IMSc információk

Az IMSc program hallgatói számára emelt szintű laboratóriumi gyakorlatokat és emelt szintű fakultatív házi feladatokat kínálunk. Alapvető célunk az, hogy a hallgatókat a tananyag mélyebb megismerésére ösztönözzük, ugyanakkor fakultatív feladatokkal és nagyobb laborfeladat-készlettel választási lehetőségeket is kínáljunk számukra.

Az IMSc laborok, fakultatív feladatok, pontszerzés a nem IMSc-s hallgatók számára is elérhetők.

Laborok

A "normál" laborokon nehezebb feladatokat is kínálunk, amelyek megoldása több gondolkodást, önálló információgyűjtést és problémamegoldást kíván. Ezeket a feladatokat külön jelöljük, ahogy azt is, hogy megoldásukért hány IMSc pont szerezhető (jellemzően 1-2).

Emellett olyan laborokat is kidolgozunk, amelyek teljes egészükben IMSc hallgatók számára készültek. Ezek nehezebb laborok, ezért elvégzésükért több IMSc pont jár (jellemzően 3-5). Olyan laborokat tervezünk, amelyek egy-egy terület mélyebb megismerését teszik lehetővé, és túlmutatnak a "normál" laborok témakörein. Az IMSc laborok köre évről-évre változhat.

Laborválasztás

Az IMSc kurzus hallgatóira is vonatkoznak a laborválasztás szabályai. Annak érdekében, hogy biztosítsuk számukra a lehetőséget bármely labor elvégzésére, elsőként ők választhatnak (és módosíthatnak) laboridőpontokat.

A kurzusfelvétel lezárása után az IMSc hallgatókat is "normál" laborokra osztjuk be, majd megnyitjuk számukra annak lehetőségét, hogy változtassanak a beosztásukon, például leadjanak "normál" laborokat, és felvegyenek IMSc tematikus laborokat. Ez a lehetőség a félév során végig nyitva áll, nem IMSc hallgatók számára is.

Fakultatív feladatok

A tantárgyhoz tartozó fakultatív házi feladatokon IMSc pontok is szerezhetők. A feladatok leírása jelzi, hogy milyen részfeladatra hány IMSc pont jár (jellemzően 1-2). Emellett előadásokon szóban további fakultatív feladatokat adunk ki, amelyek jellemzően nehezebb, egyéni feladatok, így több IMSc pont kapható értük (3-5).

Pontozás

A tantárgyból maximum 25 IMSc pont szerezhető, amire összesen 35 pontnyi választási lehetőséget kínálunk az alábbiak szerint:

  • Zárthelyin (pótzárthelyin) maximum 5 IMSc pont szerezhető a haladó feladat megoldásáért, ha a dolgozat többi részéből legalább 66%-ot (33 pontot) elért a hallgató.
  • Fakultatív házi feladatok emelt szintű megoldásáért összesen maximum 15 IMSc pont szerezhető.
  • A laborok emelt szintű teljesítéséért összesen maximum 10 IMSc pont kapható.
  • Bármelyik vizsgán maximum 5 IMSc pont jár a haladó feladat megoldásáért, ha a vizsgán szerzett érdemjegy egyébként jeles. Megajánlott jeles esetén a ZH-n szerzett IMSc pontszámot megduplázzuk, de lehetőséget biztosítunk csak az IMSc feladat javító jellegű megoldására is a vizsgákon.

Az IMSc pontok gyűjtése teljesen független a tantárgyban szerezhető ZH, vizsga- és fakultatív házi feladat pontoktól. Ezen pontok megszerzése és a fakultatív feladatok megoldása nélkül is jeles szinten teljesíthetők a tantárgy követelményei. Az IMSc pontok megszerzése az IMSc programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.

© 2010-2020 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató