Projektek

RESIST kutatói együttműködés Vezető: Pataricza András

A RESIST - Resilience for Survivability in IST projekt egy nemzetközi kutatói együttműködési hálózat a szolgáltatásbiztonság, adatbiztonság és a megbízhatóság emberi tényezőinek területén. Célja,...

Robusztus E-business alkalmazás Vezető: Pataricza András

Az egyszerű e-commerce alkalmazások fokozatosan kicserélődnek e-business alkalmazásokra, amelyek bonyolultabbak, valamint sokkal összetettek feladatok ellátására képesek. Ezekben az...

Robusztus OO rendszerek Vezető: Majzik István

A hétköznapi életben is megjelentek azok az elosztott informatikai rendszerek, amelyek esetén a szolgáltatás kiesése nem megengedhető, illetve jelentős károkat okozhat (pl. elektronikus fizetés,...

SecureChange-hun Vezető: Varró Dániel

A szoftveres rendszerek egyre hosszabb életűek lesznek. Ugyanakkor a szoftver egyre inkább biztonság-kritikussá válik, hisz minden kritikus infrastruktúr...

SENSUS 2009 Vezető: Varró Dániel

A SENSORIA EU-s kutatási projekt témáit és eredményeit átadó nyári iskola.

Szakképzés Vezető: Tóth Csaba

A technika, technológia nagyon gyors fejlődése megköveteli a folyamatos tanulást, továbbké...

Szolgáltatásbiztonság kiértékelése Vezető: Majzik István

Az AMBER - Assessing, Measuring and Benchmarking Resilience projekt célja kutatási irányok meghatározása és koordinálása annak érdekében, hogy egységes metrikák és benchmarkok segítségével...

TaltOS operációs rendszer Vezető: Tóth Csaba

A TaltOS projekt 2004-ben indult a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken. Célja: (mitmót) szenzorkártyák...

Távoli személyazonosítás Vezető: Hornák Zoltán

A mai tudás - avagy jelszó - és birtok - avagy kulcs - alapú azonosítási módszerek mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap a biometrikus személyazonosítás. Az ujjnyomat, vagy írisz alapú azonosítás...

Tranziens-kezelés Vezető: Péceli Gábor

Közismert, hogy dinamikus rendszerek be- és kikapcsolását, ill. esetleges átkapcsolását (pl. üzemmód váltását) időben lezajló tranziens jelenségek kísérhetik, amelyek egyrészt nemkívánatos...

Újrakonfigurálható rendszerek Vezető: Péceli Gábor

A kutatás legfőbb eredménye az újrakonfigurálható jelfeldolgozó és irányító rendszerek struktúra függésének feltárása, ezen belül az átkapcsolási tranziensek csökkentését célzó, ún. tranziens...

Újrakonfigurálható számítógépek Vezető: Fehér Béla

Rekonfigurálható számítástechnika.

UML modellek ellenőrzése Vezető: Pataricza András

A kutatás fő célja egy módszer kifejlesztése információs rendszerek UML alapú modelljének automatikus verifikációjára. A jelenlegi kutatás keretében egy általános transzformációs leírás és ezt...

Üzleti dokumentumok szemantikus annotálása Vezető: Mészáros Tamás

A projektben üzleti dokumentumok szemantikus annotálásával és klasszifikációjával foglalkozunk. Különféle termé...

Vasmű Vezető: Horváth Gábor

A hibrid-neurális konverter-modell és előrejelző rendszer elsődleges feladata, hogy a DUNAFERR Acélműben működő két 130 tonnás konverter számá...

© 2010-2023 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató