Feladatok

Ez a honlap elavult. Kérlek, keresd fel a vimiac12 tantárgykódú honlapot! 

Házi kiosztó rendszer

Az első 3 mérési alkalommal nincs még házi feladat. A 4-11-es mérések feladatai a 3. oktatási héttől tölthetők le.

Házi feladatok letölthetőek a 3. oktatási héttől   (Kérjük a fedlapot kinyomtatva, aláírva beadni a megoldással együtt.)

A házi feladatokat kézzel írott formában várjuk (kivétel a 10-11 mérések, ott elektronikusan kell beadni)! Amennyiben hosszabb programkód vagy számítógépen generált ábra is tartozik a feladathoz, ott a program/ábra lehet nyomtatott formájú, de a szöveges értékeléseket kérjük kézzel írni. Kérjük a házi feladathoz tartozó feladatlapot kinyomtatva és aláírva elhozni a mérésre.

Minden méréshez végezze el a mérési útmutatóban található felkészülési feladatokat!

A  2. és 3. mérésből házi feladat nincsen, de beugró van. Amennyiben a mérést vezető oktató azt tapasztalja, hogy a hallgató nem készült a mérésre, úgy a mérés megismétlésére kötelezheti a hallgatót.

A VIK wiki használatáról

Tudjuk, hogy van, és hasznosnak is tartjuk, sokat segíthet a készülésben. Ugyanakkor nem javasolt az összes házit valamely wikis megoldás beadásával "letudni".  Egyébként aláírjátok minden házinál, hogy saját alkotás...

Ha valakinek a házi feladata nagyfokú egyezést mutat valamilyen nyilvános kész megoldással, akkor az érintett hallgató nem végezheti el a mérést! Még ha ötletszerzés céljából meg is nézitek ezeket a nyilvános megoldásokat, akkor is a saját házi feladatot már önállóan kell megoldani, így biztosítható, hogy ne legyen nagyfokú egyezés. A mérésvezető szúrópróbaszerűen szóbeli kérdésekkel ellenőrizheti, hogy valaki érti-e a házi feladatot. 

A mérőpároknak is egyedileg kell megoldani a házi feladatot. A mérőpárok közötti kommunikáció természetesen nem tiltott, de a feladatot egyénileg kell megoldani, és nem csoportosan. Azon mérőpárok esetén, ahol a házi feladat nagyfokú hasonlóságot mutat, a mérőpár nem folytathatja a mérést.

Ha felmerül a gyanú, hogy valaki másolta a házi feladatot, akkor a mérésvezető szóbeli kérdésekkel ellenőrizheti, hogy az adott hallgató valóban érti-e a megoldott feladatot (pl. ha módosul valamilyen paraméter, akkor hol mit változtatna). 

Feladat kiadó (a feladatlapot kinyomtatva aláírva el kell hozni)

© 2010-2024 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató