Zárthelyi

A féléves aláírás megszerzésének egyik feltétele a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása.
A zárthelyivel kapcsolatos aktuális tudnivalókat (pl. a terembeosztást) mindig hirdetményben tesszük közzé a tárgy honlapján.

Értékelés, pótlás

A zárthelyin összesen 50 pont szerezhető. Az elégséges ponthatára 20 pont, a megajánlott jegyhez 33 pont szükséges. A pontszám az aláírás megszerzésének félévében beszámít a vizsgaeredménybe.

A zárthelyi a TVSZ előírásai szerint pótolható. A pótZH anyaga megegyezik a ZH anyagával.
A pótZH-n javító jelleggel is részt lehet venni. Ez érvényteleníti a zárthelyin elért eredményt.

Felkészülési anyagok

A zárthelyire az előadásokon elhangzottak (előadásfóliák) és az ajánlott irodalmak (tankönyv és kiegészítő anyagok) alapján lehet felkészülni.

A vimia219 kódú operációs rendszerek tantárgy (kidolgozott) ZH példasorai és nemhivatalos (hallgatói) jegyzetei nem jó felkészülési anyagok. A 2016-ban indult új tantárgy anyaga és a ZH jellege is más.

Bejelentkezés után lentebb látható egy minta ZH feladatsor. (A tananyag folyamatos frissítése miatt egyes ZH-kérdések időközben kikerülhetttek az anyagból.) Készült egy tudáspróba is.

Általános tudnivalók

A ZH 60 percig tart. Semmilyen segédeszköz nem használható (számológép sem). Üres lapot sem kell hozni.

A ZH-n előre meghatározott ülésrend van. Amikor a névsor szerint megfelelő terembe érkeznek, az ott kiírt ülésrend szerint foglalják el a helyüket.

A személyazonosságot ellenőrizzük, ehhez fényképes igazolványt kérünk.

A ZH javítását egyből a zárthelyi után megkezdjük, az eredményeket folyamatosan tesszük közzé a HF portálon.

A ZH-megtekintés helyét és időpontját hirdetményben tesszük közzé a tárgy honlapján. A megtekintés célja az esetleges (egyértelmű) javítási hibák korrigálása.

© 2010-2019 BME MIT | Hibajelentés | Használati útmutató