Fakultatív feladatok

Ez a tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kezdve nem indít új kurzust. Helyette a vimiab03 kódú tantárgy fut.

A szorgalmi időszakban a tantárgy egyes anyagrészeihez fakultatív feladatokat adunk ki. Ezek megoldása nem feltétele az aláírás megszerzésének, ugyanakkor biztosan könnyebbé teszik a zárthelyi és a vizsga sikeres teljesítését, javíthatják a vizsgajegyet és szükségesek a megajánlott jegyhez.

Feladattípusok:

  • programozási (pl. egy összetettebb ütemezési algoritmus megvalósítása), kb. 3-8 óra munka,
  • Moodle-kvíz (egy nagyobb anyagrész tudásanyagának ellenőrzése), 10 perc kitöltés + kb. 2-4 óra felkészülés,
  • egyéni (esszéírás, szoftver kipróbálása, technológia megismerése stb. az előadóval egyeztetett témában), 10-20++ óra.

Minden feladatot önállóan kell megoldani.
A szabályok megszegői a tantárgyból az adott félévben nem szerezhetnek kreditet
(TVSz 38. fejezet).

A kvízekre a TVSz teljesítményértékelésre vonatkozó szabályai érvényesek, kitöltésükhöz semmilyen segédeszköz nem használható.
A programozási feladatok megoldása során idegen szerzőjű mű (kódrészlet) nem használható (átalakítva sem adható be sajátként).
Az egyéni esszéfeladatok megoldásához idegen szerzői művet csak a szerzői jog tiszteletben tartásával szabad felhasználni.
Részletesen lásd lent!

Feladatok kiadása

A félév során jellemzően 3-4 programozási feladatot, és 5-7 kvízt teszünk közzé a Moodle rendszerben.
Egyéni feladatot előadásokon lehet kérni (emailben, Teamsen nem) az adott anyagrészhez kapcsolódóan.

Feladatok beadása és értékelése

Az egyéni és a programozási feladatok megoldását a tanszéki oktatási portálon kell beadni az ott megadott határidőig.
A programozási feladatok megoldásának értékelése automatikus. Az egyéni feladatok megoldásának előzetes ellenőrzése egy alkalommal kérhető az előadótól a beadási határidő előtt legkésőbb egy héttel.

A beadási határidőig a megoldások bármikor újra beküldhetők (javíthatók), csak a határidő időpontjában válnak véglegesen beadottá. Ezután pótlási vagy javítási lehetőség nincs.

A Moodle-kvízek megoldására az előadásokon megadott rövid időablakban van lehetőség. Értékelésük automatikus.

A beküldött megoldásokat pontozzuk:

  • Moodle-kvíz: 60% felett 1 pont
  • programozási feladat: max. 3 pont
  • egyéni feladat: max. 5 pont

Összesen maximum 12 pont szerezhető, amely hozzáadódik a vizsga összpontszámához. Több feladat sikeres megoldása esetén a vizsgajegy körülbelül egy osztályzattal javulhat (ha egyébként elérte az elégséges szintet).

Az értékelésekkel kapcsolatos hibákat, reklamációkat az előadásokon, illetve a tantárgy megfelelő Teams csatornáján lehet jelezni.

Idegen szerzői mű felhasználása

A feladatok megoldásához (a Moodle-kvízek kivételével) felhasználhatnak irodalmakat, mintaprogramokat, kérhetnek segítséget. A beküldött megoldásnak azonban teljes egészében sajátnak kell lennie. Tanulmányírás esetén mástól csak úgy vehetnek át (kisebb) részeket, ha az eredeti forrásra megfelelően hivatkoznak (lásd pl. IEEE hivatkozási formátum). Programkód esetében a feladat lényegi részét érintő semmilyen átvételt nem tolerálunk. Ezek még komolyabb kozmetikázás után is fennakadnak a plágiumkeresőinkön. Csak a feladatkiírásokban szereplő szoftverkörnyezet beépített lehetőségeire támaszkodhatnak.

Az egyéni és a programozási feladatok beadott megoldásait többféle plágiumkereső szoftverrel (szükség szerint manuálisan is) ellenőrizzük, és (akár csak részben) másolt munkák esetén az érintettek (akikről és akik másoltak) a TVSz-ben leírt következményekkel számolhatnak (a tantárgyból az adott félévben nem szerezhetnek kreditet).

További kapcsolódó tárgylapok: 
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató