Kutatás

Kiemelt kutatási területeink

 • Többágensrendszerek (MAS)
 • Intelligens beágyazott rendszerek
 • Hibrid intelligens rendszerek
 • Heterogén ember-ágens rendszerek
 • Problémamegoldás gépi módszerei
 • Tudásreprezentációk. Bizonytalan- és hiányos tudás kezelése.
 • Tudásfuzionálás
 • Tanuló rendszerek, gépi tanulás
 • Döntéselméleti módszerek
 • Intelligens ágensek és ágensszervezetek modellezése
 • Nagybonyolultságú nemlineáris jelenségek modellezése
 • Ontológiák. Kontrolált természetes nyelvek
 • Leíró logikák. Logikai következtetés. Szakértő rendszerek
 • Valószínűségi következtetés. Bayes hálók
 • Neurális hálók. Kernel módszerek
 • Játékelméleti és evolúciós modellek
 • Versengő és együttműködő rendszerek
 • Ambiens intelligencia. Intelligens terek
Intelligens rendszerarchitektúrák
Intelligens rendszerek - Alapkutatás
Intelligens rendszerek - Alkalmazott kutatás

Alkalmazott eszközök

 • Intelligens rendszerek fejlesztésének eszközei
 • Modellező eszközök, szimulátorok
 • Információ feldolgozó és tároló eszközök

Alkalmazási területeink

 • Képfeldolgozás
 • Természetes nyelvű szövegfeldolgozás
 • Ontológiák
 • Szövegbányászat
 • Információkeresés Web-en
 • Üzleti intelligencia
 • Adattisztítás
 • Statisztikai elemzés
 • Adatbányászat
 • Tudásfuzionálás döntéstámogatáshoz
 • Jogi modellező és döntéstámogató rendszerek
 • Döntéstámogatás képi információ alapján
 • Orvosi döntéstámogató rendszerek
 • Volterra soros modellezés
 • Dinamikus rendszerek fekete doboz modellezése
 • Idősor előrejelzés
 • Kisérlettervezés
 • Oksági következtetés
 • Orvosi ontológiák és tudásbázisok
 • Szenzorhálózatok
 • Ágens-ember kapcsolatok eszközei
Heterogén információ feldolgozás
Adatelemzés
Döntéstámogató rendszerek
Komplex rendszerek modellezése
Bioinformatika. Orvosbiológiai informatika
Ambiens intelligens rendszerek
© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató