Kövessék figyelemmel a tantárgy ottani csatornáit!

Előadások

Az előadások teljes anyaga videók és PDF prezentációk formájában felkerül a kari Moodle rendszerbe.

A témaköröket (feladatkezelés, ütemezés, kommunikáció stb.) rövidebb (kb. 20-30 perces) tartalmi egységekre bontjuk, hogy ne aludjanak el a videókon :) és könnyebb legyen utóbb is visszakeresni egy-egy kérdéses részt.

Azt tanácsoljuk, hogy a normál órarendi menetrend szerint haladjanak a videók megtekintésével. Azt is javasoljuk, hogy próbálják önállóan megismételni a videókon bemutatott demonstrációkat. Erre a távoktatási környezet sokkal alkalmasabb, mint egy tantermi előadás. Használják ezt ki!

A csütörtöki előadások órarendi időpontjában konzultációt tartunk az Office365 Teams "Előadás - konzultáció" tantárgyi csatornáján.

Teljesítményértékelések

Egy-egy nagyobb anyagrész után tesztkérdéseket teszünk közzé, amelyekkel ellenőrizhetik a megszerzett tudásukat. A tesztek megoldása nem kötelező, és csak meghatározott időszakban (a csütörtöki előadás órarendi ideje alatt) lehetséges. A sikeresen megoldott tesztsorokra egy-egy fakultatív pontot adunk. A zárthelyin és a vizsgán is visszaköszönnek majd ezek a tesztkérdések.

A zárthelyit és a vizsgákat Moodle-tesztek formájában bonyolítjuk le. A számonkérések két részből állnak: 1. tesztsor és 2. számítási feladatok. A 2. rész csak az első sikeres teljesítése (>=60%) esetén tölthető ki. A Moodle-rendszer a számonkérések előzetes eredményeit tartalmazza. A végleges eredményeket (a dolgozatok átnézése után) a HF portálon tesszük közzé. A feladatokkal és javításukkal kapcsolatban a Teams szokásos konzultációs megbeszélésén lehet kérdezni. A számonkérésekről további részletek a megfelelő tárgylapokon találhatók.

Laborok

A laborokat virtuális laborként bonyolítjuk le azok órarendi idejében.

Fakultatív feladatok

A fakultatív házi feladatokat a kari Moodle rendszeren keresztül adjuk ki, és a HF portálon keresztül kell azokat beadni. Egyéni feladatok a Teams rendszerben tartott órai konzultációkon kérhetők (szóban).

 

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató