Publikációk

A publikációs listák a munkatársaink honlapjain olvashatók. 

Könyvek

Szakkönyv-fordítások

S. Russel, P. Norvig, "Artificial Intelligence. A Modern Approach," Prentice Hall, 1995 (Hungarian translation: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, PANEM-Prentice Hall, 1999)

P. Flach: "Simply Logical, Intelligent Reasoning by Example" John Wiley, 1994. (Hungarian translation Logikai programozás Az intelligens következtetés példákon keresztül). PANEM-John Wiley, 2001,

S. Russel, P. Norvig, "Artificial Intelligence. A Modern Approach, Second edition" Prentice Hall, 2003 (Hungarian translation: Mesterséges intelligencia korszerű megközelítésben, PANEM-Prentice Hall, 2005)

S. Russel, P. Norvig, "Artificial Intelligence. A Modern Approach, 4th edition" (megjelenés alatt)

Magyar nyelvű szakkönyvek

Álmos A., Győri S., Horváth G., Várkonyiné-Kóczy A. (Szerkesztette: Várkonyiné-Kóczy Annamária) Genetikus algoritmusok, Typotex, Budapest, 2002.

Altrichter M., Horváth G., Pataki B., Strausz Gy., Takács G., Valyon J: (Szerkesztette Horváth, G.) "Neurális hálózatok", Panem, Budapest, 2007.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató