Projektek

Kaotikus jelfeldolgozás Vezető:

Az INSPECT Projekt célja, hogy olyan, a kaotikus rendszerek nemlineáris dinamikáján alapuló eljárásokat fejlesszen ki a digitális hírközlés és jelfeldogozás területén, amelyek egyszerűségük, áruk...

Kaotikus jelszintetizátorok Vezető:

Számos adatátviteli alkalmazásban a kisugárzott információt hordozó jel spektrumát ki kell terjeszteni. A kaotikus jelek felhasználhatók a hagyományos szórt spektrumú rendszerekben mint...

Kaotikus nemlineáris áramkörök Vezető:

Az OTKA kutatás célja olyan kaotikus áramkörök, ill. detekciós algoritmusok kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a kaotikus adatátviteli rendszerek megvalósítását. A kutatás legfontosabb...

Kazánzaj csökkentés Vezető: Horváth Gábor

Tüzeléstechnikai berendezések zajmentesítése összetett feladat, de ennek megfelelően több szinten is jelentős értéknövelő funkciót tölthet be. A tüzelőanyag elégésekor keletkező gázok tágulás és...

Képességek és Kompetenciák Európai Szótára Vezető: Mészáros Tamás

Egy olyan szótár és fordítórendszer készítése, amely segítséget nyújt EU önéletrajzok elkészí...

Könyv: Quantization Noise Vezető: Kollár István

A kvantálási zaj és a kvantálás statisztikus elmélete - készülő könyv

Logika alapú ontológiakezelés Vezető: Dobrowiecki Tadeusz

A projektjavaslat egy olyan logikai alapokra épülő ontológiakezelő informatikai eszköz elkészítését tűzi ki célul, amely a ré...

LOGSYS Vezető: Fehér Béla

Oktatási segédeszközök fejlesztése.

Mammográfiás orvosi döntéstámogató rendszer Vezető: Horváth Gábor

A projekt célja olyan - orvosi alkalmazásra készülő - képelemző és döntéstámogató rendszer kifejlesztése, mely alkalmas...

Marker trajektóriák előállítása Vezető: Jobbágy Ákos

A projekt a MotAnal97 projekt keretein belül került kidolgozásra. További információ érhető el a MotAnal97 projekt adatlapján.

Megbízható IT szolgáltatások Vezető: Majzik István

A javasolt kutatás fő célja, hogy megvizsgáljuk az intelligens adatfeldolgozási módszerek alkalmazhatóságát és hatékonyságát a hibamodellezés területén, figyelmet fordítva a heurisztikus úton...

Megbízható paraméter-becslés Vezető:

Megbízható és hatékony fokszámbecslési eljárások. Lineáris (vagy közel lineáris) rendszerek identifikációjának lényeges építőelemei az irodalomban megtalálhatók, ezeknek a teljes autonóm működést...

Mesterséges Intelligencia Almanach Vezető: Dobrowiecki Tadeusz

A Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach megvalósításával a célunk az előképzettség...

MIMO identifikáció Vezető:

A kutatás célja a frekvenciatartománybeli rendszeridentifikáció módszereinek kiterjesztése az egybemenetű/egykimenetű (SISO) esetről a több-bemenetű/több-kimenetű (MIMO) esetre, továbbá egy...

MIT-60 Vezető: Tóth Csaba

Itt tároljuk a MIT-60 megőrzendő dokumentumait.

 

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató