Kommunikáció

Kommunikáció közös memórián keresztül: a PRAM modell, szálak közötti adatcsere, közös memória és memóriába ágyazott fájlelérés. Üzenetváltásos kommunikáció: címzési módon, szinkron és aszinkron átvitel, az adatátvitel lehetséges szemantikái, direkt és indirekt kommunikációs megoldások, az adatátviteli sebességet és a késleltetés meghatározó tényezők. Az L4 mikrokernel üzenettovábbiítási technikái. A hálózati (socket) kommunikáció rendszerhívásai és működése. A távoli eljáráshívás (RPC) technológia részei, interfészleíró nyelv, rpcgen, portmapper, a kommunikációs rendszer felépítése. Gyakorlati példák: UNIX jelzések, csővezetékek, üzenetsorok, osztott memória és egyszerű webszerver készítése C nyelven.

Ajánlott irodalom: KK 2.2.4, 2.2.6, 4.4.3.2, 5.4.2.3, 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.3.5, 5.3.4, SGG 3.4, 3.6,1, 3.6.2, 4.5.3, 9.7
Hálózati programozási segédlet: Socket programming in C on Linux
Windows üzenetkezelés: Szoftvertechnikák (VIAUAB00)

Az előadáson bemutatott demonstrációk (csatolva) ~ POSIX C programok, Linux alatt futtattuk őket.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató