Követelmények

Ez a tantárgy a 2023/2024-es tanévtől kezdve nem indít új kurzust. Helyette a vimiab03 kódú tantárgy fut.

A tantárgy hivatalos követelményei:

1. A szorgalmi időszakban

2. A vizsgaidőszakban

  • A vizsga sikeres teljesítése

Megajánlott vizsgajegy

A vizsga a kiváló teljesítményt nyújtó hallgatók számára megajánlott jegy megszerzésével is teljesíthető, amelynek feltételei:

  • négy labor "kiválóan megfelelt" szintű teljesítése, melyek közül legalább egy 3. szintű (haladó) labor
  • legalább öt pont fakultatív házi feladatok megoldásáért, valamint órai aktivitásért
  • legalább 37 pontos zárthelyi (vagy pótZH)
  • megajánlott jegy csak az aláírás megszerzésének félévében adható, és csak az abban a félévben elért eredmények alapján.

A megajánlott érdemjegy a vizsga értékelési táblázata szerinti, összpontszám = 1.5 * ZH pontszám + HF pontok.

Aki megajánlott jegyet szerzett, annak is fel kell vennie egy vizsgát a Neptunban, ahova a jegyét beírjuk.

Az eredmények közzététele

A tantárgy kurzusában elért eredményeket a kari Moodle rendszerben tesszük közzé. Az a hivatalos adatforrás.
A laborok és a fakultatív feladatok eredményeit előzetesen a tanszéki HF portálon gyűjtjük, onnan (ellenőrzés után) átkerülnek a Moodle rendszerbe.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató