Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Karon a mesterséges intelligencia és az intelligens rendszerek témakörökhöz kapcsolódó oktatási tevékenység mind a BSc, mind az MSc képzésben döntően az Intelligens Rendszerek Kutatócsoporthoz kapcsolódik. E témakörök nagyobb súllyal a mérnök-informatikus hallgatók oktatásában szerepelnek, de a fontosabb eredmények kisebb kiméretben megjelennek a villamosmérnök hallgatók képzésében is.

A mérnök-informatikus alapképzésben (BSc) jelenik meg a Mesterséges Intelligencia c. tárgy, mely a témakör alapjait (intelligens ágensek, keresés és tervkészítés, tudásreprezentáció, logika és következtetés, tanulás, stb.) foglalja össze. A BSc szakirányú képzés részeként az Autonóm intelligens rendszerek szakirányon belül az Intelligens rendszerek ágazat oktatásáért felelős a csoport. Itt a legfőbb hangsúly az együttműködő intelligens rendszerek és a tanuló rendszerek, továbbá a beágyazott információs rendszerek elvi alapjainak és alkalmazási lehetőségeinek bemutatásán van. Az alkalmazási területek között kiemelt szerepet kapnak az üzleti- és az orvosbiológiai informatika, továbbá az ambiens számítástechnika. A villamosmérnöki képzésen belül az intelligens rendszerek témakör a Beágyazott és irányító rendszerek szakirány részét képező Beágyazott információs rendszerek ágazat oktatásában jelenik meg. Az ágazati képzésekről bővebb információ itt található.

Az MSc képzés (az Intelligens Rendszerek MSc szakirányon) a BSc képzés folytatásaként, elméletileg megalapozottabb módon, tovább mélyíti a megszerzett tudást, mintegy hidat képezve a BSc és a PhD képzés között. Természetesen a képzés önmagában is helytálló. A hallgatók által megszerezhető főbb kompetenciák a következők.

 • Intelligens ágensek. Tudásintenzív kommunikációs nyelvek és protokollok.
 • Szerveződés, együttműködés, konfliktus feloldás. Ágensszervezetek modellezése.
 • Tudásreprezentációk, tudásfuzionálás. Ontológiák. Bizonytalan tudás kezelése.
 • Logikai következtető rendszerek, Bayes hálók. Szakértő rendszerek.
 • Tanuló rendszerek, gépi tanulás. Neurális hálók. Szupport vektor gépek
 • Hibrid intelligens rendszerek. Versengő, együttműködő, és evolúciós rendszerek.

A megszerezhető ismeretek főbb témakörei a következők.

 • nagybonyolultságú problémák elemzése, modellezése
 • elosztott informatikai rendszerek kialakításának szempontjai, kooperatív elosztott rendszerek specifikálása és tervezése ágensszervezetekkel.
 • az intelligens hibrid adaptív rendszerek kialakítása gépi tanulási technikákkal.
 • intelligens döntéstámogató rendszerek kialakítása tudásfuzionálási technikákkal
 • intelligens webrendszerek tervezéséhez információ-elérési, természetes nyelv feldolgozási és strukturált dokumentum-kezelési módszerek.
 • az intelligens beágyazott rendszerek tervezéséhez szükséges információ-elérési, szenzorfuzionálási, tudásfuzionálási módszerek.
 • specifikus magas szintű ismeretek bizonytalan/ tudás kezelése (valószínűségi hálók), gépi tanulás (neurális hálók, szupport vektor gépek), ontológia alapú tudásfuzionálás és tudásintenzív kommunikációs protokollok területén.
 • alkalmazás-szintű ismeretek (intelligens döntéstámogató rendszerek orvosi és gépi diagnosztikában, beágyazott és ambiens intelligens rendszerek, szemantikus háló környezetben információt kereső és tudáskinyerő rendszerek).

A témakörökhöz kapcsolódó legfontosabb, hallgatók által elsajátítható módszertanok és technológiák a következők.

 • intelligens rendszerek modellezési és programozási eszközei
 • komponens elvű fejlesztés
 • természetes nyelvi felületek
 • ágenskommunikációs nyelvek és protokollok
 • dokumentum és szöveg (XML) technológiák
 • web technológiák

Az MSc képzésre épül a PhD képzés. Ennek során az immáron végzett hallgatók az említett tématerületeken belül, számos esetben futó projektekhez kapcsolódóan kapnak további kutatási és tanulási lehetőséget.

 

B.Sc. képzés tárgyai

Alapképzés

 • Mesterséges Intelligencia (vimia313)

Szakirány

 • Kooperatív és tanuló rendszerek
 • Beágyazott információs rendszerek
 • A gépi tanulás alapjai
 • Orvosbiológiai informatika
 • XML technológiák alkalmazásai üzleti rendszerekben
 • Elosztott intelligens rendszerek laboratórium
 • Üzleti intelligencia laboratórium
 • Önálló laboratórium

M.Sc. képzés tárgyai

 • Kooperáció és intelligencia
 • Gépi tanulás
 • Beágyazott intelligens rendszerek
 • Intelligens döntéstámogató rendszerek
 • Információ és tudás integrálás
 • Képfeldolgozás és orvosi diagnosztika
 • Bioinformatika
 • Kooperáció és gépi tanulás laboratórium
 • Beágyazott intelligens rendszerek laboratórium

Ph.D. képzés tárgyai

Hamarosan...

Felnőttképzés tárgyai

 • Szakképzési tanfolyamok
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató