IMSc információk

Ez a tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kezdve nem indít új kurzust. Helyette a vimiab03 kódú tantárgy fut.

Az IMSc program hallgatói számára emelt szintű laboratóriumi gyakorlatokat és emelt szintű fakultatív házi feladatokat kínálunk. Alapvető célunk az, hogy a hallgatókat a tananyag mélyebb megismerésére ösztönözzük, ugyanakkor fakultatív feladatokkal és nagyobb laborfeladat-készlettel választási lehetőségeket is kínáljunk számukra.

Az IMSc laborok, a fakultatív feladatok és a pontszerzés a nem IMSc-s hallgatók számára is elérhető.

Laborok

A "normál" laborokon nehezebb feladatokat is kínálunk, amelyek megoldása több gondolkodást, önálló információgyűjtést és problémamegoldást kíván. Ezeket a feladatokat külön jelöljük, ahogy azt is, hogy megoldásukért hány IMSc pont szerezhető (jellemzően 1-2).

Emellett olyan laborokat is kidolgozunk, amelyek teljes egészükben IMSc hallgatók számára készültek. Ezek nehezebb laborok, ezért elvégzésükért több IMSc pont jár (jellemzően 3-5). Olyan laborokat tervezünk, amelyek egy-egy terület mélyebb megismerését teszik lehetővé, és túlmutatnak a "normál" laborok témakörein. Az IMSc laborok köre évről-évre változhat.

Fakultatív feladatok

A tantárgyhoz tartozó fakultatív házi feladatokon IMSc pontok is szerezhetők. A feladatok leírása jelzi, hogy milyen részfeladatra hány IMSc pont jár (jellemzően 1-2). Emellett előadásokon szóban további fakultatív feladatokat adunk ki, amelyek jellemzően nehezebb, egyéni feladatok, így több IMSc pont kapható értük (3-5).

Zárthelyi és vizsga

Jeles eredményt (illetve annak megfelelő pontszámot) elért hallgatók IMSc feladatot is megoldhatnak a vizsgákon és a zárthelyin (a pótlásokon is).

Pontozás

A tantárgyból maximum 25 IMSc pont szerezhető, amire összesen 35 pontnyi választási lehetőséget kínálunk az alábbiak szerint:

  • Zárthelyin (pótzárthelyin) maximum 5 IMSc pont szerezhető IMSc feladat megoldásáért, ha legalább 40 pontot (jeles szintet) elért a hallgató.
  • Fakultatív házi feladatok emelt szintű megoldásáért összesen maximum 15 IMSc pont szerezhető.
  • A laborok emelt szintű teljesítéséért összesen maximum 10 IMSc pont kapható.
  • Bármelyik vizsgán maximum 5 IMSc pont jár az IMSc ffeladat megoldásáért, ha a vizsgán szerzett érdemjegy jeles.
    Megajánlott jeles esetén is megoldható egy vizsgasor IMSc feladata a pontszerzés érdekében.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató