Tranziens-kezelés

Tranziens menedzsment újrakonfigurálható rendszerekben
Típus: 
FKFP
Kezdés éve: 
2000
Befejezés éve: 
2002

Tanszéki projektvezető

A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE436
Tel.:
+36 1 463-4113
Email: peceli (*) mit * bme * hu

Tanszéki résztvevők

A munkatárs fényképe
professor emeritus
Szoba: IE436
Tel.:
+36 1 463-4113
Email: peceli (*) mit * bme * hu

Elérhetőségek

Koordinátor: 
BME MIT
Felelős: 
Péceli Gábor

Bemutatás

Közismert, hogy dinamikus rendszerek be- és kikapcsolását, ill. esetleges átkapcsolását (pl. üzemmód váltását) időben lezajló tranziens jelenségek kísérhetik, amelyek egyrészt nemkívánatos hatással lehetnek a kapcsolt rendszer környezetére, másrészt késleltethetik a megkívánt működési körülmények (sok esetben az ún. állandósult állapot) elérését. A kutatási program keretében - korábbi kutatásaink eredményeire alapozva - egyrészt azt elemeztük, hogy milyen párhuzam vonható a tanulási képességekkel rendelkező, ún. adaptív rendszerek viselkedése és az átkapcsolás hatására létrejövő tranziens jelenségek között, másrészt vizsgáltuk az átkapcsolási tranzienseket egyes nemlineáris rendszer modellek esetére. A vizsgálatok eredményeire alapozva olyan eljárásokra tettünk javaslatot, amelyek tervezési és/vagy futási időben csökkentik, vagy akár meg is szüntetik az átkapcsolások okozta tranzienseket. Részben a tervezés, részben a kísérleti munkák segítése céljából elkészült egy olyan szoftver eszközkészlet (Simulink blokk-set), amelynek segítségével hatékonyan szimulálhatók az átkapcsolási tranziensek, és tesztelhetők a kidolgozott tranziens menedzsment technikák. Az elért eredményekről 1 folyóirat cikkben, 8 nemzetközi konferencia előadáson és két kutatási jelentés keretei között számoltunk be. Szakma-specifikus alkotásként egy Simulink blokk-set kidolgozására került sor. Az eredmények jelentőségét és aktualitását az adja, hogy a környezetükkel intenzív információs kapcsolatban lévő, ún. beágyazott információs rendszerek működése során részben a környezethez illeszkedés, részben a szolgáltatások jellege átkapcsolásokat/átkonfigurálásokat tesz szükségessé. Természetes elvárás, hogy ezeket az üzemmód váltásokat ne kísérjék lengések, az átmenetek simák legyenek.

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató